Lesvoorbereiding L. ODovnload 50.45 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte50.45 Kb.


LESVOORBEREIDING – L.O.


Identificatiegegevens

Naam:

Sam Wilms

Jaar:

1 LO d

Optie:

LO – INF
Leerjaar/klas:

3b

Graad:

2e graad

Datum:

21/04/2005

Beginuur:

11.15u

Lokaal:

Turnzaal

Aantal lln.:

20
Mentor:

Tine Raymaekers

School:

Sint Johanna Basisschool
Lesgegevens

Vak:


Lichamelijke opvoeding

Lesonderwerp(en):


Circuit i.v.m uithoudingsvermogen en kracht

Didactische beginsituatie:


Leerlingen kennen een conditiecircuit.

Situering in het leerplan:


M.C. : 1.1 De lln kunnen de motorische basisbewegingen op een voldoende flexibele en verfijnde wijze aanwenden in gevarieerde en complexe bewegingssituaties. D 1

G.V.L : 2.2 De lln ontwikkelen uithouding en kracht om de motorische competenties te bereiken. D 1.14.8

Z.S.F : 3.1 De lln zijn bereid een opdracht vol te houden en af te werken.

D 3.4.4


Benodigd materiaal:


3 vestjes, 2 zweedse banken, 2 kegels, 2 springtouwen, 2 stokken, 5 hoepels


Geraadpleegde bronnen:Evaluatie lesvoorbereiding

naam en handtekening lector/mentor

O slecht
O onvoldoende
O voldoende
O goed
O zeer goedDoelen

Leerinhoud

Didactische richtlijnen

Organisatie en Tijd
Omkleden

Omkleden

Tijd: 5 minuten

C.V.A.Opwarming:

Tikkertje stopcontact. Lln mogen zich verspreiden in de zaal. Er is 1 tikker. Als je bent getikt ga je let je handen tegen je heup staan en wacht je tot iemand je komt bevrijden. Dit kan doordat iemand langs achter zijn armen door je lichaam steekt zodat de borstkast van den ene lln tegen de borstkast van de andere lln komt.

De winnaar is degene die als laatste overblijft.

Regressie: Enkel tikken op de schouder is genoeg

Progressie: 2 of meer tikkers


Lln staan op de turnrij, lk vraagt om stilte.

Lk legt het spel uit en geeft indien nodig een demo.

Lk duid 1 tikker aan en de rest van de lln mag zich in de zaal verspreiden.

Lk ziet tijdens spel toe op eerlijke verloop.

Geeft regressie/progressie indien nodig.

Lk eindigt het spel na 5 minuten.

Iedereen terug op de turnrij.Tijd : 5 minuten

Materiaal : 3 vestjes

Mot. :Kracht en uithoudingsvermogen


Standen:


Kern:

De lln worden per 2 gezet en krijgen ieder een papiertje en een balpen.

Er zijn 6 standen waaraan de lln kunnen werken .Elke lln krijgt 1 minuut per stand. Als beide lln zijn geweest schuiven ze door naar de volgende stand tot ze alle standen hebben gehad, in totaal zijn dat er 6.

Terwijl de ene lln de oef doet moet de andere tellen en opschrijven. Dit bij elke stand.

Standen:


  • Steppen op de bank

  • Op wandrek klimmen en muur bovenaan tikken

  • Bankspringen (benen open naast bank, toe op bank)

  • Rond 2 kegels lopen

  • Touwtje springen

  • Heen en weer springen over de stok

De lk laat de lln het materiaal plaatsen dat nodig is.

Lk legt de bedoeling van de oefening uit, de functies van de lln en geeft daarna bij elke stand een demo.

De lln mogen beginnen en na 1 minuut fluit de lk. De volgende lln van het ploegje krijgt ook 1 minuut.

Tijdens de oef let de lk op dat alles goed en veilig verloopt, helpt waar nodig. Klassikaal of individuele verbetering indien nodig.Tijd : 30 minutenMateriaal : 2 zweedse banken, 2 kegels, 2 springtouwen, 2 stokken, 5 hoepelsMot.: Snelheid, Ruimte Perc.

Lln kunnen d.m.v. snel wisselen de kat minimum 2 min aan het lijntje houden.Slot:

Kat en muis.

De lln moeten in een grote cirkel gaan staan. 1 iemand is muis en moet gaan lopen, de andere is kat en moet de muis proberen te vangen. Als de kat de muis tikt dan wordt de muis de kat en de kat de muis. Als de muis onder iemands benen kruipt wordt de taak van muis omgewisseld.

Regressie: onder de benen moet niet meer, tikken is genoeg

Progressie: 2 katten, 2 muizen


Lk geeft speluitleg en duidt 1 kat en 1 muis aan. De rest moet zich in een cirkel zetten. Het spel begint en de lk kijkt toe of alles eerlijk en goed verloopt. Na 5 minuten is het spel afgelopen en mogen de lln zich gaan omkleden.
Tijd : 5 minutenMateriaal : niets


Omkleden

Omkleden

Tijd : 5 minuten

ZELFEVALUATIE na een les

a) Hoe verliep mijn les vandaag?

 goed  redelijk goed  niet zo goed  niet goedb) Wat gebeurde er concreet?

Beschrijf een lesmoment dat goed liep.


Beschrijf een lesmoment dat minder goed liep.c) Wat is het probleem? Hoe kan ik dat probleem oplossen?

Analysepunt ..............

Probleem + oorzaak

oplossingAnalysepunt ..................

Probleem + oorzaak

oplossing


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina