Lodewijk XIV en Frederik de Grote: kanttekeningen bij absolutisme en verlicht absolutisme InleidingDovnload 8.02 Kb.
Datum27.08.2016
Grootte8.02 Kb.
Lodewijk XIV en Frederik de Grote:

kanttekeningen bij absolutisme en verlicht absolutisme

Inleiding:

Samengestelde staten vaak gekoppeld aan streven naar grotere absolute macht

(Bodin legt nadruk op relatieve van deze macht owv constitutie ed.)

(Bossuet heeft ’t over een scaraal mysterie, koning is plaatsvervanger van God)

--) Lodewijk XIV voor velen de norm --) staatkundige monsters als Nederlanden

≠ Frederik II als onderdaan van ’t volk, stimuleert cultuur, obv sociaal contract

Verlicht absolutisme: de waarde - oiv Verlichtingsdenken streven naar vooruitgang

- Verlichting enkel retoriek, geen goede bedoelingen

overal wens ter hervorming kerk & maatschappij

vrijhandel & vooruitgang ipv oorlogLodewijk XIV & de grenzen aan het absolutisme:

Ideaal van de moderne vorst: zelf besturen, l’état c’est moi

Persoonlijkheidscultus: Versailles,hofetiquette, kunst

--) Bezingen van de grote daden & vredelievendheid & goede eigenschappen

MAAR ten koste van delen van de bevolking (hugenoten)

Niet duurzaam: een zonsondergang op zowel militair als cultureel vlak

--) Een mystieke vorst moet mystieke daden stellen, maar kan dit uiteindelijk niet meer

DUS wankele fundamenten blootleggen, legitmatiecrisisDe Pruisische Sonderweg:

Pruisen als nieuwe creatie in Europa, weinig indrukwekkende voorgeschiedenis

Frederik I: vooral hofcultuur

Frederik Willem I: staand leger--) belastingen --) steunen op Jonkers ipv Landstände

traditioneel, despoot, brave burger

MAAR internationaal als een ‘grote dwerg’ gezien

Frederik II: le Philosophe

Frederik II: een kind van de Verlichting:

De vele gezichten van Frederik II: filosoof, gewetenloze machiavellist, roi philosophe

tiran,voorloper vd Duitse eenwording,moedige man

Werkelijk: afbraak met tradities, in dienst van het volk dmv sociaal contract

MAAR contract niet opzegbaar: blijft absolutist

In de trend van Verlichting: filosofen als Voltaire & Wolff uitnodigen

MAAR facade?”Berlijn niet Athene, maar vermomd Sparta”, hij blijft een koning!

Een Verlicht vorst in de praktijk:

Vooruitgang onder Frederik II: Militaire tegenspeler van formaat (internationaal)

Rechtspraak, belastingen, rel. tolerant (nationaal)

Professionele economie

MAAR tegenbeeld: zware straffen voor deserteurs, theorie ≠ praktijk

Inval Silezië owv kansen van het moment, zoon van zijn vader

--) meer absoluut vorst dan roi philosophe

--) onderdanen moesten vooral gehoorzamen & nuttig zijn

TOCH om land te besturen moest hij zijn Verlichte karakter opofferen

MAAR Jozef II doet dit niet --) botst met traditionele structuren aristocratie & kerk

--) egoïstische regeren, met niemand rekening houden

DUS Verlicht heerser moet rekening houden met de traditie in zijn rijk

Of Verlicht Absolutisme enkel laatste stuiptrekking Ancien Regime


Nogmaals een Pruisische Sonderweg:

Enerzijds een beleid van machtsvergroting, maar anderzijds cultuur & recht

Recht --) religieuze tolerantie(ieder op eigen manier heil vinden)

--) afschaffen tortuur, codificatie, goedkoper & eerlijkerCultuur: niet hoog oplopen met contemporaine kunsten, maar wel inspiratiebron zijn

en dit door zijn militaire successenDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina