Les geschikt voor  groep 5 t/m 8 Lesduur:  2 lesuren UitgangssituatieDovnload 13.02 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte13.02 Kb.
Spelen met stemklank
Lesdoel:

 Bewustwording van de verscheidenheid van geluiden die de menselijke stem kan voortbrengen.

 Kennismaking met de hedendaagse muziek.

Les geschikt voor

 groep 5 t/m 8Lesduur:

 2 lesurenUitgangssituatie:

 geen speciale kennis of vaardigheden vereistAan de orde komen:

 het laten klinken van je stem.

 Muziek beluisteren.

Voorbereiding en benodigdheden:

 Een stapeltje blanco vellen papier;

dikke viltstiften;

 Opnameapparatuur;

 Een hangend bekken met hardvilten klopper.

Verloop van de les
Les 1
1. De leerlingen krijgen de opdracht in ongeveer anderhalve minuut zoveel mogelijk geluiden te noteren die de mens met z’n stem (-apparaat) kan maken (zingen, spreken…….)
2. De leerkracht vraagt: "Hoeveel geluiden hebben jullie?" (Een leerling die er niet zóveel heeft, begint op te noemen, de leerkracht noteert ze op het bord). "Wie heeft nog andere geluiden gevonden?" (de leerkracht noteert verder).
3. De gevonden geluiden worden door de leerlingen groot met de viltstiften op de bladen papier geschreven. Op elk blad komt één geluid, (fluisteren, lachen, kuchen, grinniken, huilen, zuchten enz. ...).
4. Inmiddels gaan tafels en stoelen aan de kant, zodat midden in het lokaal een open ruimte ontstaat (of ga naar een andere ruimte natuurlijk!)
5. De bladen worden kris-kras op de vloer neergelegd, zodanig dat ze goed leesbaar zijn De klas gaat er omheen zitten (afb. 1)
6. De leerkracht legt uit: Het is de bedoeling dat een aantal van deze geluiden achtereenvolgens tot klinken gebracht wordt. Wie van jullie wil hiermee beginnen?'

(Piet bijvoorbeeld steekt zijn hand op). 'Goed - Piet begint.

Het gaat als volgt: je moet de beginletter van je naam (dus de 'P') zo groot mogelijk over de middenruimte in de klas lopen. Telkens als je een blad tegenkomt, stop je en maakt dan het geluid dat op het blad vermeld staat. Je mag niet langer dan 10 seconden op een blad staan. Sta je tussen de bladen: dan ben je stil. Je begint pas 5 seconden nadat de gong (bekken) verklonken is”

7. De leerkracht geeft een gongslag. Hierna begint een leerling langzaam de beginletter van zijn voornaam over de met "geluiden-bladen" geplaveide ruimte te lopen. Bij elk blad dat hij op zijn weg tegenkomt, houdt hij halt en laat horen wat op het blad staat. ( Zie de afbeelding waar de leerling een hoofdletter P loopt) .

In dit geval zal Piet achtereenvolgens kuchen, gapen, snikken, mopperen, niezen, brullen en nog eens gapen.

Bij de tweede gongslag die lang uitklinkt stopt de leerling.
8. Doe hetzelfde met twee leerlingen. Zij beginnen tegenover elkaar en voeren hun klanken in dialoogvorm uit. (De omlijsting van stilte en de gongslag is ook hier van toepassing).

Variatie: een aantal kinderen lopen een “vrij” parcours


Les 2:
9. Kort terugkomen op het klankspel in de ruimte.
10. De leerkracht maakt groepjes van maximaal 5 leerlingen. Opdracht voor ieder groepje: “Maak een klankstuk waarin minimaal 5 geluiden (=soorten stemgebruik) voorkomen.

Probeer het stukje met tekens (=grafische notatie) op een stuk papier vast te leggen”.

Tips: herhaal sommige geluiden en pas ook stiltemomenten toe.
Als de leerlingen niet eerder met grafische notatie gewerkt hebben, is het raadzaam samen met de leerlingen een notatie te bedenken voor een aantal geluiden. “Hoe zou jij dit opschrijven?” (op bord noteren en klassikaal bespreken)

11. De leerlingen gaan aan de slag. De leerkracht loopt rond en stimuleert.


12. Als de groepen klaar zijn met hun klankstuk gaan ze het voor elkaar presenteren.

Tip: neem de klankstukjes op, dat werkt zeer stimulerend!Na de uitvoering volgt een korte nabespreking (Zaten er minimaal 5 geluiden in? Was er sprake van herhaling? Zat er voldoende spanning in? Was de grafische notatie duidelijk?)
13. Luisteren: Stripsody van Cathy Bebarian. Welke geluiden gebruikt zij in haar stuk?
Veel plezier met de les!

Wilfred van EisdenDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina