LesvoorbereidingDovnload 160.65 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte160.65 Kb.


HOGESCHOOL- UNIVERSITEIT BRUSSELCampus Nieuwland

Opleiding Leraar Lager Onderwijs

LESVOORBEREIDING

Naam student:

Nerincx Jolien en Smellinckx MariekeJaar & klas:

2 Balo B

Leerjaar :

3de graad

Lesduur:

400 minuten
(100 min inleiding en beeldles + 200 min in ateliers werken aan de generatieshow +100 min generatieshow)


Algemene Luik: (gegevens intypen telkens onmiddellijk ONDER het titeltje. Alle tekst schuift automatisch op)

Leergebied (binnen welk leergebied ga je werken? En welk aspect daarvan?):

: Muzische opvoeding: beeld – muziek - beweging (dans)Onderwerp (waarover gaan de kinderen leren?):

De generatieshow : Was het nu ’60, ’70, ’80, ’90 of 2000 ?

The sixties


Situering leerplan (waar situeer je je onderwerp in het leerplan?):

Zie bijlage LEERPLANDOELEN


Beginsituatie op onderwijsniveau (wat ging voor dit onderwerp aan inhouden vooraf?):

Fictieve lessenreeks dus kunnen we geen beginsituatie op onderwijsniveau inschatten.


Beginsituatie op ervaringsniveau (welke ervaringen, belevingen en gevoelens hebben kinderen rond dit onderwerp?):

- De leerlingen hebben reeds verschillende genres van muziek gehoord.

- De leerlingen hebben reeds met hun ouders naar muziek uit “hun” jaren geluisterd.

- De meeste leerlingen kennen of hebben reeds een lied gehoord van de grote namen uit de muziekgeschiedenis.


Einddoel(en) (wat moeten je kinderen meer/beter kennen/kunnen doorheen en op het einde van de les?)

Einddoelen beeld: zie aparte lesvoorbereiding
Einddoelen muziek:
- Muziekfragmenten bij de juiste generatie plaatsen.
- In groep naar liedjes luisteren en hierover een mening vormen.
- Een lied volledig nazingen om het daarna zelfstandig mee te zingen.
Einddoelen beweging (dans):
- Een mening vormen en uitwisselen over dansjes.
- Reproductief vormgeven: bestaande dansen of danspasjes gebruiken in eigen dans.
- Rekening houden met tempo, ritme en maat tijdens het dansen.
Overkoepelend einddoel:
- Kenmerkende gebeurtenissen, stijlen, muziekfragmenten, genres, trends,… bij de juiste generatie plaatsen.Attitude (aan welke attitudes wil je bij de kinderen werken?):

Materiaal zuinig gebruiken, ervoor zorg dragen en correct opbergen na gebruik.

Respect hebben en ruimte laten voor elkaars mening en inbreng.

Samenwerken in groep, door zich aan de algemene afspraken te houden.Zingeving (waarom moeten de kinderen dit leren? Is dit zinnig? hoe plaats je de einddoelen van deze les in het leergebied dat je bovenaan noteerde? Past deze les in de visie die jij hebt op het vak?):

Het is noodzakelijk dat kinderen kennis maken met de verschillende generaties, omdat ze zo beter de leefwereld van hun ouders, broers, zussen en andere familieleden, die in een andere generatie zijn opgegroeid, zullen begrijpen.
Aangezien vele kinderen zich sterk interesseren in het huidige muziek-, dans- en modebeeld zal deze les voor hen ook interessant zijn om eens te kijken hoe het 10,20,30,40 of zelfs 50 jaar geleden eraan toe ging.
Bovendien zorgt deze lessenreeks voor een enorme verruiming van hun kennis van de muziek-, dans- en modegeschiedenis.


(Attentie! Vanaf hieronder niet meer typen, zodat de overgang van opstaand en liggend blad bewaard blijft!)

(Wanneer deze regels de onderkant van het blad raken, niet panikeren, er wordt dan automatisch een nieuwe bladzijde gecreëerd.)
Lesverloop:

Wanneer je meer stappen zet dan er vakken zijn, moet je in je tekstverwerker onder ‘tabel’ één of enkele nieuwe rijen (vakken) invoegen).Leerdoelen


Wat wil je dat de kinderen meer/beter kennen en kunnen na elke stap?

tijd

Leerinhouden


Wat en waarover wil je de kinderen iets leren?

Onderwijsleeractiviteiten

Werkvormen en activiteiten

Organisatie/kernvragen en -opdrachten

Materiaal


Verantwoording en differentiatie


Waarom doe je dit?

Hoe zorg je dat alle lln. mee zijn?


De leerlingen kunnen de verschillende muziekstukken bij de daartoe horende generatie plaatsen.

De leerlingen kunnen informatie meedelen aan elkaar.
De leerlingen kunnen naar elkaar luisteren.
De leerlingen kunnen de voor hun generatie bekendste muzikale groepen en/of personen op een rijtje zetten.
De leerlingen kunnen de hits uit de hitparade voor hun generatie op een rijtje zetten en ermee aan de slag gaan.
De kinderen kunnen een lied volledig meezingen.
De leerlingen kunnen verwoorden hoe de muziek in hun generatie verspreid werd en zo tot bij de mensen kwam en hoe deze beluisterd werd.
De leerlingen kunnen de belangrijkste en bekendste muzikale evenementen aanhalen voor hun generatie.
Plezier en voldoening beleven aan de activiteit.
Samenwerken aan een gemeenschappelijk werkstuk.
Zich houden aan vooraf gemaakte afspraken.
Zorgzaam omspringen met materialen, en correct opbergen na gebruik.

25’


75’

50’
Inleiding voor de lessenreeks van start gaat:
Zie uitgeschreven versie in bundel.

Jaren 60:
1. Ontwerpen van een cd hoes

Zie volledige lesvoorbereiding in bundel bij dossier beeld.
2. Atelier muziek

2.1 Instructie

Deze gebeurt algemeen en nog niet per generatie.


2.2Verwerving/verwerking

Dit gebeurt per generatie
Bekende groepen:

The Rolling Stones


The Beatels

Roy Orbison


Grootste hits uit de hitparade:

- Anja: de laatste dans- The beatles: yellow submarine- The Rolling stones: She’s a rainbow
- Nonkel Bob: vrolijke vrienden- Eddie Wally:chérieVolledige hitparades zie Bijlage 1


Hoe werd muziek beluisterd:

- grammofoonplaten

- radio

- tv


- jukebox

-transistorradio: de MP3-speler van de jaren 60


Bekendste muziekevenementen.

- Woodstock

Het Woodstock Music and Art Festival was een rockfestival dat in het weekend van 15, 16 en 17 augustus 1969 plaatsvond op een wei van de melkveehouder Max Yasgur in Bethel, New York, zo'n 65 km van Woodstock. Het festival, onder het motto "three days of peace and music" (Drie dagen vrede en muziek), wordt door velen beschouwd als het belangrijkste muziekfestival ooit.2.3. Evaluatie

Dit gebeurt per generatie maar op een gezamenlijk moment.Zie uitgeschreven versie in bundel.

Zie volledige lesvoorbereiding in bundel bij dossier beeld.
1.1 Instructie

Op het bord staan er 5 kolommen. Elke kolom is eigen aan één bepaalde generatie.


Lkr laat de leerlingen een 15 tal stukjes van liedjes horen en het is aan hun om de verschillende liedjes bij de juiste generatie te plaatsen.

(Aangezien de leerlingen reeds thuis voor hun generatie muziek hebben moeten opzoeken zal deze opdracht normaal gezien vlot moeten verlopen. )

Uiteraard worden deze muziekstukken daarna besproken, alsook de bevindingen van de leerlingen en hun argumentatie.

Elke groep haalt hun samengesteld dossier boven. Aangezien de rollen verdeeld geweest zijn (wie zoekt wat op?), mag de leerlingen die het deel muziek op moest zoeken de andere leerlingen van zijn/haar groep vertellen wat hij/zij allemaal gevonden heeft.


Er staan verschillende koffers opgesteld in de klas. Elke koffer hoort bij een bepaalde periode in de muziekgeschiedenis/generatie. Binnen in de koffer hebben de leerlingen verschillende materialen tot hun beschikking:

 • Cd met muziek

 • Liedjesteksten

 • Cd speler


Opdracht:

Het is de bedoeling dat de leerlingen een naar de liedjes luisteren die op de cd staan en dat ze dan gezamenlijk tot een beslissing komen welk lied ze gaan proberen te zingen. Dit moeten ze ook voor de klas zingen tijdens de generatieshow.

(mogelijke liedjes zie bijlage 2)

( liedjesteksten zie bijlage 3)


Hoe gaat het in zijn werk?


 • De leerlingen beluisteren alle liedjes.

 • De leerlingen kiezen hun favoriet eruit

 • De leerlingen nemen van hun favoriet lied de bijhorende liedjestekst.

 • De leerlingen beluisteren het gekozen lied nogmaals en volgens de tekst mee op hun liedjestekst.

 • De leerlingen oefenen strofe per strofe in en leerkracht zegt erbij dat ze ervoor moeten zorgen dat ze telkens een strofe goed onder de knie moeten hebben alvorens verder te gaan.

( uiteraard overloopt de leerkracht dit klassikaal en alle stappen worden aan bord gehangen zodat de leerlingen een referentiepunt hebben.)
Rol leerkracht:
De leerkracht gaat bij elk groepje luisteren om ervoor te zorgen dat ze de woorden goed uitspreken en goed articuleren en ook om ervoor te zorgen dat alle leerlingen op de juiste toonhoogte zingen en in het juiste ritme.Aanschouwelijkheid-principe

Motivatieprincipe

Efficiëntieprincipe:

Steeds na de algemene instructie gaan de leerlingen naar hun toegewezen lokaal, deze bevinden zich naast en recht tegenover elkaar. Door de verschillende generaties van elkaar af te zonderen hebben de leerlingen meer ruimte voor te oefenen en te werken.
Motivatieprincipe:

Door verschillende koffers in de klas tentoon te stellen raken de leerlingen geprikkeld en worden ze nieuwsgierig naar de inhoud ervan.


Aanschouwelijkheid-principe.
Activiteitsprincipe:

Gedurende de hele les zijn alle leerlingen aan het werk. Ze werken actief samen en zorgen samen voor een goed eindresultaat.


Geleidelijkheidprincipe
Door de leerlingen verschillende soorten liedjes te laten beluisteren verbreden ze hun muzikale kennis en hebben ze dan ook een rijkere achtergrond qua muziek. De leerlingen volgen de stapjes nauwgezet om tot een goed eindresultaat te komen.

De leerlingen kijken met plezier naar de verschillende dansstukjes.


De leerlingen kunnen de bekendste dansfilms opsommen voor hun bepaalde generatie.


De leerlingen kunnen de bekendste danspasjes nadoen voor hun generatie.
De leerlingen kunnen de bekendste dansprogramma’s aanhalen en er elementen uithalen voor hun generatieshow.
Plezier en voldoening beleven aan de activiteit.
Samenwerken aan een gemeenschappelijk werkstuk.
Zich houden aan vooraf gemaakte afspraken.
Zorgzaam omspringen met materialen, zuinig gebruiken en correct opbergen na gebruik.

De leerlingen kunnen per groep tot een gezamenlijk besluit komen betreffende de kledij die hoort bij een welbepaalde generatie.


De leerlingen kunnen de bekendste outfits van hun bepaalde generatie visualiseren aan de hand van het meegebrachte materiaal.


De leerlingen kunnen de bekendste kledij in het algemeen typeren voor hun bepaalde generatie.
De leerlingen kunnen de typische kapsels voor hun generatie aanhalen en uitproberen op elkaar.
De leerlingen kunnen verwoorden wie de grote namen uit de mode-industrie van toen waren.
De leerlingen kunnen verwoorden wie de grote mode iconen waren van hun generatie.

50’

50’


3. Dans

3.1 Instructie

Deze gebeurt algemeen en nog niet per generatie.


3.2Verwerving/verwerking

Dit gebeurt per generatie
Bekendste dansfilms:

- Twist Around The Clock"

-"Don’t Knock The twist

- sound of music


Bekendste danspasjes/dansen:

- twist


- jive

-de Locomotion

- Hully Gully

-Hippy Hippy Shake


Bekendste dansprogramma’s?

- nationaal twistkampioenschap:

6 twistkoppels dingen mee naar de titel
twistkampioen onder het oog van een vakjury.

-The Corny Collins Show
3.3. Evaluatie

Dit gebeurt per generatie maar op een gezamenlijk moment.4. Kledij

4.1 Instructie

Deze gebeurt algemeen en nog niet per generatie.

4.2Verwerving/verwerking

Dit gebeurt per generatie

Bekendste outfits:
Bekendste kledij (algemeen):

- de cape

- de minirok

- de keurige pakjes zoals de Beatles

- vele soorten patronen

- hippie stijl: haarbanden, gemakkelijk zittende kledij, jeans, hemdenTypische kapsels?Grote namen uit de mode-industrie van de jaren 60:

-Yves Saint Laurent

-Cristóbal Balenciag

-André Courrèges

-Pierre Cardin

-Jeans


Mode iconen uit de ’60 :
-Twiggy
-Edie Sedgwick

-Catherine Deneuve

-Julie Christie

-Jackie Onassis
4.3 Evaluatie:
Dit gebeurt per generatie op een gezamenlijk moment.


Lkr toont door middel van beamer en wit scherm verschillende dansstukjes aan de leerlingen. Het is aan de leerlingen om per groep te beslissen of het getoonde dansstukje al dan niet bij hun generatie hoort.

Er zijn vijf dansstukjes voorzien aangezien we 5 generaties hebben.

(Aangezien de leerlingen reeds thuis voor hun generatie dansstukken en typische pasjes voor generatie hebben moeten opzoeken zal deze opdracht zonder problemen verlopen. )

Uiteraard worden deze dansstukken en typische pasjes daarna besproken, alsook de bevindingen van de leerlingen en hun argumentatie.

Elke groep haalt hun samengesteld dossier boven. Aangezien de rollen verdeeld geweest zijn (wie zoekt wat op?), mag de leerlingen die het deel dans op moest zoeken de andere leerlingen van zijn/haar groep vertellen wat hij/zij allemaal gevonden heeft.


Er staan verschillende koffers opgesteld in de klas. Elke koffer hoort bij een bepaalde periode in de dansgeschiedenis. Binnen in de koffer hebben de leerlingen verschillende materialen tot hun beschikking:


Opdracht:

Het is de bedoeling dat de leerlingen naar alle dansjes en filmstukjes kijken die op hun dvd staan en dat ze dan gezamenlijk tot een beslissing komen welk dansje ze gaan instuderen. Deze dans moeten ze dan ook opvoeren tijdens de generatieshow.

(mogelijke dansjes zie cd)

Hoe gaat het in zijn werk?


 • De leerlingen bekijken alle videofragmenten.

 • De leerlingen kiezen hun favoriet eruit.

 • De leerlingen bestuderen de gekozen dans.

 • De leerlingen oefenen stukje per stukje in en leerkracht zegt erbij dat ze ervoor moeten dat ze goed op de maat zitten

 • De leerlingen mogen eventueel eigen uitgevonden stukjes toevoegen aan de dans.


Rol leerkracht:
De leerkracht gaat bij elk groepje kijken om ervoor te zorgen dat alle leerlingen in de maat bewegen en dat de danspasjes correct uitgevoerd worden.

Aan bord hebben we 5 kolommen waarin de vijf generaties terugkomen…Leerkracht toont steeds een stel kleren en het is aan de leerlingen om per groep te beslissen bij welke generatie de kledij hoort.

(De opdracht wordt vergemakkelijkt omdat de leerlingen reeds in een vooropdracht hebben moeten opzoeken welke kledij typisch is voor hun generatie.)

Elke groep haalt hun samengesteld dossier boven. Aangezien de rollen verdeeld geweest zijn (wie zoekt wat op?), mag de leerlingen die het deel kledij /kapsels/mode/iconen op moest zoeken de andere leerlingen van zijn/haar groep vertellen wat hij/zij allemaal gevonden heeft.


Er staan verschillende koffers opgesteld in de klas. Elke koffer hoort bij een bepaalde periode in de modegeschiedenis. Binnen in de koffer hebben de leerlingen verschillende materialen tot hun beschikking:

 • Kledij uit hun generatie

 • Sminkgerei en allerlei haartooimateriaal

 • Foto’s van kapsels uit hun generatie

 • Foto’s van kledij uit hun generatie


Opdracht:

Het is de bedoeling dat de leerlingen alle kledingstukken en foto’s aandachtig bekijken, het is de bedoeling dat alle leerlingen in het groepje een typische outfit krijgen en ook aandoen tijdens de generatieshow. Ook het bijhorende kapsel moet in orde zijn. Kortom ze moeten er voor zorgen dat het volledige plaatje klopt.

(Foto’s kledij, kapsels, outfits zie bijlage 4,5 en 6)
Rol leerkracht:
De leerkracht gaat bij elk groepje kijken om ervoor te zorgen dat alle leerlingen qua outfit passen bij hun generatie en indien nodig zal ze ook helpen met de kapsels.
Efficiëntieprincipe:

Steeds na de algemene instructie gaan de leerlingen naar hun toegewezen lokaal, deze bevinden zich naast en recht tegenover elkaar. Door de verschillende generaties van elkaar af te zonderen hebben de leerlingen meer ruimte voor te oefenen en te werken.Motivatieprincipe:
Door het kijken naar de dansstukjes, krijgen de kinderen zin om zelf aan de slag te gaan.

Motivatieprincipe:

Door verschillende koffers in de klas tentoon te stellen raken de leerlingen geprikkeld en worden ze nieuwsgierig naar de inhoud ervan.


Aanschouwelijkheid-principe.

Activiteitsprincipe:

Gedurende de hele les zijn alle leerlingen aan het werk. Ze werken actief samen en zorgen samen voor een goed eindresultaat.


Geleidelijkheidprincipe
Door de leerlingen verschillende soorten dansstukjes te laten bekijken verbreden ze hun soorten dans kennis en hebben ze dan ook een rijkere achtergrond qua dans. De leerlingen volgen de stapjes nauwgezet om tot een goed eindresultaat te komen.

Efficiëntieprincipe:

Steeds na de algemene instructie gaan de leerlingen naar hun toegewezen lokaal, deze bevinden zich naast en recht tegenover elkaar. Door de verschillende generaties van elkaar af te zonderen hebben de leerlingen meer ruimte voor te oefenen en te werken.Motivatieprincipe:

Door verschillende koffers in de klas tentoon te stellen raken de leerlingen geprikkeld en worden ze nieuwsgierig naar de inhoud ervan.


Aanschouwelijkheid-principe.
Activiteitsprincipe:

Gedurende de hele les zijn alle leerlingen aan het werk. Ze werken actief samen en zorgen samen voor een goed eindresultaat.Geleidelijkheidprincipe
Door de leerlingen verschillende soorten dansstukjes te laten bekijken verbreden ze hun soorten dans kennis en hebben ze dan ook een rijkere achtergrond qua dans. De leerlingen volgen de stapjes nauwgezet om tot een goed eindresultaat te komen.

Samenwerken aan een gemeenschappelijke presentatie.

Een presentatie op touw zetten door een stappenplan te volgen en voldoende bronnen te raadplegen.

Zich houden aan de gemaakte afspraken en zorg dragen voor het materiaal.


50’


5. Presentatie voorbereiding

De lln. krijgen nu een moment om in groep hun presentatie voor te bereiden. In deze presentatie moeten ze hun generatie voorstellen. De presentatie wordt natuurlijk opgevoerd tijdens de generatieshow, die plaatsvindt op het einde van deze lessenreeks.

Inhoud van de presentatie:
- De muziekgeschiedenis kort schetsen. De leerlingen kunnen hiervoor hun onderzoeksvragen gebruiken, die ze voor de ateliers moesten opzoeken. Bovendien kunnen ze ook de extra informatie en de cd’s gebruiken in hun muziekkoffer van hun generatie.
- Hun voorbereid liedje zingen.
- De dansgeschiedenis kort schetsen. De leerlingen kunnen hiervoor hun onderzoeksvragen gebruiken, die ze voor de ateliers moesten opzoeken. Bovendien kunnen ze ook het extra materiaal gebruiken uit hun danskoffer van hun generatie.
- Hun voorbereid dansje opvoeren.
- De modegeschiedenis kort schetsen. De leerlingen kunnen hiervoor hun onderzoeksvragen en het extra materiaal in de modekoffer gebruiken.
- Een beetje uitleg geven bij hun eigen kledij.
 Tijdens de hele presentatie zijn de leerlingen gekleed volgens het modebeeld dat heerste tijdens hun generatie.

Hoe presenteren?


- De leerlingen mogen een powerpointpresentatie maken als ondersteuning.

- De leerlingen mogen met de beamer filmpjes laten zien en krijgen ook een cd-speler ter beschikking om muziek af te spelen.

Stappen die de leerlingen moeten doorlopen:
- Het nogmaals doornemen van hun onderzoeksvragen.
- Een presentatietekst uitschrijven. Dit hoeft niet te gebeuren in volzinnen. Maar de leerlingen moeten zeker uitleg geven over de muziek-, dans-, en modegeschiedenis van hun generatie.

- In de presentatie ook het liedje en het dansje inbouwen.


- Ervoor zorgen dat de andere leerlingen ook voorbeelden te zien qua dans, muziek en kledij.
Dit kunnen ze eventueel in een powerpointpresentatie gieten.
- Eventueel nog extra oefenen voor het zingen van hun liedje of het dansje.
 Vergeet niet dat je je publiek moet entertainen. Wees dus creatief.

Materiaal dat de leerlingen krijgen als hulp:


- Hun eigen onderzoeksbundel
- De 3 koffers van muziek, dans en mode
- Een laptop, eventueel met internetverbinding indien mogelijk.
- Een cd-spelerGeleidelijkheids-principe
HerhalingsprincipeEfficiëntieprincipe:

Doordat de leerlingen al de ateliers doorlopen hebben, hebben ze een uitgebreide basis om deze presentatie uit te werken. Bovendien zorgt de presentatie ervoor dat de leerlingen ook de andere generaties leren kennen.


Bovendien vinden deze voorbereidingen terug plaats in het aparte lokaal, zodat de leerlingen zelfstandig goed kunnen doorwerken, zonder afgeleid te worden door de andere groepen.
100’


6. Generatieshow

Voorstellen van de presentaties.(Attentie! Vanaf hieronder niet meer typen. Wanneer deze regels de onderkant van het blad raken, niet panikeren, er wordt dan automatisch een nieuwe bladzijde gecreëerd.)

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina