Logboek landelijk stakingskomiteeDovnload 467.09 Kb.
Pagina1/19
Datum18.08.2016
Grootte467.09 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
logboek landelijk stakingskomitee
[Vooraf: Op 8 maart 1981 riepen de Bonte Was, de Vrouwenkrant en de Vrijwilligstersbond i. o. op tot een landelijke vrouwenstaking op 30 maart tegen de abortuswet, die op 31 maart in de Eerste Kamer behandeld zou worden. Die oproep werd gedaan in het Amsterdamse Paradiso, maar de dagen daarvoor was al gebleken dat overal in het land vrouwen plaatselijk aan de slag wilden. De hierboven genoemde groepen vormden met elkaar het coördinerende 'landelijk stakingskomitee' dat, vanaf de avond van 8 maart, in een logboek de stakingsvoorbereidingen én de 'naweeën' van de staking, van dag tot dag bijhield. Dat logboek geeft een fascinerend verslag van het in actie komen van de toenmalige vrouwenbeweging - van Garrelsweer tot Maastricht en Bruinisse – en van de reacties van vakbonden, 'de' politiek, en de (internationale) pers.

Hieronder vind je de overgetikte tekst uit dat logboek. De ± 20 verschillende handschriften zijn 'teruggebracht' tot de namen van de schrijfsters die ik per dag toegevoegd heb. De witregels corresponderen met de ruimtes tussen de verschillende berichten in het logboek. De verschillende spellingen en slordigheden heb ik in grote lijnen gehandhaafd, tenzij het om fout gespelde namen ging. Aan de data zijn dag en jaar toegevoegd. Tussen vierkante haken staan toevoegingen en verklaringen. Verder heb ik links aangebracht naar op radicaalfeminisme.nl al aanwezige dokumenten over de staking, zoals de stakingskranten en –affiches. Wie het echte logboek wil bekijken – en trouwens ook het logboek van het Amsterdamse stedelijke komitee en nog veel meer over de staking - kan terecht in het archief van De Bonte Was bij het IIAV. Maart 2006, Marijke Ekelschot.]


Zondag 8 maart 1981
Notulen [ingeplakte vellen. Notuliste Sabeth Klant]
Reakties in Paradiso zeer positief, vele plaatselijke komité's opgericht (zie persbericht [hieronder])
's avonds op vergadering in vrouwenhuis1:

[stedelijk] aktiekomité Amsterdam2 opgericht, dat vermoedelijk de telefoon van Katijf [driemaandelijks feministies blad] kan gebruiken. Hendrikje Houting, Marja Vuysje, Liesbeth van der Waals, Tineke [?], Hetty Klemlo, Tonny Verhagen, vergadert morgen.


Vrouwentelefoons worden gebeld door Netty Veltkamp uit Ilpendam (184531), Liesbeth belt haar op om het op antwoordapparaten te zetten.
Nijmegen is toegesproken geworden door Selma [Hinderdael], maar zij willen een staking op alle punten. Het argument dat een staking op alle punten symbolies is, omdat je niet kan zien of het helpt, of de abortuswet nu aangenomen wordt of niet, kon hen niet overtuigen. Dus: met Nijmegen moet opnieuw worden begonnen, om vrouwen te vinden die wèl willen. Marga vd Erve belt morgen Blijf van mijn lijf Nijmegen.
We krijgen de lijst van WVE [Wij Vrouwen Eisen]-kontaktpunten van Sabeth [Klant], afchecken met getypte lijst of iedereen geweest is.
Cinemien [vrouwenfilmcollectief] zet de staking op het antwoordapparaat en stopt stencils in alle dozen (NB: hebben ze nog niet)
ABVA [Algemene Bond van Ambtenaren]-vrouwen worden via een meisje op de trap van Tonny gebeld, maar er moeten lijsten gemaakt worden. Sabeth begint te verzamelen.
Telefoonvrouwen: begin met de adressen uit de SARA [feministiese uitgeverij]-agenda – dus niet boekhandels, WVE's, vrouwenhuizen en blijf van mijn lijfs, als ze op de lijst van gebelde vrouwen staan.

Sabeth begint een lijst te maken van allerlei andere vrouwengroepen, zoals pol. partijen-vrouwen en VOS [Vrouwen Oriënteren zich op de Samenleving]. Iedereen moet zoveel mogelijk zoeken naar adressen, om zo mogelijk enthousiaste vrouwen te vinden. Zo mogelijk nemen ze hun organisatie mee, maar het hoeft niet.

Wie heeft adressen van Rooie Vrouwen [vrouwenorganisatie binnen de PvdA]? Doen de Plattelandsvrouwen nog iets? NVB-afdelingen[Nederlandse Vrouwen Beweging] bellen? Heleen [Buijs] probeert PSP [Pacifistisch Socialistische Partij]-vrouwen-adressen te vinden.
Vrouwenhuis Alkmaar heeft bedacht:

-gaan een week posten bij alle winkelcentra in Alkmaar om op te roepen om mee te doen

-muurkrant plakken met informatie en verzoek tot giften

-telefoon in vrouwenhuisLijst die moet worden aangevuld en in boek overgebracht


Den Helder: Rooie Vrouwen+Bijstandsvrouwen+Vrouwencentrum

Schagen: Rooie Vrouwen

Maastricht: NVB+WVE+8 maart komitee

Zaandam: Meidenkafé

Delft: Vrouwenstudies TH Bouwkunde+Vrouwenhuis (Molslaan)

Deventer: Vrouwenhuis Menstraat 2 (tel 05700-12120 (mimi nolten)

Leiden: Vrouwenhuis en –studies Nieuwe Rijn 20 A

WVE Groningen

[Hieronder het persbericht, de stakingsoproep en de toelichting van 8 maart 1981. Alledrie de dokumenten lagen niet in het logboek, maar wel in map 178 van het Bonte-Wasarchief in het IIAV:]
PERSBERICHT
30 MAART VROUWENSTAKING

Tijdens de viering van Internationale Vrouwendag (8 maart) is de organisatie van een algemene vrouwenstaking van start gegaan tegen het abortuswetsontwerp dat op 31 maart in de Eerste Kamer wordt behandeld.

De stakingsaktie werd geopend met een toespraak op de 8 maart manifestatie in Paradiso in Amsterdam door een van de vrouwen van het Amsterdamse vrouwenhuis die de afgelopen dagen vrouwen en vrouwenorganisaties in het hele land bereid hadden gevonden om met de staking mee te doen.

De aktie wordt aktief gesteund door Wij Vrouwen Eisen op plaatselijk, landelijk, en internationaal nivo.

In de loop van zondag zijn er aktie-komitees opgericht in: Amsterdam, Diemen, Bodegraven, Castricum, Ooststellingwerf, Abcoude, Baambrugge, Lelystad, West-Brabant, Zaandam, Delft, Wageningen, Deventer, Leiden, Middelburg, Ilpendam, Arnhem, Breda, Den Helder, Maastricht, Groningen, Heiloo, Schagen, Alkmaar, Den Haag, Utrecht.

De staking zal een algemene vrouwenstaking zijn. Vrouwen zullen niet alleen hun betaalde werk staken maar ook hun onbetaalde en onzichtbare werk, dus niets meer doen van wat van ze verwacht wordt. In plaats daarvan zullen zij met haar allen de straat op gaan om met vrouwen te praten en verdere akties te beramen.

Het landelijk vrouwenstakingskomitee is elke dag van 10 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds te bereiken in het Amsterdamse vrouwenhuis, tel. 252066.

Voor deze aktie is geld nodig. U kunt ons steunen door geld te storten op postgiro 2982358 t.n.v. Vrouwenhuis Amsterdam onder vermelding van: staking.

Bijgaand treft U de toespraak aan die in Paradiso in Amsterdam gehouden is met daarbij suggesties voor de staking.
[De toespraak die op 8 maart 1981 in Paradiso werd voorgelezen en in groten getale landelijk verspreid, plus de stakingstoelichting:]
30 maart 1981: algemene vrouwenstaking
8 maart - de internationale vrouwendag - heeft meestal een feestelijk karakter. De laatste maanden gingen we steeds vaker denken: wat hebben vrouwen eigenlijk te vieren? Er is al twaalf jaar een vrouwenbeweging. Maar zijn we ook maar één stap dichter bij ons doel gekomen? Het doel was toch de bevrijding van alle vrouwen: ekonomiese zelfstandigheid, beschikking over eigen lichaam. We wilden toch dat er een eind kwam aan al het geweld tegen vrouwen: aan verkrachting, porno, mishandeling, gedwongen moederschap, gedwongen heteroseksualiteit. Ieder van jullie kan waarschijnlijk nog wel tien dingen noemen waarvan ze vindt dat het nu maar eens afgelopen moet zijn.

Maar in plaats van dat de positie van vrouwen verbetert, wordt alles gewoon steeds slechter. Er is een gigantiese werkloosheid onder vrouwen. Hij stijgt twee keer zo hard als die van mannen. De meisjeswerkloosheid is zelfs drie keer zo groot als die van jongens.

De alimentatie wordt langzaam maar zeker afgeschaft, zodat iedere man gratis zijn vrouw kan inruilen voor een nieuwe. Het omgangsrecht wordt op 1 april - en dat is geen grap - door de tweede kamer gejaagd. Dat omgangsrecht betekent dat gescheiden vrouwen hun mannen nooit meer kwijt raken zolang hun kinderen minderjarig -zijn, omdat die mannen het recht krijgen zich met die kinderen en dus met hun moeders te blijven bemoeien, en dat wanneer vrouwen dit weigeren ze de overheid in de vorm van een hulpverlener op hun dak krijgen.

Vrouwen in de w.w.v. en de bijstand worden altijd al gekontroleerd op de aanwezigheid van tandenborstels in hun badkamer. Want iedere man over de vloer - en iedere vriendin op de verdieping - kan betekenen dat haar uitkering ingetrokken wordt. In plaats van dat daar nu eindelijk eens een eind aan gemaakt wordt en dat iedere vrouw als zelfstandig wezen behandeld wordt, wordt de uitbuiting van en kontrole op vrouwen nog versterkt. Via het begrip ekonomiese eenheid zal binnenkort duizenden vrouwen hun werkloosheids- en w.a.o.-uitkeringen, waarvoor ze jaren premie hebben betaald, worden afgepakt. Dit allemaal volgens de plannen van van der Doef en Den Uyl, met instemming van het PvdA-kongres en geheel overeenkomstig het streven van VVD en CDA.

Het gaat gewoon steeds slechter met vrouwen. De uitbuitingsgraad wordt verhoogd, de onderdrukking neemt toe. Er valt dus niets te vieren. Vrouwen worden steeds moedelozer en machtelozer. We hebben in al die jaren een vrouwenbeweging opgebouwd, moeten we nu gaan wachten op de derde feministiese golf? Moeten we wachten totdat de verrechtsing, het opkomend fascisme, de ekonomiese krisies vanzelf weer ophouden? De geschiedenis leert ons dat dat niet zo 'vanzelf' gaat; dat ekonomiese krisis en oorlog vaak samengaan. Alleen zal een oorlog deze keer waarschijnlijk de laatste zijn. Dat is dan wel het eind van de vrouwenonderdrukking - maar zonder hoop dat het daarna weer beter wordt.

Bij ons drong pas echt goed door dat we niets gewonnen hebben en alleen maar verloren, toen de abortuswet door de tweede kamer op 18 december werd aangenomen. Tot een paar dagen tevoren hadden we niet willen geloven dat de volksvertegenwoordiging ons dát zou willen aandoen. Waar zijn we al die jaren eensgezinder over geweest dan juist over de vrije abortus: abortus uit het wetboek van strafrecht, abortus in het ziekenfondspakket, de vrouw beslist. Ieder van ons kan de eisen van Wij Vrouwen Eisen slapend opnoemen. Maar ondanks onze eensgezindheid, al onze demonstraties en manifestaties, werd die wet toen gewoon aangenomen, een wet die vrouwen dwingt om vijf dagen na te denken over iets wat zij al beslist hebben, een wet die buitenlandse vrouwen nu al naar de breinaald terugverwijst, een.wet die vrouwen blootstelt aan bedreiging en chantage door huisartsen en ziekenhuizen. Op dat moment wisten we dat we nooit iets zouden krijgen, maar dat we zelf zullen moeten nemen wat wij willen hebben: dat wij onze eisen zullen moeten afdwingen.

We zullen iets terug moeten doen. We zullen eindelijk gebruik moeten maken van het enige wapen dat degenen die onderdrukt en uitgebuit worden tot hun beschikking hebben. Hoe kunnen we anders de wereld ooit organiseren zoals wij die willen hebben, dan door niet meer te doen wat van ons verwacht wordt: dan door te staken! Op 8 maart 1908 staakten tienduizenden meisjes en vrouwen in New York en Chicago, bezetten hun bedrijven, gingen de straat op met hun eisen voor betere arbeidsvoorwaarden en kiesrecht. Zij hadden daar de moed voor. Waarom zouden wij er in 1981 niet de moed voor hebben - wij hebben niets te verliezen.

Afgelopen donderdagavond hebben we in het Vrouwenhuis Amsterdam besloten om op 30 maart een stakingsdag te organiseren, op de dag voordat de abortuswet in de eerste kamer behandeld wordt. Als die wet daar aangenomen wordt gaat hij uitgevoerd worden. Wij willen die wet niet. En alle vrouwen die wij de afgelopen dagen opgebeld hebben – in Vrouwenhuizen, Blijf van m'n Lijfhuizen, Wij Vrouwen Eisen-komitees, en Vrouwenboekhandels - al die vrouwen willen die wet ook niet. En al die vrouwen waren bereid om te staken en om in hun plaatsen die staking te organiseren. Dat gaf ons de moed om door te gaan en om vandaag algemeen bekend te maken dat 30 maart een algemene stakingsdag van alle vrouwen moet worden. Laat die eerste stakingsdag een zo groot sukses worden dat de wet er door tegengehouden wordt en dat we daarmee een nieuw middel veroveren om aan de onderdrukking en uitbuiting van vrouwen een eind te maken.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina