Lot 73 binnentrappenDovnload 38.75 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte38.75 Kb.

Bestekteksten
Conform systematiek van Neutraal Bestek


DEEL 7 SCHRIJNWERKEN

LOT 73 BINNENTRAPPEN


73.30.--. TREDEN

73.31.00. ZELFDRAGENDE TREDEN


73.31.20. Trappen, zelfdragende treden,cementgebonden/ alg. 16-02-10 microbeton


(xx) xx


.10. OMVANG
.11. Definitie:

Worden begrepen in dit artikel: de treden voor zowel open als gesloten trapsystemen, maar met dien verstande dat de trede zelfdragend is.

- Een trede is een deel van de trap met een horizontaal bovenvlak, waarop men de voet plaatst om de trap te belopen.
.12. De werken omvatten:

- De controle en de voorbereiding van de steunen.

- De fabricatie, het transport en de plaatsing van de treden.

- Het stellen, het regelen en bevestigen van de treden, met inbegrip van het leveren en het plaatsen van de hulpstukken.

- Het uitvoeren van de koppelingen en van de eventuele voegen.

- Alle afwerkingen, randaansluitingen, ... met de omringende vloer- en wandafwerkingen.

- Het opkuisen en reinigen van de treden, inbegrepen het verwijderen van alle vlekken van mortel of lijm en voegspecie.

#-

.13. Tevens in deze post inbegrepen:

- Het voorbereiden van de ondergrond.

- De werken die van voornoemde werken afhangen of ermee samenhangen, zoals: …

#-

.14. Niet in deze post inbegrepen:

#-
.15. Toepassing:

#-
.30. ALGEMENE BESCHRIJVING - MATERIALEN

# Buitentreden:

Alle materialen dienen vorstbestendig te zijn en een voldoende duurzaamheid te bezitten t.o.v. het buitenklimaat en de eventuele aantasting door schimmels en insecten.

De trappen dienen bij alle weersomstandigheden voldoende veilig begaanbaar te zijn.

.40. ALGEMENE BESCHRIJVING - UITVOERING

Het geheel van de materialen, de draagelementen en de verbindingen voldoen aan de gebruikelijke of aan de in de specifieke artikels opgegeven gebruiksbelasting.

Pro memorie:

Bij het ontwerpen van de trap dient zo veel mogelijk rekening te worden gehouden met de stapmodulus M en dit volgens de formule M = 2 H + A = 600 30 mm, waarin A staat voor de aantrede en H voor de optrede.

Trappen in openbare gebouwen voldoen aan de voorwaarden gesteld in het ARAB.
73.31.20.¦251.1--. Trappen, zelfdragende treden, beton microbeton


(xx) xx

Volgnr. 1microbeton - betonnen traptreden


.20. MEETCODE
.21. Aard van de overeenkomst:
.21.50. Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
.22. Meetwijze:
.22.10. Meeteenheid:

.22.12.22. Per m². [m²]

#● traptreden. Meting van het volume van het omschreven parallellepipedum van de treden, opgesplitst per oppervlaktebehandeling..22.16.10. Per stuk. [st]

#● traptreden,

#● stootborden (tegentrede), welstukken, stoottreden, ...

#● verbindingsstukken,Pro memorie:

In de eenheidsprijs zijn inbegrepen: de wapeningen, de bevestigings- en opleggingsmiddelel en het beton die ter plaatse worden aangebracht ter verwezenlijking van de stabiliteit van het geheel.
.22.20. Opmetingscode:

- Opgesplitst per afmeting, dikte en type.
.30. MATERIALEN
.30. Algemene basisreferenties:
.32. Algemene kenmerken of eigenschappen v/d. traptreden:

De treden zijn van beton en beantwoorden aan:

>STS 45 (deel 1) (1979).

Kenmerken van het beton:

- Samenstelling: ferrocement , dunwandig beton opgebouwd uit cementmortel en voorzien van fijnmazig betonstaal

.32.20 Basiskenmerken:

#1.32.21. [fabrikant] [traptreden]

#- Leverancier: microbeton#2.32.22. Traptreden: [neutraal]

- Type: betonnen traptreden, loopvlak voorzien van een anti-slip behandeling.

- Materiaal: ferrocement , dunwandig beton opgebouwd uit cementmortel en voorzien van fijnmazig betonstaal (NEN 6008)

- Uitzicht: #effen beton.

#...

- Trapmodulus: 2 H + A = ... +/- 30 mm (normalerwijze begrepen tussen 570 en 630 mm).

- Afmetingen aantrede (A): #... mm.

#minimaal 200 mm diep in elk punt.

- Tredebreedte #... mm.

#volgens ter plaatse op te meten maten.

- Trededikte: #45 mm. #... mm.

.32.50. Prestatiekenmerken traptreden:
Mechanische Prestaties

- Sterkteklasse: C45/55.(B45)
.40. UITVOERING
.41. Basisreferenties:
.41.10. Belangrijke opmerking:

De aangevoerde treden worden onmiddellijk opgeslagen in afgesloten ruimten en tegen zon, regen en wind beschermd.

De treden worden uitgevoerd in de op de plannen en op de doorsneden aangeduide afmetingen.


.42. Algemene voorschriften:
.42.10. Voorbereidende werken:

# De steunpunten (en de verankeringselementen) worden in samenspraak met de architect, de stabiliteitsingenieur, de aannemer en de fabrikant bepaald.


.43. Uitvoeringswijze:
.43.20. Legplan:

De plaatser stelt uitvoeringsplannen op, die op voorhand ter goedkeuring dienen te worden voorgelegd aan de architect.

.43.21. Traptreden:

De treden worden horizontaal en volkomen waterpas geplaatst.

# De treden worden verdreven volgens de methodes beschreven in de TV 198.

Pro memorie:

Alle treden zijn even hoog. Indien er een maatafwijking is, dient deze voor te komen in de onderste trede, en mag ze slechts 6 mm bedragen. De afwijking op de tredehoogte van 2 opeenvolgende treden mag niet groter zijn dan 2 mm.

- Plaatsing: #...


#volgens plaatsingsplan en/of afwerkingsstaat ...

.43.22. Bevestigingsmiddelen:

Monteerbaar d.m.v. invoegers M10 in combinatie met kit


.50. COORDINATIE
.51. Voor levering:

De plaatser van de traptreden bezorgt voor de uitvoering aan de architect:

# Een kleurenkaart en stalen van de treden.

# #Eén#...#monster(s) (contractuele monsters), die het gemiddelde uitzicht, kleur(en) en oppervlaktestaat van de levering moeten vertonen.

# De afwerkingsdetails en plaatsingsplannen.

# Een garantiebewijs, attesten.

# De steunpunten en de eventuele verankeringselementen worden in samenspraak met de architect, de stabiliteitsingenieur, de aannemer en de fabrikant bepaald.


.54. Na uitvoering:

De aannemer zorgt ervoor dat de treden na de plaatsing beschermd worden voor de duur van andere bouwwerkzaamheden.
.60. CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

Vooraleer de treden en alle eventuele bijbehorende hulpstukken te bestellen, is de aannemer verplicht na te gaan of deze kunnen geleverd worden in de afmetingen, type, kleur en oppervlaktebehandeling voorgeschreven in de aanbestedingsdocumenten.

Zo ondermeer ook dat hun maatafstemming past met de modulatie van de trap en de keuze van uitvoeringstechniek.

Stukken die in één trapgeheel verwerkt worden, vertonen geen kleurverschillen.

Het gebruik van kit of eender welke voegmassa, hars, … voor het verbergen van gebreken is verboden. Beschadigde elementen worden integraal vervangen.microbeton - posten voor de meetstaatVolgnr. 1microbeton - betonnen traptreden

#P1 microbeton traptreden [afmetingen] […] VH [m²]

#P1 microbeton traptreden [afmetingen] […] VH [st]

#P2 microbeton stootborden [type] VH [st]

#P3 microbeton welstukken [type] VH [st]

#P4 microbeton stoottreden [type] VH [st]

#P5 bevestigingsmiddelen [type] VH [st]


.#microbeton

Concrete Valley lelyweg 23

NL 4612 PS Bergen op Zoom

Tel.: +31 (0)164 27 42 75www.microbeton.nl

info@microbeton.nl


Copyright© Cobosystems 2014 FabrikantBestek 2016 08 16 - H:08microbeton v1a 2014 /
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina