Levensgeboden in het Oude Testament Gij zult geen andere goden hebbenDovnload 6.32 Kb.
Datum07.10.2016
Grootte6.32 Kb.
Levensgeboden in het Oude Testament

1. Gij zult geen andere goden hebben.


2. Gij zult geen godenbeelden maken.

Want Ik, Jahwe uw God, die u uit Egypte heb geleid,

ben een God die zich laat gelden.
3. Gij zult de naam van Jahwe uw God niet misbruiken.
4. Onderhoud de sabbat; die moet voor u heilig zijn.

Want uw slaaf en uw slavin moeten kunnen uitrusten zoals gij. Want zo zult gij gedenken dat Jahwe uw God u uit slavernij bevrijdde. Want in zes dagen heeft Jahwe alles geschapen, maar de zevende dag gerust.


5. Eer uw vader en moeder.

Want als gij dat doet, zult gij (als volk) lang leven.


6. Gij zult niet doden.
7. Gij zult geen echtbreuk plegen.
8. Gij zult niet stelen.
9. Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen.
10. Gij zult uw zinnen niet zetten op de vrouw van uw naaste,

en evenmin uw handen uitsteken naar wat uw naaste toebehoort.

Levensgeboden in een oud rijmpje

1. Bovenal bemin één God.


2. Zweer niet ijdel,

vloek nog spot.


3. Heilig steeds de Dag des Heren,
4. Vader, moeder zult gij eren.
5. Dood niet,

Geef geen ergernis.


6. Doe nooit wat onkuisheid is.
7. Vlucht het stelen en bedriegen,
8. ook de achterklap en het liegen.
9. Wees steeds kuis in uw gemoed
10. en begeer nooit iemands goed.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina