Lijst met moeilijke woorden begrippen



Dovnload 10.38 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte10.38 Kb.

Lijst met moeilijke woorden begrippen


Reïncarnatie in het oosten:

Hindoeïsme  kent een onpersoonlijke ‘ik’
Brahmaan  onpersoonlijke goddelijke kracht
Boeddhisme  kent geen ‘ik’
Rig Veda, Upanishad, Bhavagad-Gita 3 stromingen van het Hindoeïsme
Zien reïncarnatie als straf om herboren te worden, het verschil zit hem in manier om aan straf te ontsnappen.
wet van het karma  alles wat een mens doet en denkt heeft blijvende gevolgen voor zijn persoon (eeuwig)
Rig Veda  geen uitgesproken reïncarnatie

Agni = vuurgod  verorbert het stoffelijke lichaam bij crematie



Upanishadhalf geheime leer, die verschillende wegen van reïncarnatie bewandeld

  • de weg van de goden (spirituele elite)

  • de weg van de vaders (rechtvaardige mensen die offers brachten)

  • de weg van zij die de andere 2 niet kennen

De Samsara  eindeloze cirkel van hergeboren worden (bepaald door karma)

Karma  optelsom van onze daden

Atman  element van stabiliteit, het onpersoonlijke “zelf”

Sannyasin  ontsnapt aan de samsara, heeft geen “ik” maar wel “atman”, doet van alles afstand
Bhavagad-Gita  bekommert zich over het gewone volk, menselijk handelen is niet belangrijkste, maar

Goddelijk genade

Dharma  het handelen ten bate van het algemeen welzijn

Brahmaan  absolute geest (vb. Ghandi)


Bodhisattva  Vrijwillig herboren worden om anderen ook het eeuwige geluk te leren

Gaat verder dan Boeddha, volledig vrij van pijn en dorst, cycli van dood en geboorte, levenden

helpen.
Metafysisch bovennatuurlijk
Reïncarnatie in het westen:

Theosofie  stroming die een bepaalde gedachte heeft over reïncarnatie

Antroposofie  stroming die een bepaalde gedachte heeft over reïncarnatie

New Age  mensen als momenten van een groter proces van een universele evolutie, de kern van de mens neemt nieuwe vormen aan
Het lagere sterfelijke ‘viertal’:

passies en verlangens  zulde wel kennen zeker

Levensprincipe Levenskracht

Het Astrale lichaam  soort bouwplan van het lichaam

Het Fysieke lichaam  verlangend en passioneel lichaam, voertuig v.h. reïncarnerend ego

Het hogere onsterfelijke ‘drietal’:



Manas  Binnenste of innerlijk ego, kern van de mens,

Buddhi  Spirituele ziel of Onderscheiding

Atma  Geest, de goddelijke vonk, het onvergankelijk principe
Kama lokavagevuur

Devachan  soort tussenwereld, hemel

Déjà vu  spontane herinneringen aan een vorig leven
Gnose:

Eoneneeuwige wezens

Pleroma  volheid van de godheid
Manicheïsme:

Ascese  onthouden van zinnelijk genot

De electi of perfectide volmaakten

Auditores  niet-leden die enkel komen luisteren naar de leer, na hun dood en reeks reinigingen

komen ze in het paradijs terecht.


Het geloof van Basilides:

Alzaadzaad waar alles in zit

Abraxas  de schepper der wereld en wetgever van de Joden

Amorfia  de wereld die wij kennen

Soter  hij gaat de derde zoonschap voor naar het hyperkosmische

Blijde boodschap  kennis



De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina