Maandag 16 maartDovnload 7.33 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte7.33 Kb.
Maandag 16 maart

In de eerste bijeenkomst met de veertien! leerlingen van de leerlingenraad van het Mariscollege hebben we een kort namenrondje gedaan en zijn vervolgens aan de slag gegaan.

We hebben de leerlingen gevraagd om een woordenspin te maken om het woord ‘leerlingenraad’. We hadden zelf ook al een woordenspin gemaakt. Het was leuk om te zien dat de leerlingen veel dezelfde woorden noemden die we zelf ook in onze spin hadden gebruikt.
Voor de tweede activiteit hebben we de leerlingenraad in twee groepen van zeven leerlingen verdeeld. We hoopten dat op deze manier iedereen aan het woord zou kunnen komen. We hebben de leerlingen gevraagd alles op te schrijven wat ze op school graag willen veranderen.
Opvallend was dat de twee docenten die de leerlingenraad begeleiden, veel plannen direct afkeurden of er grapjes over maakten. De leerlingen zeiden dan over hun eigen plan: ‘maar dat kan toch niet gedaan worden’. Hierdoor was het erg lastig voor ons om de jongeren te motiveren.
Aan een van de groepjes vroegen wij wat hun reden was voor deelname aan de leerlingenraad. Daar kwamen aparte antwoorden uit zoals, gratis kaartjes voor een optreden tot ‘ik stak mijn vinger op want dat deed iedereen’. Dit verbaasde ons enorm. We vragen ons af of dit een goede motivatie is voor een leerlingenraad.

Dinsdag 31 maart 2009

Vandaag hadden wij de tweede bijeenkomst met de leerlingen van de leerlingenraad. Om 9.00 werden wij verwacht. Dit keer zal er geen begeleiding bij de bijeenkomst aanwezig zijn. Een docent bracht ons naar het computerlokaal om daar de bijeenkomst te houden. We hebben de stoelen in een kring gezet zodat we geen last hadden van de computers.
De leerlingen gingen in de kring zitten en wij voegden ons daarbij. Jolien deed het woord, zij vertelde in het kort waarom wij aanwezig zijn tijdens de leerlingenraden en wat we de komende tijd gaan doen. We hebben de lijst met verbeterpunten die de leerlingen hadden opgesteld opnieuw besproken. We vertelden de leerlingen dat we met twee punten uit de lijst aan de slag zouden gaan.
We hebben geprobeerd om de leerlingen zichzelf in twee groepjes in te delen. Toen dit niet werd opgepakt door de leerlingen zelf, hebben wij twee groepen ingedeeld. Eén groep ging de kantineproblemen aanpakken. De andere groep zou de toiletproblemen aanpakken.

De groep die aan de slag ging met de toiletten hebben we gevraagd wat ze willen aanpakken. De leerlingen noemden een lange waslijst met punten. Wij hadden zelf geen idee hoe de toiletten er uitzagen. We hebben toen voorgesteld om even een kijkje te nemen. Dit vonden de leerlingen een goed plan. Vol ergernis vertelden ze alles wat ze vervelend vonden aan de toiletten.


Eenmaal terug in het lokaal hebben we de jongeren laten nadenken hoe ze nu verder moeten. Want ze willen dingen veranderen aan de toiletten maar hoe ga je dat doen. Al vrij snel werd de naam van de conciërge genoemd. Ze vonden het prettig om met hem te praten over de ergernissen van de toiletten. Ons voorstel was dan ook om hem de volgende bijeenkomst uit te nodigen en dit plan vonden ze heel goed. Daarna zijn we gaan vragen hoe ze zich konden voorbereiden op dit gesprek. Een meisje uit de groep gaat nu de lijst met aanpakpunten uittypen zodat ze die bij zich kunnen houden tijdens het gesprek. Ze waren niet direct overtuigd dat het allemaal ging werken. Ze hebben al zo vaak te horen gekregen dat het niet kan, dat ze niet enthousiast zijn. Toch hebben wij geprobeerd om ze enthousiast te maken voor de plannen met het motto, niet geschoten is altijd mis.

Met de groep die de kantineproblemen zou gaan aanpakken raakten we in gesprek over het functioneren van de leerlingenraad. De leerlingen gaven aan het vervelend te vinden dat ze pas een half uur van te voren horen wanneer er leerlingenraad is. Ook vonden de leerlingen het vervelend dat ze door de bijeenkomsten lessen missen. Ze hebben de leerlingenraad liever buiten schooltijd.


We hebben de leerlingen enthousiast moeten maken voor onze plannen. Ze hebben te vaak commentaar gehad op hun eigen plannen waardoor ze het niet zien zitten.

Dinsdag 21 april 2009

Vandaag is de conciërge aanwezig bij de leerlingenraad om te horen welke wensen de leerlingen hebben voor de verbetering van de toiletten en de gang van zaken in de kantine. Hij zal eerst praten met het groepje dat alles had voorbereid. Dit groepje kon hun plan bespreken met de conciërge zodat hij op zijn beurt kon aangeven wat haalbaar is.


Het andere groepje is nogmaals bij elkaar gaan zitten om hun punten op papier te zetten. Op deze manier konden ze de conciërge toch goed duidelijk maken wat ze willen veranderen.
Nadat de conciërge bij beide groepjes was langs geweest heeft hij tips gegeven en gezegd wat hij zelf gaat aanpakken. Zo is het groepje van de kantine een brief gaan schrijven met hun plan om deze voor te leggen aan de directeur. Voor het verbeteren van de toiletten heeft de conciërge zijn punten aangevinkt die hij gaat aanpakken.
De jongeren waren ditmaal niet allemaal even gemotiveerd. Ze wilden taken snel afraffelen om ervan af te zijn. Wij kregen het gevoel dat ze meer bezig waren voor ons, dan voor zichzelf. Er werden opmerkingen gemaakt als ‘waarom zit ik hier’ of ‘wat doe ik hier’. Dit is voor ons heel demotiverend. Wij weten niet goed of dit alleen een houding is van de jongeren of dat ze dit ook zo voelen. Wij hebben ze iets eerder pauze laten houden omdat er geen enthousiasme was vanuit de jongeren.


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina