LesplanformulierDovnload 25.98 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte25.98 Kb.


Lesplanformuliernaam student : Michel Trommel

opleiding :Opleiding tot leraar aardrijkskunde

jaar : 2011/2012


naam school :NHL

coach :Hetty vd Woude

klas :AK1A

datum van de les:16-03-2012


Lesonderwerp: Vulkanisme en de gevolgen hiervan
Beginsituatie (Leerlingen, jijzelf, omgeving):

De leerlingen hebben op het nieuws gezien wat vulkanen zijn.

De leerlingen hebben nog geen inzicht in de bijbehorende begrippen.

De leerlingen zijn vaak rustig in de les, het is hun eerste uur.

De jongens vinden het onderwerp ‘cool’.

Ik ben geïnteresseerd in het onderwerp en heb me goed ingelezen.

Ik ben gemotiveerd om over dit onderwerp een les te geven.

Het lokaal beschikt over een beamer en activboard.


algemene doelstellingen van deze les
begrippen:
Vulkanisme

Caldera


Hotspot

Pyroclastische wolk

Lava/magma

Geiser


Tsunami

Vulkanische wintervaardigheden:
Werken met de atlas

Nakijken: organisatievorm is genummerde hoofden


Concrete lesdoelen


doel 1: De leerling kan aan het einde van de les verbanden leggen tussen vulkanisme en tsunami’s.


doel 2: De leerling kan aan het einde van de les het verschil benoemen tussen lava en magma.


doel 3: De leerling kan aan het einde van de les uitleggen waardoor geisers ontstaan.


doel 4: De leerling kan aan het einde van de les uitleggen wat een pyroclastische wolk is.
doel 5: De leerling kan met een door hem zelf gemaakte tekening op een basis niveau het ontstaan van een vulkaan beschrijven.

doel 6: De leerling kan binnen 15 minuten aan de hand van de atlas 8 opdrachten maken.

doel 7: De leerling kan kritische vragen stellen aan de leraar over de inhoud van een filmpje.
eigen leerdoelen van de student:
doel 1: Ik kan me richten tot het gehele publiek en vertellen met goed stemgebruik.

doel 2: Ik gebruik voor de klas een goede mimiek en onderbouw mijn verhaal met congruent gebruik van gebaren.geplande

tijd

lesdoel nr.

lesinhoud (lesstof)

didactische werkvormen


hulpmiddelen

leeractiviteit:

wat doet de leerling?

onderwijsactiviteit:

wat doe ik?

10 min

7

http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20060208_vulkaan02

Ik gebruik dit filmpje om de interesse te pakken van de leerlingen. Hierna geef ik toelichting op het filmpje en stel de leerlingen vragen over het filmpje.De leerling kijkt

De leerlingen vragen stellen en vragen beantwoorden die de leerlingen hebben.

Computer, beamer, activboard, internet

15 min
Vertelling over vulkanisme aan de hand van google earth. Uitleg over de volgende begrippen: hotspot, pyroclastische wolk, lava/magma.Ik heb een aantal locaties uitgekozen welke ik erbij ga pakken onder mijn vertelling, hieronder zijn: Hawaii, Etna en Yellowstone. Ik geef verdere toelichting wat vulkanen zijn en wat de gevolgen kunnen zijn voor het land van de vulkaan, bijbehorende begrippen: tsunami. Welke vulkanen zijn er in de buurt van ons? Welke kunnen ons aantasten. Aansluitend geef ik toelichting op Yellowstone, de grootste vulkaan ter wereld. Bijbehorende begrippen: caldere, geiser, vulkanische winter. Als deze uitbarst wat zijn de gevolgen voor ons en de wereld?


De leerling luistert en bewaard vragen voor het einde.

Voer de lesinhoud uit.

Computer, beamer, activboard, internet, google earth.

20 min

6, 5

Stencilopdracht: ik deel een opdracht formulier uit waar 10 opdracht op staan. Ze moeten deze opdrachten maken met behulp van de atlas. Alle opdrachten geven verdieping in het onderwerp vulkanisme.

De leerling heeft een actieve werkhouding en maakt de opdrachten.

Ik surveilleer en beantwoord vragen en geef tips voor het gebruik van de atlas.

Atlas, stencil.


5 min

1,2,3,4

Afsluiting, toetsen met vragen of de lesdoelen behaald zijn.

De leerling heeft een actieve houding en beantwoord vragen.

Ik stel vragen en toets of de lesdoelen behaald zijn.
Feedback coach


Reflectie student
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina