Lkol b d. E. H. Brongers rhodestraat 20Dovnload 207.33 Kb.
Pagina1/7
Datum22.07.2016
Grootte207.33 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7


Lkol b.d. E.H. BRONGERS

Rhodestraat 20

6363AZ Wijnandsrade

tfn: 045-524 29 62

E-mail: E.H.Brongers@tele2.nl

INVENTARISATIE UIT DIVERSE BRONNEN VAN IN DE MEIDAGEN VAN 1940 TIJDENS OF DOOR DE STRIJD IN NEDERLAND NEERGESCHOTEN OF VERNIELDE DUITSE VLIEGTUIGEN, WEERGEGEVEN PER PROVINCIE OF GEBIED

Laatste aanvullingen of correcties aangebracht op:

Onderzoek: lkol b.d. E.H. BRONGERS 28.5.2005

Overname met vermelding van dit onderzoek is toegestaan

INHOUD


Afkortingen en bronnen – 1

Groningen-Friesland-Drenthe–Overijssel - 4

Gelderland – 6

Utrecht – 11

Noord-Holland - 13

Zuid-Holland noord van de lijn Brielsche Maas-Nieuwe Maas-Lek – 17

Zuid-Holland zuid van de lijn Brielsche Maas-Nieuwe Maas-Lek – 25

Zeeland – 30

Noord-Brabant – 33

Limburg – 38

Crashes in Duitsland als gevolg van acties in Nederland – 41

Totalen – 44

Besluit – 44

AFKORTINGEN BRONNEN1. STAFWERKEN
Grav = “De strijd tegen de luchtlandingstroepen rondom ‘s-Gravenhage mei 1940”,

‘s-Gravenhage 1955.

Hdr = “De Stelling van Den Helder”- mei 1940, ‘s-Gravenhage 1960.

Lvd = “De luchtverdediging in de meidagen 1940”, ‘s-Gravenhage 1970.

Rdm = “De strijd om Rotterdam-mei1940”, ‘s-Gravenhage 1952.

Vlr = “De operatiën van het Veldleger en het Oostfront van de Vesting Holland-mei 1940,

‘s-Gravenhage 1955.

WNfr = “West- en Noordfront Vesting Holland-mei 1940”, ‘s-Gravenhage 1961.

IJss = “De krijgsverrichtingen ten oosten van de IJssel en in de IJssellinie-mei 1940,

‘s-Gravenhage 1952.

Zfr = “De krijgsverrichtingen op het Zuidfront van de Vesting Holland-mei1940”,

‘s-Gravenhage 1963.

Zld = “De strijd in Zeeland-mei 1940”, ‘s-Gravenhage 1954.

2. BOEKEN / TIJDSCHRIFTEN / STUDIES /DOCUMENTEN (voor zover niet volledig in de tekst genoemd):

Alphen J = “Tussen Waal en Lek 1939-1945”; Zaltbommel 1984.

Auwerda = Onderzoek crashes Mei 1940 door F.M.W. Auwerda, Uithoorn, lid van de

Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945. Het getal tussen haakjes achter ‘Auwerda’ geeft

het betreffende Tijdelijk nummer aan in de ontvangen kopie-bundel)

Airwar = Airwar Bulletin; uitgave van de Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945.

BB= brief C Brigade B, Sectie I.3, No.2M dd 12 mei 1940: gegevens krijgsgevangenen.

BOD = Brits ondervragings document van krijgsgevangenen (gevolgd door rapportnummer)

(aanwezig in archief K. Mallan, Zeist)

Bree = L.W.de Bree: “Zeeland 40-45”, Deel 1, Middelburg 1979.

Broekmeijer = M.W.J.M.Broekmeijer: “Alarm starten!”, Assen 1945.

Brongers-Ad = E.H. Brongers:”De strijd om de Afsluitdijk” (Gids historische plaatsen

Tweede Wereldoorlog); Zaltbommel 1991.

Brongers-Br = E.H. Brongers: “De slag om Brabant”;brochure, 2 delen; Breda 1975.

Brongers-Opm = E.H.Brongers “Opmars naar Rotterdam” (3 delen), resp delen 1 t/m 3.

Brongers-Sl = E.H. Brongers: “De Slag om de Residentie”, 8e herziene en aangevulde druk,

Baarn 1990.

Brongers-Yp = E.H.Brongers: “De Slag om Ypenburg”, Rijswijk 2000.

Chronik = Chronik der IV/K.G.z.b.V1

Cornelissen = C.B.Cornelissen: “Storm uit het noorden—mobilisatie en Duitse inval in Twente

1939-1940”, Oldenzaal 1985.

Cornwell = gegevens documentalist Peter Cornwell (in archief Jan Jolie)

DVL= Duitse verlieslijst Luftwaffe: ‘Flugzeugunfälle und Verluste bei den Verbänden 10.5.40-

15.5.40’; zes microfilms Quartiermeister General; archief J.H. Schuurman (het getal

tussen haakjes achter ‘DVL’ geeft de pagina aan van de ontvangen kopie-bundel)

GV = Gevechtsverslag (Archief Sectie Militaire Geschiedenis)

Hazenberg = auteur hoofdstuk ‘De meidagen van 1940”, in het boek “Wassenaar in de Tweede

Wereldoorlog”, Wassenaar 1995.

Hey = J.A.Hey: “Studie betreffende in Nederland begraven militairen van vreemde nationaliteit

1940-1945”; Hengelo z.j.

Hoogterp = S.H. Hoogterp: “Strijd om ons luchtruim”, ‘s-Gravenhage 1950,

I&I = Rob de Bruin, Peter Grimm, Henk Hoiting, Peter Luijten, Jaap van Vliet en Leo Zwaaf:

“Illusies en Incidenten”, uitgave Koninklijke Luchtmacht (1988)

Jolie = Jan Jolie: “Luchtgevechten boven West Brabant en de Biesbosch”;Muiderberg 2000.

JongAP = A.P.de Jong: “Vlucht door de tijd”, Houten 1988.

LLC= Luftwaffe losses and cusualties (gevolgd door bladnr van ontvangen kopie); Brits

document

Mallan = K.Mallan: “Als de dag van gisteren-de Duitse overrompeling en vernietiging van

Nederlands eerste havenstad”, Weesp 1985.

Metzsch: Friedrich August von Metzsch: Die Geschichte der 22.Infanterie-Division; Kiel 1952.

MKGR = Mitteilungsblatt für die Kameraden des ehem.Grenadier Regiments 47, Nr4, 5.4.1952

MS = Militaire Spectator

OBr = Onderzoek ter plaatse door lkol E.H.Brongers met ooggetuigenverklaringen (ook in bezit

v.m.Secties Krijgsgeschiedenis KL en Klu.

Onderwater = Hans Onderwater: “En toen was het stil-de luchtoorlog boven Rotterdam en

IJsselmonde 1940-1945”, Baarn 1981.

Pütz = Ron Pütz: “Duel in de wolken-de luchtoorlog in de gevarendriehoek Roermond-Luik-

Aken”, Amsterdam 1994.

Rouvroye = Onderzoek Hr. Rouvroye uit Elsloo: lijst van in mei 1940 in Zuid Limburg

Neergeschoten Duitse vliegtuigen; z.j.

Rijnhout = Bart Rijnhout: “De verloren strijd-een fotografisch overzicht van de massale Duitse

Luchtinvasie in de meidagen van 1940”, Breda 1981.

Schuurman = J.H.Schuurman:”Vliegveld Bergen NH 1938-1945” ; 2e dr; Bergen 2001.

Stuk (gevolgd door nummer) = Archiefstuk Sectie Militaire Geschiedenis.

VLL= Verlustlisten (gevolgd door bladnr van de van Jean Jolie ontvangen kopie)= losbladige

Duitse lijsten met bijzonderheden over verloren Duitse vliegtuigen van KG4 en KG 54.

W&C = Van de Weerd en Crebolder: “Ede in wapenrok-twee eeuwen geschiedenis in de

Gemeente Ede (BDU); maart 2004.

Weiss = Dr.Heinrich Weiss: studie “Luftkrieg über Holland 10-15 Mai”; archief Jan Jolie (nrs

achter ‘Weiss’:provisorisch aangebrachte pag.nrs van de verkregen kopie)

Ystn = Onderzoek Duitse militaire begraafplaats te Ysselsteyn (lkol b.d. E.H. Brongers)

zbV9 = Kriegstagebuch nr 1, Kampfgruppe zur besonderenn Verwendung 9.

I-24 RI = Verslag bataljonsadjudant I-24 RI met locatiekaartje neergeschoten Duitse vliegtuigen.

(archief lkol E.H.Brongers)

3LK = Brief C III Legerkorps Sectie I.3, No 1970/G, Zeer Geheim, d.d. 10 juni 1940.
3. ANDERE AFKORTINGEN

begr = begraven Fw= Feldwebel (sergeant 1e klas)

bow = bommenwerper Gefr= Gefreiter (soldaat 1e klas)

Bt= Batterij Hfw= Hauptfeldwebel (sergeant-majoor)

C = Commandant Hgefr= Hauptgefreiter (korporaal 1e klas)

Cie = Compagnie Hptm= Hauptmann (kapitein)

cp = commandopost Lt= Leutnant (2e luitenant)

dpl sld = dienstplichtig soldaat Ofw= Oberfeldwebel (sergeant 1e klas)

gesn = gesneuveld Ogefr= Obergefreiter (korporaal)

He = Heinkel Olt= Oberleutnant (1e luitenant)

Hs = Henschel Sch= Schütze (soldaat)

IR = Infanterie Regiment (Duits) Sld= Soldat (soldaat)

Ju = Junkers Uffz= Unteroffizier (sergeant)

KG = Kampf Geschwader

KGr= Kampfgruppe

kgvn = krijgsgevangen(en) RI = Regiment Infanterie

LuA = Luchtdoelartillerie vltg(n) = vliegtuig(en)

Lumi= luchtdoelmitrailleurs vlv = vliegveld

Me = Messerschmitt vij = vijand/vijandelijk

mitr(s) = mitrailleur(s) ws = waarschijnlijk

p. = pagina zbV = zur besonderen Verwendung  1   2   3   4   5   6   7


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina