LijstermolenDovnload 107.42 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte107.42 Kb.

OPMAKEN van een BOUWKUNDIG ONTWERP voor het uitvoeren van CONSOLIDATIE- en RESTAURATIEWERKEN

aan de GEKLASSEERDE HOUTEN STAAKMOLEN : “ LIJSTERMOLEN “ te WESTOUTER ( HEUVELLAND )
gunningscriterium 1 : KWALITEIT EN AANPAK VAN HET VOORGESTELDE CONCEPT

bijlage 4 : VOORBEREIDING INVENTARIS MOLENS HEUVELLANDDRANOUTER
HILLEMEULEN
synoniem :
standplaats :

Hilhoek

opbouw :

houten staakmolen (1641)

afbraak :

1863

SANDERUS :
FERRARIS :
POPP :

1834


SWARTEN MEULEN
synoniem :

Swartes Molen

standplaats :
opbouw :

1528

afbraak :

1794 ( brand )
heropbouw1834 ( verdwenen )

SANDERUS :

ja

FERRARIS :
POPP :

Zwarte Molen ( Blauwe Molen te Bikschote )


-MOLEN
synoniem :
standplaats :
opbouw :

graan- & oliewindmolen ( 1712 )

afbraak :
SANDERUS :
FERRARIS :
POPP :

DE KLIJTE
KEMMEL
LETTENBERGMOLENsynoniem :

Terrieremolen

(Neer-)bergmolen

Molen Maertens


standplaats :

Kattekerkhof

opbouw :

open standerdmolen

afbraak :

1905 ( wegens niet rendabel )

SANDERUS :

1641

FERRARIS :
POPP :

KEMMELBERGMOLEN
synoniem :
standplaats :

vlakbij hoge uitkijktoren Belvédère & dichtbij Lettenbergmolen

opbouw :

standerdmolen

afbraak :

1800 ( storm )

1838 ( heropbouw )

1885 ( afbraak )

vernieuwd1915 ( slag om de Kemmelberg )

SANDERUS :
FERRARIS :
POPP :

1834


KEYSERINNEMOLEN
synoniem :
standplaats :

noordhoek van Kemmel, nabij het gehucht Vierstraat, langs de weg naar Poperinge

opbouw :

staakmolen

afbraak :
SANDERUS :

1641

FERRARIS :
POPP :

1834 ( molenwal reeds verdwenen molen )


LOKER
SCHERPENBERGMOLENsynoniem :
standplaats :

op de top van de Scherpenberg

opbouw :

standerdmolen (1622)

afbraak :

1794 ( brand )
herbouw
1800 ( orkaan )
1918 ( oorlog )

SANDERUS :
FERRARIS :
POPP :

MONTEBERGMOLENsynoniem :

Schragemolen

standplaats :

Monteberg

opbouw :

standerdmolen met kombuis
driezolder ( voor 1687 )

afbraak :

1684 ( omver gewaaid )
1793 ( brand )
heropbouw
1915 (slag om de Kemmelberg )
mechanische maalderij in Loker / Bruloose

SANDERUS :
FERRARIS :
POPP :

LOKERMOLEN
synoniem :

Locremolen

Nedermolen

De Spanbroekmolen te Wijtschate werd ook aangeduid als Lokermolen


standplaats :

tussen de Scherpenberg en de Rodeberg

opbouw :
afbraak :

1800 ( omgesmeten door orkaan )
heropbouw
1794 ( brand )

SANDERUS :
FERRARIS :
POPP :

NIEUWKERKE
WARANDEMOLENsynoniem :

Verbrande Meulen (1595)

Nieuwen Meulen (1623)

Bussches Molen (1900)


standplaats :

langs oude weg naar Dranouter

opbouw :

standerdmolen met ingebouwde teerlingen & met kombuis (1586), houten tweezolder vergezeld van karnmolen

afbraak :

1595 ( brand )
1623 ( heropbouw )
1915 ( beschadigd door kanonvuur )
1918 ( totale vernieling Duitsers )

SANDERUS :
FERRARIS :
POPP :

SPIEREMOLENsynoniem :

Vossens’ Molen

Frakmolenstandplaats :

aanvankelijk in Spierestraat,

in 1898 verplaatst naar de Seulestraatopbouw :

houten molen ( voor 1641, 1590)

afbraak :

1918 ( gedynamiteerd door Duitsers )
maalderij

SANDERUS :
FERRARIS :
POPP :

- MOLEN
synoniem :
standplaats :

gehucht Clef de Hollande ( Ploegsteert )

opbouw :

oliestaakmolen

afbraak :

1857 ( afbraak )

SANDERUS :
FERRARIS :
POPP :

STAMPKOTMOLEN
synoniem :

Nieuwkerkse Stampmolen

West(hof)molenstandplaats :

gelegen langs de Bellestraat : molenberg is bewaard gebleven

opbouw :

oliestaakmolen ( midden 18e eeuw )

afbraak :

1890 ( brand )

SANDERUS :
FERRARIS :
POPP :

WESTOUTER
VITSKENSMOLEN
synoniem :

Vischemeul’n

den geblauwden molen (1789)

de verblauwde meule

Wilskens Molen (?)standplaats :

50 m van de grens met Boeschepe ( Fr.-Vl. )

verhuis naar gehucht ‘Les Sept Mesures’ op Frans grondgebied in 1789, intussen weer Belgisch grondgebied : Wilskens Molen Straetopbouw :

( achtkantige? ) houten bovenkruier ( 17e E )

afbraak :

1789 ( deels gedemonteerd & verplaatst )

1883 ( in 2 gesplitst )

nooit heropgebouwd


SANDERUS :

1641

FERRARIS :
POPP :

1834


RODEBERGMOLENsynoniem :

Liefooghes molen

(Ondankmolen?)

(Moulin du Mont Rouge?)


standplaats :

langs Bergstraat, vlakbij herberg ‘La Patrie’

opbouw :

robuuste staakmolen (1841)

afbraak :

1916 ( brand )

SANDERUS :
FERRARIS :
POPP :

HOGEGRAEVEMOLENsynoniem :standplaats :

Hogegraafhoek, nabij grens met Reningelst

opbouw :

staakmolen (1641)

afbraak :

1917 ( brand )

na 1923 heropbouw, maar geen lang leven beschorenSANDERUS :
FERRARIS :POPP :
HOGEGRAEVEMOLEN ( OPVOLGER )synoniem :standplaats :opbouw :

1831 : ‘s Gravenbrakel

1867 : aankoop molen ‘De Haspe’ & herbouw in Rode

1924 : verkoop

1925 : heropbouw in Westouter : staakmolen met Brabantse kenmerkenafbraak :

1933 ( sloop tgv concurrentie maalderijen )

SANDERUS :FERRARIS :POPP :
LIJSTERMOLENsynoniem :

Hazemolen (springende haas als windwijzer)

standplaats :

Top van de Baneberg

Na het afbreken van de Hogegraevemolen (opvolger ) in 1933 stond er op de West-vlaamse bergen nergens meer een windmolen.opbouw :

1956 : aankoop Lijstermolen van Beernem (1801-1802), opgericht op de Lijsterhoek.

1958 : onttakeling, overbrenging en heroprichting

1960 : heropgebouwd

21 juli 1961 : inhuldiging op feestdag van St. Victor, patroon der molenaars

2 koppels stenen, voorwiel ontbreekt : niet de bedoeling om de molen in bedrijf te nemen


afbraak :SANDERUS :FERRARIS :POPP :
WIJTSCHATE
SPANBROEKMOLENsynoniem :

Lokermolen
standplaats :

niet ver van het kruispunt Wijtschate - Wulvergem en Mesen -Kemmel

opbouw :

staakmolen met kombuis ( voor 1892 )

afbraak :

1917 ( brand )
SANDERUS :FERRARIS :POPP :
KAPELLERIEMOLENsynoniem :

Casteeles Molen
standplaats :

aan de Poperingestraat
opbouw :

staakmolen met kombuis en gesloten voet (1641 ) + bouw stoommaalderij rond 1850

afbraak :

1914 ( brand )

mechanische maalderijSANDERUS :FERRARIS :POPP :
WAMBEKEMOLENsynoniem :

Nieuwe Molen
standplaats :

gehucht Wambeke, langs de steenweg naar Waasten

opbouw :

staakmolen met kombuis en gesloten voet (1825 )

afbraak :

1914 ( vernieling )

SANDERUS :FERRARIS :POPP :
BLAUW(E)MOLENsynoniem :

Molen van Mesen (Messines)

Goethalsmolenstandplaats :

ten NO van Mesen

opbouw :

houten staakmolen met open voet (1775)

afbraak :

1914( vernieling )

SANDERUS :
FERRARIS :
POPP :

MOLEN VANDEVIVERE
synoniem :standplaats :

halverwege de weg van Wijtschate naar Mesen, 0,5 km van Blauwe Molen

opbouw :

graan- & oliemolen ( voor 1775 )

afbraak :

1914
SANDERUS :FERRARIS :POPP :
MOLEN OP OOSTTAVERNE
synoniem :
standplaats :
opbouw :

1782

afbraak :

1855 ( sloop )

SANDERUS :
FERRARIS :
POPP :

WULVERGEM
WATERMOLEN
synoniem :
standplaats :

op de Doeve

opbouw :

raddraaier ( voor 1608 )

vernieuwd na 1840afbraak :

2e helft 19de eeuw ( geringe watertoevoer & te klein rendement )

SANDERUS :
FERRARIS :
POPP :

MONCAREYS MOLEN
synoniem :

Wulverghemmolen

Kercmuelen (1616)

den Torremeulen (1724)


standplaats :

aan de Zepestraat

opbouw :

houten standaardmolen, zelfde eigenaar van de watermolen

afbraak :

1911 ( afbraak, te weinig windvang of concurrentie van de Vuurmolen? )

SANDERUS :
FERRARIS :
POPP :

CAILLAUKENS MUELENE
synoniem :

Liefkyntsmeulen

standplaats :

ter hoogte van de Kamerleenstraat

opbouw :

houten standaardmolen ( 1588 )

afbraak :

sinds mensenheugenis “ verdwenen

SANDERUS :
FERRARIS :
POPP :

VUURMOLEN ( VIERMEULEN )
synoniem :

de Oude molen
standplaats :

langs baan van Kemmel naar Nieuwkerke (Kemmelstraat 58 )

opbouw :

oude maalderij ( 1896 )

afbraak :

1915 ( vernieling )

1921 ( armgasmotor )

1950 ( mazoutmotor )

1971 ( malen van graan verleden tijd )

heden ( zeldzaam monument van hedendaagse archeologie )


SANDERUS :FERRARIS :POPP :

Bronnen

John VERPAALEN, " Molens uit de Frontstreek ", uitgeverij : De Klaproos Veurne, 1995

Brugge, Provinciale Bibliotheek, verzameling A.R. Goussey

Website www. westhoekverbeeldt.be

De regionale beeldbank Westhoek Verbeeldt is een project van CO7 in samenwerking met Erfgoedcel Ieper en met steun van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Centrum voor Volkscultuur.


opgemaakt door ir. architect Freddy DE SCHACHT

d.d. 2O november 2OO6, bijlage 4 – blz. /


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina