Liturgie voor de ‘dienst in vieren’ op zondag 28 september 2008Dovnload 25.55 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte25.55 Kb.

Liturgie voor de ‘dienst in vieren’ op zondag 28 september 2008

Deze dienst is voorbereid door de liturgiecommissie en wordt voorafgegaan door een gezamenlijk ontbijt. De cantorij, o.l.v. Anko Vleugel werkt aan de dienst mee.
Dienst van de voorbereiding

Welkom


Zingen: psalm 81: 1,3
Op de drempel

Eeuwige,


raak ons aan met uw rust

om stil te staan bij onszelf

Raak ons aan met uw adem, God

opdat wij U kunnen loven

om alle goede dingen die komen van u.

Raak ons aan met uw aandacht God

opdat wij uw woorden horen

en begrijpen wat U ons zeggen wilt.

Raak ons aan met uw liefde

Strek uw hand naar ons uit

En we staan op

U tegemoet

Amen
Zingen: ‘Tussentijds’: lied 10, ‘zomaar een dak boven wat hoofden’ (melodie gezang 415)
Onze hulp is in de naam van de Heer

die hemel en aarde gemaakt heeft

die niet loslaat het werk dat zijn Hand begon

en trouw houdt tot in eeuwigheid.

Genade zij U en vrede

van God onze Vader

en van zijn Zoon Jezus Christus

in de gemeenschap met de Heilige Geest.


Cantorij zingt gloria
Gebed

God, Gij zijt altijd groter

dan wij durven verwachten:

gij doet nieuwe en ongehoorde dingen.

Als om ons heen een wereld ineenstort,

brengt Gij uw nieuwe schepping tot stand.


Maak ons aandachtig

voor uw werkzaamheid in onze tijd,

dat wij niet blijven staan

bij wat voorbij is

en u niet zoeken waar gij niet zijt.
Ga voor ons uit,

gij die onze toekomst zijt.

Laat ons nieuwe wegen zoeken

en met elkaar standhouden

in alle onzekerheid.

Maar geef ons de zekerheid

dat ook vandaag uw kracht werkzaam is

en dat gij voortdurend de wereld vernieuwt

door Christus, onze Heer.

Amen


Zingen : ‘Tussentijds’, lied 40 ‘laudate omnes gentes’

Lezing: genesis 37: 1-11

Zingen: Lied van dromen en vergezichten , op de wijze van psalm 72
Wij mensen blijven dromen dromen,

en vergezichten zien,

een nieuwe aarde die gaat komen

te vinden al misschien.

Wij dromen van de mensenrechten

die ieder mens dan heeft,

niet langer tegen onrecht vechten,

daar ’t recht van liefde leeft.


Verdwenen zijn de dictaturen,

gevangenschap en pijn,

verbanning en verdriet verduren,

God zelf zal bij ons zijn.

Wie in die dromen durft geloven

voelt zelf verandering,

vertwijfeling en wanhoop doven

in blijde aarzeling.

En licht en sterk, vol zachte krachten

die onverzet’lijk zijn,

bevechten wij de kwade machten

die niet te tellen zijn.

Waar mensen putten uit de bronnen

van droom als werkelijkheid,

daar is Gods toekomst al begonnen

in onze levenstijd.


Dienst in vieren:

We gaan uiteen in vier groepen:

- Zingen, instuderen van een droomlied (‘achter de kerke’, o.l.v. Anko Vleugel)

- Gesprek: nader gesprek over de lezing en wat ons daarin raakt in onze eigen dromen (rolstoelplek, o.l.v. Jacoline de Koe)

- Schilderen: waar droom je van? (kerktuin, o.l.v. Cor van Kuyvenhoven)

- Droomschikking in bloemen (kerk, o.l.v. Evelien van Kuyvenhoven-Apeldoorn)


Dienst van ons antwoord

We komen weer samen, terwijl de cantorij zingt: ‘Kijk hoe de kerk torent’:  • Zingen: gezang 487

  • Luisteren en kijken naar de uitkomsten van de dienst in vieren

  • Dankgebed en voorbeden, voorbeden worden beantwoord met gezongen:

Zoveel mensen

alle mensen ooit

zoeken tussen

hun lief en leed

naar U God,

vriend om van te dromen

vriend om mee te gáán.

Samen bidden wij tot U: spreid
Zoveel mensen

alle mensen ooit

zoeken bezig en druk

in schreeuwend rumoer

naar U, God,

sprekende stilte.

Samen bidden wij tot U: : spreid
Zoveel mensen

hoe zelfverzekerd ook

alle mensen ooit

zoeken een houvast

sterker dan zijzelf,

zoeken een horizon

alle verlangen voorbij,

zoeken naar U

naar U God

ons hoogste goed,

Samen bidden wij tot U: : spreid
God wij bidden U voor mensen die wel zoeken maar niet kunnen vinden

Mensen die niet durven dromen

Mensen die niet kunnen dromen

Mensen die andere mensen missen

Mensen die U missen

Mensen die leven in onmin met hun familie

Mensen die leven in onvrede met zichzelf

God wij bidden U: wees hen, wees ons nabij

Schenk ons uw liefde want we gaan verloren zonder liefde

Zo bidden wij samen: : spreid


God wij bidden U voor onze gemeenschap

vanmorgen samen hier in Driewegen

dat wij elkaar her- en erkennen

als de mensen die we zijn

mensen die leven mogen van uw liefde

die onze liefde voor elkaar oproepen wil

God, geef ons openheid en respect voor elkaar

werkelijke aandacht voor wat de ander bezielt

voor wat U belangrijk vindt onder ons

dat wij mens zijn met en voor elkaar.

Zo bidden wij samen: : spreid
Heer onze God, in stilte vertrouwen we U ons persoonlijk gebed toe

......................................

Verzamelen we dan de gebeden en bidden samen: Onze Vader…..
Inzameling van de gaven
Zingen: gezang 480: 1

Woorden voor onderweg en zegen, beantwoord met gezang 456: 3


We gaan nu waarheen we gaan en we doen wat er gedaan moet worden. Denk aan alle mensen in de wereld. Elk mens is het centrum van Gods scheppende kracht. Elk mens is een voorbeeld van Gods visioen van heelheid en gerechtigheid. Ieder mens, jij en ik, is dit dragende centrum van Gods verlangen. Zo worden wij geroepen om het Leven tot zijn bestemming te brengen.

Keer terug naar waar je vandaan komt, met een droom, een visioen. En met verlangen om die droom te verbeelden en te realiseren voor de mensen in je leven.


De Heer zegene u en hij behoede u, de Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig, de Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede…
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina