Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo EindhovenDovnload 24.07 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte24.07 Kb.

Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven

Bron: Didactisch model ‘van Gelder’Student(e)

Klas


Stageschool

Plaats


Anita Damhuis

P14EhvB


BS St. Bernardus

Bergeijk


Mentor

Datum


Groep

Aantal llnKenny Jansen

31-3-2015

6/7

27


Vak- vormingsgebied: Levensbeschouwing

Speelwerkthema / onderwerp: pesten

Persoonlijk leerdoel: Ik wil de leerlingen kunnen sturen en begeleiden tijdens een gesprek en zoveel mogelijk uit de leerlingen zelf laten komen.

Lesdoel(en): Methode: Goed gedaan! Les 3: Grapje, plagen, pesten
Les 9: Allemaal anders

Inzichten en vaardigheden


- Verplaatsen in anderen

Goed kijken en goed luisteren


Inlevingsvermogen
- Rekening houden met anderen
Emoties van anderen
Goed omgaan met humor
- Weerbaarheid
Goed reageren op plagen
Opkomen voor een ander


Evaluatie van lesdoelen:

De lesdoelen zijn behaald als minimaal drie inzichten en vaardigheden aan bod zijn gekomen en kort zijn besproken tijdens het levensbeschouwelijk gesprek.Beginsituatie: Deze les wordt enkel aan groep 6 gegeven. Groep 6 is een kleine en rustige groep. In de groep zitten twee leiders en twee stille kinderen, de rest van de kinderen zit hier een beetje tussen in. Er wordt niet opvallend gepest in de klas maar tijdens de enquête die ik met groep 6 heb afgenomen, kwam naar voren dat veel leerlingen niet graag met C. willen samenwerken omdat ze stil is. In de klas is een poster gemaakt met de normen en waarden van de klas.


Lesverloop

Tijd


Leerinhoud

Didactische handelingen

Leraar 

Leeractiviteit

leergedrag leerling(en)Materialen / Organisatie

15 min


Inleiding

In de inleiding worden stap 1 en stap 2 van een levensbeschouwelijk gesprek uitgevoerd.

Stap 1. Een verhaal voorlezen/vertellen:

Ik vraag de leerlingen om allemaal een A4tje te pakken en deze te verfrommelen, op de grond gooien en er op trappen. Daarna vraag ik de leerlingen of ze het propje op willen pakken en deze weer recht willen vouwen. Vervolgens vertel ik het verhaal achter deze activiteit; iemand die gepest wordt voelt zich zoals het propje en ook al probeert de pester het goed te maken, de littekens blijven.


Stap 2. Controle vragen:
Ik stel de leerlingen een aantal vragen over de activiteit en vraag daarna om het verschil tussen plagen en pesten te benoemen, dit bespreken we ook uitgebreid.

 • De leerlingen doen actief mee

 • Het verhaal maakt indruk op de leerlingen en laat hen hierover nadenken

 • Leerlingen leren zich in een ander te verplaatsen

 • Leren dat iedereen gepest kan worden en dat er vaak geen reden voor is

 • De leerlingen leren het verschil tussen plagen en pesten benoemen
Materialen:
-
A4 papier
Organisatie:

In kringopstelling
20 min


Kern

In de kern van de les gaan we verder met stap 3: Het thema bepalen en ervaringen vragen.

We gaan gezamenlijk het thema bepalen van de propjes activiteit (pesten of plagen) en we hebben het over de normen en waarden van de klas. Vervolgens vraag ik of er leerlingen zijn die ervaringen hebben met pesten/plagen. Ik begin zelf met mijn ervaringen om de leerlingen wat gerust te stellen zodat ze zelf ook durven vertellen. • De leerlingen durven/leren hun mening en gevoel te uiten

 • De leerlingen bespreken de normen en waarden die in de klas gelden

 • Vertellen wat voor hen belangrijk is

 • Leren anders naar hun klasgenootjes te kijken

 • Leren iedereen gelijk te behandelen

 • Krijgen in de gaten dat niet alleen kinderen gepest worden (voorbeeld juffrouw)

Organisatie:

In kringopstelling
10 min

Slot

Stap 4. Terug naar het verhaal:

We gaan gezamenlijk bespreken hoe de hoofdpersoon uit de verhalen zich zou hebben gevoeld. We sluiten het gesprek af door een groepsspelletje te doen om het groepsverband gevoel nog extra te versterken. • Leerlingen kunnen verschillende emoties benoemen

 • Het groepsverband wordt versterkt door de verhalen die verteld zijn

 • Groepsspel versterkt het groepsverband extra

Organisatie:

In kringopstelling


Verantwoording

De keuze van instructie, strategieën en vaardigheden
Tijdens deze les zal ik weinig instructie geven en vooral het gesprek begeleiden om alles uit de leerlingen zelf te laten komen.
De keuze van de activiteiten die je inzet
Ik heb voor een introductie spelactiviteit gekozen om de leerlingen te activeren en betrokken te krijgen en daarnaast ook het thema van het gesprek te introduceren. Het verhaal achter het spel is sterk en zal indruk maken op de leerlingen en deze wellicht ook aan het denken zetten. Daarna gaan we stapsgewijs verder met het levensbeschouwelijk gesprek.

De werk- en groeperingsvormen die je bewust inzet om je doelen te behalen


De leerlingen zullen in een kringopstelling omdat het een groepsgesprek is, hierdoor kunnen de leerlingen elkaar goed verstaan en dit is ook beter voor de groepsband. Groep 6 en 7 zijn allebei verschillende groepen die weinig met elkaar samenwerken en niet zoveel met elkaar gemeen hebben. De groepen tolereren elkaar wel maar vinden elkaar niet zo leuk. De leerlingen zullen in speelzaal zitten in plaats van in de klas bij groep 7 omdat het een persoonlijk gesprek is waardoor sommige leerlingen anders niks durven te vertellen. Ik probeer de twee stille kinderen ook vaak aan het woord te laten, zodat zij ook hun verhaal kunnen doen. De rest van de groep probeer ik wat minder te laten vertellen.

De evaluatievormen die je hebt gekozen


Tijdens het gesprek zit ik bij de leerlingen, ik begeleid het gesprek wel maar de leerlingen voeren vooral zelf het gesprek. Ik zal het gesprek sturen zodat alle lesdoelen aan bod zijn gekomen. Na het gesprek vraag ik de leerlingen hoe zij het gesprek vonden en wat er beter zou kunnen.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina