Locatieinformatie: adresgegevens en bereikbaarheid parkeren ActiviteitenDovnload 92.69 Kb.
Datum07.10.2016
Grootte92.69 Kb.

Welkom

Wij heten u van harte welkom en wensen u een aangenaam verblijf als bewoner van het woonzorgcentrum Huize St. Jozef. Wij vinden het van belang u duidelijke informatie te geven over de gang van zaken in ons woonzorgcentrum. Daarom hebben wij deze wegwijzer samengesteld met zaken die voor u van belang (kunnen) zijn nu u in woonzorgcentrum Huize St. Jozef woont.


U vindt in deze wegwijzer de diverse onderwerpen op alfabetische volgorde. Wanneer u nog vragen heeft, kunt u daarmee natuurlijk altijd terecht bij één van onze medewerkers

Indeling “wegwijzer”


- activiteiten

- apotheek en medicatie

- appartement


 • indeling

 • beschikbaarheid

 • oplevering

- afval

- betalingen

- bewonersblad “de Kroniek

- bibliotheek

- biljart

- cliëntenraad

- familiekanaal

- gevonden voorwerpen

- huisdieren

- iets te vieren?

- kapper

- kerkdiensten

- klacht

- kledingverkoop

- lidmaatschap Beweging 3.0

- maaltijden

- mantelzorg

- pedicure

- post ontvangen

- privacy

- roken

- schoonmaak appartement- sleutel

- taxi


- telefoon / internet

- televisie

- uit en thuis

- veiligheid

- verbandtrommel

- verzekeringen

- vrijwilligers

- waardering en giften

- wasservice

- wifi Beweging 3.0

- woonconsulent

- zorg en behandelingActiviteiten'>Locatieinformatie:
- adresgegevens en bereikbaarheid

- parkeren
Activiteiten

Met een gevarieerd aanbod aan activiteiten op het gebied van recreatie, ontspanning en ontmoeting wil woonzorgcentrum Huize St. Jozef

u keuzemogelijkheden bieden die aansluiten bij uw interesses en hobby’s. Er worden tal van activiteiten georganiseerd, waaraan u actief kunt deelnemen of waarbij u als toeschouwer aanwezig kunt zijn.

Naast het activiteitenprogramma dat gefinancierd kan worden uit de AWBZ, vragen we van u een vrijwillige bijdrage voor extra activiteiten. (zie prijslijst)Jaarlijks wordt in overeenstemming met de locatiecliëntenraad de inhoud van dat programma vastgesteld en de besteding van de eigen bijdrage verantwoord.
Voor uitstapjes en voorstellingen kan een extra vergoeding gevraagd worden voor de reiskosten of het entreegeld.
Hieronder vindt u een overzicht van onze vaste activiteiten:


Activiteit

Frequentie

Tijd

Plaats

Bingomiddag

1x per maand

14.30-16.00 u

De Heerd

Wandelclub

2x per week

14.00-16.00 u

Buiten

Meer Bewegen voor Ouderen

2x per week

10.45-11.30 u

De Heerd

Koffiedrinken

Maandag t/m zaterdag

09.30-11.00 u

De Heerd

Spelmiddag

1x per maand

15.00-16.15 u

De Heerd

Zangmiddag

1x per maand

15.00-16.15 u

De Heerd

Weeksluiting

1x per week

16.00-16.45 u

De Heerd

Avondactiviteit, bv. koor, toneel, dia’s, enz.

1 of 2x per maand

19.00/19.30 – 21.00/21.30 u

De Heerd

Geheugengroepje

1x per week

14.00-15.00 u

De Serre

Handwerkclub

1x per week

14.00-16.00 u

De Heerd

Bloemschikken

2x per jaar

15.00-16.15 u

De Heerd

Verhalenmiddag

1x per maand

15.00-16.30 u

De Heerd

Bewonerskoor

1x per 2 weken

15.00-16.15 u

De Heerd

Voor vragen of suggestie kunt u terecht bij Annemieke Gerrits. U kunt haar bereiken via de receptie of (033) – 2477612.


Apotheek en medicatie

Wanneer uw medicijnen via woonzorgcentrum Huize St. Jozef besteld worden dient u zich in te schrijven bij apotheek Corlaer.

Op alle werkdagen worden medicijnen bezorgd. Bij medicatiewijzigingen buiten kantoortijden gaan wij er van uit dat u er zelf voor zorgt dat de medicatie bij de dienstdoende apotheek opgehaald wordt.
Appartement

Het appartement bestaat uit een woon/slaapkamer, een kleine keuken en een badkamer met douche, wastafel en toilet. In de keuken wordt een koelkast geplaatst.

Gordijnrails en aansluitingen voor telefoon en kabelnet zijn aanwezig. De kosten van het telefoon- of televisie/internetabonnement zijn voor eigen rekening.
Als u hulp nodig heeft in uw appartement/kamer met eenvoudige (technische) klussen zoals het aansluiten van plafondverlichting en het ophangen van foto’s en/of schilderijen kunt u tegen betaling gebruik maken van onze klussendienst. Zie prijslijst.

Het installeren en onderhouden van de eigendommen van de locatie (zoals de zonneschermen en de verwarming) vallen hier buiten en zijn voor rekening van de locatie.


Beschikbaarheid

Op grond van uw indicatie wordt uw appartement vergoed tot maximaal 6 dagen vóór inhuizing en maximaal 7 dagen na uithuizing of overlijden.

Mocht u of uw familie langer nodig hebben om het appartement in te richten of na vertrek op te leveren dan kan dat in overleg worden afgesproken.

Tijdens deze periode kunt u uiteraard gebruik maken van faciliteiten die worden geboden door het Woonzorgcentrum.


Als u van deze dienst gebruik wil maken dient u dit vóór ingang van de aangegeven termijn voor inhuizing of verhuizing ken baar te maken.
Voor deze aanvullende dienst rekenen wij het tarief van ZZP1.(zie prijslijst)
Oplevering

Voor het opleveren van het appartement en het inleveren van de sleutel (s) maakt u een afspraak met de technische dienst, woonconsulent of teamleider. Samen met u, uw familielid of vertegenwoordiger vindt de inspectie van het appartement plaats, waarna bij goedkeuring de sleuteloverdracht kan plaatsvinden.

Ten aanzien van de oplevering gelden de volgende afspraken;


 • 7e dag na overlijden of vertrek opleveren, tenzij aanvullende afspraken zijn gemaakt.

 • Appartement leeg opleveren. Plafondverlichting in keuken en badkamer behoren bij de inventaris.

 • Appartement is bezemschoon.

 • Vloerbedekking, anders dan de standaard vloerbedekking van het huis, dient te worden verwijderd.

 • Gaten in muur dienen te worden gestopt.

 • Voor het afvoeren van oude vloerbedekking en grofvuil dient u zelf zorg te dragen. Deze mogen niet in de vuilcontainers van de instelling gestopt worden.


Afval

Aan de zijkant van het terras aan de voorzijde van Huize Sint Jozef staan twee ondergrondse containers. Hier kunt u uw afval aanbieden.

Ook op de afdelingen kunt u uw afval aanbieden. In de grote badkamers hangen grote afvalzakken aan de muur waar u uw afval kan deponeren.
Betalingen

We streven er naar zo min mogelijk contant geld in omloop te laten zijn. Zo voorkomen we verlies. Wanneer u in het restaurant producten afneemt kunnen deze in de kassa worden aangeslagen. Maandelijks ontvangt u, of uw financieel beheerder een factuur van de gemaakte kosten.


Bewonersblad “de Kroniek”

Via ons bewonersblad houden wij u op de hoogte van wat er speelt in het woonzorgcentrum. Het is een blad voor bewoners, familie van bewoners en bewoners van de Veenepoort.

Naast een aantal vaste rubrieken, kun u hierin ook lezen welke activiteiten er worden georganiseerd.

De redactie van de Kroniek stelt het zeer op prijs, als u een bijdrage wilt leveren aan de Kroniek. Kopij kunt u (het liefst) mailen naar: receptie.SJN@beweging3.nl De redactie ontvangt de kopij bij voorkeur voor de 13e van de maand. Ingeleverde kopij wordt niet automatisch geplaatst. Mocht kopij niet, aangepast of later geplaatst worden dan wordt de auteur hierover door de redactie geïnformeerd. De Kroniek is ook verkrijgbaar via de receptie.


Bibliotheek

De bibliotheek is gevestigd in De Heerd. U vindt hier een grote collectie boeken, waaronder grootletterboeken. Jaarlijks wordt de collectie aangevuld met nieuwe exemplaren.

U kunt de boeken gratis lenen. U kunt zelf boeken halen en terugbrengen, op een door u gewenst tijdstip. Als u hierbij hulp wilt, dan kunt u in de bibliotheek terecht op maandagochtend tussen 09.00-10.30 uur. Dan zijn er 2 vrijwilligers aanwezig, die u graag helpen.
Biljart

In de Heerd is een biljart beschikbaar. U kunt hier gebruik van maken. Via de receptie kan het biljart gereserveerd worden.


Cliëntenraad

Huize st. Jozef heeft een eigen cliëntenraad. De cliëntenraad vertegenwoordigt de gemeenschappelijke belangen van de bewoners en wil bijdragen aan een zo aangenaam mogelijk woon- en leef klimaat binnen het woonzorgcentrum. Bevoegdheden van de cliëntenraad en de positie zijn in statuten vastgelegd.

Het locatiemanagement overlegt periodiek met de cliëntenraad over die zaken die voor de bewoners van het huis belangrijk zijn.
De cliëntenraad vergadert iedere 2e dinsdag van de maand en doet verslag in het huisblad, de Kroniek. Iedereen die zich betrokken voelt, kan met de raad van gedachten wisselen of zich verkiesbaar stellen.
Familiekanaal.

Via http://stjozefnijkerk.familiekanaal.nl/ kunnen u, uw familie en mantelzorgers op de hoogte blijven van nieuws, activiteiten en wetenswaardigheden van huize st. Jozef.


Gevonden voorwerpen

Regelmatig raken bewoners, medewerkers en bezoekers zaken kwijt. Gelukkig wordt er ook veel terug gevonden. Als u iets kwijt bent of gevonden hebt kunt u terecht bij de receptie. Zij bewaren alle gevonden voorwerpen en kunnen kijken of uw eigendom al is gevonden.

Wij raden u aan bij vermoeden van diefstal aangifte bij de politie te doen.
Huisdieren

U kunt een huisdier houden als u het dier zelfstandig kunt verzorgen en medebewoners hiervan geen hinder ondervinden. Wij bespreken graag de mogelijkheden en voorwaarden met u.

Ook het huisdier van uw bezoek is welkom, mits deze (buiten het appartement) aangelijnd is.
De ledenservice van Beweging 3.0 biedt u de mogelijkheid om gebruik te maken van de dienst “huisdierverzorging”. Voor verdere informatie kunt u bellen met de ledenservice, telefoonnummer 033-4220500.
Iets te vieren?

Voor uw verjaardag kunt u samen met de kok een speciaal menu samenstellen. Om aan uw wensen te kunnen voldoen is het raadzaam om dit drie werkdagen van te voren aan te geven. U kunt één gast kosteloos laten meegenieten.


Hebt u iets te vieren? Op onze locatie kunt u een ruimte/ruimtes huren. Ook de catering verzorgen wij graag. Bij het restaurant kunt u onze cateringmap opvragen. Wij raden u aan om tijdig te reserveren.
Kapper

Kapster Joke Verhoef is op woensdag en donderdagochtend van 10.20 – 12.00 uur aanwezig in de kapsalon. Wilt u een afspraak met haar maken? U kunt haar dan thuis bellen op telefoonnummer:033-2456108


De Ledenservice van Beweging 3.0 biedt u de mogelijkheid om tegen een gereduceerd tarief gebruik te maken van de kapper aan huis. Via telefoonnummer 033-4220500 kunt u de Ledenservice bereiken.
Kerkdiensten

In woonzorgcentrum Huize St Jozef gaan wij ervan uit, dat u het contact met uw eigen kerk, dominee en/of pastor behoudt. De centrale ligging van het woonzorgcentrum Huize St. Jozef in Nijkerk, maakt het voor veel bewoners mogelijk de eigen kerk te blijven bezoeken.

Mocht dit voor u niet lukken dan kunt u via de huistelefoon een dienst beluisteren van een van de kerken uit Nijkerk. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.
Daarnaast vindt iedere vrijdagmiddag om 16.00 uur in de Heerd van het woonzorgcentrum de weeksluiting plaats. Hierin gaat wekelijks een predikant van verschillende kerken uit Nijkerk voor. Eens in de 3 maanden wordt in de weeksluiting het Heilig Avondmaal gevierd en één keer per maand vindt er in de Heerd een RK viering plaats.
Klacht

Als u niet tevreden bent, dan moet u er beslist niet mee blijven rondlopen. Zeg het ons gerust, dan kunnen we er iets aan doen. Wij ervaren een klacht als een gratis advies en zeker niet als lastig of bedreigend. Op basis van uw bevindingen kunnen wij de kwaliteit van de zorgverlening verbeteren.


Vaak is het toereikend om bij uw zorgconsulent uw onvrede te melden. Begrip voor elkaars uitgangspunt en werkwijze kan een positieve invloed hebben op de verzorging en begeleiding. U mag van ons dan ook een luisterend oor verwachten en overleg over een mogelijke oplossing van het probleem, hoe klein ook. Juist door irritaties vroegtijdig te bespreken, kunnen grotere moeilijkheden worden voorkomen.
Bent U niet tevreden of heeft dit gesprek niet het gewenste resultaat opgeleverd, dan kunt u zich richten tot de leidinggevende. Deze bekijkt samen met u wat de best mogelijke volgende stap kan zijn. Het is bijvoorbeeld mogelijk contact op te nemen met de onafhankelijke klachtenbemiddelaar. Deze verzorgt de opvang van klachten en bemiddelt waar dat mogelijk en gewenst is.
Tenslotte bestaat de mogelijkheid een klacht schriftelijk voor te leggen aan de onafhankelijke klachtencommissie van Beweging 3.0. Een folder over de klachtenregeling “van klacht naar kwaliteit” ligt voor u klaar bij de receptie.
Kledingverkoop

In Huize Sint Jozef worden regelmatig kledingverkopen georganiseerd en 2x per jaar een modeshow.

Gekeken wordt naar diversiteit in kleding en prijzen.

Wanneer de verkopen gehouden worden, kunt u lezen in de Kroniek en op het familiekanaal.Lidmaatschap Beweging 3.0

Als bewoner van een locatie van Beweging 3.0 ontvangt u elk jaar gratis het lidmaatschap van Leef3.nu. Dit lidmaatschap biedt veel voordelen. Zo ontvangt u het Leef3.nu magazine en kunt u gebruik maken van verschillende diensten.


Deze diensten zijn bedoeld als aanvulling op de AWBZ-zorg. Uiteraard werken we met betrouwbare leveranciers en waar mogelijk hebben we een ledenkorting bedongen. We hopen zowel u als bewoner, maar ook uw partner, familie en mantelzorger, met dit lidmaatschap van dienst te kunnen zijn.

Het aanbod en de kosten staan vermeld in de brochure die verkrijgbaar is bij de receptie. Wilt u gebruik maken van een dienst of hebt u vragen?

Neem dan contact op met de ledenservice van Beweging 3.0 op (033) 422 05 00 of via ledenservice@beweging3.nl.

Maaltijden

U kunt uw maaltijden gebruiken in het restaurant De Heerd. Tussen 12.00 en 13.00 uur wordt daar de warme maaltijd geserveerd. Tussendoor staan de koffie en thee, evenals andere drankjes, altijd klaar! Ook uw familie en vrienden zijn welkom om mee te eten in het restaurant. Voor bewoners die niet naar beneden kunnen komen, wordt het diner op het appartement geserveerd. En bewoners die hulp nodig hebben bij het eten en drinken, worden geholpen door een medewerker van het zorgteam.


De broodmaaltijden worden met een buffetwagen bij u langsgebracht op het appartement. Ook koffie en thee worden geserveerd op het appartement als dit zo afgesproken is. Fruit wordt drie maal per week op uw appartement langsgebracht.

Alle overige levenmiddelen zijn voor eigen rekening.


Indien u zelf zorgt voor de broodmaaltijd en geen gebruik maakt van producten die hiervoor door de locatie worden aangeboden, ontvangt u hier maandelijks een tegemoetkoming voor. Het betreft een vergoeding voor het brood en broodbeleg en het drinken dat daarbij geserveerd wordt.(zie prijslijst)
Hebt u één of meer gasten? Geen probleem, we ontvangen ze graag in ons restaurant waar zij tegen betaling bij de kassa in het Restaurant mee kunnen eten. Bij meerdere gasten horen de medewerkers van het Restaurant het graag drie werkdagen van te voren, zodat ze er rekening mee kunnen houden met het opgeven van de bestelling.
Mantelzorg

Dit is de hulp die u krijgt van familie, kennissen of vrienden. Bij een verblijf bij het woonzorgcentrum krijgt u de zorg die voor u is geindiceerd door het Centraal Indicatie Zorg (CIZ). Voor een aantal zaken gaan we ervan uit, dat u een beroep doet op mantelzorg. Bijvoorbeeld een bezoek aan het ziekenhuis of het doen van boodschappen. Heeft u geen ‘mantelzorger’ in uw omgeving, dan kunt u wellicht beroep doen op een vrijwilliger. Overleg hierover met uw zorgconsulent.

Mantelzorg blijft een belangrijke waarde voor uw welzijn. Zij kunnen u mogeljk ondersteunen bij het uitvoeren van uw hobby’s, activiteiten, begeleiden naar het ziekenhuis ef theater.

Soms is het voor mantelzorgers niet altijd mogelijk u deze ondersteuning te bieden.Via Lidmaatschap van Beweging 3.0 is het mogelijk om de dienst ‘Gezellig bezoek’ of ‘Samen uit’ af te nemen. Tegen betaling wordt u ondersteund bij deze activiteiten.

Wilt u gebruik maken van een dienst of hebt u vragen?

Neem dan contact op met de ledenservice van Beweging 3.0 op (033) 422 05 00 of via ledenservice@beweging3.nl.


Pedicure


Voor een pedicurebehandeling kunt u uw eigen pedicure aanhouden. In Huize st. Jozef is echter ook een zelfstandig werkend pedicure aanwezig

Kosten zijn voor eigen rekening; betaling kan op verzoek per factuur.

U kunt informeren bij uw zorgverzekeraar of u in aanmerking komt voor een medische indicatie.

Via het Lidmaatschap van Beweging 3.0 is de mogelijkheid om een pedicure aan huis te laten komen. Wilt u gebruik maken van een dienst of hebt u vragen?

Neem dan contact op met de ledenservice van Beweging 3.0 op (033) 422 05 00 of via ledenservice@beweging3.nl.
Post ontvangen

Post komt binnen bij de receptie. Medewerkers van de receptie dragen zorg voor de verdere verspreiding in de postbussen in de hal. Ook kranten worden afgegeven bij de receptie. Afhankelijk van het tijdstip van bezorging wordt de krant zo snel mogelijk naar u toegebracht, of u kunt u de krant in uw postvak vinden.

Wij verzoeken u vriendelijk uw post te laten adresseren met vermelding van het appartementnummer.
Privacy

Om goede zorg te kunnen bieden leggen we een aantal gegevens van u vast, zodat alle bij de zorg betrokken medewerkers goed op de hoogte zijn van uw situatie en de afspraken die gemaakt zijn. Deze registratie van persoonlijke gegevens is gebonden aan wettelijke voorschriften.

Ook het doorgeven van informatie aan derden is aan strenge regels gebonden. Dat betekent dat - behalve de zorgverleners - u de enige bent die deze gegevens mag inzien, tenzij u hiervoor schriftelijk toestemming hebt gegeven aan bijvoorbeeld uw wettelijke vertegenwoordiger of een familielid. In de brochure ‘Privacy en persoonsgegevens’ van Beweging 3.0 vindt u nadere informatie over de bescherming van uw persoonlijke gegevens.
Roken

Binnen Huize St.Jozef wordt een actief niet-rokenbeleid gevoerd. Roken is alleen toegestaan in het eigen appartement. In de overige gemeenschappelijke ruimtes zoals hal, restaurant, trappenhuis en gangen is het verboden te roken.

Wanneer u rookt zal er samen met de zorgconsulent gekeken worden op welke manier dit veilig kan. De afspraken die u hier over maakt zullen vastgelegd worden in het zorgleefplan.
Schoonmaak appartement:


 • Uw woning wordt wekelijks schoongemaakt. De vastgestelde tijd is 45 minuten per week voor de grote wekelijkse schoonmaak (voor twee persoonsappartement 55 minuten). De volgende zaken worden in de 45 minuten gedaan:

- stof afnemen

- vlekken verwijderen

- vloeren zuigen / dweilen

- aanrecht / gootsteen schoonmaken

- keukenapparatuur reinigen

- reinigen sanitair

- periodiek: verwarmingen, plinten, deuren, stortbak, buizen, tegels ed.


 • Indien nodig zal dagelijks uw toilet schoongemaakt en de prullenbak geleegd worden.

 • De glasbewassing gebeurt 4 per jaar aan de buitenzijde en 2 x de binnenzijde.

 • De vitrage wordt 2 x per jaar gewassen en opgehangen.

De servicemedewerker stemt in onderling overleg met u de dag en het tijdstip wanneer het schoongemaakt wordt af. Wanneer u zelf (of mantelzorger) een deel van het onderhoud/ schoonmaak wilt verzorgen, overleg dan met de servicemedewerker schoonmaak en maak een verdeling van de taken.


In aanvulling op de standaard werkzaamheden kunt u tegen een vergoeding extra schoonmaak of andere huishoudelijke werkzaamheden laten uitvoeren.(zie prijsopgave achterin) U kunt uw aanvraag doen bij Hans van den Hoek.
De medewerkers treden niet zomaar uw appartement binnen en zullen eerst aanbellen.

Bij ziekenhuisopname of bij langere afwezigheid kan in overleg met de teamleider de kamer worden onderhouden.


Voor eventuele vragen of klachten kunt u zich wenden tot Hans van den Hoek.

Hans van den Hoek is via de receptie bereikbaar.


Sleutel

U ontvangt een sleutel waarmee uw appartement en de buitendeur van het huis op slot kan. Hiervoor betaalt u bij inhuizing eenmalig een borgsom als garantie dat de sleutel(s) terugkeren. Na inlevering ontvangt u de borgsom terug.

Mocht u de aan u verstrekte sleutel zijn verloren dan zorgen wij voor vervanging. U betaalt dan de vervangingskosten. (zie prijslijst)
Taxi

Regiotaxi Eemland-Heuvelrug is de regiotaxi van het gebied Eemland-Heuvelrug.

Het is een vorm van openbaar vervoer die reizigers in staat stelt van deur tot deur te reizen voor de gemeenten Amersfoort, Baarn, Leusden, Nijkerk, Soest, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Woudenberg.

Het systeem werkt met reiszones, bekend van het Openbaar Vervoer. U kunt maximaal 5 zones reizen voor het regiotaxitarief. Vanaf de zesde zone gelden aangepaste prijzen.

Een reis moet beginnen of eindigen in één van de deelnemende gemeenten. U wordt thuis opgehaald en naar uw bestemming gebracht zonder dat u hoeft over te stappen. Regiotaxi Eemland - Heuvelrug is alle dagen van het jaar voor iedereen beschikbaar van 06.00 tot 24.00 uur.

U wordt gevraagd vanaf een kwartier voor tot een kwartier na het afgesproken tijdstip klaar te staan, zodat u meteen kunt instappen wanneer de regiotaxi bij u voorrijdt. U kunt de Regiotaxi bestellen via telefoonnummer 0900-11 22 44 5 (10 ct. p/min.)

Meer informatie kunt u vinden op de website: www.rthe.nl
Telefoon / internet

U regelt zelf de verhuizing van uw telefoon met telecomaanbieder / internetprovider. Let erop dat u doorgeeft dat het om een zorgtelefoon gaat. In dat geval wordt de aansluiting binnen 24-uur geregeld.


Televisie

Desgewenst kunnen wij er voor zorgen dat u op uw appartement het analoge signaal ontvangt voor het basispakket radio en televisie. Zie prijslijst.


Uit en Thuis

Natuurlijk bent u vrij om uit te gaan en thuis te komen wanneer u wilt. De sleutel van uw appartement in Huize Sint Jozef geeft u toegang tot het woonzorgcenturm. Voor een goede gang van zaken is het gewenst dat u het aan de verzorging doorgeeft als u één of meer nachten niet aanwezig zult zijn. Ook als u niet van de warme maaltijd gebruik wilt maken, vernemen wij dat graag van u.

Het is onze gewoonte om bij uw afwezigheid uw appartement niet te betreden. Om zwaarwegende redenen kan het gebeuren dat wij toch uw appartement binnengaan, bijvoorbeeld wanneer er lekkage is of wanneer u langer dan vijf dagen afwezig bent (vindt er een legionella spoeling plaats).
Veiligheid

Alarmering

In uw appartement is een zusteroproepsysteem aangebracht waarmee u de verzorging om hulp kunt vragen.


Als u dit prettig vindt, kunt u ook een persoonlijk halsalarm krijgen. Als u die bij u draagt kunt u, in geval van nood, met één druk op de knop hulp inschakelen. Voor dit alarm wordt een borgsom gevraagd die u terug krijgt wanneer u het alarm inlevert. (zie prijslijst)
Brandpreventie

Om brand te voorkomen beschikken alle ruimtes in Woonzorgcentrum Huize Sint Jozef over rookmelders. Regelmatig vinden oefeningen plaats om alert te kunnen reageren op eventuele calamiteiten. Vluchtroutes moeten altijd vrij blijven.

Om die reden mogen rollators, rolstoelen of scootmobiels niet op de gang gestald worden.

Vanwege brandgevaar is het niet toegestaan te roken in bed of kaarsen te branden. Ook met elektriciteit moet zorgvuldig worden omgegaan: gebruik bijvoorbeeld altijd geaarde stekkers in de geaarde stopcontacten.

Ook adviseren wij u geen verouderde apparaten zoals een beeldbuis te gebruiken. Wanneer u wenst informeren wij u over brandveilige apparatuur.
Wat te doen bij brand?

In elk appartement hangt een brandinstructie. Hierop staat aangegeven wat u moet doen wanneer er brand uitbreekt. Volg de instructie! In alle gangen hangt een plattegrond waarop de vluchtroute staat aangegeven. Het is raadzaam om geregeld te kijken welke vluchtroute u het beste kan nemen bij brand. Als er brand ontstaat, zal het brandalarm (akoestisch signaal) afgaan.

Volg altijd de instructie van de BHV-medewerker. De BHV-medewerker is te herkennen aan het gele jasje.

Het hele ontruimingsplan kunt u opvragen via de receptie.
Camerabewaking
Ter bescherming van uw en onze veiligheid is Huize Sint Jozef voorzien van

camera`s in een aantal algemene ruimtes. Bij calamiteiten kunnen

opgeslagen camerabeelden gebruikt worden en als ondersteunend

materiaal getoond worden aan derden. Het Protocol Camerabewaking van

Beweging 3.0 is van toepassing. Desgewenst kunt u dit protocol opvragen

bij de teamleider Facilitaire Dienst.


Verbandtrommel

Ook wanneer u in Huize Sint Jozef woont is het raadzaam een verbandtrommel in huis te hebben. Uw zorgconsulent kan u informeren over de inhoud van de verbandtrommel.


Verzekeringen
Inboedelverzekering

Omschrijving dienst

U kunt deelnemen aan onze collectieve inboedelverzekering. Daarmee verzekert u uw persoonlijk eigendommen, waaronder electronica, meubilair, kleding/linnengoed en kostbaarheden.


De polisvoorwaarden zijn op te vragen bij uw woonconsulent / zorgconsulent
WA-verzekering

U kunt vrijwillig deelnemen aan een collectieve Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA verzekering). Daarmee verzekert u zich tegen eventuele schade die door u toedoen bij anderen ontstaat.


De polisvoorwaarden zijn op te vragen bij uw woonconsulent / zorgconsulent.
Ziektekostenverzekering

Tijdens uw verblijf in het woonzorgcentrum dient u uw ziektekostenverzekering gewoon aan te houden. Als u opgenomen wordt in een ziekenhuis of een polikliniek bezoekt, worden de kosten hiervan betaald uit deze ziektekostenverzekering.

U bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van de premie. Bij binnenkomst vragen wij u om een kopie van uw pasje van de ziektekostenverzekering.
Vrijwilligers

Woonzorgcentrum Huize St. Jozef wil het leven voor cliënten zo aangenaam mogelijk maken door zorg en diensten te bieden, die aansluiten bij de persoonlijke wensen en levenssituatie. Vrijwilligers vormen hierin een onmisbare schakel. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van leven van onze cliënten. U zult in woonzorgcentrum Huize St. Jozef dan ook veel vrijwilligers tegenkomen. Zij bieden allerlei vormen van ondersteuning, bijvoorbeeld bij activiteiten. Dit kan zowel vorm krijgen in activiteiten voor groepen cliënten, als in individuele contacten. Denkt u bv. aan koffieschenken, de wandelclub, terras onderhoud, de broodwagen, oud papier ophalen, het restaurant, bij bingomiddagen, rolstoelbanden oppompen, uitstapjes en kooravonden.

Wij willen u graag betrekken bij het huis. Wij stellen het zeer op prijs wanneer iemand uit uw omgeving zich aanmeldt als vrijwilliger. Dit kan ter ondersteuning van verschillende activiteiten. Aanmelden als vrijwilliger kan bij de coördinator welzijn en vrijwilligers, Annemieke Gerrits. U kunt haar bereiken via 033-2477612.
Waardering en Giften

Een woord van waardering doet iedereen goed. Het is daarom prettig als u ook van zich laat horen wanneer u tevreden bent. Het is onze medewerkers echter niet toegestaan geschenken of beloningen aan te nemen van bewoners of familieleden.

Wilt u toch iets geven, overweeg dan of u een bijdrage wilt geven aan Stichting Vivat!

Stichting Vivat wil het leven van ouderen extra kleur geven. Zij vergroten d.m.v. financiële steun voor speciale activiteiten en projecten het woon- en leefplezier van ouderen. Wanneer u meer informatie wilt hebben over of donateur wilt worden van Stichting Vivat, kijk dan op www.stichtingvivat.nl of haal de informatiebrochure bij de receptie.

Mocht u op een andere manier uw waardering willen uiten, overleg dan met de

Locatiemanager.


Wasservice

U kunt al uw kleding, bad- en beddengoed, met uitzondering van stoomgoed, laten reinigen voor een vast bedrag per maand. Het wasgoed wordt bij uw appartement/kamer opgehaald en een week later gereinigd, gestreken en gevouwen teruggebracht in een persoonsgebonden waszak. De waszakken worden door de instelling kosteloos ter beschikking gesteld.


Indien u gebruik maakt van de wasservice is het noodzakelijk uw wasgoed te laten merken.1

Deze dienst is niet voor kleding die alleen gestoomd kan worden. Hiervoor kunt u gebruikmaken van de stomerijservice. Voor de kosten; zie prijslijst


Afspraken op locatie

De was wordt op in Huize Sint Jozef opgehaald op maandag, woensdag en vrijdag en terug gebracht op maandag, woensdag en vrijdag.


Stomerijservice

Als aanvulling op de wasservice kunt u uw kwetsbare kleding ook laten stomen. De kosten zijn afhankelijk van het aantal en soort kledingstukken. De service is inclusief het ophalen en terugbrengen van de gereinigde kleding. Het stoomgoed wordt samen met de andere was opgehaald. In de wasserij wordt het stoomgoed gescheiden van het overige wasgoed. Ook voor de stomerijservice dient u kleding gemerkt te zijn.2


De kosten worden berekend per gestoomd kledingstuk. Zie prijslijst
Het was- en stoomgoed wordt in Huize Sint Jozef opgehaald op maandag, woensdag en vrijdag en terug gebracht op maandag, woensdag en vrijdag.
Merken van kleding

Alle kleding wordt voor zien van een plaklabel met de naam van de cliënt, barcode en Beweging 3. De barcode (streepjescode) staat voor alle specifieke gegevens van uw kledingstuk zoals:

Eigenaar

Appartementnummer eigenaar

Soort textielgoed

Kleur


Leeftijd textielgoed

Wasvoorschrift

Aantal bewassingen
Kleding is binnen 5 werkdagen, na aflevering door de cliënt, gemerkt en terug op de locatie. Voor kosten; zie prijslijst

U kunt de te merken kleding inleveren bij de receptie.


Merken van persoonlijk bad- en beddengoed

Al het persoonlijke bad- en beddengoed wordt voor zien van een plaklabel met de naam van de cliënt, barcode en Beweging 3. De barcode (streepjescode) staat voor alle specifieke gegevens van uw kledingstuk zoals:

Eigenaar

Appartementnummer eigenaar

Soort textielgoed

Kleur


Leeftijd textielgoed

Wasvoorschrift

Aantal bewassingen
Het persoonlijke bad- en beddengoed is binnen 5 werkdagen, na aflevering door de cliënt, gemerkt en terug op de locatie. Kosten; zie prijslijst

U kunt het te merken bad- en beddengoed inleveren bij de receptie.


Iedere dinsdag tussen 10.30 tot 11.30 uur is er een medewerker van de linnenkamer bij de receptie aanwezig waar u terecht kan met al uw vragen.

WiFi Beweging 3.0

Beweging 3.0 stelt op de intramurale locaties wifi voor bewoners en

bezoekers beschikbaar. Om gebruik te maken van dit openbare wifi is éénmalig een

registratie verplicht en dienen telkens (max. 1 keer per dag) de gebruiksvoorwaarden

geaccepteerd te worden.
Woonconsulent

De woonconsulent speelt een belangrijke rol bij uw inhuizing binnen woonzorgcenturm Huize Sint Jozef. De woonconsulent kan u alle informatie verstrekken over wonen en de zorg die geleverd kan worden in Huize Sint Jozef. De eerste 6 weken na u inhuizing zal de woonconsulent u regelmatig bezoeken en u begeleiden bij het “inburgeren” in uw nieuwe woonomgeving.


Zorg en behandeling

In woonzorgcentrum Huize St. Jozef is 24 uur per dag zorg aanwezig. Iedere bewoner heeft een ‘eigen’ verzorgende, de zorgconsulent die uw zorg coördineert.

Ook familie kan met vragen terecht bij zorgconsulent. Bij voorkeur via de e-mail, maar bellen kan ook; tussen 11.00 en 15.00 uur op telefoonnummer: 033-2477666
Zorgleefplan

Een individueel zorgleefplan vormt de leidraad bij uw verzorging. In Huize Sint Jozef gebruiken wij een electronisch De zorgconsulent maakt samen met u afspraken over de door u benodigde zorg. De indicatie van het CIZ (centrum indicatiestelling zorg) is hierbij leidend. Daarnaast gaan wij uit van uw mogelijkheden, beperkingen, levensgeschiedenis, leefstijl, persoonlijkheid en belangstelling. De gemaakte afspraken worden in uw zorgleefplan vastgelegd.

Het zorgleefplan is een informatiebron voor u en het verzorgend personeel. Daarnaast bewaken we er de kwaliteit van de zorg mee. U heeft inzage in uw eigen zorgleefplan. De inhoud wordt minimaal twee maal per jaar met u en uw partner/contactpersonen in het Zorgleefplanoverleg besproken en zo nodig bijgesteld .

Behandeling

Als u een ZZP-indicatie heeft “zonder behandeling” kunt u uw eigen huisarts en tandarts aanhouden, als zij in Nijkerk gevestigd zijn. Mocht dat niet zo zijn, dan kunnen wij u adviseren en helpen in het zoeken naar een huisarts en tandarts.


In Sint Jozef Nijkerk wordt door de huisartsenpraktijk Graafland en Knevel wekelijks op maandag een spreekuur gehouden. U kunt een afspraak maken via de doktersassistent van de praktijk.
In principe beheert u zelf uw medicijnen. Wanneer u hier niet meer toe in staat bent, kunt u het beheer aan ons overdragen. In dat geval vragen wij u over te stappen naar een apotheek die de voorgeschreven medicijnen bij ons huis bezorgt.

Voor Huize Sint Jozef is dit apotheek Corlear.


Er kunnen in overleg met u en met uw huisarts behandelaars van buiten worden ingeschakeld, bijvoorbeeld een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist en/of diëtist. Uiteraard hebt u hierbij een vrije keuze.
Locatieinformatie

Adresgegevens en bereikbaarheid
Adres:

Woonzorgcentrum Huize St. Jozef

Huserstraat 6

3861 CK Nijkerk

Tel 033-2477666

Email: huizesintjozef@beweging3.nl

 

Huize Sint Jozef is bereikbaar via het openbaar vervoer.


Buurtbus:

Vanaf station Nijkerk en Barneveld rijdt een buurtbus met een halte op de Torenstraat, op twee minuten loopafstand van Huize Sint Jozef. Voor informatie over vertrektijden kunt u terecht op 0900-9292 (E 0,70 p/m) of op www.9292ov.nl

De buurtbus rijdt volgens een vaste route en komt langs/door:


 • Centrum van Nijkerk

 • Woonzorgcentrum Huize St. Jozef en Arkemheen in Nijkerk

 • Station in Nijkerk

 • Centrum van Hoevelaken

 • Centrum van Leusden

 • Centrum van Achterveld

 • Station en centrum in Barneveld

Er rijdt ook een buurtbus vanaf Eemdijk via Bunschoten en Nijkerk met een halte op de Torenstraat, op twee minuten afstand van woonzorgcentrum Huize St. Jozef.


Connexion bus:

Lijn 101.

Harderwijk-Amersfoort via Nijkerk, met een halte op de Torenstraat, op twee minuten loopafstand van woonzorgcentrum Huize St. Jozef.
Lijn 103

Zeewolde-Hooglanderveen-Amersfoort via Nijkerk, met een halte op de Torenstraat, op twee minuten loopafstand van woonzorgcentrum Huize St. Jozef.


Trein:

Vanuit Amersfoort, station Amersfoort naar station Nijkerk.

Vanuit Harderwijk, station Harderwijk naar station Nijkerk.

Bereikbaarheid per auto:
Vanaf de A28, vanuit de richting Amersfoort:

Afrit 9 – Nijkerk, Putten, Zeewolde

Bij stoplicht rechtsaf richting Nijkerk, Putten
Vanaf de A28, vanuit de richting Zwolle:

Afrit 9 – Nijkerk, Putten, Zeewolde

Bij stoplicht linksaf richting Nijkerk, Putten
Vanaf de A28 vanuit beide richtingen verder volgen:
Bij 2e stoplicht rechtsaf

Na het kanaal, bij 1e stoplicht linksaf

Aan het einde links de weg vervolgen (= Havenstraat richting Centrum)

Na het tankstation (links van de weg) rechts de weg vervolgen

Bij T-kruising rechtsaf (= Torenstraat)

3e weg rechts (= Venestraat)

Bij splitsing rechts aanhouden (= Groenestraat)

1e rechts (= Huserstraat)

1e oprit rechts leidt naar de ingang van woonzorgcentrum Huize St. Jozef
Vanaf de A1, vanuit de richting Apeldoorn of Barneveld:
Afrit 15 – Barneveld, Ede

Richting Nijkerk volgen

Voorrangsweg oversteken richting Nijkerk, Driedorp (= Zelderseweg)

Langdurig deze weg vervolgen (gaat over in de barneveldseweg)

Bij restaurant La Grange Rouge/de Rode Schuur rechtsaf

Naar links de weg vervolgen (=Paasbosweg)

Bij rotonde rechtdoor

Bij 2e rotonde ook rechtdoor

1e links (= Venestraat)

Bij splitsing rechts aanhouden (= Groenestraat)

1e rechts (= Huserstraat)

1e oprit rechts leidt naar de ingang van woonzorgcentrum Huize St. Jozef


Parkeren

Bezoekers kunnen hun auto parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken rond het huis. In verband met de doorgang voor brandweer en ambulance is het echter niet toegestaan om de auto voor de ingang van Huize Sint Jozef te parkeren. Ook in de geel gemarkeerde vakken met “NP” mag u niet parkeren Naast het huis bevindt zich een fietsenstalling.
1 zie “merken van kleding/bad-beddengoed”


2 zie “merken van kleding”


Wegwijzer Huize Sint Jozef

Versie 4 Hanna Berends


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina