Leuke vrijetijdsbesteding voor andersvalide kinderen, da's Akabe Eeklo!Dovnload 16.29 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte16.29 Kb.
Leuke vrijetijdsbesteding voor andersvalide kinderen, da's Akabe Eeklo!
Anders KAn BEst of kortweg Akabe! Ook in Eeklo is er een scoutsgroep met een werking voor andersvalide kinderen. Bij de Baden-Powellgroep van het Vlaams Verbond van Katholieke Scouts en Meisjesgidsen (VVKSM) in Eeklo is er naast de ‘gewone’ leeftijdstakken, ook een tak waar kinderen en jongeren met een mentale handicap terecht kunnen voor een leuke vrijetijdsbesteding. Scouts voor andersvalide kinderen, daar draait het om.
De Akabetak in Eeklo richt zich tot kinderen van 6 jaar tot jongeren van 21 jaar. Allen hebben ze een mentale handicap, al dan niet samen met een fysieke functiebeperking. Zo zitten er 2 kinderen in een rolstoel en is er een meisje dat in een buggy plaats neemt als het wat verder wandelen is. Momenteel hebben we 12 leden, maar ons ledenmaximum hebben we vastgelegd op 15 leden. Er kunnen dus nog altijd enkele kinderen aansluiten.

Als enige scoutsgroep in het Meetjesland met een Akabetak, hebben we een zeer geografisch verspreid publiek. Er zijn er die elke zaterdag tot van 20 km ver moeten komen. De dichtstbijzijnde groepen zijn dan ook te pas vinden in Gent of Brugge.


Naast scoutsgroepen die, zoals onze groep in Eeklo, een Akabetak hebben, zijn er ook Akabegroepen met uitsluitend andersvalide kinderen, meestal te vinden in grotere steden. Zij hebben het voordeel dat ze wel een indeling per leeftijd kunnen hanteren. Want bij ons is het zeker niet altijd evident om een spel of een namiddagactiviteit voor te bereiden die zowel de ‘kleintjes’ aanspreekt als de ouderen.
We zijn met 4 jongeren tussen 18 en 25 jaar die als leiding bij de Akabetak staan. Zelf hebben we er al vaak een lange scoutscarrière opzitten en zijn we begonnen als kapoentje om dan door te groeien naar leiding wanneer we de leeftijd van 18 jaar bereikten. Tijdens de leidingssamenstelling aan het begin van een nieuw scoutsjaar wordt Akabe als een gewone tak aanzien met 4 vacante plaatsen Het voordeel is dat zo heel wat verschillende scoutsleiding in hun leidingscarrière eens bij Akabe hebben gestaan en ervaring meebrengen vanuit andere takken waar zij al leiding aan gegeven hebben. Het gevaar bestaat wel dat de continuïteit in het gedrang kan komen, waar we aandacht aan geven door zeker één iemand van het vorige leidingsteam te laten staan. In de tijd dat ze bij de Akabe zitten, zien onze akabeëers heel wat nieuwe gezichten als hun leiding. Maar alle leiding kent hen (zeker de akabeëers die al enkele jaren getrouw komen) en zij op hun beurt kennen dan ook het merendeel van de leidingsploeg.
Door er geen vaste leidingsploeg op na te houden, is vorming een teer punt. Ook al gaan we met de hele Akabeleidingsploeg elk jaar naar het Akabeconvent, een jaarlijks vormingsweekend, ook al volgen we hier en daar werkwinkels rond Akabethema’s, het is niet evident om een echte expertise op te bouwen. Daarom dat we ons vooral richten tot kinderen met een (licht) mentale handicap en de kinderen in een rolstoel die meer verzoring nodig hebben niet meenemen op zomerkamp.
Akabe is scouts en Akabeëers doen dus aan scoutsactiviteiten. Dit is onze leidraad bij het organiseren van onze Akabewerking. We verwachten dan ook dat onze Akabeëers met scoutsuniform en scoutsdas komen. We beginnen onze bijeenkomst ook met een ‘opening’ en eindigen met een ‘sluiting’. We houden ook niet meer om de twee weken een volledige dag bijeenkomst zoals tot enige jaren terug de gewoonte was, maar dus wel zoals iedereen elke zaterdagnamiddag. Om 14u spreken we af in ons eigen lokaal in de witte scoutsgebouwen aan de Sportlaan in Eeklo om iets scoutesk te doen tot 17u. Het werkjaar met de wekelijkse bijeenkomsten begint met de opening het derde weekend van september tot midden mei wanneer de examens eraan komen voor de leiding. Dan volgt nog een spetterend zomerkamp als orgelpunt. Tussendoor hebben we dit jaar nog een startweekendje georganiseerd in oktober met één nachtje slapen in ons eigen lokaal, een kerstweekendje met twee nachten slapen tussen Kerstmis en Nieuwjaar in Roeselare en natuurlijk gaan we net als iedereen van onze scoutsgroep mee op groepsweekend het eerste weekend van de krokusvakantie.
“Neem een gewone scoutsactiviteit en kijk wat er eventueel aangepast moet worden voor Akabe”, dat houden we in ons achterhoofd bij elke voorbereiding van een bijeenkomst. Een greep uit het voorbije jaar: bosspel en kampen maken, scoutstechniekenvergadering (o.a. tent opzetten en kampvuur maken), een durfparcours, detectivespel, stadsspel, een heuse fotoshoot (resultaat op www.scoutseeklo.be) maar ook uitstapjes zoals naar de dierentuin, zwembad, Flikkendag en Rock voor Specials.
Binnen VVKSM hanteert men de inclusiegedachte als leidraad bij de Akabewerking: het is goed dat er Akabegroepen en –takken bestaan, maar het zou ideaal zijn als er geen aparte groepen nodig moeten zijn voor zulke gasten. Iedereen moet dus in elke groep terecht kunnen. Omdat we denken dat met de kids die we nu bij Akabe Eeklo hebben dat geen goed idee zou zijn, houden we toch vast aan onze ‘aparte’ Akabetak. Maar we sluiten ons helemaal niet af. We proberen bijvoorbeeld met elke andere tak eens samen een activiteit te doen. Zo gingen we dit jaar het durfparcours samen doen met de Jonggivers (12 tot 14 jaar), hebben we eens een spel samen met de Kapoenen gespeeld (6 tot 7 jaar) en hebben de Givers (15 tot 17 jaar) een namiddagactiviteit voor ons voorbereid. De Jin (18 jarigen die voorbereiden op in leiding staan) hebben op hun beurt het groepsweekend ineen gestoken, dus eveneens de Akabespellen.

Door het leeftijdsverschil binnen onze tak hebben we dit jaar geprobeerd om al eens apart een activiteit voor de oudsten (bv. de vrijdagavond) en voor de jongsten (de zaterdagnamiddag) te organiseren, wat we in de toekomst waarschijnlijk meer gaan doen.


Zoals bij elke jeugdbeweging is de kers op een werkjaar het zomerkamp. Dus ook bij Akabe. Dit jaar zijn we met 7 van onze akabeëers voor 6 nachtjes naar Goes (Zeeland) gegaan, waar we in een prachtig gelegen gebouw van de lokale zeescouts overnachtten. Op 20 meter van het Goese meer logeren, roept om als kampthema iets rond water te doen. Piet(er) Piraat was dan ook onze gids op zoek naar een schat die ergens in de buurt begraven lag en waarvoor elke dag tips te verdienen waren. Dé apotheose werd dan ook de laatste avond wanneer we onze roeiboot te water lieten omdat de tips ons leidden naar het eilandje in het midden van het Goese meer. Daar werd dan ook de snoepschat opgegraven. Ook het stadsspel in Goes bleek een voltreffer. Onze akabeëers liepen een vastgelegde route door de stad en moesten enkele van hun leiding zoeken die zich hadden verstopt in etalages, als standbeelden, op terrasjes, in telefooncellen,…

Een akabekamp hoeft niet steeds volgens dit patroon te verlopen. Twee jaar geleden is men met de ouderen zelfs meegaan op het internationaal scoutskamp Flamboree en heeft men 10 dagen in tenten gelogeerd. Omdat Akabe ook scouts is!Akabeleiding 2004-2005:

Annelies Grison, Steven De Baets, Olivier De Baere en Pieter Nuytinck

akabe@scoutseeklo.be

http://www.scoutseeklo.be/akabe


zomerkamp Goes ’05: onze akabeëers slagen erin om 1 van onze opdrachtjes te vervullen “bouw met alle 7 een menselijke piramide”. Ging perfect totdat Karel linksonderaan wou wuiven naar de camera…zomerkamp Goes ’05: onze twee kleinste sprotten Wouter & Pieter genieten van hun ontbijt aan bed op de verwendagfotoshoot oktober ’05: een groepsfoto nadat iedereen eerst in de verkleedkoffer is gedoken.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina