Lijst van de bijlagen bij hetDovnload 1.72 Mb.
Pagina1/13
Datum18.08.2016
Grootte1.72 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13Lijst van de bijlagen bij het

memorandum voor het verkrijgen van een toelating tot bedrijfsuitoefening door een verzekeringsonderneming naar Belgisch recht
BIJLAGE 1
Gegevens over de verantwoordelijke voor de toelatingsaanvraag en over de contactpersoon 2

BIJLAGE 2


Gegevens over de onderneming 5

BIJLAGE 3


Formulier over de verzekeringstakken waarop de toelatingsaanvraag betrekking heeft en over de andere activiteiten 8

BIJLAGE 4


Document over de inschrijving en de wijziging van de documenten
van een hypotheekonderneming 11

BIJLAGE 5


Inlichtingen over de betekenisvolle aandeelhouders, vennoten of leden
(toepassing van artikel 23bis van de wet van 9 juli 1975) 12

BIJLAGE 6


Gegevens over elke persoon die deel uitmaakt
van de groep van de verzekeringsonderneming 28

BIJLAGE 7


Formulier B
Gegevens over de kandidaten voor een functie van niet-uitvoerend bestuurder 33

BIJLAGE 8


Formulier EL
Gegevens over de kandidaten voor een functie van effectieve leider 64

BIJLAGE 9


Voorstel voor de aanstelling van een compliance officer 86

BIJLAGE 10


Voorstel voor de aanstelling van een verantwoordelijke voor de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme 87

BIJLAGE 11


Voorstel voor de aanstelling van een verantwoordelijke voor de interne audit 88

BIJLAGE 12


Voorstel voor de aanstelling van een erkend commissaris of een erkende revisoraatvennootschap 90

BIJLAGE 13


Voorstel voor de aanstelling van een actuaris 94

BIJLAGE 14A


Gebudgetteerde resultatenrekening van de onderneming “Niet-Leven” 96

BIJLAGE 14B


Gebudgetteerde resultatenrekening van de onderneming “Leven” 101

BIJLAGE 15A


Staat van de bestanddelen van de solvabiliteitsmarge “Niet-Leven” (uitgedrukt in eenheden euro) () 106

BIJLAGE 15B


Staat van de bestanddelen van de solvabiliteitsmarge “Leven” (uitgedrukt in eenheden euro) () 111

Bijlage 16A


Informatiefiche over de verzekeringsovereenkomsten “niet-leven” 117

Bijlage 16B


Informatiefiche over de verzekeringsovereenkomsten “leven” 119

BIJLAGE 1
Gegevens over de verantwoordelijke voor de toelatingsaanvraag en over de contactpersoon1. Verantwoordelijke voor de toelatingsaanvraag1
1.1. Gelieve de volgende gegevens in te vullen :


Naam en voornaam
Functie
Geboortedatum
Telefoonnummer
GSM-nummer
Faxnummer
Postadres
E-mailadres
1.2. Gelieve te specificeren in welke hoedanigheid die persoon het dossier ondertekent :
  • persoon die de vennootschap rechtsgeldig kan verbinden ja/nee

  • aandeelhouder die de controle zal hebben over de onderneming ja/nee

  • toekomstige voorzitter van de raad van bestuur ja/nee

  • toekomstige voorzitter van het directiecomité ja/nee

  • toekomstig lid van de effectieve leiding ja/nee

2. Persoon die instaat voor de samenstelling van het toelatingsdossier2
Gelieve de volgende gegevens in te vullen :Naam en voornaam
Functie
Geboortedatum
Telefoonnummer
GSM-nummer
Faxnummer
Postadres
E-mailadres
Handtekening

BIJLAGE 2
Gegevens over de onderneming  1. Onderneming

  • in oprichting □

  • reeds bestaand □

2. Datum van oprichting van de onderneming, indien het om een bestaande onderneming gaat

Dag

Maand

Jaar

3. Naam van de onderneming

4. Indien de onderneming in het verleden een of meer andere namen heeft gehad, moeten die namen worden opgegeven met vermelding van de datum waarop de naamsverandering heeft plaats­gehad

5. Rechtsvorm
Indien er voor een andere vennootschapsvorm dan de naamloze vennootschap gekozen is, moet die keuze verantwoord worden6. Maatschappelijke zetel

7. Administratieve zetel(s), indien verschillend van de maatschappelijke zetel

8. Kapitaal
Maatschappelijk kapitaal :

Gestort kapitaal :9. Maatschappelijk doel van de onderneming

10. Datum van de laatste wijziging van de statuten


Dag

Maand

Jaar

11. Gelieve bij dit formulier een kopie te voegen van de (gecoördineerde) statuten.

12. Indien de onderneming tijdens de laatste vijf jaren andere vennootschappen heeft overgenomen, gelieve hieronder te vermelden om welke vennootschappen het gaat


Rechtsvorm

Naam

Adres

Datum van overname
13. Ondernemingsnummer


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina