Liturgie Hervormde Gemeente BergentheimDovnload 18.28 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte18.28 Kb.


Liturgie

Hervormde Gemeente Bergentheim

Zondag 24 april

Bevestigingsdienst ambtsdragers

Voorganger: ds. M. Benard-Boertjes


Zingen: Lied van de maand: Lied 1005: 1, 5 Zoekend naar licht, hier in het duister
Welkom en afkondigingen door de dienstdoende ouderling
Aanvangslied: Lied 27: 1, 2 Mijn licht mijn heil is Hij, mijn God en Here
Stil gebed, Bemoediging en Groet
Gebed van verootmoediging

Zingen: Lied 903: 1, 2 Zou ik niet van harte zingen
Kindermoment
Zingen: We gaan voor even uit elkaar : 1 , 2
1 Wij gaan voor even uit elkaar

En delen nu het licht

Dat licht vertelt ons iets van God

Op Hem zijn wij gericht.


2 Wij geven Gods verhalen door:
en wie zich openstelt 
ervaart misschien een beetje licht
door wat er wordt verteld.
Gebed_om_de_opening_van_Gods_Woord_Eerste_schriftlezing'>Gebed om de opening van Gods Woord
Eerste schriftlezing: Jesaja 3:25 – 4:6
Zingen: Lied 176: 1 Om Sions wil zwijg ik niet stil
Evangelielezing: Lukas 8: 40 - 56
Zingen: Gezang 257 (LdK) Halleluja, eeuwig dank en ere
Halleluja, eeuwig dank en ere,

Lof, aanbidding, wijsheid, kracht.

Word’ op aard’ en in de hemel, Here.

Voor Uw liefd’ ons toegebracht!

Vader, sla ons steeds in liefde gade;

Zoon des Vaders, schenk ons Uw genade;

Uw gemeenschap, Geest van God,

Amen, zij ons eeuwig lot!


Uitleg en verkondiging
Zingen: De Apostolische geloofsbelijdenis
Kinderen komen terug van de kindernevendienst/zondagschool
DIENST VAN AFSCHEID EN (HER)BEVESTIGING


Afscheid van de aftredende ambtsdragers
We nemen afscheid van :

wijkouderlingen Sabine Hofsink en Albert Stegeman;

bejaardenouderling Hennie Schreurs;

ouderling-kerkrentmeesters Gerwin Schepers en Berthil Jurjens;

en van diaken Evert Hekman

Gebed
Persoonlijk dankwoord door de voorzitter van de kerkenraad
Zingen: Lied 838: 1 O grote God die liefde zijt
Presentatie van aantredende ambtsdragers
We verwelkomen:

als wijkouderling: Eric de Jong

als ouderling-kerkrentmeester: Frank Weersink

als diaken: Brenda HendrickxZingen: Lied 838: 2 Maak ons volbrengers van dat woord
Gelofte en verbintenis van ambtsdragers die hun dienst voortzetten
Ietje v/d Weiden
Herman Dijk
Jenny Snijder
Martha Bakker
Joanne Schonewille
Christien Becker
Jan Veltink

Gelofte en bevestiging van ambtsdragers die nieuw aantreden
Eric de Jong

Frank WeersinkBrenda Hendrickx
Gebed
Aanvaarding en verwelkoming door de gemeente
Gemeente gaat staan en beantwoordt de vragen met: JA, VAN HARTE

Zingen: Lied 838: 3 Leer ons het goddelijk beleid
Gedicht
Persoonlijk woord van welkom door de voorzitter van de kerkenraad
Zingen: Lied 838: 4 Wij danken U, o liefde groot
Dankgebed, Voorbeden, Stil gebed, Onze Vader
Collecte
Slotlied: Lied 791: 1, 2, 3 Liefde, eenmaal uitgesproken
Zending en zegen
Bloemengroet:
Dhr.  H.P. Hakkers, Kerkweg 43, (heeft in het ziekenhuis gelegen)
Dhr. J.H. Westenberg, Sportlaan 143, (heeft in het ziekenhuis gelegen)
Fam. J. Ravenhorst, v/d Duyn van Maasdamstraat 19, (geboorte dochter)
Namens de kerkenraad een goede dienst en een fijne zondag toegewenst
 De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina