Lessen in wordDovnload 38.96 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte38.96 Kb.

- lessen in word en Excel zesde leerjaar -

LESSEN IN WORD
Het programma WORD wordt opgestart door dubbelklik met linkermuis op icoon van WORD.
1. Word starten en een nieuw document openen.
- een nieuw document starten :

1. klik op werkbalk op de knop openingsvenster.

of

2. kies nieuw in het menu bestand.


2. Een bestaand document openen als word reeds gestart is.

1. klik op werkbalk openen bestand

of

2. kies het gewenste document in de lijst "Bestandsnaam".opgelet : geef eerst de juiste directory aan.
3. Taken verrichten in word
A. Een opdracht kiezen met de muis.

1. Klik op het menu dat u wilt openen.

verplaats de muisaanwijzer bijvoorbeeld naar het menu bewerken ....

klik eenmaal op de linkermuisknop, het menu wordt geopend en een lijst met opdrachten wordt weergegeven.

2. Klik op de gewenste opdracht.

verplaats de muisaanwijzer bijvoorbeeld naar de opdracht zoeken en klik op de linkermuisknop.


B. Een opdracht kiezen met het toetsenbord.

1. Druk op alt. Het menu Bestand wordt geselecteerd. Dit betekent dat de menubalk actief is. Onderstreepte letters geven aan op welke toets u moet drukken om het menu te openen.


2. Typ de letter die onderstreept is in de naam van het menu dat u wilt openen.

Als je bv. het menu bewerken wilt openen drukt u eerst op alt en vervolgens op de toets W.

.Aan de slag nu ....
1. Nieuw document aanmaken.

- typen in tekstverwerker

Ga onder bestand - nieuw
Doen : open een nieuw bestand en typ de volgende regel :

Ervaring die bereikt is door vallen en opstaan is vaak meer waard dan kennis uit boeken. Bovendien kan je zelf veel leren van je fouten.
- verbeteren in tekstverwerker

Je kan op twee manieren verbeteren. Wanneer je de cursor achter de letter zet en dan op de pijl naar links (backspace, rechts bovenaan), dan wis je de letter.

Je kan ook de cursor voor de letter zetten en dan op delete drukken.
Doen : typ verder onder de vorige regel.

Om een regel lager te gaan duw je op de enter toets.

Om dit alles kunnen te bereiken moet je wel het nodige en geduld hebben.

Verbeter nu : doe de te voor bereiken weg. Zet de cursor met de pijltoetsen achter te.

Druk tweemaal op de backspace toets. Typ nu te tussen alles en kunnen.

Doe nu het woordje en weg. Zet de cursor voor en, druk vervolgens tweemaal op delete.
- een hele zin verwijderen.

In ieder programma van windows moet je vaak een tekst selecteren vooraleer je met deze tekst iets kan doen. Je kan dit op twee manieren

a. via toetsen bord . Zet de cursor voor het stuk zin dat je wil bewerken.

Druk op F8 en vervolgens op de pijl rechts tot waar je wil bewerken.

b. via muis. Klik met de muis waar je wil beginnen, houd de linkermuisknop ingedrukt en sleep tot waar je wil bewerken.
Doen : Zet de cursor voor de laatste zin die je hebt getypt . Selecteer door eerst op F8 te drukken en met de pijl de hele zin selecteren.

Druk nu op delete. De zin is nu verdwenen.

Haal nu de zin terug door op bewerken te klikken en vervolgens op ongedaan maken...

De zin staat er nu terug. Probeer nu hetzelfde te doen met de muis.
2. Document bewaren met naam.
Om een document te bewaren kiezen we

1. Bestand

2. Opslaan als

Belangrijk is nu dat we eerst kiezen op welk station we ons bestand willen plaatsen.

Normaal geeft de computer automatisch de C-schijf aan.

We zijn dit bestand op in onze eigen map.


Doen : sla nu het bestand waarin je zelf getypt hebt op. Kies hiervoor de A schijf en geef het bestand je voornaam eventueel afgekort indien je naam meer dan 8 letters telt.
3. Een bestaand document openen.

Om een bestaand bestand te openen kiezen we :

1. Bestand

2. Openen

3. Kies het juiste station en klik op de gewenste naam.
Doen : open het bestand je net gesloten hebt.
4. Een tekst opmaken
a. Lettertype kiezen

Indien we tekst willen opmaken moeten we altijd die tekst selecteren.

We doen dit door F8 in te drukken en dan met de pijlen verder te slepen.

Je kan ook met de muis klikken, linkse knop ingedrukt houden en verder slepen.

Links boven zie je staan in welk lettertype je werkt. In het vakje erlangs staat de grootte.

De standaardgrootte is 12.

Je kan dit lettertype veranderen door te klikken op het pijltje langs het lettertype.

Op dezelfde manier kan je dit doen met de grootte.

Je kan dit ook doen onder opmaak en kies dan lettertype en opmaak.
Doen : open het bestand oefen.doc ( doc geeft aan dat het hier om een tekst gaat)

Je zal merken dat dit bestand in het lettertype Times New Roman 10 staat.

Dit lettertype is vrij klein en moeilijk leesbaar. Verander het lettertype in Arial 12.

Hiervoor moet je eerst de hele tekst selecteren.
b. Onderlijnen, vet, schuin

Om te onderlijnen, vet of schuin te drukken moet je weer eerst de tekst selecteren die je wil bewerken.

Nu kan je bewerken door te klikken op B, I, U in de werkbalk bovenaan.
Doen : Zet de titel Beste Tante Jos vet.

Onderlijn en maak vet : Weet jij al wat je aantrekt ?

Onderlijn, vet en schuin : de datum is 19 juli.

Zet de laatste alinea Ik denk... schuin.
c. Inspringen van een alinea

Je kan een alinea en/of zin laten inspringen, links of rechts.

Selecteer hiervoor eerst de tekst die je wil laten inspringen.

Kies dan opmaak, alinea en typ vervolgens hoeveel je wil laten inspringen.


Doen : laat de eerste alinea van de brief 2 cm inspringen van links.

Laat de derde alinea van de brief 4 cm inspringen van rechts, je moet hiervoor de 2 veranderen in 4cm
d. Regelafstand

De regelafstand is standaard op 1 ingesteld.

Je kan deze nu veranderen door :

- opmaak


- alinea

- kies dan : onderbreking en regelafstand


Doen : selecteer de tweede alinea en zet de regelafstand op 2.

Vergeet niet van eerst de tekst te selecteren.
e. Uitlijnen naar links, rechts of centreren.

Je kan de tekst automatisch laten uitlijnen naar links, rechts of centreren.

Standaard wordt de tekst links uitgelijnd.
Doen : lijn de vijfde alinea (Ik zat me af...) uit naar rechts

Centreer de volgende alinea ( Ik denk dat ...)
f. Randen tekenen rond tekst

In een teksverwerker kan je heel makkelijk kaders tekenen rond een tekst.

Je selecteert hiervoor de tekst waarrond je een kader wil maken .

Kies dan opmaak - rand - rondom


Doen : maak een vette kader rond de alinea 7 ( Het is hard werken ...)
g. Spellingcontrole

Je kan altijd een spellingcontrole doen. Fouten worden opgespoord en verbeterd indien je dat wenst.

Klik op extra - spelling.
Doen : doe de spellingcontrole van de brief aan Tante Jos

h. Pagina instellingen veranderen
Klik op -Bestand - pagina-instelling

Kies Marges : hier zie je hoe de standaardmarges van een blad ingesteld zijn.

Je kan deze naar willekeur aanpassen om de schikking op je blad te veranderen.

Kies : invoer ..... Hier kan je het formaat kiezen van je papier. We gebruiken uiteraard A4 en hebben hier de keuze tussen liggend en staand.


Doen : ga naar bestand - pagina-instelling. Klik op beginwaarden en je zal zien dat nu de standaardinstellingen komen 2.5 cm marges.

Verander nu deze marges door 3 cm. Kop- en voetteksten laten we voorlopig staan.

Kies nu afdrukvoorbeeld onder bestand of in de werkbalk (blad met witte loep)
i. Kopiëren en plakken.

In een tekstverwerker kan je heel makkelijk stukken tekst kopiëren en knippen.

Kopiëren is een tekst meerdere malen plaatsen. Door te knippen en te plakken kan je tekst verplaatsen zelfs van het ene naar het andere document.

De tekst die je wil kopiëren of knippen moet eerste geselecteerd worden.

Je kan kopiëren en knippen via Bewerken of via de werkbalk : knippen = schaar, kopiëren is dubbel blad.

Plakken doe je door bewerken plakken of tekening van clipbord.


Doen : selecteer de titel : Beste tante Jos

Druk onder bewerken op kopiëren of gebruik het icon in de werkbalk.

Plak nu deze titel boven elke alinea van het eerste blad. Ga met de muis tot voor de alinea en plak.

Selecteer de tekst ( laatste stuk) Laat je me even weten of je voor de bloemen wilt zorgen. Als je het te drukt hebt, kunnen Ria of Suzanne het misschien wel doen.

Knip nu deze tekst en plak hem dan voor de laatste regel.
j. Een tekstart invoegen
Een tekstart is een speciale vorm van tekst, gebogen, krom ....

Je kan dit overal inlassen in de gewenste grootte en kleur.

Kies invoegen - wordart - nu kan je een tekst typen en naar wens opmaken

Doen : zet de cursor helemaal bovenaan in je tekst.

Typ de tekst 'familie-reunie' en kies links boven de vorm. Als grootte neem je 50 punten.

Je kan deze figuur altijd vergroten en verkleinen. Klik hiervoor op de figuur . Er verschijnt nu een kader rond de figuur. Klik nu op het puntje rechtsonder. Door te slepen met de muis kan je nu vergroten en verkleinen.

k. Een tekening invoeren.
Je kan op verschillende manieren een tekening invoeren. Standaard staan er op iedere PC tekeningen geïnstalleerd.

We kiezen nu voor de eenvoudigste weg om een tekening in te voegen.

Kies invoegen – figuur – illustratie – on line mediagalerie

Er wordt nu een galerie geopend waaruit je een tekening kan kiezen.


Doen: zet de cursor op de plaats waar de tekening moet komen. Klik op invoegen illustratie, zoek in de galerij onder cartoons naar een gepaste illustratie en kies invoegen.

De tekening verschijnt nu in de tekst maar de tekst zal wegschuiven. Indien je tekst langs de tekening wil klik dan eerst op de tekening. Er komt nu een kader rond de tekening.

Klik nu op opmaak – figuur – illustratie – on lne mediagalerie

Klik met de rechtermuisknop op de tekening en kies : werkbalk figuren

Klik nu op transparant.

Nu kan je langs de tekening tekst laten verschijnen. Je kan de tekening nu nog verkleinen of vergroten door op een hoekvakje te klikken en te slepen met de muis.
l. Handmatig een pagina-einde instellen.

Je computer gaat zelf pagina's instellen. Soms is het wel handig om een pagina-einde handmatig in te stellen.

Je zet hiervoor de cursor op de plaats waar je een pagina-einde wil en klik dan ctrl-enter.
Doen : zet een pagina-einde achter : Gelukkig heb ik nog alle tijd.
Nog een laatste opmaak voor onze tekst :
Kies de voorlaatste alinea. Selecteer die alinea en kies als lettertype Arial 20.

Zet de tekstart onder te tekst en probeer deze tekst in een kleur te zetten.

Wie zoekt die vindt.


Veel succes.

Meester Jan
Werken met de spreadsheet in excel (rekenblad)
De spreadsheet of rekenblad is eigenlijk een formulier waarin je berekeningen kunt maken.
1. Nieuw rekenblad maken

- klik op de knop openingsvenster of kies nieuw in menu Bestand

- kies spreadsheet
Doen : open en nieuw bestand, spreadsheet en sla het dadelijk in je map en met naam reken1

Bestand, opslaan als....
2. Begrippen in rekenblad

Een rekenblad is er uit als een rooster met allemaal lege vakjes. Enkele begrippen

- cel : is een vakje

- kolom : is een kolom , vertikaal . De kolommen krijgen bovenaan automatisch een letter beginnend met A.....

- rij : is een horizontale lijn. De lijnen krijgen een nummer beginnend met 1
Doen : klik met de muis op een willekeurig vakje. Links bovenaan onder het lettertype zie je telkens welk vak wordt aangeklikt.

Klik nu het vak D4 aan en typ hierin je naam.

Doe nu je naam weg door op delete te duwen.

Geef nu als lettertype Arial 12 aan en sla het bestand op.

Bestand opslaan of klikken op icon van diskette.
3. Werkblad openen

Open nu het bestand oefenbl.wks

Je ziet nu een voorbeeld van een rekenblad.

Zoek de formules in het blad.

Verander het aantal van een kolom of de prijs en je zal zien dat het totaal automatisch aanpast.
4. Invoeren van tekst en getallen

Je kan in een rekenblad tekst of getallen invoeren.


Doen : open een het rekenblad dat je zoëven hebt opgeslagen.

Type het volgende in de eerste 5 kolommen.5. Rijen + kolommen invoegen en verwijderen

Vaak zal je nadat je gegevens hebt ingevoegd nog kolommen of rijen moeten bijvoegen of verwijderen. Dit is in een rekenblad geen probleem.

Zet de cursor in de kolom waarvoor je een kolom wil invoegen.

Kies invoegen - kolom. Hetzelfde voor rij invoegen.


Doen : Voeg voor de kolom : naam nog een kolom in.

Voeg boven de eerste rij nog twee rijen in.

Je zal dit resultaat krijgen.


6. Reeks getallen invoeren

Wanneer we nu een aflopende of oplopende reeks willen invoeren kunnen we de computer zelf het werk laten doen.


Doen : typ in de nieuwe kolom links van de eerste naam 1.

Selecteer nu deze cel en ga met de pijl naar beneden tot de laatste naam.

Kies nu : bewerken - reeks kopiëren.

De computer zal nu zelf verder tellen. Je kan zelf het interval kiezen. Hier kiezen we 1.
7. Formules invoeren

Uiteraard is het de bedoeling om de computer getallen te laten optellen e.d.

Formules geven we als volgt in :

optellen : =som(A4:A7) nu telt de computer de getallen op van cel A4 tot A7

aftrekken : = som( A7 - A6)

delen : = som( A7 /2)

vermenigvuldigen : = som(A7*2)

gemiddelde : =gemiddelde (A1:A7) nu berekent de computer het gemiddelde van dit celbereik.


Doen : typ in de laatste kolom de formule =som(.....) type =som en selecteer via de muis of de pijlen de eerste rij. Sluit met een haakje en het totaal wordt gemaakt.

Selecteer nu deze cel en ga met de pijl naar beneden.

Kies nu bewerken en omlaag kopiëren. Nu krijg je de totalen van alle leerlingen.

Type nu onder de kolom van taak 1 : = gemiddelde ( en selecteer de kolom, sluit met een haakje. Je krijgt nu een onafgerond getal. Dit is een zorg voor later.

Selecteer nu met de pijl naar rechts tot onder totaal en kies Bewerken - rechts kopiëren.

Het gemiddelde wordt nu berekend voor iedere kolom.

Selecteer nu die gemiddelden : kies dan opmaak - getal - vast - decimaal 0

De getallen worden nu afgerond tot op een eenheid. Je kan ook kiezen voor 1 decimaal of meer.

Typ helemaal onderaan : gemiddelde . Dit moet nu het resultaat worden.


8. Kolombreedte en hoogte

Nu kunnen we beginnen aan de eigenlijke opmaak.

We kunnen nu kolommen verbreden of versmallen, ander lettertype kiezen ....

Om een kolombreedte te veranderen kiezen we : opmaak - kolombreedte of klikken we bovenaan de kolom en schuiven met de muis.


Doen : versmal de eerste kolom.

Typ bovenaan Rapport 4A en kies als lettertype Arial 16

Je zal zien dat de hoogte van de rij zich automatisch aanpast.

Maak de kolommen van de taken smaller tot 8.

Maak de titels vet en kies als kleur rood.

Zet de getallen van het gemiddelde in groen.

11. Uitlijning
Doen

Centreer de getallen in de kolommen. Selecteer hiervoor de getallen en kies bij opmaak - uitlijning - centreren of gebruik het icon op de werkbalk.
13. Celranden

Doen

Selecteer de hele kader en kies dan opmaak - randen.

Kies rondom - vette lijn

links.... - gewone lijn
Je krijgt nu een vette kader rond het rapport en dunne lijntjes tussen de cellen.

14. Vulpatronen

Je kan bepaalde cellen vullen.


Doen

Selecteer de cellen waarin de titels staan : naam , taak 1 ....

Kies opmaak - vulling -

15. PaginamargesDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina