M. P. J. [Rien] van den Brand, AubadestDovnload 0.6 Mb.
Pagina1/15
Datum22.07.2016
Grootte0.6 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Concept-transcriptie door:

M.P.J. [Rien] van den Brand,

Aubadestr. 6

5802 EX VenrayE-mail: rien.vandenbrand@hetnet.nl
Origineel: Streekarchief

Rayon Land van Cuijk,

Postbus 38, 5360 AA Grave

[0486-472916; E-mail: bno.grave@brabantarchieven.nl]

Opmerking: Transcriptiewerk aanvankelijk gestart 3 nov. 2001 om 18.00u en

tussentijds i.v.m. ziekte moeten onderbreken.

Herstart: 20 juni 2003 en op 28 jan. 2004 tot fol. 100 gekomen

vervolgens

op 29 jan. 2004 tot fol. 119

op 30 jan. 2004 tot fol. 125

op 2 febr. 2004 tot fol. 135

op 3 febr. 2004 tot fol. 138

op 5 febr. 2004 tot fol. 142

op 6 febr. 2004 tot fol. 148

op 7 febr. 2004 tot fol. 156

op 8 febr. 2004 tot fol. 168

Beëindigd:

Bestand: Stedelijk Archief van Grave

Inv. Nr. 218 (10 fiches)

Stadsrekening GRAVE

Band II: 1450 tot 1482

  • Inv. Nr. 217 = Band I (1421-1449), anno 1439 ontbreekt geheel, en deels Anno 1435, 1436, 1437, 1438 en 1440. Transcriptie van de hand van Rien van den Brand aanwezig op het Streekarchief te Grave EN Rijksarchief, ´s-Hertogenbosch.

  • Inv. Nr. 218 = Band II (1450-1481), ontbreken: geheel anno 1468, 1469, 1471, 1472, 1473, 1474, 1480, 1482, 1483 en 1484.

  • Inv. Nr. 219 = Band III (1485-1500)

Band I, II en III ook op microfiches te Grave.


Film 218/1 (fiche 1 e.v.), onderdeel van 10 fiches
Fol.1 r [inventaris 218] Anno 1450

Jan van Beers

Wouter van Wa(m)mel

Aengaende Anno L [1450] ende uytgaende anno LI [1451]


Fol.1 v Blanco
Fol.2 r. (Anno 1450/1451)

Opboeren van Jans van Beers ende Wolters van Wamel uns stat burgermeistern te Grave aengaende in den jair van L [1450] op ten Jairsdach, uytgaende in den jair van LI [1451] op ten selven dach. Dat lib. [libra=pond] gerekent voir VIIJ Gelrese meuwe ende die Gelressche meuwe voir XVII gr[oten] ende den Rijns gulden gerekent voir XLIX kromstert.


Item in den irsten van allen assysen van den heelen jair. In desen jair verpacht:

Item in den irsten van den broede assizen den slach dair aff XIX lib

Item die wyn ass. Sullen wij mitten hoechselen nae bewysen [P.M.]

Item den Caren ass. XL lib.

Item den bier ass. III c X lib.

Item den verwer ass. XLVIII lib.

Item den wever ass.. LXX lib.

Item den kremer ass XXXVI lib.

Item den holten ass. XXI lib

Item den schoemeker ass. XXII lib.

Item den vysscher ass. XXVIII lib.

Item den vleyshouwer ass. XVI lib.

Item den wage ass. XLIIII lib

Item den steenpacht ass. X IIII lib.

Item den keezen ende lijnen laiken ass. VII lib.

Item den farmentoyt ass. XL lib.


Summa lateris VII c XV lib paym
Fol. 2 v.
Dit syn die hoechselen die der stadt geboirt van den voirg. assisen.
Item in den irsten van den broide assizen IIII hoechsel ad XII s valet similer. II lib VIII s.

Item den Caren ass. IIII h ad XXX s. valet VI lib.

Item den bier ass. VIII h. ende twedeel van enen h. ad III lib. valet XXVI lib.

Item den verwer ass. XVI h. ad XXX s. valet XXIIII lib.

Item den wever ass. IIII h ad III lib. valet similer XII lib.

Item den Cremer ass II h ende twedeel van enen h. ad XXX s. valet IIII lib.

Item den holten ass. VIII h. ad IX s. valet similer III lib XII s.

Item den schomeker ass. twewerf gehoicht tsamen ad IX s, soe coemt der stat XII s.

Item den vyssch ass. II h. ad XVIII s. valet I lib. XVI s.

Item den vleyshouwer ass. IIII h. ad XVIII s. valet III lib. XII s.

Item die wage ass. II h. ende twedeel van enen h. ad XXX s valet IIII lib

Item den steenpacht ass. XIIII h ad XII s. valet VIII lib. VIII s.

Item den keezen ende lijnen laiken ass. II h. d XII s. valet I lib. IIII s.

Item den formentoyt ass. IIII h. ad XII s. valet II lib. VIII s.


Item geboirt van Rut Hollen van den welleken bij der watermoelen III lib.

Item noch soe had Rut Hollen V jair lnck aen den wall, soe hebben wy burgermeysteren Rut Hollen verlengt noch V jair tsamen X jair en der stadt eghene schaide dair aen te doen. Dis sal hy der stadt nu voirt aen geven alle jair van den wall V lib. payment.


Item geboirt van Jan Coeberch uyter Jan Roeffs huys was II cappuijn

Van Jan van Lynden geboirt van Heyn Feessen huyss was by den pottener III capp.


Summa lateris I c III lib paym. V cappuijn.
Fol. 2 v

Peter van Aken Burgermeisteren

Item VI dobbel scherpelinck aen der bruggen aen die Brugport.

Item noch IJ verdel dobbel scherpelinck aen den bruggen verbesinckt tosamen XLIIII dobbel scherpelinck valet IX vlim (vleems?)

Item aen den Hogen toern een plaet 1 st.

Item aen die Roll bij Herman Scrijmeker aen den put verdient VI st.

Item 1 vlems van twe noethaken aen den put bij Gaert Konen

Item van den put veteren ende van enen eynde nyer vetern van twe bouten ende van enen rinck tsamen X stuver.

Summa XXIIIIJ st.
Fol. 3 r.

Op Paesschen ende op sunten Merten geboirt.

Item op Paesschen geboirt van Bormans hoff 1 lib XIIII s.

Item van enen hoff in de Stoven Arnt Hack XVIII s IIII d(enier)

Item Bertolt Jegers torn V s

Item van den hoff aen den tarn II s

Item Willem Snavels huysinge op (Sint) Merten IIII lib V s

Item van den Scoemekers spuel buten der Brugpoirt II lib.

Item Jacop Spaenrebeen van Heyn Ansems raem stat I lib

Item van Henricx Tarn van den Hautert III s aen gels valet X s

Item Rut Hollen huyss aen die Brugpoirt 1 lib

Item van der alder tyghelryen 1 lib. XII s

Item van Jan Quaypapen hoff X s

Item van Lemken die Moller van synen hof buten die Hampoirt III s

Item van den tarn after Deric Wautemssz. II s IIII d

Item Jacop Kyevoet van den gruenre stegen II lib

Item Peter van Wychen van enen Camp by sunte Judocus berch X s

Item Coman Henric van Schaepke hoff III s

Item van den straitken beneven Deric Wautems enen grote payment valet 1 s IIII d

Item van den Hampoirte I lib

Item van den Stegen buten die Hampoirt I lib

Item Peter Scherre mit sijnen gesellen van den utersten tarn van den Hampoirt 1 lib

Item Peter van Gelre van den overste sulre van de Sebrechscher poirten I lib X s.
Summa lateris XXI lib V s payment

Summa summarum van den ponde beloipt te samen VIII c XXXIX lib.

Valent similer C LXXI rynse gulden XIIIJ k(romstert).
Fol. 3 v

Op sunte Petersdach ad Cathedram van den Ramen geboirt. Ende den Vleemschen gerekent voir II kromstert ende XIII vleems voir enen gulden.


Item dit syn die ramen aen der mueren:

Item Deric van der Meer III ort guldens

Item Herman van Wamel III vleems gulden III ort

Item Wolter van Wamel IIJ vleems gulden

Item God(ert) van Aken II vleems gulden

Item Jacop van den Hout IIJ vleems gulden

Summa van den ramen beloipt tsamen XIJ vleems gulden valet similer aen Rynsche gulden VI ryns gulden V kr.
Item den slach van den wijn ass. XL voeder ad III rynse gulden, VIII werff gehoicht, elc hoechsel 1 voeder, soe coemt der stadt I C XXXVI (136) rynse gulden.

Item op Paesschen van den hoefd geboirt IIIIJ rh. gul

Item soe hebben Deric Scholl ende Wouter van Kuyck dat hoeft VI jair lanck voir IIII ryns gulden III ort ryns guldens

Item Goessen van der Hege VI vait roggen tsiaers dat malder XXXIII kr. valet XXIIII kr. III ortken.

Item Heyn Canen uyt synen huyss geloist IIII vait roggen tsiaers dair voir betailt VI ryns gulden ende voir synen pacht XVI kr. valet similer VI ryns gulden XVI kr.

Item Jan Coeberch enen blauwen gulden uyter den hoff beneven syn huys valet XXX kr.

Item Deric van der Meer uyter den thorn vander mueren enen blauwen gulden valet XXX kr.

Item van acht vleisbenck, elc ad VI Gelressche meuwen valet similer I ryns gulden XV kr.

Item geboirt van XIII beckeren van elken III Gelr. Meuwen valet 1 ryns gulden III kr
Item geboirt van den schoelmeyster J ryns gulden

Summa lateris C LVII ryns gulden XXV kr. III ortken.


Fol. 4 r.

Dit syn die in desen jair poirters worden sijn. Ende van elken geboirt II reinaldus gulden ad XXXVI kr.

Item Henric Moer tripmeker

Item Gerit Wolff raeymeker

Item Lambert die Lange

Item Hubert Janssn

Item Jan Buelen

Item Henric Groit

Elck gegeven II Reinaldus gulden valet similer VIII rynse gulden XV kr.
Item soe is Claes Schoef poirter worden, die slat der stadt aff verdienen mit tuynen off myt graven.
Dit syn die broeke der stadt aengaende van vechtlike sake, elc dusent steens gerekent voir XLVIII kr.

Item in den irsten Philips Tap 1 M

Item Lambert die Snijder 1 M

Item Henric Goessens 1 M

Item Gysken Naperinc II M

Item bay in der Peel I M

Similer VI M steens valet similer V ryns gulden XLIII kr.
Dit syn die gheene die van tolbrieven gegeven hebben.

Item Jan Robberts sn 1 postulaet gulden

Item Ryck Maes II ryns gulden ad XLVIII kr. valet similer III r. gulden XVI kr.

Item Henric van Esden 1 postulaet gulden


Item in desen jair gebacken twe oven steens dair den irsten aff helt LXV dusent steens V .., den anderen LXVI M 1 C (66100) steens, elck dusent gerekent voir XLVIII kr., dair af den steenbecker gehadt van elken dusent te vormen XXVI kr. en II ryns gulden te .. hoirre weyen, noch gebesingt aen beyden oven aen stroe .. 1 postulaet gulden, noch God(ert) Pappert LX kr., noch te vueren VI , noch Jan van Gael om stroe LVI kr. van vueren gegeven IX kr., noch soe heet den ... oven gecost te bornen XXVJ ryns gulden. Ende den ander oven XXII guld. Dat uytgeven tegen dat opboeren aff getogen soe oevert der stadt van beyden ovenen VI ryns gulden VIII kromstert 1 oirtken.……………
Summa lateris XXIIII ryns gulden III oirken XIIII kr. 1 ortken.
Fol. 4 v.

Item die stadt gevest Jan van Gael VI malder roggen voir LXXV ryns gulden des was die stadt tafter twe oven als van Willem Monnic ende Jan Hollen, elke oven ad XXV ryns gulden, soe oevert der stadt XXV ryns gulden


Summa lateris XXV ryns gulden
Summa summarum van allen opboeren in desen jair beloipt tsamen CCC LXXVIII ryns gulden IIIIJ kr.
Fol. 5 r.

Uitgeven der Burgermeysteren voirgen., den ryns gulden gerekent voir XLIX kr.

Item soe waeren die Burgermeysteren Jan Holl ende Coman Henric tafter aen die stadt den selven betailt II C XLIII r. gulden VJ kr.

Item doe men den Rait versat, verteert tot Copkens herberg LXXIX qrt wyns ad I alde braspenning valet similer V ryns gulden XI kr. III ortken

Item doe die Burgermeysteren rekenden, verteert tot Dericx van der Cluyten LVI quarten ad III kr. min 1 ortken valet similer III r. gulden VII kr.

Item doe men die rekeningen besach, doe gedroncken tot Met Monnicx huys XXVI qrten wijns ad II kr. III ort valet similer 1 ryns gulden XXIIJ kr.

Item 1 qrt malenazyen op ten Raithusen gedroncken valet VIII kr.

Item doe die stat ons heren genade ende onsen vrouwen gnaide genoidt hadden, verteert in Jacop Doppers wijn I C LXVI qrten (166 quarten) ad IIJ kr., noch tot broet ende tot bier XLIIJ kr. valet similer IX ryns gulden XVIJ kr.

Item noch Raet gehalden ende mit meyster Aeleff aff geweest teren tot Jacop Dopperss herberg verteert XIIII quarten ad III kr. valet similer XLII kr.

Item noch op gheen huys raet gehalden mitten gantzen Raide mit mijns heren genaden ten selven mael tot Jans van den Broick verteert XV qrt ad III kr. valet XLV kr.Item meyster Aleff geschinckt, doe hy van Bruesel quam als om dis gebots wyl van den Brabantschen recht XVIII qrten tot Copkens herberg ad III kr. valet 1 ryns gulden V kr.

Item doe men int haernis ginck ende thoenden, verteert tot Copkens herberg XXX qrten ad III kr. valet 1 gulden XLI kr.

Item doe die Kuycksche hier spraec hielden irst werff in onser tyt verteert tot Willem Monnic herberg VIII qrten wijns ad II kr. III ortken valet XXII kr.

Item doen mijn heer meyster Aleff hier seynden, om al die konden die wij krijgen konden als van der gemeynten verteert tot Jacop Doppers herberg XVI qrt ad III kr. valet similer XLVIII kr.

Item Deric Heymeric geschinckt by beveel des raids doe ons burger geset worden op schettinge in den land van Herpen tot Copkens herberg verteert XVI qrt. ad III kr. valet similer XLVIII kr.

Item doe wy myt ons heren genade ende mitten Amptman spraeck hielden om te weten den amptman een sijde te kyesen, doe verteert tot Jans van den Broyck XIIII qrt ad III kr. noch II kr. valet similer XLIIII kr.

Item enen bade tot Hoemen geseynt III werf ad II kr. valet VI kr.

Item enen bay tot Dordrecht ende ingheenHage (Den Haag) geseynt, gegeven 1 ryns gulden V kr.

Item enen bay tot Zuytphen ende tot Arnhem geseyndt ende aldair gelege nae der antwert gegeven XXVII kr..

Item enen bay tot Wesel geseynt van Heyn Snoicken wege, gegeven XV kr.

Item den bay van Antwerpen tot Pinxten ende tot Bamis ad 1 ort ryns gulden valet J ryns gulden

Item enen bay tot Ruermunde geseyndt, den gegeven XX kr.

Summa lateris CC LXXIII rh.gulden XXV kr. VI ortken
Fol. 5 v.

Item enen bay geseyndt tot Zuytphen, Arnhem, Nymegen gegeven XVIII kr.

Item enen bay geseyndt tot Goch tot myns heren genaden VIII kr.

Item noch enen bay geseyndt tot Nymeghen aen die vier stede V kr.

Item den bay van Burgungen, die die gebade dede in den lande van Kuyc LXXXVIII wit stuver, Heyn Peperkoic IIII stuver, Henric Klingel III stuver, noch Heynken Wellens enen mensch te Nymegen gevoirt om brieff die ons dienden gegeven XII kr., verteert VI kr. valet similer V rh.gulden XVIII kr.

Item doe die van Ruermunde te Grave waeren, die rait mit mijns heren genade ende mit die van Ruermunde gesproken, verteert tot Jans van den Broick XVI qrt. valet XLVIII kr..

Item doe wy tot Moldic voeren myt mijns heren genade om te dage te comen tegen die Kuycksche, voir enen hamel XXXIII kr., mede genomen aen wijn ende in die wedercoemst XIIII qrt ad III kr., aen bier ende aen broet XXXVIII kr., noch die t schip vuerden XV kr., die t schip taechden XII kr., die ander reyse tot Moldic J hamel XV kr., aen broede IIII kr., XIII qrt wijns, soe myt genomen ende in der wedercoemst ad III kr. tot Moudick verteert XXVI kr.. Arnt Koenen van vueren gegeven XVIII kr. valet similer IIII ryns gulden XLVI kr.

Item tot Balgoy der klocken gegeven IIII gouwen Arnhemse gulden valet II ryns gulden X kr. I ortken


Onrait van der spuelen

Item voir een schip gegeven IIII ryns gulden, noch gecoft VIII pael tegen Thys Janszn ad VIII kr., noch van den scheep ende pael te vueren op ter Spuelen gegeven XII kr., Jan Tymmerman XXVIII kr., noch twe dage getymmert ad IIII kr., noch twe grevers tegen Jacop Gruyters greven X dage ad VI kr., elken grever noch hoirre IIII b dage van die graef aen die naeste brug ad VI kr., noch hoirre vier IJ dach after betoltz, dair had betolt IIII grevers tegen hoirre drie enen dach aen die Zebrechsche poirt valet similer XII gulden XIIII kr.

Item tot Arnhem tot myns heren genade geweest selff dord uyt ende in IIJ ryns gulden

Item ten selven mael aen peerdhuer LX kr. ende 1 halter verloenende (?) VI kr. similer 1 ryns gulden XVII kr.

Item tot Bueren gereden self dors tot myns heren genade verteert uyt ende in II rh, gulden X kr.

Item aen peerdhuer LX kr. valet 1 ryns gulden XI kr.

Item aent tolhuys gereden (=Lobith) twe raids luyde verteert J ryns gulden ende van peerdhuer XL kr. valet similer 1 ryns gulden XVJ kr.
Onrait van den nyen grave

Uthgegeven oen paeter ende twyn ryss XXV kr., noch om paeter ende ryss XVIII kr.

Noch aen planck omme hout XXVII kr., noch enen tymmerman VIII kr., noch Jan van den Jeme (?) getuynt XII dage, Heyn van Kuyck XII dage, elc XII dage, elc XII dage noch Arnt Coppen IIJ (?) dagh ad V kr., noch twe mans van Eesscheren die boerd geveecht ende voirt gemaict VI dage ad VI kr., noch van den Horssenssen grave te graven XXXII kr., noch van den rysene ende paeteren te vueren sess voeren XVI kr. valet similer VI ryns gulden XLVIJ kr.
Summa lateris XLI rh gulden XLVI kr. 1 ortken
Fol. 6 r.

Dit is van de louven aen den steenoven.

Item III styllen valet 1 ryns gulden te vueren VI kr., dat ander holt is van den stadt holt noch om latten XLV kr., om stroe van Arnt Peterssn gecoft ende dair schoef af gemaict ende dat an der deckstroe similer XII alde braspenning, noch Wouter van Heck II vymmen schoef, Jan van Gael X vymmen ad IX kr., verdeckt tsamen op die loeyff ende opt thygelhuyss ende opt huysken aen der Brugpoirten ende aen der Hampoirten.

Noch Ude gedeckt XII dage ad VIII kr., Jan Gobbels XII dage geoepert ad V kr.; noch twe dage gedeckt op die schoel ad VIII kr., Jan Gobbels twe dage geoepert ad V kr., noch twe voeren houts VIII kr., noch aen schoef deckstroe ende latten tsamen te vueren gegeven XXI kr., noch Jan van Hynden aen die Loeyff twe dage self doede ad VIII kr., noch die self twe dage mit enen knaep aen die schoel een trap gemackt ende boven geplenckt ad VIII kr., noch gecoft I C XXXV voet leydaex, dat hondert J ryns gulden valet similer XI ryns gulden XXXII kr. I oertken.

Item noch vier karren leems aen der schoelen ad 1 kr., noch dat gait voir Henric Kanen toe doen maken VI karren sands ad 1 kr., twe karren koeten aen den oven gehailt dair d gemaict ad II kr, gestrait dair over IJ dach ad VIII kr. den metseler, den uperknecht ad IIII kr., Herman Peperkoic van den steen te verwaeren, doe hy uyt geset was XII kr., noch van den scepelen te vermaken ende te verbruggen XIX kr., doe die van Velp dyckten om bier, broit en keze xix kr., noch betailt aen wechgelt van Deric Heymericx wegen X kr., noch den Scryveren geschinckt, doe ons heren genade ons den brief gaff als van den Kuyckschen, als dat sy nyet van hem scheyden en solden, wy en bleven bij onsen lande XIIII qrt wijns ad III kr., der scriver knapen gegeven XVI kr., doe ons die koekensciver den brief van Bueren bracht, Gerit Sloitmeker van enen sloet ende sloten X kr., noch gegeven van drie bomen, die myns heren genade ons gaff, van elken boem neder te houwen III vleems ende te vegen, noch Jan van Hynden mit syn doeder enen dach beslagen, noch self doede IJ dach gecort ende gelaeden sdagh ad VIII kr., die self boem gecort tot sess stucken, elc stuck 1 voeder houts valet VI voeder ad XVIII kr., soe was der holt sess der is twee vertymmert ende der leget der noch vier, die twe holter verbesingt aen de Brugpoirten, dair van te snijden gegeven XX kr., Jan van Hynden dair over getymmert mit syn doeder IIII dach ad VIII kr., horen drie dair toe gehulpen dragen twe dage lanc uyt en in leggen, want swaer balken en karbeel waeren ende omtrynt XVI voit over die straet geet sdage ad V kr., Heyn Canen ende syn brueder twe dage gemetselt ende gestrait ad VIII kr., ende die oeperknecht twee dag ad V kr. valet similer X ryns gulden XXXII kr.

Item opt Raithuys 1 vym rys ad XXVIII kr., noch Jan van Hout ende Wouter gemetselt aen de Veerpoirten op ter mueren ende aen de mueren ende aen die Hampoirt ende buyten die Hampoirt, elc IIIIJ dach ad IX kr., den oeperknecht IIIIJ dach ad VI kr.,noch Jan van Hout twe dage aen die schoel hem selven geoepert, noch die self 1 dach busgater gehouwen aen die Maess, dair toe gebesingt XVI karren kalxad i kr., dair toe verbesingt soe opt mueren ende totter kalc tsamen XVIII karren zands iad i kr., noch daer toe gebesingt II M VI C steens ad XLVIII kr., elc dusent te vaeren ad XII kr., noch een doer aen die schoel gemaickt, costen XII kr. valet similer IX ryns gulden XIJ kr.


Summa lateris XXIX ryns gulden XXVI kr. III ortken.
Fol. 6 v.

Dit is van den stacket buyten die Brugpoirt

Item Jan van Hynden getymmert aen den stacket mit syn dorder drie daige ad VIII kr., noch hoirre twe die hem holt hielpen setten ende dragen ende graven twe daige lanck ad V kr., noch Jan mit enen knaep drie dagen bussen geloet, gater gehouwen ende gereysschap gemaict ad VIII kr., noch Jan mit syn dorder aen dat stacket aen die Maess getymmert ad VIII kr. IIIIJ dach, noch Heyn van Kuyc ende Jan van der Hege holt hielpen setten ende dragen ende graven, elc IIIIJ dach ad V kr., noch die twe drie dage die graft geveecht ende lyess uyt getogen ad V kr., van den ryen te snyden aen beyde die stacketten XV kr. , noch Jan van Hijnden mit sich ander aen die bruggen gelapt ende die kisten gemaict twe dage ad VIII kr., noch die selff dat hoeft in gewonden ende die paell uyt gewonden mit syn dorder IJ dach ad VIII kr., Heyn van Kuyc IJ dach ad V kr., noch Gerit Stevens mit enen knecht IJ dach swengelen gemaict ende die poirt gelapt ad VIII kr. valet similer VIII ryns gulden XLVJ kr.

Item van den bussen op ter karren, die mijns heren genaden ons gaff ende van der loeten kloeten van Arnhem te Grave te vueren XLVII kr., noch die gastmeyster II M steens van den L ryns gulden, die hy der stadt geleent had ad XLVIII kr.,

noch die pastoir 1 M tot sijnen huyss om Gaitswyll van beveell sRaids,

noch dir kyrck I M steens bynnen, op dat den steen te samen namen,

noch gegeven Jacop Emonts van den wijnkoep van Hollikens huys XXII kr. van beveel diss raids, want die stadt hoir berait bij had,

noch Jan Hol vergeten van gruyss te voeren op ten Hamdijck X kr.,

noch Arnt Konen op ten selven dijck eerd gevoert enen dach ad X kr.,

noch tegen Henric Spronck gecofft 1 virdel VII mud kalx, dat virdel VII ryns gulden 1 ort similer IX ryns gulden een oirt, van elken mud te beslaen II kr., noch tot elke mud twe karren zants ad 1 kr.,

noch enen bay geseyndt tot Genp totter steenbecker, den gegeven V kr. valet similer XVII ryns gulden XXXIIII kr. I ortken.

Item Heyn van Kuyc getuynt VJ dach aen den dyck buten die Hampoirt, Arnt Coppen vier dage ad V kr., noch by Jacop Kyevoets gepaet aen den dyck, gepaet enen weert, om weert ryss gegeven XXVII kr. te vueren IIII kr., om staeken ende om ryss, om enen twyn daer voir gemaict XXXV kr., Jan van der Hege ende Heyn van Kuyc getuynt ende gepaet elc V dage ad V kr., noch Jan ende Heyn gedijckt op ten dijck op sunte Marien Magdalenen dach, elc enen dach ad V kr. valet similer III ryns gulden XXVIJ kr.


Onrait van den Hoefd

Item den meyster twe reys te halen ad V kr, die self dair aen gewracht IX dage ad X kr. ende sijn knaap IX dage ad VI kr., den meyster twe maeltijden valet V kr. dair toe gebesingt III holter om dat hoefdt mit te swepen (hijen?) ad 1 postulaet guld om ryss IIII ryns gulden XV kr. dair aff te haelen tot twe reysen hoirre drie tsamen XXIIII kr., noch om ryss XXXVI kr., die selff te vier maelen te vueren ad IIII kr. Jan van der Hege ende Heyn van Kuyc geknoet ende geholpen aent hoeft, elc XIIII dage, Arnt Coppen drie dagen ad V kr., noch van den rijsen te vueren uyter Mersschen, Gaert Conen V voeder ad III kr., Stout twe voeder ad III kr., Arnt Konen VIII voeder ad III kr., die self gekart opt hoeft enen dach ad X kr., noch enen dach buyten die Hampoirt gekart ad X kr., Gart Conen enen dach gekart, Herman Peperkoyc gekart IJ dach ad X kr. valet similer XV ryns gulden XL kr.


Summa ……….. XLV ryns gulden XLVII kr. III ortken.
Fol. 7 r.
Yseren werck

Item dit is aen die Brugpoirt aen den stacker VII verdel stacketnagel ad LX kr., noch een plaet II lib. ad I butken; noch LXIII scarpelinc ad XX kr. J C ende XIII dubbel scerpelinc ad XL kr. J C lsnagel ad X kr., noch J C lsnagel ad IIJ kr., J C vensternagel ad IIJ kr.. Ende dat yserenwerck is samen gebesingt aen den Brugpoirten aen den stacket ende aen der lynden, noch aen dat hoeft J virdel grotr nagel ad LX kr., noch XVIIJ lib. groter nagel ad I butken, noch aen die Hampoirt XXV ancker nagel ad X kr., J C scerpelinc ad XX kr., noch aen den boem die men voir die poirt snachts leget een plaet woech V lib. ad I butken, XXVII lasnagel ad X kr., noch twe band aen den kisten van den bruggen X kr., noch aent poerthuysken XXV latnagel, noch aen die ponten (?)/poirten (?) tot haeken V libra ad I butken, noch aen der spuelen J C lasnagel ad X kr., Lambert die Poirter een kruck X kr., noch aen die schoel II C vensternagel ad IIJ kr., I C doirnagel ad V kr., twe gehenge mitten haeken IIII kr., noch 1 pair gehenge twe hayck een klinck ende die naess V lb ad I butken, noch gemaict aen den bussen scheren peggen veteren, dair sy met gesloten wordt tsamen XXVIII kr., noch totten stacket gebesingt aen der Maesen XXV groter nagel ad LX kr., noch III C ad LX kr, J C lasnagel ad X kr., noch op ter Veerpoirten gebesingt XXV doirnagel ad V kr., noch aent thijgelhuyss twe gehenge, krammen, een klinc tsamen VIII kr., noch aen die loess XXV groter nagel ad LX kr., J C lasnagel ad X kr., XXV doirnagel ad V kr., V C latnagel ad IIJ kr. valet similer X ryns gulden XXXIX kr. I ortken  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina