LesvoorbereidingDovnload 45.58 Kb.
Datum22.08.2016
Grootte45.58 Kb.Specifieke LerarenOpleiding, Lemmensberg 3, 3000 Leuven

LESVOORBEREIDING
NAAM STAGIAIR: Marjolein Wagemans JAAR/ KLAS: SLO

Stageplaats: Stedelijk Academie sint-Lambrechts-Woluwe Naam vakmentor: D. Varewyck

Vak: Samenspel Jaar/graad/klas: M1

Onderwijsvorm: individueel/groepsgericht Klas/groep/aantal: 2

voorna(a)m(en) (indien individueel/groepsgericht): Gabrielle (M1 optie samenspel), Aurore ( M1 optie instrument)

Lesonderwerp/acitiviteit: - Andante van Diabelli 4 handig

 • Comedian Galop 4 handig

 • Can-Can van De Schoenmaker 4 handig prima vista Datum en uur: woensdag 10 December , 14.30u-15u

Beginsituatie

Taken / huistaak bij de vorige les / specifieke voorkennis of vaardigheid waarop de les steunt / aansluiting bij leefwereld & interesse van de leerlingen ...Comedian Galop :


Can-can :

- technische en muzikale afwerking

Situering van de les

in de lessenreeks, de leerlijn, het leerplan, de vakgebonden en vakoverschrijdende eindtermen, product/procesgericht perspectief
Deze 2 leerlingen bereiden zich voor op het kerstconcert op 20 december waarbij ze deze stukken van samenspel gaan concerteren.


Algemeen lesdoel (omsluit alle leerdoelen van deze les)
De leerling leert samen spelen met de ander, zowel muzikaal als technisch.Leerdoelen (welke specifieke kennis, vaardigheden, attitudes streef ik na in deze les + leerdoelen nummeren)


 1. De leerlingen kan een afgewerkt stuk doorspelen zoals het op een concert zou zijn.

 2. De leerlingen kan zelf goede vingerzettingen vinden.

 3. De leerling heeft aandacht voor dynamiek.

 4. De leerling kan de articulatie variëren.

 5. De leerling kan muzikale zinnen maken, heeft aandacht voor de structuur van een werk.

 6. De leerling kan een duidelijk teken geven bij het spelen van vierhandige werken.

 7. De leerling heeft aandacht voor de verschillende stijlen.

 8. De leerling kent het karakter van verschillende dansen.

 9. De leerling leert samen spelen met de ander, zowel muzikaal als technisch.
Schoolagenda van de leerling Wat moeten de leerlingen in hun persoonlijk agenda noteren? (indien van toepassing voor deze les)

Geziene stukken afwerken op technisch en muzikaal niveau, zie tips vanuit de les

Gebruikte bronnen / achtergrond bij het voorbereiden Voeg telkens gebruikt hoofdstuk/ trefwoord + blz. toe.

NVT
Gebruikte onderwijsmedia in deze les (specifieke onderwijsmiddelen / instrumentarium gebruikt door de leraar)

piano

Gebruikte leermedia in deze les (specifieke leermiddelen / instrumentarium gebruikt door de lln in de loop van de les)

piano, metronoom
Normaal gezien is een lesfase gekoppeld aan een bepaald leerdoel (zie bladzijde 1) en aan minstens één werkvorm. Geef elke lesfase een duidelijke titel (= wat erin hoofdzakelijk gebeurt).

Het lesverloop begint met bv. een motivatiefase en/of aansluiting bij de vorige les (= instapfase). Een belangrijke lesfase kan onderverdeeld worden in kleine methodische tussenstappen (met concrete kernvragen of opdrachten enz.). Ook tussentijdse evaluatie of een lesovergang rekenen we als een (deel van een) lesfase. In de kolom van het lesverloop vermelden we kernachtig de concrete leerstof/inhoud die zich in de loop van de lesfasen ontrolt / aan de orde is. We vergeten niet om de gebruikte onderwijs- en leermedia op het juiste moment te noteren (= overeenkomstig het tijdspad). Toetsing (eventueel voorzien voor het begin van de volgende les) behoort ook als aparte fase tot het lesverloop. Alle onderwijs- en leeractiviteiten in het lesverloop dragen allemaal samen bij tot het realiseren van het algemeen lesdoel. Voorzie een realistische timing per lesfase. Alle concrete werkbladen enz. die in DEZE les aan bod komen voeg je toe aan de lesvoorbereiding. Daarop kan je ook de lesfase of het lesmoment vermelden zodat je in je lesverloop daarnaar kan verwijzen.


Lesfasen + timing


LESVERLOOP

Onderwijs- en leeractiviteiten, media, inhoud


cfr. leerdoel

(nummer)Instap: Andante van Diabelli herhalen

(10’)

1,3,6

Lesfase 1: Comedian Galop

(10’)

 • Doorspelen van het 4 handig werk

 • muzikale en technische opmerkingen door leerkracht proberen integreren in muzikaal geheel

 • ophogen tempo en dynamische lijnen binnen het stuk beter uitwerken

 • Final doorspelen van het 4 handig werk + integratie muzikale en technische opmerkingen
2,4,5

Lesfase 2:Can-can

(10’)

*Eerst met leerlingen verdelen in primo en secundo partij

*Eerste leerling ( primo) speelt a prima vista de partituur waarbij zij begeleidt wordt door de leerkracht, de andere leerling oefent terzelfdertijd de secundo partij in stilte aan een andere piano in hetzelfde lokaal.

 • leerlingen wisselen na 5 minuten van positie waarbij leerling ( primo) de partij aan de andere piano in stilte oefent terwijl de leerling met de secundo partij met de leerkracht gaat zichtlezen.

 • Na 4 minuten spelen de leerlingen de Can-can geconcentreerd door

 • Verdere uitdieping op muzikaal en technisch vlak

 • tempo ophogen en dynamische lijnen binnen het stuk beter uitwerken7,8,9
LUCA Campus Lemmensinstituut – SLO /
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina