M 03. 03 Analyse van de context obiliteitDovnload 14.26 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte14.26 Kb.
M
03.03 Analyse van de context
obiliteit


De mobiliteit rond het schooldomein is geen evidentie. De meeste leerlingen worden naar school gebracht door bussen die logistiek verbonden zijn aan het schoolvervoer van het buitengewoon onderwijs voor alle scholen van de regio Aalst. In totaal zijn dit een 6-tal bussen die dagelijks af en aan rijden. De bussen rijden via de Koebrugstraat (1-richtingsverkeer) waar de kinderen ter hoogte van gebouw G08 worden afgezet. Op dit moment is er geen ‘kiss and ride’ –zone, dit resulteert in een lange file van bussen in de Koebrugstraat.

Schoolbus

Privébussen: 5, waarvan 3 grote (55 leerlingen) en 2 kleine (30 leerlingen)


Go! bus (40 leerlingen): deze bus wordt ’s avonds op het domein geparkeerd.

Auto


Ongeveer 20 ouders brengen hun kind met de auto naar school. Door de specificiteit van het buitengewoon onderwijs komt het onderwijzend personeel niet uit de directe omgeving. De meeste leerkrachten komen dus met de auto naar school.

Het gebrek aan parkeerruimte rond de school stelt bij een aantal ouders problemen. De knelpunten worden veroorzaakt door de bussen die de vrije doorgang van het doorgaand verkeer bij de aanvoer en het ophalen van de kinderen verhinderen.

De buren van de school geven aan dat zij weinig hinder hebben van de school. Doordat de schoolparking te klein is, parkeren enkele collega’s of bezoekers hun wagen in de straat, dit wordt wel als hinderlijk ervaren door de buren.

Fietser en voetganger


Ongeveer 5 leerlingen komen met de fiets naar school.

Organisatie leerlingenstromen op het terrein

De school heeft drie ingangen :


  • Ingang Dorpstraat : wordt enkel gebruikt als ingang voor de schoolbus, en bij leveringen met een vrachtwagen (vb. zand enz...)

  • Twee ingangen Koebrugstraat : de hoofdingang voor leerlingen, ouders, personeel, fietsers, bezoekers.... en een ingang tot de parking voor de wagens van het personeel.

Gezien de specificiteit van de school (er zijn leerlingen die een wegloopgedrag hebben) dienen beide poorten in de Koebrugstraat te worden voorzien met een afstandsbediening ter beveiliging van de leerlingen.

Leveringen


Leveringen gebeuren 2x per week, dit gebeurt via de dorpstraat.

Inventaris van de gebouwen op de site


Op het terrein bevinden zich een groep afzonderlijke paviljoenen.

Het grootste gedeelte zijn aftands,energieverspillend en dringend aan vervanging toe (verzakking, insijpelen van grondvocht, rotten van bevloering en muren zijn een gevaar voor de leerlingen en personeel. Hygiëne-schimmelvorming - loskomend plakwerk ...). Een aantal paviljoenen zijn aan een dringende renovatie toe.

Door het stijgend leerlingenaantal is een deel van de school naar Mere overgebracht om het plaatsgebrek op te vangen. Ook daar zijn deze leerlingen geherbergd in een verouderd gebouw.

Huidige functies:G01: overdekte speelzaal (doet nu dienst als klaslokaal) en toiletten

G02: twee klaslokalen

G03: twee klaslokalen

G04: twee klaslokalen (waarvan één creaklas)

G05: één klaslokaal en stookplaats met werkruimte

G06: lokalen logopedisten, verpleging, orthopedagoge, collega bijz. ped. taken, 2 toiletten, kleine berging

G07: secretariaat, bureel directie, leraarszaal, toilet, bibliotheek, klein archief

G08: refter en keuken, kleine berging, kleine archief ruimte

G09: turnzaal

G10: klaslokaal, lokaal zedenleer, lokaal bijzondere leermeester individueel onderwijs

G11: één klaslokaal, twee kinélokalen

G12: twee klaslokalen

G13: twee containerblokken met 4 klaslokalen ( met o.a. auti-klas en één lokaal met bibliotheek hoek)


Inventaris van de onbebouwde ruimte op de site

De campus is een open ruimte. Bij nieuwbouw is een oriëntatie op zuidoost wenselijk omwille van de regelbaarheid van de licht- en warmtestraling van de zon. Ze biedt een psychologisch voordeel dat bij de aanvang van de winterschooldag opwekkend zonnelicht door de ramen valt en een energetische meerwaarde geeft.
Speelplaats

Bijzondere aandacht voor de veiligheid


Binnen het BuO vraagt het specifieke gedrag van de leerlingen een bijzondere aandacht voor de veiligheid van het kind bij de recreatieve perioden. Zo kunnen bvb. deze leerlingen moeilijk risico’s inschatten.

Zo zijn verborgen hoekjes door bvb te hoge plantengroei, te hoge scheidingswanden.. probleemgebieden om een adequaat toezicht op de leerlingen toe te laten. Een goed overzicht vanuit alle gezichtshoeken is essentieel opdat leerkrachten snel en passend kunnen optreden bij het aanmoedigen, begeleiden, opvangen en indien nodig berispen van de leerlingen.Een groene rustige zone voor leerlingen met autismespectrumstoornissen. De school telt permanent een 20 tal leerlingen met een autismespectrumstoornis. Voor hen is in het pedagogisch project van de school een rustige speelruimte (groene zone) voorzien met een grondbedekking uit kunstgras.

Indeling in begrensde zones :


Hierbij is het gebruik van kleuren zeer belangrijk

danszone


speeltuin

voetbalzone

“theaterzone” met verplaatsbare blokken (soort amfi-theater)

overdekte speelruimte; kan eventueel ook tussen de gebouwen worden voorzien.


Groene ruimte


De groene omgeving van de school en het aanwezige groen op het schooldomein zijn elementen die als aangenaam en rustgevend ervaren worden door leerlingen, personeel evenals ouders die de school komen bezoeken.

Bestaand concept


De huidige groene gordel van de school is een pluspunt voor de rust en sfeer binnen de school tijdens de schooluren.

Deze opvatting dient te worden bewaard en waar mogelijk verder uitgewerkt.


Het drassig gedeelte


Het gedeelte van het domein, dat het verst verwijderd is van de Dorpstraat en naar beneden sterk hellend is, ligt er bijzonder drassig bij. De aanleg van een groenzone met wateropslorpende struiken en bomen is hier zeker wenselijk.


19 D 02

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina