Lijst van verboden stoffen en methodenDovnload 131.92 Kb.
Datum30.09.2016
Grootte131.92 Kb.

Stoffenlijst Pagina van

Dopingautoriteit

1 januari 2013
LIJST VAN VERBODEN STOFFEN EN METHODEN
1 januari 2013

Conform artikel 4.2.2. van de Wereld Anti-Doping Code zullen alle verboden stoffen worden beschouwd als “specifieke stoffen” behalve stoffen in de groepen S1, S2, S4.4, S4.5, en S6.a en de Verboden Methoden M1, M2 en M3.


Stoffen en methoden die te allen tijde zijn verboden (zowel binnen wedstrijdverband als buiten wedstrijdverband)
Verboden stoffen

S0. Niet erkende stoffen

S1. Anabole middelen

S2. Peptide hormonen, groeifactoren en verwante stoffen

S3. Bèta-2 agonisten

S4. Hormoon- en metabole modulatoren

S5. Diuretica en andere maskerende middelen
Verboden methoden

M1. Manipulatie van bloed en bloedcomponenten

M2. Chemische en fysieke manipulatie

M3. Genetische doping


Stoffen en methoden die zijn verboden binnen wedstrijdverband

S6. Stimulantia

S7. Narcotica

S8. Cannabinoïden

S9. Glucocorticosteroïden
Stoffen die zijn verboden in bepaalde sporten

P1. Alcohol

P2. Bètablokkers (ß-receptorblokkerende stoffen)
Met uitzondering van de groepen S7 en P1 geldt dat naast de genoemde stoffen ook stoffen verboden zijn met een vergelijkbare chemische structuur of vergelijkbare biologische werking.
Bij het opstellen van deze lijst is de uiterste zorgvuldigheid betracht. Noch de KNMP (Koninklijke

Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie), noch de Dopingautoriteit kan enigerlei

aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit typefouten,

tussentijdse wijzigingen in de lijst of andere onjuistheden.


Stoffen en methoden die te allen tijde zijn verboden (zowel binnen wedstrijdverband als buiten wedstrijdverband)VERBODEN STOFFEN
S0. Niet erkende stoffen

Elke farmacologische stof die niet behoort tot een van de volgende paragrafen van de lijst en die niet is goedgekeurd door een overheidsgerelateerde gezondheidsautoriteit voor menselijk therapeutisch gebruik (zoals medicijnen in pre-klinische of klinische ontwikkelingfase of stopgezet, designer drugs, geneesmiddelen die alleen voor veterinair gebruik zijn toegestaan) is te allen tijde verboden.S1. Anabole middelen
1. Androgene Anabole Steroïden (AAS)

18α-homo-17β-

hydroxyestre-4-en-3-on5α-Androstaan-3α,17α-diol
5α-Androstaan-3α,17β-diol
5α-Androstaan-3β,17α-diol
5α-Androstaan-3β,17β-diol
Androstadienon

Androstanolon 

(dihydrotestosteron)Androst-4-een-3α,17α-diol
Androst-4-een-3α,17β-diol
Androst-4-een-3β,17α-diol
Androst-5-een-3α,17α-diol
Androst-5-een-3α,17β-diol
Androst-5-een-3β,17α-diol
Androsteendiol 

(androst-5-een-3β,17β-diol)1-Androsteendiol

4-Androsteendiol
Androsteendion

1-Androsteendion

5-Androsteendion
Bolandiol (19-norandrosteendiol)

Bolasteron

Boldenon

Boldion

Calusteron

Clostebol

Danazol

Dehydrochloormethyltestosteron

Desoxymethyltestosteron
Drostaandiol

Drostanolon (dromostanolon)

Epi-dihydrotestosteron
Epitestosteron

Ethylestrenol

Etiocholanolon

Fluoxymesteron

Formebolon

Furazabol

Gestrinon

3α-Hydroxy-5α-androstaan-17-on
3β-Hydroxy-5α-androstaan-17-on
7α-Hydroxy-DHEA

7β-Hydroxy-DHEA

4-Hydroxy-19-nortestosteron 

(4-hydroxy-nandrolon)4-Hydroxytestosteron

7-Keto-DHEA

Mestanolon

Mesterolon

Metandiënon

 (methandrostenolon)Metenolon

Methandriol

Methasteron

Methyldienolon

Methylestrenolon 

(methylnortestosteron)Methyltestosteron

Methyl-1-testosteron

Metribolon

Miboleron

Nandrolon (19-nortestosteron)

19-Norandrosteendion

19-Norandrosteron
Norboleton

Norclostebol

Norethandrolon

19-Noretiocholanolon
Oxabolon

Oxandrolon

Oxymesteron

Oxymetholon

Prasteron (DHEA,

dehydroepiandrosteron)Prostanozol

Quinbolon

Stanozolol

Stenbolon

Testosteron

1-Testosteron (delta-1-dihydro-

testosteron)Tetrahydrogestrinon (THG)

Trenbolon


2. Andere anabole middelen

Clenbuterol

Tibolon

Zeranol

ZilpaterolS2. Peptide hormonen, groeifactoren en verwante stoffen

Busereline (1)

Choriogonadotropine alfa (1)

Choriongonadotrofine (1)

Corticoreline

Corticotropine

Darbepoëtine

Darbepoëtine alfa

Epoëtine

Epoëtine alfa

Epoëtine bèta

Epoëtine delta

Epoëtine epsilon

Epoëtine gamma

Epoëtine theta

Epoëtine zèta

Gonadoreline (1)

Gosereline (1)

Histreline (1)

Leuproreline (1)

Lutropine alfa (1)

Mecasermine

Menopauzegonadotrofine (1)

Methoxypolyethyleenglycol epoëtine bèta

Nafareline (1)

Peginesatide (hematide)

Sermoreline

Serumgonadotrofine (1)

Somatoreline

Somatrem

Somatropine (groeihormoon)

Tetracosactide

Triptoreline (1)S3. Bèta-2 agonisten


Bambuterol

Bitolterol

Carbuterol

Fenoterol

Formoterol (2,3)

Hexoprenaline

Indacaterol

Isoetarine

Isoprenaline

Isoxsuprine
Orciprenaline

Pirbuterol

Procaterol

Reproterol

Rimiterol

Ritodrine

Salbutamol (2,3)

Salmeterol (2)

Terbutaline

Tretoquinol


S4. Hormoon- en metabole modulatoren


AICAR

Aminoglutethimide

Anastrozol

Androstatrieendion

Androsteentrion (6-oxo)

Bazedoxifeen

Clomifeen

Cyclofenil

Exemestaan

Formestaan

Fulvestrant

GW 1516

Insuline Aspart

Insuline Aspart, Protamine

Insuline Detemir

Insuline Glargine

Insuline Glulisine

Insuline Lispro

Insuline Lispro, Protamine

Insuline, Gewoon

Insuline, Isofaan

Lasofoxifeen

Letrozol

Raloxifeen

Tamoxifen

Testolacton

Toremifeen

Zinkinsuline, Amorf

Zinkinsuline, KristallijnS5. Diuretica en andere maskerende middelen

Acetazolamide

Albumine (4)

Amiloride

Bendroflumethiazide

Benzthiazide

Bumetanide

Canrenoïnezuur

Chloormerodrine

Chloortalidon

Chloorthiazide
Clopamide

Cyclopenthiazide

Desmopressine

Dextran 40 (4)

Dextran 70 (4)

Diclofenamide

Epitizide

Eplerenon

Etacrynezuur

Furosemide

Gelatine, gemodificeerd

Glycerol

Hydrochloorthiazide

Hydroflumethiazide

Hydroxyethylzetmeel (HES) (4)

Indapamide

Mannitol (4)

Mefruside

Mersalyl

Methyclothiazide

Metolazon

Metyrapon

Piretanide

Polygeline

Polythiazide

Probenecide

Quinethazon

Spironolacton

Torasemide

Triamtereen

XipamideVERBODEN METHODEN
M1. Manipulatie van bloed en bloedcomponenten


Bloed, Vol

Efaproxiral (RSR13)

Erytrocytenconcentraat

Hemoglobine, gemodificeerd

Perflubron

Perflunafeen


M2. Chemische en fysieke manipulatie
M3. Genetische doping

Stoffen en methoden verboden binnen wedstrijdverband
S6. Stimulantia (5)


Adrafinil

Adrenalon

Almitrine

Amfepramon

Amfetamine

Amfetaminil

Amifenazol

Apraclonidine

Bamethaan

Bemegride

Benfluorex

Benzfetamine

1-Benzylpiperazine

(benzylpiperazine, n-benzylpiperazine)Brimonidine

Bromantan

Bufenine

Carfedon (4-fenylpiracetam)

Cathine (norpseudoefedrine) (6)

Chloorfentermine

Clobenzorex

Clorprenaline

Cocaïne

Cropropamide

Crotetamide

Cyclazodon

Cyclopentamine

Deanol

Dexamfetamine

Dexfenfluramine

Dexmethylfenidaat

Dimetamfetamine (dimethylamfetamine)

Dipivefrine

Dobutamine

Dopexamine

Doxapram

Efedrine (7)

Epinefrine (adrenaline) (8)

Etafedrine

Etamivan

Etilamfetamine

Etilefrine

Famprofazon

Fenbutrazaat

Fencamfamine

Fencamine

Fendimetrazine

Fenetylline

Fenfluramine

Fenmetrazine

Fenpromethamine 

(fenpromethadrine)


Fenproporex

Fentermine

Foledrine

Furfenorex

Furfurylamfetamine

Heptaminol

Hydroxyamfetamine 

(parahydroxyamfetamine)Ibogaïne

Ibopamine

Isomethepteen

Levmetamfetamine

Levofacetoperan

Lobeline

Mazindol

Meclofenoxaat

Mefenorex

Mefentermine

Mefexamide

Mesocarb

Metamfetamine

(methylamfetamine)Metaraminol

Methoxyfenamine

Methylamfetamine, para-

Methyleendioxymetamfetamine

Methylefedrine (7)

Methylfenidaat

Methylhexanamine (dimethyl-

amylamine, geranamine)Midodrine

Modafinil

Morazon

Nicethamide (nikethamide)

Norepinefrine (noradrenaline) (8)

Norfenefrine

Norfenfluramine

Octopamine (norsynefrine)

Ortetamine 

(ortho-methylamfetamine)Oxilofrine (methylsynefrine)

Oxyfedrine

Pemoline

Pentetrazol

Picrotoxine

Prenylamine

Prolintan

Propylhexedrine

Pseudo-efedrine (9)

Pyrovaleron

Racefedrine (7)

Racepinefrine (8)

Selegiline

Sibutramine

Strychnine

Tenamfetamine 

(methyleendioxyamfetamine)


Tuaminoheptaan

Xamoterol


S7. Narcotica


Alfentanil

Buprenorfine

Carfentanil

Dextromoramide

Diamorfine (heroïne)

Fentanyl

Hydromorfon

Methadon

Morfine

Oxycodon

Oxymorfon

Pentazocine

Pethidine

Remifentanil

Sufentanil


S8. Cannabinoïden


Cannabis

Dronabinol

HU-210

JWH018

JWH073


S9. Glucocorticosteroïden (10)


Alclometason

Aldosteron

Amcinonide

Beclometason

Betamethason

Budesonide

Chloorprednison

Ciclesonide

Clobetasol

Clobetason

Cortison

Desonide

Desoximetason

Desoxycorton

Dexamethason

Diflorason

Diflucortolon

Fludrocortison

Flumetason

Flunisolide

Fluocinolonacetonide

Fluocinonide

Fluocortolon

Fluormetholon

Fluprednideen
Fluticason

Halcinonide

Halometason

Hydrocortison

Medryson

Methylprednisolon

Mometason

Paramethason

Prednicarbaat

Prednisolon

Prednison

Rimexolon

Tixocortol

Triamcinolon

Triamcinolonacetonide

Triamcinolonhexacetonide


Stoffen verboden in bepaalde sporten
P1. Alcohol (11)
Ethanol
P2. Bètablokkers (ß-receptorblokkerende stoffen) (12)


Acebutolol

Alprenolol

Atenolol

Befunolol

Betaxolol

Bevantolol

Bisoprolol

Bopindolol

Bunolol

Carteolol

Carvedilol

Celiprolol

Epanolol

Esmolol

Labetalol

Levobunolol

Metipranolol

Metoprolol

Nadolol

Nebivolol

Oxprenolol

Penbutolol

Pindolol

Practolol

Propranolol

Sotalol

Tertatolol

TimololNOTEN

1) Het gebruik van deze stoffen is alleen verboden voor mannen.


2) Alle bèta-2 agonisten, inclusief alle optische isomeren, (zoals d- en l-) wanneer relevant, zijn verboden, behalve geïnhaleerde salbutamol (maximaal 1600 microgram per 24 uur), geïnhaleerde formoterol (maximaal 54 microgram per 24 uur) en salmeterol wanneer toegediend per inhalatie in overeenstemming met de therapeutische aanbevelingen van de fabrikant.
3) De aanwezigheid van salbutamol in de urine groter dan 1000 ng/ml of formoterol groter dan 40 ng/ml wordt niet gezien als bedoeld therapeutisch gebruik van deze stof en wordt als een belastend analyseresultaat beschouwd, tenzij een sporter kan bewijzen – door middel van een gecontroleerd farmacokinetisch onderzoek – dat dit afwijkende resultaat het gevolg is van het gebruik van een therapeutische geïnhaleerde dosis tot het bovengenoemde maximum.
4) Alleen de intraveneuze toediening van albumine, dextran, hydroxy-ethylzetmeel (HES) en mannitol is verboden.
5) Stoffen die zijn opgenomen in het “WADA Monitoring Program 2013” (bupropion, coffeïne, fenylefrine, fenylpropanolamine, nicotine, pipradol en synefrine (oxedrine)) worden niet als verboden beschouwd.
6) Cathine is verboden bij een concentratie in de urine groter dan 5 microgram per milliliter.
7) Zowel efedrine als methylefedrine zijn verboden bij een concentratie in de urine groter dan 10 microgram per milliliter.
8) Adrenaline in combinatie met lokale anaesthetica of voor lokaal gebruik (bijvoorbeeld nasaal of oogheelkundig) is niet verboden.
9) Pseudo-efedrine is verboden bij een concentratie in de urine groter dan 150 microgram per milliliter.
10) Alle glucocorticosteroïden zijn verboden wanneer oraal, intraveneus, intramusculair of rectaal toegediend.
11) Alcohol (ethanol) is alleen binnen wedstrijdverband verboden in de volgende sporten:

autosport, handboogschieten, karate, luchtvaart, motorsport, powerboaten.Detectie zal worden uitgevoerd door adem- en/of bloedanalyse. De voor de sport geldende grenswaarde (bloedwaarde) is 0,10 g/l.
12) Tenzij anders is aangegeven, zijn bètablokkers alleen verboden binnen wedstrijdverband in de volgende sporten: autosport, biljarten (alle disciplines), darts, golf, handboogschieten (ook buiten wedstrijdverband verboden), schieten (ook buiten wedstrijdverband verboden), skiën (bij schansspringen, snowboard (half pipe & big air) en free style (aerials & half pipe)).De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina