Lossingen met of zonder inversie eindverslag seizoen 2011Dovnload 1.14 Mb.
Pagina1/10
Datum23.07.2016
Grootte1.14 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

LOSSINGEN MET OF ZONDER INVERSIE

EINDVERSLAG SEIZOEN 2011  

m.a.zwanenburg, superduiven.nl
A. DOEL VAN HET ONDERZOEK

Het wedvluchtverloop in 2011 te toetsen op de lossingencondities en of inversie enige invloed heeft op de concoursduur. Uit het wedvluchtverloop is duidelijk, dat inversie een rol speelt in de duur van de concoursen.


Om een goed vergelijk te kunnen maken is in deze opstelling het rayon Samenspel Leiden (Afd Zuid Holland) en RayonB (Afd Nrd Holland) genomen. Deze twee rayon liggen geografisch in een lijn en hebben qua afstand hetzelfde vliegprogramma. Opvallend is dat Afd. Zuid – Holland bijna altijd vroeg lost en uit de grafiek blijkt, dat dit gevolgen heeft voor de concoursduur.
Het inzichtelijk maken van de factoren, die bepalend zijn voor een verantwoordelijke lossing. Door zo goed mogelijke lossingen op basis van de IWB lossinggegevens, gepresenteerd op SBS6, pagina 861), kan de druk van de buitenwacht en het achterblijven van duiven verminderen.
B. KENNIS

Het onderzoek door mij, is niet gebaseerd op enige kennis van lossingindicatoren. Ik ben slechts een waarnemer, die alle gepubliceerde lossingcondities van de wedvluchten in 2011 heeft vastgelegd en in tabellen inzichtelijk heeft gemaakt.


C.PRESENTATIE LOSSINGSOMSTANDIGHEDEN

De wedvluchten zijn, zoals gebruikelijk in onze sport, opgesplitst in :

Vitesse, Midfond, Dagfond, Jonge Duiven en de Natour.
Voor ieder onderdeel zijn per wedvlucht bijgehouden de lossingplaats, de lossingtijden, de snelheid van de eerste en de vijftigste duif, de duur van het concours en het aantal ingekorfde duiven.
Tevens zijn de toelichting en de lossingindicatoren vermeld.
D. WEDVLUCHTVERLOOP PER ONDERDEEL
De uitgebreide wedvluchtgegevens van de Vitesse, Midfond, Dagfond, Jonge Duiven en de Natour, ziet u op BIJLAGE D. Onder ieder onderdeel treft U een grafiek aan. Hierop kunt u het verloop zien tussen de lossingen van Samenspel Leiden en RayonB van de Afdeling Noord-Holland.

E. CONVOYEURSVERSLAGEN VAN WIM WIJFJE
Door de heer Wim Wijfje zijn over de wedvluchten in 2011 wekelijks verslagen gemaakt. In enkele verslagen wordt melding gemaakt van wedvluchten, die een slecht verloop kennen. Enkele van deze verslagen heb ik opgenomen. Als u naar de BIJLAGE E gaat, kunt u de uitgebreide verslagen lezen.
F. DIVERSE ARTIKELEN

Zie Bijlagen
2.1 Inversie Volkskrant 1977. De zomertijd gaat in, massale verliezen van duiven

2.2 Inversie Wikipedia

2.3 Vliegen zonder verliezen door Willem Mulder

2.4 Temperatuurinversie Bron : WIS EN WAS

2.5 Frontale storingen Bron : WIS EN WAS

2.6 Noorderlicht Bron : WIS EN WAS

2.7 Magnetische stormen Bron : WIS EN WAS

2.8 De ontdekking door Steven van Breemen

2.9 Lossingprotocol Afdeling Noord – Holland

2.10 Africhten en lossen, voorstel Ons Genoegen, Beverwijk

2.11 Twee luchtlagen voorbeeld van inversie door Steven van Breemen

2.12 Oostenwind door Albert Winkel, Drachten (Lid WOWD)G. ADVIEZEN

INVERSIE

Uit dit onderzoek wordt volkomen duidelijk, dat inversie grote invloed heeft op de concoursen. Van alle concoursen met inversie, waarbij Zuid – Holland steeds als eerste gelost heeft, is er slechts één normaal verlopen.

De concoursen van het Samenspel Leiden e.o duren gemiddeld:
Vitesse 16 minuten Slechtste concours 26 minuten

Midfond 28 68

Dagfond 57 97

Jongen 40 100

Navluchten 17 25

en voor de Afdeling Noord-Holland, Rayon B, gemiddeld:


Vitesse 9 minuten Slechtste concours 14 minuten

Midfond 20 47

Dagfond 37 83

Jongen 34 52

Navluchten 15 35

Gezamenlijk concours, onder verantwoordelijkheid van Zuid-Holland?


 • In het lossingprotocol wordt aangegeven, dat er zo vroeg mogelijk wordt gelost. Dat is wel een begrijpelijk streven, maar het lokt ook uit om risico te nemen. Mijns inziens dient het lossingprotocol op dit punt te zeker worden aangepast. Er kan pas een half uur later na het verdwijnen van inversie gelost worden. Uit bovenstaande blijkt heel duidelijk dat vroeg lossen met inversie een beetje dom is.
 • Uit het onderzoek, de vergelijking tussen Afdeling Zuid – Holland, Samenspel Leiden eo, en Afdeling Noord–Holland, rayon B, is gebleken dat bij normale lossingcondities de concoursduur gelijk is.FRONTALE STORINGEN

Ook uit het onderzoek blijkt dat er in 2011 3 vluchten zijn geweest met frontale storingen. Hiervan zijn er twee slecht verlopen. In de studie naar de weerseffecten, vastgelegd in het einderapport WIS en WAS, is het opmerkelijk dat vastgesteld is dat ongeveer driekwart van deze gevallen leidt tot een moeizame of slechte thuiskomst. Frontale storingen zijn al geruime tijd voor de concoursdag bekend.
 • Aangezien het duidelijk is dat een frontale storing voor de duiven een bijna onneembare barrière is en de duiven het vertikken om er doorheen te vliegen (persoonlijke mededeling, Arie van Dam), dienen bij deze omstandigheden de wedvluchten te worden uitgesteld of afgelast.MAGNETISCHE VELDEN

Het poollicht hangt samen met uitbarstingen op de zon, waarbij grote hoeveelheden geladen deeltjes het heelal in geslingerd worden, waarbij ze de aarde kunnen raken. Het komt voor dat het vliegverkeer wordt omgeleid. Deze uitbarstingen zijn een paar dagen voor de lossing bekend. Omdat het niet al te vaak gebeurt, is het moeilijk om aan te geven dat dit van invloed is op een concours. Wel is het vrij zeker dat duiven magnetische velden kunnen voelen.
 • Alhoewel de meningen hierover verdeeld zijn, is voorzichtigheid geboden als er ook andere negatieve lossingfactoren zijn.


MAGNETISCHE VELDEN, DE ONTDEKKING

In verband met de door hem gevonden informatie heeft Steven van Breemen de opleerroute van zijn jonge duiven aangepast. Na jaren van problemen en verliezen blijkt ineens blijkt dat jonge duiven als een speer naar huis kunnen komen zonder verliezen. Steven gaat hierbij uit van de Netwerkkaarten.

 • De laatste inzichten/meningen over de invloed van elektromagnetische velden op het oriëntatievermogen van postduiven zou het gevoel dat deze van invloed zijn wel eens kunnen ondersteunen.
 • Als we wel rekening zouden houden met de ligging van de hoge spanningsleidingen (150KV en 380KV) in Nederland, dan zijn losplaatsen als Alphen a/d Rijn, Geertruidenberg en Zevenbergschenhoek absoluut verboden terrein. Het Noordzeekanaal is ook een lastig obstakel omdat daarlangs ook een leiding ligt, maar die is voor veel leden in Noord-Holland onvermijdbaar. Voor de leden van de rayons A en B ligt er langs de kust ruimte om af te richten zonder al te veel obstakels. De route: Noordwijk – Katwijk – Rijswijk – Bergen op Zoom lijkt de meest optimale route.


LOSSINGPROTOCOL

In het lossingprotocol zijn er nu drie personen genoemd, die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van dit protocol. Een van de uitgangspunten is dat er zo weinig mogelijk concoursen worden afgelast.
 • Of dit in het plaatje van dierenwelzijn past, waag ik zeer te betwijfelen. Ik denk dat het verstandiger is om hier anders mee om te gaan. Zo vaak mogelijk lossen, als dit voor het welzijn van de duiven passend is. Neemt niet weg dat er ook hele bijzondere redenen moeten zijn, om af te kunnen wijken van het vliegprogramma. • Het is ook van belang dat de leden duidelijk wordt gemaakt, dat de lossingtijden afhankelijk zijn van de weersomstandigheden en dat in het belang van de duiven, bij inversie een half uur nadat de inversie verdwenen is worden gelost. Nu is de algemene reactie: waarom zijn alle anderen concoursen al los en die van ons niet. In mijn beleving is het een taak van het bestuur om de dit de leden goed uit te leggen. • Het afgelopen jaar hebben diverse personen uitingen gedaan richting lossingverantwoordelijken en het bestuur, die bij een goed en verantwoord lossingbeleid voorkomen hadden kunnen worden c.q. niet gemaakt zouden zijn. • Een aanbeveling is om ook gebruik te maken van Zimoa, Zeeuws Instituut voor Meteorologische opleidingen en adviezen.

TOT SLOT

 • De uiteindelijke verantwoording voor de lossingen, ligt bij het bestuur en het lijkt mij handig om in het lossingprotocol aan te geven wat de lossingcriteria zijn, en dit ook naar de leden te communiceren. • Er zou een lossingcommissie van tenminste 3 personen dienen te zijn, die in gezamenlijk overleg toestemming verlenen aan het lossen van de duiven. • Het streven moet zijn dat wij de beste lossingcommissie van Nederland hebben met de minste verliezen en heel goed lopende concoursen.BIJLAGE D

1.1 WEDVLUCHTVERLOOP VITESSE

DE LOSSINGSOMSTANDIGHEDEN EN DE

Lossingscondities (F =FRANKRIJK, B=BELGIE EN N=NEDERLAND)

statisch overzicht
verklaring

ROOD = Riskant

ORANJE = TWIJFELACHTIG

GROEN = GOED
WEDVLUCHTVERLOOP

Vitesse 1

AFDELINGEN

WEDVLUCHT

LOSSINGSTIJD

1E DUIF

50e DUIF

DUUR

AANT.D

Sam.Leiden

Strombeek

9.45 uur

1273m/pm

1235m/pm

13 m

6195

Afd.NH Ray B

St.Job t Goor

10.30 uur

1317m/pm

1284m/pm

8 m

3378

Om 10.00 uur is de bewolking weg en de onderste inversie.

Nb. Er zijn kennelijk een 2tal inversies?
VITESSE 1

F

B

N

F

B

N

F

B

N

9-4-11

8.00 uur

9.00 uur

10.00 uur

Inversie
- -

- -
- -

- -
++

+-

Bewolking
- -

- -
++

+-
++

++

Neerslag
++

++
++

++
++

++

Onweer
++

++
++

++
++

++

Zicht
+-

+-
++

++
++

++

Windrichting
nno4

ono4
nno4

ono4
nno4

ono4Advies
- -

- -
+-

+-
++

++Vitesse 2

AFDELINGEN

WEDVLUCHT

LOSSINGSTIJD

1E DUIF

50e DUIF

DUUR

AANT.D

Sam. Leiden

Nijvel

9.00 uur

1563m/pm

1533m/pm

8 m

5950

Afd.NH RayB

Strombeek

10.15 uur

1493m/pm

1482m/pm

6 m

3483

Inversie ruimt op tussen 10.00/11.00uur. Subsidentie – inversie op 2300m.

(Het is nog erg koud in de ochtend)
VITESSE 2

F

B

N

F

B

N

16-4-11

9.00 uur

10.00 uur

Inversie
- -

- -
- -

- -

Bewolking
++

++
++

+-

Neerslag
++

++
++

++

Onweer
++

++
++

++

Zicht
+-

+-
+-

+-

Windrichting
v1

z1
v1

z1

Advies
- -

- -
+-

+-


Vitesse 3

AFDELINGEN

WEDVLUCHT

LOSSINGSTIJD

1E DUIF

50e DUIF

DUUR

AANT.D

Sam. Leiden

Moeskroen

7.45 uur

1284m/pm

1227m/pm

26 m

5854

Afd.NH RayB

Nijvel

9.00 uur

1387m/pm

1354m/pm

11 m

3483


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina