Liberale beweging voorDovnload 7.84 Kb.
Datum19.08.2016
Grootte7.84 Kb.
LIBERALE BEWEGING VOOR

VOLKSONTWIKKE­LING V.Z.W.


LIBERALE VERENIGING VOOR SOCIO-CULTURELE WERKING
VERSLAG EDUCATIEVE OF CULTURELE ACTIVITEIT

AFDELING: LVSW Brugge

DATUM ACTIVITEIT: donderdag 18 september 2008

PLAATS: LM-center, Revillpark 1 te 8000 BRUGGE

AANVANG: 14.00 uur

EINDE: 16.50 uur

VERANTWOORDELIJKE: medewerkers

NAAM SPREKER: de heer Marcel Lammens

DESKUNDIGHEID SPRE­KER: gepensioneerd bankmedewerker en Egyptekenner

AANTAL AANWEZIGEN : 23

TITEL VAN DE ACTIVITEIT : Egypte tussen heden en verleden
KORT VERSLAG MET BETREKKING TOT DE EDUCATIEVE WAARDE VAN DE ACTIVITEIT

De heer Lammens schetst ons breedvoerig de geschiedenis van dit Noord-Afrikaanse land. De Egyptische beschaving begint met de uitvinding van het schrift, de hiëroglyfen, zowat 3 000 vóór Christus, zowel op steen als op papyrus. Een Fransman ontcijferde die in 1822. De oudste piramiden dateren van 2 650 vóór Christus. De Egyptenaren vereerden toen een 100-tal goden (polytheïsme). Er was toen een goede staatsstructuur, waarvan o.a. de vizier en de minister van financiën de vertegenwoordigers waren. De wiskunde was al ontdekt: de inhoud en de oppervlakte konden worden berekend. In de geneeskunde kenden de Egyptenaren kruiden en konden ze beenbreuken spalken. Door de eeuwen heen zijn er 31 dynastieën in Egypte geweest. Memfis, Thebe en Luxor waren toen achtereenvolgens hoofdsteden. In het Oude Rijk stonden de piramides van Gizeh en Sakara er al. Tijdens het Middenrijk kenmerkte Egypte zich als vruchtbaar land tussen de woestijnlanden dank zij de Nijl en de zon. Op het toppunt van de beschaving introduceerden de Gisose het zwaard, de paarden en de strijdwagens. In het Dal der Koningen waren toen al 60 farao’s begraven. Rond 1 000 vóór Christus geraakte het Egyptische Rijk in verval door zeevolkeren, Assyriërs, Babyloniërs en Perzen. Alle koningen hadden een hoofdvrouw, die voor de erfopvolging moest zorgen, en bijvrouwen. De koningshuizen waren ook getypeerd door inteelt. Na de zelfmoord van Cleopatra en Marcus Antonius kwam Egypte onder de heerschappij van Rome als graanschuur van het Oost-Romeinse Rijk. Na de Romeinen, waren de Byzantijnen aan de macht, gevolgd door de Arabieren, onder invloed van Mohammed. Zo deed de moslimcultuur zijn intrede in Egypte. Daarna kwamen de Turkse Otomanen er wonen. In 1800 is Napoleon in Egypte binnengevallen. Daarna ontdekten de Britten de Egyptische grafschatten. Onder Nasser werd het Suezkanaal gegraven en de Aswandam gebouwd.

Wij vernemen ook cijfergegevens en informatie uit de actualiteit. Egypte leeft voornamelijk van de tol en het toerisme (6 miljoen Egyptenaren). Het land is 2 miljoen km2 groot, telt 72 miljoen inwoners, waarvan de hoofdstad Caïro 20 miljoen mensen heeft. 90 % zijn moslims en 9 % koptische Christenen (afkomstig uit Byzantium). 30 % zijn analfabeet. De economie is inefficiënt, waardoor er veel werklozen zijn. De Nijl die
6 000 km lang is, stroomt voor 1 500 km door Egypte. Er varen in totaal 250 cruises op de Nijl. In de winter loopt de temperatuur op tot 25 °C, wat best verdraagbaar is voor de West-Europese toerist. Van papyrus worden boten gemaakt, van merg papier. Wij leren dat de Lotus het symbool is van de vriendschap tussen Egypte en de Sovjetunie.

Tot slot toont de heer Lammens ons heel wat dia’s van zijn Egyptereis: veel beroemde monumenten zoals het Egyptisch museum, het graf van Toetanchamon waarin het 11 kg zware gouden dodenmasker van de farao heeft gerust, een beeld van de godin Isis die haar zoon Horus zoogt, het Aga Kahn-mausoleum, de piramide van Chefren met de grote Sfinx, de kolossen van Memnon aan de Vallei der Koningen, het hoofd van Nefertete, symbool van de vrouwelijke schoonheid, de tempel van koningin Hatsjepsoet, het graf van koningin Titi en de tempel ter ere van de god Chnoem, met zuilen en reliëfs van goden. De Horustempel van Edfu is de best bewaarde van Egypte, met Naos of de godenschrijn, het allerheiligste van Edfu, en het plafond waarin hiëroglyfen werden gegrift. Onder Ptolemeus III werd de Kom Ombo, een dubbele tempel gewijd aan 2 goden, gebouwd. De cultuurschok wordt gevormd door het landelijk vervoer met karren, getrokken door ezeltjes, en de bedelaars. De Nijl, waarop feloeka’s of zeilbootjes varen, heeft nu eens groene, dan weer zanderige oevers. De beelden van mooie zonsopgangen besluiten de voordracht.


datum : 18/09/2008 DE ORGANISATORDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina