Logboekopdracht 3: Ethische grondregels De tien woordenDovnload 16.73 Kb.
Datum07.10.2016
Grootte16.73 Kb.
Logboekopdracht 3: Ethische grondregels
De tien woorden (= de tien geboden)

Exodus 20, Joods-christelijke traditie, Een herverwoording


Je zal Mij, alleen Mij als je God beschouwen. Dien nooit iets of iemand anders. Maak dus je leven nooit zó afhankelijk van iets of iemand dat je er helemaal door beheerst raakt én dat daardoor zinvolle menselijke waarden verloren gaan.
Voor zaken van groot belang mag je mijn Naam inroepen. Je mag Mij betrekken bij wat je overkomt. Je mag op Mij roepen, met Mij praten, … in een situatie van nood, wanneer je ziek bent of intens verdrietig; in een dankmoment voor iets dat je gelukkig maakt; op een drempelmoment in je leven …
Gedraag je om de zeven dagen als een vrij mens. Zoek een ritme in je leven waarbij je je vrij maakt om die dingen te doen die je in de drukte van het leven vergeet, om wat jouw leven en dat van je medemensen waardevol maakt op te frissen en vorm te geven.
Kinderen, hou met eerbied van je vader en je moeder. Je dankt aan hen dat je er bent. Ouders, hou met eerbied van je kinderen. Je dankt aan hen dat je vader en moeder mag worden.
Spaar het leven van elke mens. Je zal niet doden wil ook zeggen: je zal doen leven. Laat na om het leven van anderen onmogelijk te maken. Doe al het mogelijke om het leven van een ander leefbaar en waardevol te houden.
Waardeer je gezinsgeluk en dat van een ander. Wie een huwelijk of een samen-leven doet stranden maakt anderen verdrietig. Het is belangrijk deze levenskeuze zó au sérieux te nemen dat je daar niets laat tussenkomen: niet een ander, maar ook niet je job of je carrièreplanning of je ontspanning of …
Laat elkeen het zijne. Je zal dus niet stelen, niet de materiële dingen van een ander, maar ook niet diens geluk – door jaloezie of pesterijen.
Leg alleen een waar getuigenis af over je naaste. Je zal dus niet liegen, maar ook niet roddelen of iemand anders verdacht maken.
Wees tevreden met wat je hebt. Sta op je eigen grond! Je bent goed zoals je bent, je mag er zijn zoals je bent. Laat je niet verblinden door wat een ander is of door wat een ander heeft.

De zaligsprekingen

Matteüs 5, 3-10, Joods-christelijke traditie, Hervertaald


Je mag je gelukkig achten als je niet terugslaat, als je geen geweld gebruikt: als je zacht en moedig bent in de omgang met mensen. Zo doorbreek je de cirkel van geweld en zul je in vrede wonen.
Je bent op de goede weg als je veel riskeert voor het goede en die levenswijze tegenwind wekt. Wie echt vrede en gerechtigheid nastreeft, veroorzaakt onvrede en ergernis bij hen die het daar niet zo nauw mee nemen.
Je mag je gelukkig achten als je je eigen grenzen aanvaardt en met lege handen in het leven kunt staan, pretentieloos, nederig en bescheiden. Want echt geluk is iets dat je in de schoot wordt geworpen en kun je niet afdwingen of kopen.
Je bent op de goede weg als je bruggen kunt slaan, als je helpt vrede te stichten. Want zo breng je de hemel op aarde.
Je mag je gelukkig achten als je hunkert naar gerechtigheid, als je ernaar uitkijkt dat alles en iedereen tot zijn volle recht komt. Niet in het minst de gebukte en gekneusde mensen.
Je bent op de goede weg als je hart onverdeeld is, als je een mens bent uit één stuk. Want zo zie je waar het ten diepste op aan komt in het leven.
Je bent op de goede weg als je verdraagzaam bent, als je kunt vergeven. Je zult jezelf gedragen weten en veel zal je vergeven worden.
Je mag je gelukkig achten als je nog geraakt wordt door het onrecht in deze wereld. Want je mag op verandering hopen soms tegen alle hoop in.

Humanistische waarden

uit: Transparant 5, p. 34-35.


 1. De erkenning van de menselijke autonomie houdt niet in dat de mens los zou staan van anderen. Integendeel, alles wat mensen zijn, zijn ze in relatie tot anderen. Men kan hierin weliswaar zowel vormen van concurrentie als vormen van samenwerking ontdekken, maar essentieel is dat mensen in staat zijn en geneigd zijn zich met elkaar verbonden te voelen.

 2. In die verbondenheid zijn mensen gelijk. De Overeenkomsten tussen mensen in lichamelijke en psychische structuur zijn zo overheersend dat de verschillen in sekse, ras, leeftijd en cultuur daarbij in het niet vallen en ten allen tijde overbrugbaar zijn.

 3. Behalve onderling zijn mensen ook onverbrekelijk verbonden met de natuur. Enerzijds omdat zij zonder die natuur niet zouden kunnen overleven, anderzijds omdat zij ook zelf natuur zijn en door de natuur zijn voortgebracht.

 4. Het humanisme erkent ook het menselijk vermogen tot redelijkheid. Dat houdt in dat mensen in staat zijn onderscheid aan te brengen tussen goed en kwaad, mooi en lelijk, rechtvaardig en onrechtvaardig, enzovoort. Zij baseren zich daarbij op zowel gevoel als verstand.

 5. Met dit alles is zeker niet gezegd dat de menselijke mogelijkheden onbegrensd zijn, maar binnen zekere grenzen kunnen mensen keuzes maken, zijn ze vrij.


Individualistisch nuttigheidsdenken

Uit respons T5
 1. Het geluk is voor mensen die genoeg hebben aan hun welvaart. Want ze moeten niet verder zoeken.
 1. Het geluk is voor mensen die zich durven verweren, die durven terugslaan. Want niemand loopt over hen heen.
 1. Je bent op de goede weg als je je principes een beetje kunt aanpassen aan de mens en de situatie. Want zo geraak je overal tussendoor.
 1. het geluk is voor mensen die veel weten en veel kunnen en grenzeloos op zichzelf vertrouwen. Want ze houden alles in eigen handen.
 1. Je bent op de goede weg als je de anderen laat vechten. (soms met opzet, als tactiek). Want zo blijf je zelf buiten schot.
 1. Het geluk is voor mensen die zich afschermen tegen verdriet. Want als geen verdriet hen kan raken, hebben ze geen troost nodig.
 1. Je bent op de goede weg als je je veilig op de vlakte houdt en veilig de massa volgt. Want de publieke opinie zal je altijd steunen.
 1. Je bent op de goede weg al je resoluut ‘neen’ kunt zeggen, als je keihard op je rechten staat. Want dan hang je van niemand af en ben je nooit de zwakkere.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina