Les 6: steenkool en aardgasDovnload 5.74 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte5.74 Kb.
Les 6: steenkool en aardgas

Steenkool


Rond 1800 komt men o.m. in Engeland tot de vaststelling dat steenkool een rijke samenstelling bezit die vergelijkbaar is met die van hout, doch veel rijker aan nuttige stoffen.
In cokesfabrieken ontstaan door verhitting van steenkool zonder toevoer van lucht volgende componenten:
1ste fractie: brandbare gassen (bruikbaar voor verlichting en verwarming)
2de fractie: ammoniak (bruikbaar voor de bereiding van meststoffen)
3de fractie: teer, bestaande uit een mengsel van honderden organische stoffen.
residu: cokes, die bijna uitsluitend de enkelvoudige stof kool bevat (bruikbaar als waardevolle brandstof en als uitgangsstof bij de bereiding van ruw ijzermetaal uit ijzererts).
De productie van de derde fractie heeft in de 19de eeuw in belangrijke mate bijgedragen tot de ontwikkeling van de organische chemie. Teer leverde in de eerste plaats de nodige grondstoffen om synthetische textielkleurstoffen te bereiden.

      

Aardgas


De vrijstelling van brandbare gassen uit steenkool in de cokesfabrieken heeft sterk bijgedragen tot de industriële revolutie. In het begin van de 19de eeuw wordt het steenkoolgas voor het eerst in Engeland gebruikt voor het verlichten van huizen, waarna alle grote Europese steden geleidelijk een net van gasleidingen uitbouwen om hun straten te verlichten. Vandaar dat er ook gesproken wordt van lichtgas.
Rond diezelfde periode verwerven wetenschappers steeds meer inzicht in elektrische verschijnselen. De uitvinding van de gloeilamp door de Amerikaan Thomas Edison in 1879 veroorzaakt een ommekeer in de verlichtingsmodellen van huizen en steden. Het lichtgas blijft echter nog vele decennia in gebruik voor verwarming en in de keuken. Uit de samenstelling blijkt nochtans dat het zeer giftig is. Lichtgas is een mengsel van o.m. waterstofgas, methaan en het zeer giftige koolstofmonoxide.
Rond 1960 schakelt men over op aardgas. Dit is een natuurlijk gas dat hoofdzakelijk bestaat uit methaan en dat evenals ruwe aardolie over miljoenen jaren heen ontstaan is in de aardbodem als gevolg van zeer langzame reacties tussen organische stoffen. Naast het feit dat aardgas niet giftig is, heeft het als bijkomend voordeel dat het bij verbranding tweemaal meer warmte afgeeft dan eenzelfde volume steenkoolgas.

 

Uit: Chemie in contexten, p. 83-84, De BoeckDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina