Lijst tijdschriften, series en lexica vernieuwde bntl 2013Dovnload 310.36 Kb.
Pagina1/2
Datum28.08.2016
Grootte310.36 Kb.
  1   2


Lijst tijdschriften, series en lexica vernieuwde BNTL 2013
Kernlijst A: tijdschriften etc. waarvan elke aflevering meteen na verschijnen wordt verwerkt
LETTERKUNDE

Laatste

wijziging


PB

De achttiende eeuw : documentatieblad van de Werkgroep Achttiende Eeuw, ISSN 0929-9890

25 (1993 [versch. 1994]) - 45 (2013) 1

-Achttiende Eeuw03-03-14

MB


Acta neerlandica: bijdragen tot de Neerlandistiek Debrecen,

ISSN 1585-7948 (HU), ISSN 1587-8171 (NL) 1 (2001) - 9 (2013)

-Acta Neerl. N.B.: Alle artikelen zijn m.i.v. december 2013 online beschikbaar via de BNTL.


17-12-13

MB

AMOS: acta Comenii Societatis Neerlandicorum Europae Centralis et Orientalis

1 (1997) - 9 (2005) nog (?) niet verschenen

Ook o.d.t.: Acta Comenii Societatis Europae Centralis et Orientalis

Na 2008 voortgezet als AMOS-ETVN.


11-07-12

MB

AMOS-ETVN: elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek in Midden- en Oost-Europa

1 (2004) 1 (juli) – 5 (2008) 3 (september)Na 2011 voortgezet als Comparatieve Neerlandistiek (CN). MB: Mail naar Jan Pekelder op 11-07-2012 over wat er met de AMOS-ETVN-bestanden gaat gebeuren.

11-07-12

MB

Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, ISSN 0165-7305 1 (1972) - 69 (2012)

Amst. Beitr. älteren Ger. IS OOK TAALKUNDE!!!N.B.: 70 + 71 verschenen. 70= ISBN 978-90-420-3652-9 = Goeritz, Uta. Sovereigns and saints: etc.; 71- ISBN 978-90-420-3795-3 = Glaser, Elvira et al. Niederlandistik und Germanistik im Kontakt. Bereikbaar via EBSCO??? (PB)

27-11-12

MdS

Antwerpse studies over Nederlandse literatuurgeschiedenis (1997) 1 – (2007) 14

-Antwerp. stud. Ned. lit.geschied.20-01-10

PB

Berkeley Dutch studies, ISSN 1865-8555 (2007) 1 IS OOK TAALKUNDE!!!

N.B. Nog niets verschenen na (2007) 1 (28-05-2014 PB, verschijnt bij Nodus Publikationen)21-06-11
Biografie bulletin, ISSN 0925-7764 1 (1991) 1 (feb) - 21 (2011) 3 (najaar)

-Biogr. bull.

N.B.: M.i.v. 21 (2011) 3 voortgezet als: Tijdschrift voor biografie.


17-04-12

MB

Canadian journal of Netherlandic studies, ISSN 0225-0500 1 (1979) - 33 (2012) 2-34 (2013) 1

-Can. j. Neth. stud. IS OOK TAALKUNDE!!!Na 31 (2010) 2 alleen in elektronische vorm verschenen.

29-04-14

MB

Comparatieve Neerlandistiek (CN): tijdschrift van de Vereniging Comenius

(2012) 1 (april) – (2012) 3 (sep), ISSN: 2211-3959

Voortzetting van AMOS-ETVN

N.B. Nog niets verschenen na (2012) 3 (sep) 30-4-14 PB11-07-12

MdS

Dutch crossing, ISSN 0309-6564 (1977) 1 – 36 (2012) 3 (nov)

-Dutch crossing

N.B. 38 (2014) 1 = laatst verschenen issue. PB


11-12-13

MdS

European medieval drama, ISSN 1287-7484 1 (1997) – 15 (2011)

19-08-13

MdS

Germanistik : internationales Referatenorgan mit bibliographischen Hinweisen, ISSN 0016-8912 1 (1960) - 51 (2010) 1-2

-Germanistik (Tüb.) IS OOK TAALKUNDE!!!11-12-13

PB

Handelingen ... Colloquium Neerlandicum : colloquium van docenten in de Neerlandistiek aan buitenlandse universiteiten, ISSN 1567-312X

10 (1988 [versch. 1989]) - 16 (2007) IS OOK TAALKUNDE!!!

-Handel. Colloq. Neerl. N.B. Nu alle afleveringen digitaal via DBNL!N.B. Na 17 (2009) zullen er geen bundels meer verschijnen. (30-10-2013 PB)

10-03-10

MdS

Handelingen / Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, ISSN 0774-3254 14 (1960) - 65 (2011) [versch. 2012])

-Handel. K. Zuid-Ned. Maatsch. Taal- Lett.kd. Geschied. IS OOK TAALKUNDE!!!04-06-13

MB

Indische letteren : documentatieblad van de Werkgroep Indisch- Nederlandse Letterkunde, ISSN 0920-6949 1 (1986) - 29 (2014) 2 (juni)

-Indische lett.09-07-14

PB

Internationale Neerlandistiek, ISSN

[Voortz. Van: Neerlandica extra muros, ISSN 0047-9276]

46 (2008) 1 (feb) – 52 (2014) 2 (mei)

N.B.: Ook in elektronische vorm verschenen.


02-06-14

MdS

Jaarboek van de Koninklijke Academie Nederlandse Taal- en Letterkunde,

ISSN 0770-7762 (1972 [versch. 1973]) - (2013)

-Jaarb. K. Acad. Ned. Taal- Lett.kd. IS OOK TAALKUNDE!!!


11-12-13

MdS

Jaarboek / Koninklijke Soevereine Hoofdkamer Rhetorica ‘De Fonteine’Gent

1 (1943) – 3 (1945); 9 (1959 [versch. 1960]) – 59 (2009)[versch. 2010]

-Jaarb. - K. Soever. Hoofdkam. Rhetor. Fonteine Gent31-03-11

MdS

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, ISSN 0921-4895

(1943-1945 [versch. 1946]) - (1953-1955 [versch. 1955]); (1960) - (2011-2012 [versch. 2013)

-Jaarb. Maatsch. Ned. Lett.kd. Leiden (Leiden, 1946)28-05-13

MB

Jahrbuch / Zentrum für Niederlande-Studien, ISSN 0941-5335

1 (1990 [versch. 1991]) - 22 (2011 [versch. 2012])

-Jahrb. - Zentrum Niederl.-Stud. IS OOK TAALKUNDE!!!12-02-13

PB

Journal of Dutch Literature (JDL), ISSN 2211-0887 (Online);

ISSN 2211-0879 (Print) [Printing on demand option, no standard print-run]

1 (2010) 1 - ….

Verschijnt 2X per jaar.

1 (2010) 1 – 4 (2013) 2

Open access e-journal: http://journalofdutchliterature.org/


28-01-14

MdS

Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (Gent):

de volgende series


MdS

Literaire tekstedities en Bibliografieën, ISSN 1374-8750 (1999) 1 – (2011) 19

-Lit. teksted. bibliogr.

(1999) 1 – (2011) 20


22-01-13

MdS

Studies op het gebied van de cultuur in de Nederlanden, ISSN 1375-985X

(1999) 1 – (2001) 5

-Stud. geb. cult. Ned.

14-06-07

MdS

Studies op het gebied van de moderne Nederlandse literatuur, ISSN 1374-707X

(1999) 1 – (2009) 15

-Stud. geb. mod. Ned. lit.22-01-13

MdS

Studies op het gebied van de oudere Nederlandse letterkunde (2010) 4

-Stud. geb. oudere Ned. lett.kd.17-10-12

PB

Kritisch lexicon van de moderne Nederlandstalige literatuur (Kritisch literatuur lexicon),

ISBN 90-6500-390-8 bijgewerkt t/m de 132e aanv. (feb. 2014)

-Krit. lex. mod. Ned. lit.


18-03-14

MB

Lexicon van literaire werken : besprekingen van Nederlandstalige literaire werken 1900-heden, ISBN 90-01-03230-3 Bijgewerkt t.m. aanv. 101 (feb 2014)

-Lex. lit. werken18-03-14

MB

Madoc : tijdschrift over de Middeleeuwen, ISSN 0922-369X

1 (1987) 1 - 22 (2008) – 27 (2013) 3 (najaar)

- Madoc (Utrecht)

N.B. Laatste nr. = 27 (2013) 3.

31-04-14

MdS

Millennium : tijdschrift voor Middeleeuwse studies, ISSN 0922-0887 1 (1987) 1 - 26 (2012)

-Millennium (Nijmegen)

N.B.: wordt uitgegeven door Brepols!

11-12-2013 Niet verder zelfstandig verschenen. In de loop van 2013 wordt Millennium opgenomen in het nieuwe internationale tijdschrift ‘The Medieval Low Countries’30-04-14

PB

Nederlandse letterkunde, ISSN 1384-5829 1 (1996) – 19 (2014) 1 (apr)

-Ned. lett.kd. (Gron.)

03-02-14: Vanaf 2014 uitgegeven door Amsterdam University Press. AUP lanceert komend voorjaar een nieuwe en verbeterde website voor het tijdschrift.


02-06-14
Neerlandica extra muros: contact- en inlichtingenblad van de Werkcommissie van Hoogleraren en Lectoren in de Neerlandistiek aan Buitenlandse Universiteiten

ISSN 0047-9276.

Nr. 1 (1963) - nr. 55 (1990); [jrg.] 29 (1991) nr. 1 + jrg. 45 (2007) nr. 3 (okt).

Voortgezet als: Internationale Neerlandistiek.

Bewerkt: (1963) 1 - 45 (2007) 3.

-Neerl. muros. IS OOK TAALKUNDE!!!


17-10-12

MB

Acta Universitatis wratislaviensis : Neerlandica wratislaviensia, ISSN 0860-0716 (NW),

ISSN 0239-6661 (AUW) (1983) 1 [= 764] - (2013) 22 [= 3539]PPN 04982807x IS OOK TAALKUNDE!!!

-Acta Univ. wratislav., Neerl. wratislav.08-07-14

PB

Neerlandistiek.nl : wetenschappelijk tijdschrift voor de Nederlandse Taal- en Letterkunde,

ISSN 1567-6633 01 (2001) 00 (19 juni) – (2013) 13.01

-Neerlandistiek.nl IS OOK TAALKUNDE!!!

N.B.: Niet verder verschenen.


22-04-14

MB

De negentiende eeuw : documentatieblad Werkgroep 19e eeuw, ISSN 1381-8546

1 (1977) 1 – 37 (2013) 4

-Negentiende eeuw10-07-14

MdS

Ons erfdeel : Vlaams-Nederlands cultureel tijdschrift, ISSN 0030-2651

3 (1959-1960) 3 (1960) - 56 (2013) 4

-Ons erfdeel28-01-14

MdS

Ons geestelijk erf, ISSN 0774-2827 14 (1940-1941) - 19 (1945); 34 (1960) - 84 (2013) 2-3

-Ons geest. Erf28-01-14

PB

De parelduiker, ISSN 1384-6280 1 (1996) - 17 (2012)

-Parelduiker (Amst.)24-09-13

MB

De Parelduikerreeks, ISSN 1872-2172 3 (2009)

-Parelduikerreeks (Amst.)

N.B. Nog niets verschenen na #3 (20-08-13 PB).


24-06-10

PB

Platform boekbeoordelingen van het tijdschrift voor Nederlandse taal- & letterkunde, e-ISSN 2212-0521 129 (2013) 4; zie: http://www.tntl.nl/boekbeoordelingen/

25-01-14

MdS

Poëziekrant 00 (1976) - 37 (2013) 7

-Poëziekrant (Gent)11-12-13

MdS


Quærendo : a quarterly journal from the Low Countries devoted to manuscripts and printed books, ISSN 0014-9527 1 (1971) - 42 (2012) 3-4

e-journal = Open access. Zie: http://booksandjournals.brillonline.com/content/15700690. -Quaerendo (Print)

27-08-13

MB

Queeste : tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden, ISSN 0929-8592

1 (1994) – 20 (2013) 1

-Queeste (Hilversum)09-10-13

MdS

Spiegel der letteren : tijdschrift voor Nederlandse literatuurgeschiedenis en voor literatuurwetenschap, ISSN 0038-7479 4 (1960) - 55 (2013) 3

-Spieg. lett.11-12-13

PB

Studies in Dutch language and culture, ISSN 1862-3557

1 (2006) – 4 (2011)[Voortzetting van: Publications of the American Association for Netherlandic Studies]

-Stud. Dutch Lang. Cult. IS OOK TAALKUNDE!!!N.B.: 4 (2011) = laatst verschenen nr. (PB) 11-12-13

14-04-12

MB

Tijdschrift voor Biografie, ISSN 2213-2163 1 (2012) 1 (voorjaar) – 2 (2013) 2 (zomer)

Voortzetting van: Biografie Bulletin.25-03-14

PB

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (TNTL), ISSN 0040-7550

59 (1939-1940) 2 ([1940]) - 130 (2014) 2

-Tijdschr. Ned. taal- lett.kd. IS OOK TAALKUNDE!!!Website TNTL: http://www.tntl.nl/index.php/tntl/index; Jrg. 1 (1881) – 122 (2006) integraal beschikbaar via de site van de DBNL: www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=_tij003; M.i.v. 128 (2012) 1, met digitale bijlage: Platform boekbeoordelingen (zie: www.tntl.nl/boekbeoordelingen/).

N.B. Na Jrg. 130 (2014) stopt de ruilovereenkomst met UB Leiden. Echter via TvK komen er meerdere exemplaren gratis in huis!!

23-07-14

MB

T.N&A: tydskrif vir Nederlands en Afrikaans, ISSN 1022-6966

1 (1994) 1 (sep) – 18 (2011) 2

Online, zie: http://www.savn.org.za/images/stories/documents/TNA/

-Tydskr. Ned. Afr. IS OOK TAALKUNDE!!!

N.B.: 18 (2011) 2 = laatst verschenen nr. (PB 27-8-13)/


05-02-13

PB

Uitgaven / Stichting Neerlandistiek VU (1987) 1 – (2009) - (2012) 68; 70; (2013) 71-72

-Uitg. Sticht. Neerl. VU N.B. is boekserie en geen tijdschrift!!!!IS OOK TAALKUNDE!!! NIET OP GECOMBINEERDE LIJST 2012!!!

03-01-14

MdS

Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- Letterkunde, ISSN 0770-786X N.R. (1972) - 122 (2012)

-Versl. meded. K. Acad. Ned. Taal- Lett.kd. IS OOK TAALKUNDE!!!11-12-13

MB

Voortgang : jaarboek voor de neerlandistiek (VU), ISSN 0922-7865

4 (1983) - 30 (2012)

-Voortgang (Amst.) IS OOK TAALKUNDE!!!11-03-13

PB

Vooys, ISSN 0921-3961 1 (1982-1983) 1 (okt 1982) – 32 (2014) 2 (juni)

-Vooys (Utrecht) IS OOK TAALKUNDE!!!07-07-14

MB

Werkwinkel: journal of Low Countries and South African studies = tijdschrift voor Nederlandse en Zuid-Afrikaanse studies = tydskrif vir Nederlandse en Suid-Afrikaanse studies. Poznań: Department of Dutch and Afrikaans Language Literature and Culture, The School of English at Adam Mickiewicz University, 2006-....

Bewerkt: 1 (2006) 1 - 7 (2012) 1

[MB 06-06-2012: Artikelen fulltext + Recensies t/m 5 (2010) 2]

http://wa.amu.edu.pl/werkwinkel/publications.php


MdS

De Zeventiende Eeuw : cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief : tijdschrift van de Werkgroep Zeventiende Eeuw, ISSN 0921-142X

1 (1985) - 29 (2013) 1

-Zeventiende eeuw

m.i.v. 27 (2011) 2 ook in digitale vorm en vrij toegankelijk,

zie: http://www.de-zeventiende-eeuw.nl/index.php/dze/index.27-08-13

MdS

ZL: literair-historisch tijdschrift, ISSN 1377-5294

Ook o.d.t. Zacht Lawijd 1 (2001-2002) 0 (apr 2001) - 12 (2013) 3

-ZL (Kessel-Lo)


11-12-13

MdS

Zuurvrij: berichten uit het AMVC-Letterenhuis (2001) 1 (dec) - (2013) 25 (dec)

-Zuurvrij (Antwerp.)03-02-14TAALKUNDE

Laatste wijziging
MB

Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, ISSN 0165-7305 1 (1972) - 69 (2012)

Amst. Beitr. älteren Ger. IS OOK TAALKUNDE!!!N.B.: 70 (2013) = verschenen (ISBN 978-90-420-3652-9 (PB 25-9-2013)

27-11-12

MdS

Belgian journal of linguistics, ISSN 0774-5141 1 (1986) – 23 (2009)

-Belg. j. linguist.

N.B. Uitgegeven bij Benjamins. Laatste = 23 (2009)


10-03-10

PB

Berkeley Dutch studies, ISSN 1865-8555 (2007) 1 IS OOK TAALKUNDE!!!

N.B.: Nog niets verschenen na (2007) 1 (=Nodus Publikationen) (11-12-13 PB)

09-07-12

MdS

Bulletin de la Commission Royale de Toponymie et Dialectologie = Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie ISSN 0774-8396

14 (1940) - 19 (1945); 34 (1960) - 82 (2010); 84 (2012)

-Bull. Comm. R. Topon. Dialectol.17-04-13

MB

Canadian journal of Netherlandic studies, ISSN 0225-0500 1 (1979) - 33 (2012) 2-34 (2013) 1

-Can. j. Neth. stud. IS OOK LETTERKUNDE!!!Ook in elektronische vorm verschenen!

29-04-14

PB

Dutch journal of applied linguistics, ISSN 2211-7245

1 (2012) 1 – 2 (2013) 1

N.B.: 2 (2013) 2 ook verschenen = IngentaConnect. (25-9-13 PB)


25-09-13

MdS

Germanistik : internationales Referatenorgan mit bibliographischen Hinweisen, ISSN 0016-8912 1 (1960) - 51 (2010) 1-2

-Germanistik (Tüb.) IS OOK LETTERKUNDE!!!18-10-12

PB

Handelingen ... Colloquium Neerlandicum : colloquium van docenten in de Neerlandistiek aan buitenlandse universiteiten, ISSN 1567-312X

10 (1988 [versch. 1989]) - 16 (2007) IS OOK LETTERKUNDE!!!

-Handel. Colloq. Neerl. N.B. Nu alle afleveringen digitaal via DBNL!N.B. 17e colloquium gehouden van 23 t/m 29/8 2009 te Utrecht. Nog geen bundel verschenen.

27-01-11

MdS

Handelingen / Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, ISSN 0774-3254 14 (1960) - 65 (2011 [versch. 2012])

-Handel. K. Zuid-Ned. Maatsch. Taal- Lett.kd. Geschied. IS OOK LETTERKUNDE!!!17-04-13

MdS

Jaarboek van de Koninklijke Academie Nederlandse Taal- en Letterkunde,

ISSN 0770-7762 (1972 [versch. 1973]) - (2011)

-Jaarb. K. Acad. Ned. Taal- Lett.kd. IS OOK LETTERKUNDE!!!


17-04-12

MB

Jahrbuch / Zentrum für Niederlande-Studien, ISSN 0941-5335

1 (1990 [versch. 1991]) - 21 (2010 [versch. 2011])

-Jahrb. - Zentrum Niederl.-Stud. IS OOK LETTERKUNDE!!!23-01-11

MdS

Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (Gent):

de volgende series


MdS

Bouwstenen op het gebied van de Nederlandse naamkunde, dialectologie en filologie,

ISSN 1374-2094 (1998) 1 – (2008) 11 NIET OP GECOMBINEERDE LIJST 2012!!!

-Bouwstenen geb. Ned. naamkd., dialectol. filol.


10-03-10

MdS

Studies op het gebied van de Nederlandse taalkunde, ISSN 1378-6555

(2002) [1] – (2004) [3]

-Stud. geb. Ned. taalkd. NIET OP GECOMBINEERDE LIJST 2012!!!N.B. Na (2004) 3 is laatste volume. (10-03-2010)

18-06-07

MdS

Leuvense bijdragen = Leuven contributions in linguistics and philology, ISSN 0024-1482

32 (1940) - 35 (1943); 49 (1960) - 97 (2011)

-Leuvense bijdr. NIET OP GECOMBINEERDE LIJST 2012!!!

N.B.: e-ISSN = 1783-1598


17-04-13

PB

Linguistics in the Netherlands ... , ISSN 0929-7332 (1972-1973 [versch. 1975]) – 29 (2012) NIET OP GECOMBINEERDE LIJST 2012!!!

-Linguist. Neth.22-04-13

MdS

Naamkunde : Tijdschrift voor naamkunde in het Nederlandse taalgebied,

ISSN 0167-5257; e-ISSN 1783-1636 afgesloten na jrg. 37 (2010)1 (1969) - 37 (2007-2010 [versch. 2010])

-Naamkunde (Leuven)26-01-11

MB

Nachbarsprache Niederländisch : Zeitschrift der Fachvereinigung Niederländisch, ISSN 0936-5761 1 (1986) - 26 (2011) 1-2

-Nachbarspr. Niederl04-03-14

PB

Nederlandse taalkunde, ISSN 1384-5845 1 (1996) – 16 (2011) 3; 17 (2012) 2 – 18 (2013) 2

-Ned. taalkd. (Gron.)16-12-13
Neerlandica extra muros: contact- en inlichtingenblad van de Werkcommissie van Hoogleraren en Lectoren in de Neerlandistiek aan Buitenlandse Universiteiten

ISSN 0047-9276.

Nr. 1 (1963) - nr. 55 (1990); [jrg.] 29 (1991) nr. 1 + jrg. 45 (2007) nr. 3 (okt).

Voortgezet als: Internationale Neerlandistiek.

Bewerkt: (1963) 1 - 45 (2007) 3.

-Neerl. muros. IS OOK LETTERKUNDE!!!


17-10-12

MB

Acta Universitatis wratislaviensis : Neerlandica wratislaviensia, ISSN 0860-0716 (NW),

ISSN 0239-6661 (AUW) (1983) 1 [= 764] - (2013) 22 [= 3539]PPN 04982807x IS OOK LETTERKUNDE!!!

-Acta Univ. wratislav., Neerl. wratislav.08-07-14

PB

Neerlandistiek.nl : wetenschappelijk tijdschrift voor de Nederlandse Taal- en Letterkunde,

ISSN 1567-6633 01 (2001) 00 (19 juni) – (2013) 13.01

-Neerlandistiek.nl IS OOK LETTERKUNDE!!!


25-09-13

MdS

Nomina geographica Flandrica : studiën en monographieën over Vlaamsche plaatsnaamkunde : Monografieën [1] (19310 – [20] (2004)

Nomina geogr. Flandrica. Monogr.18-06-07

MdS

Onoma : Journal of the International Council of Onomastic Sciences,

ISSN 0078-463X 9 (1960-1961) - 46 (2011)

Onoma (Louvain)


25-09-13

MdS

Orbis : bulletin international de documentation linguistique, ISSN 0030-4379

9 (1960) - 40 (1998)

Orbis (Louvain)18-06-07

PB

Studies in Dutch language and culture, ISSN 1862-3557 1 (2006) – 4 (2011)

[Voortzetting van: Publications of the American Association for Netherlandic Studies] -Stud. Dutch Lang. Cult. IS OOK LETTERKUNDE!!!

(2011) nr. 4 – laatste aflevering (PB 03-2-2014)

16-04-12

MdS

Taal en tongval : tijdschrift voor taalvariatie, ISSN 0039-8691

12 (1960) – 64 (2012) 1

Taal tongval11-12-13

MdS

Taal en tongval. Themanummer, ISSN 0776-0566 1 (1987) – (2009) 22

Taal tongval. Themanr.29-03-10

MB

Tabu : taalkundig bulletin van het Nederlands Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen, ISSN 0165-9200 1 (1970) - 40 (2012) 1-2

Tabu, Taalkd. bull. Ned. Inst. Rijksuniv. Gron. NIET OP GECOMBINEERDE LIJST 2012!!!22-04-13

PB

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (TNTL), ISSN 0040-7550

59 (1939-1940) 2 ([1940]) - 130 (2014) 2

-Tijdschr. Ned. taal- lett.kd. IS OOK LETTERKUNDE!!!Website TNTL: http://www.tntl.nl/index.php/tntl/index; Jrg. 1 (1881) – 122 (2006) integraal beschikbaar via de site van de DBNL: www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=_tij003; M.i.v. 128 (2012) 1, met digitale bijlage: Platform boekbeoordelingen (zie: www.tntl.nl/boekbeoordelingen/).

N.B. Na Jrg. 130 (2014) stopt de ruilovereenkomst met UB Leiden. Echter via TvK komen er meerdere exemplaren gratis in huis!!

23-07-14

PB

Tijdschrift voor taalbeheersing, ISSN 1573-9775 22 (2000) - 34 (2012) 2 (okt)

Tijdschr. taalbeheers. (Assen) NIET OP GECOMBINEERDE LIJST 2012!!!31-10-12
Toegepaste taalwetenschap in artikelen, ISSN 0169-7420

(1977) 1 [= 1] - (2009) 1 (= 81)

Toegep. taalwet. artik. NIET OP GECOMBINEERDE LIJST 2012!!!

M.i.v. 2012 nr. 1 voortgezet als Dutch journal of applied linguistics.


26-03-12

MB

Trefwoord (1999) - (2004) NIET OP GECOMBINEERDE LIJST 2012!!!

Trefwoord (Leeuward.)18-06-07

MB

T.N&A: tydskrif vir Nederlands en Afrikaans, ISSN 1022-6966

1 (1994) 1 (sep) – 18 (2011) 2

Online, zie: http://www.savn.org.za/images/stories/documents/TNA/

-Tydskr. Ned. Afr. IS OOK LETTERKUNDE!!!


05-02-13

PB

Uitgaven / Stichting Neerlandistiek VU (1987) 1 – (2012) 68; 70; (2013) 71-72

-Uitg. Sticht. Neerl. VU N.B. is boekserie en geen tijdschrift!!!!IS OOK LETTERKUNDE!!!

03-01-14

MdS

Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- Letterkunde, ISSN 0770-786X N.R. (1972) - 121 (2011) 2

-Versl. meded. K. Acad. Ned. Taal- Lett.kd. IS OOK LETTERKUNDE!!!23-04-12

MB

Voortgang : jaarboek voor de neerlandistiek (VU), ISSN 0922-7865

4 (1983) - 30 (2012)

-Voortgang (Amst.) IS OOK LETTERKUNDE!!!11-03-13

PB

Vooys, ISSN 0921-3961 1 (1982-1983) 1 (okt 1982) - 32 (2014) 2 (juni)

-Vooys (Utrecht) IS OOK LETTERKUNDE!!!07-07-14

MdS

Werken / uitgegeven door de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie (Vlaamsche afdeeling) = Werken van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie. Vlaamse afdeling (1937) 1 – (2009) 27

-Werken K. Comm. Topon. Dialectol. Vlaam. Afd. NIET OP GECOMBINEERDE LIJST 2012!!!22-10-10

  1   2


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina