Maandbrief september 2013Dovnload 48.12 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte48.12 Kb.

---------------------------------------- maandbrief september 2013 -----------------------------------

Geachte ouders / verzorgers,


Een nieuw schooljaar ligt voor ons.

We wensen iedereen een goed en gezond schooljaar 2013/2014 toe.


- Welkom aan….

Op 23 september worden Loraine Jonker en Juliëtte Tournier 4 jaar.

In oktober hopen Mike Verzijl, Pippa en Solvee van den Breemen 4 jaar te worden.

We wensen deze kinderen en hun ouders prettige jaren op onze school toe.

- Student PABO.

Vanaf 9 september zal Manon Vermaas op maandag en dinsdag stage lopen in groep 3/4.


Zij is derdejaars student aan de lerarenopleiding van Hogeschool InHolland.

We wensen ook haar een plezierig en leerzaam jaar toe op onze school.

Vanaf september zullen juf Janine Gevers en juf Jacqueline v.d. Bosch bij CSG De Waard de basiscursus coachen volgen.

- Sportdag.
Op 18 september a.s. hebben we onze sportdag op de velden van AV Spirit in Oud-Beijerland. We hebben hulp nodig bij het begeleiden van groepjes kinderen: onderbouw (groep 1 t/m 4) en de bovenbouw (groep 5 t/m 8). Tevens hebben we hulp nodig bij de verschillende atletiekonderdelen. Als u alsnog wilt helpen, kunt u zich nog steeds aanmelden bij juf Agnes of dhr. Berends. Ook met vragen over de sportdag kunt u bij hen terecht.

De kinderen worden om 9.00 uur op het veld van AV Spirit (De Kikkershoek) in


Oud-Beijerland verwacht. De kinderen worden daar door de ouders zelf heen gebracht en daar na afloop weer opgehaald. Evt. kunnen ouders afspreken met elkaar te rijden of om beurten te halen en te brengen. Dit scheelt benzine en is beter voor het milieu.

De kinderen zijn om 12.00 uur uit. Toeschouwers zijn natuurlijk van harte welkom.


- Schoolgids.

Deze week heeft een aantal ouders de nieuwe schoolgids op papier ontvangen. Een groot aantal ouders heeft de nieuwe schoolgids voor de zomervakantie per mail ontvangen.


De schoolgids is ook terug te vinden op onze website en op onze facebookpagina.

Als u alsnog een papieren versie wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met juf Marja Gerards.

De schoolgids geeft u veel informatie. In de gids kunt u o.a. lezen hoe het onderwijs op onze school is georganiseerd. Bij deze maandbrief zit een vragenlijst over de gids. Wilt u deze lijst invullen voor 1 januari 2014? Opmerkingen uwerzijds worden altijd gebruikt bij het maken van een volgende gids. Alvast bedankt voor uw eventuele reactie. (z.o.z.)

- Schooltijden (alle groepen).

maandag – dinsdag – donderdag: 8.30-12.00 uur en 13.15-15.15 uur
woensdag en vrijdag: 8.30-12.30 uur.
- Fruitdag.

Woensdag is voor de gehele school fruitdag. De leerlingen nemen deze dag dus geen brood of koek mee, maar fruit. We verwachten dat iedereen wil meewerken aan de uitvoering van dit idee vanuit de leerlingenraad.


- Schoolmaatschappelijk werk.

Het schoolmaatschappelijk werk is er voor al uw vragen m.b.t. het opgroeien van uw kind(eren). U kunt hierbij denken aan het gedrag van uw kind, moeilijkheden in de thuissituatie, als uw kind onzeker is, als er sprake is van een echtscheiding of als u bepaalde twijfels of vragen heeft.

Op onze school verzorgt Marie-Jose Roefs het schoolmaatschappelijk werk. Zij is telefonisch te bereiken via het nummer 06-53941081 of per mail: smw.roefs@csgdewaard.nl

Tot januari 2014 is zij op de volgende schooltijden aanwezig van 9.00 – 11.00 uur:
dinsdag 17 september
dinsdag 1 oktober
dinsdag 5 november
dinsdag 3 december
- Leefstijl.
Wij maken bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze kinderen gebruik van de methode ‘Leefstijl’.

De eerste 2 maanden van dit schooljaar staat thema 1 centraal: De groep? Dat zijn wij! Bij dit eerste thema is er speciale aandacht voor vriendschappen: hoe ga je met elkaar om.

Op de deur van alle lokalen hangen dezelfde basisregels, zodat iedereen weet hoe we op onze school met waarden en normen en respect omgaan. De regel van de maand is tot de herfstvakantie: “We luisteren naar elkaar en zijn lief voor elkaar”.
De leerlingen van groep 5-6 maken hierbij een tekening. De duidelijkste wordt door de onderbouw gekozen en in alle groepen opgehangen.
- Verkeersles.
Op maandagmiddag 9 september krijgt groep 7/8 een skate en skeelerles. Daarbij gaan we het hebben over de veiligheid in het gebruik van skates en skeelers in het verkeer en andere veiligheidsmaatregelen.

Natuurlijk mogen ze ook hun kunsten laten zien in de Waterweide op de skatebaan.

Vergeet dus niet je skates en skeelers mee te nemen!
- Helpen bij het leesonderwijs.
In de groepen 3 t/m 8 is er behoefte aan ouderhulp tijdens het technisch lezen. Sommige kinderen hebben voor de effectieve ontwikkeling van hun technisch lezen extra leestijd en begeleiding nodig. Tijdens dit lezen worden woordjes en verhaaltjes gelezen.

Leestijd: bij voorkeur van 8.30 – 9.00 uur, dus aan het begin van de morgen.

De leerkrachten willen de leeshulp deze tijd inzetten op maandag- en vrijdagmorgen.


Vorig jaar is gebleken dat door de inzet van meerdere ouders de leesvaardigheid van de leerlingen enorm vooruit is gegaan. We doen daarom voor deze groepen opnieuw een beroep op enkele ouders om ons en de kinderen te helpen tijdens het leesonderwijs.

Via het strookje kunt u aangeven wanneer u kunt helpen en in welke groep u wilt helpen.

Strookje s.v.p. inleveren bij juf Marja Gerards. Alvast bedankt voor uw evt. medewerking.
- Kinderboekenweek.

In oktober is de nationale Kinderboekenweek. Het thema is dit jaar: “Klaar voor de start! Over sport en spel)”. De Kinderboekenweek begint op 2 oktober a.s.

In oktober is er opnieuw een boekententoonstelling in het speellokaal.

Op woensdag 2 oktober brengt groep 5/6 een bezoek aan de bibliotheek in Mijnsheerenland (aanvang 10.45 uur). Het onderwerp tijdens dit bezoek is: de BIEB Olympics.


- Leestoetsen ‘Estafette’ (groep 4 t/m 8)

In september zullen de leerlingen van groep 4 t/m 8 d.m.v. controletaken (woordjes lezen) worden getoetst op hun basisleesniveau. Deze toets bepaalt mede hoe de leerlingen de komende maanden zullen werken met de methode Estafette binnen hun jaargroep.


- Dag van de talen.
Op donderdag 26 september wordt in veel Europese landen de Dag van de Talen gehouden.

Wij doen deze dag – i.s.m. CSG Willem van Oranje – mee aan het talenproject ‘Leerlingen onderwijzen leerlingen’. Oud-leerlingen van ons, uit de 2e klas van de ‘Willem’, zullen deze morgen een kleine quiz geven in een vreemde taal en in deze taal enkele gesprekjes voeren met groep 7/8. Bij ons zullen Jan Berents, Manouk v.d. Wulp en Lotte Zwaanswijk in

groep 7/8 laten zien wat zij al hebben geleerd van de Engelse/Franse taal na 1 jaar voortgezet onderwijs.
- ‘Uit de kunst’.
Tijdens de lessen cultuureducatie: handenarbeid en tekenen maken we gebruik van de methode ‘Uit de Kunst’. In de maanden september en oktober zijn we uit deze methode actief bezig met het onderwerp dieren.
- Techniekmiddag.
Op maandagmiddag 23 september a.s. hebben we onze 1e techniekmiddag. Het thema is deze les in de bovenbouw: constructie.

- Nieuwe onderwijsmethodes.

Groep 4 en 5 werken vanaf dit schooljaar ook met de nieuwste methode voor taal en spelling: ‘Taal op Maat’ en ’Spelling op Maat’.

Deze methode is gebaseerd op de vastgestelde referentieniveaus voor taal en de kerndoelen voor Nederlands. Deze methode biedt herhaling, verrijking en verdieping naast de basisstof.

Het leerstofaanbod is resultaatgericht en zorgt voor een goede aansluiting op het voortgezet onderwijs.

Groep 7 zal vanaf dit schooljaar –net als groep 8– werken met de methode ‘Blits’.


Deze methode besteedt veel aandacht aan het studerend lezen. Met ‘Blits’ leren de kinderen het lezen, begrijpen en verwerken van teksten, kaarten, tabellen en grafieken.
- Informatieavond.
Tijdens de jaarlijkse informatieavond geven de leerkrachten in hun lokaal informatie over het onderwijsprogramma dat in hun groep wordt aangeboden. Tevens is deze avond een goede gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over het onderwijs aan de kinderen.
Het is deze avond niet de bedoeling om met ouders over individuele kinderen te praten.
Op alle avonden staat de koffie/thee om 19.45 uur klaar; de avonden in de lokalen starten om 20.00 uur.
30 september: groep 1/2
1 oktober: groep 4
2 oktober: groep 5/6
3 oktober: groep 7/8

- Ontruimingsoefening.


Met alle groepen zullen we op maandag 16 en donderdag 19 september a.s. een ontruimingsoefening houden. Het is belangrijk dat wij en de kinderen weten hoe gereageerd moet worden bij een calamiteit. In oktober is er nog 2x een onaangekondigde ontruimingsoefening met alle groepen.

- Leerlingenraad.

Leerlingen van groep 6 t/m 8 kunnen zich (met toestemming van hun ouders) aanmelden

voor de leerlingenraad t/m 3 september a.s. Namens het personeel zal juf Jacqueline v.d. Bosch zitting nemen in deze raad. De leerlingenraad komt tijdens het schooljaar max. 5x bij elkaar op woensdagmorgen van 8.30-9.15 uur. Meer informatie over deze raad staat op de website.


- Personeel.
Op 1 augustus jl. was dhr. Berends 40 jaar werkzaam op De Weerklank. Dit is een felicitatie waard!. Al die jaren heeft hij zich als groepsleerkracht en als adjunct-directeur ingezet voor het christelijk onderwijs in onze kern. 

Vele kinderen die zijn opgegroeid in Westmaas hebben les gehad van Bob en hebben een stukje persoonlijke ontwikkeling aan hem te danken. We zijn hem daar zeer dankbaar voor.
- Telefoonnummers.

Bij de maandbrief zit een brief m.b.t. de telefoonnummers en reserveadressen van de leerlingen. We willen de telefoonnummers en reserveadressen controleren, zodat we weten wie we kunnen bereiken in geval van nood. Wilt u het invulblad uiterlijk 13 september a.s. inleveren bij de schoolassistente, juf Marja Gerards.


- Korfbal.
Op dinsdagmiddag 10 september krijgen de groepen 3/4 en 5/6 een korfballes van
Oranje Zwart. Woensdagmiddag 25 september vindt voor deze groepen het jaarlijkse korfbaltoernooi plaats op de velden van deze vereniging. We hopen dat veel kinderen aan deze wedstrijden mee willen doen! Binnenkort kunnen de kinderen zich hiervoor aanmelden.

- Kinderpostzegels.

Vanaf woensdag 25 september a.s. gaan de leerlingen van groep 7/8 op pad om postzegels en kaarten te verkopen van de kinderpostzegelactie.

- Luizencontrole.
Op maandagmiddag 9 september vindt de luizencontrole plaats in de bovenbouw. Om een vlotte controle mogelijk te maken, deze middag s.v.p. geen haargel gebruiken en de haren niet in een staart.
Goede hygiëne is in het belang van school, ouders en kinderen. We hebben dringend behoefte aan een aantal nieuwe luizenmoeders, omdat een aantal moeders de school met de zomervakantie heeft verlaten. We hopen dat u wilt helpen: vele handen, maken licht werk.

Voor meer informatie of om u aan te melden, kunt u contact opnemen met


mevr. Karina Riksman (moeder van Wesley Hoek), tel.: 0186-572918.

- Ouderverklaring.


Via de ouderraad krijgt u volgende week een formulier m.b.t. de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage. Dit formulier, na ondertekening, s.v.p. inleveren bij juf Marja Gerards.
Groep 7/8 heeft een extra formulier gekregen i.v.m. het schoolkamp in mei 2014. Ook dit formulier s.v.p. ondertekend inleveren bij juf Marja.

- Vergadering Medezeggenschapsraad.


Op 16 september is de eerste medezeggenschapsraadvergadering van onze school. Als u bepaalde zaken besproken wilt hebben, kunt u contact opnemen met de secretaris van de MR.

- Folders.


De komende weken krijgt u via uw kind(eren) diverse folders mee naar huis. Dit zijn o.a. folders over tijdschriften, diverse typecursussen en over het gebruik van software op de ‘thuis’ computer. Wij geven deze folders geheel vrijblijvend mee naar huis: het verplicht u tot niets.

- Muziekles groep 3 t/m 8.


Vorige week heeft Esther van der Mark in de groepen 3 t/m 8 een korte muziekles gegeven. De kinderen en leerkrachten waren hierover zeer enthousiast.
De kinderen van groep 3 t/m 8 kunnen na schooltijd in kleine groepjes muziekles krijgen van Esther. Deze lessen worden gegeven op maandag- en donderdagmiddag, na 15.30 uur, op onze school. U kunt uw kind opgeven voor gitaarles, trompetles, of lessen algemene muzikale vorming. Alle kinderen hebben vorige week een folder gehad, het aanmeldingsformulier kunnen leerlingen inleveren bij juf Marja Gerards. De muzieklessen starten op 16 september.

Voor meer informative en voor al uw vragen kunt u vrijblijvend contact opnemen met:


Esther van der Mark

musicforfun.eu

esthervdmark@musicforfun.eu

+31 (0) 6 46 25 89 18


- Foto’s.


Maandagmiddag 9 september zal Agnes Troost groepsfoto’s maken van de nieuwe groepen. Deze zullen daarna op onze website worden geplaatst.

Wij wensen u een goede maand toe.

Met vriendelijke groet,

namens ieder,


dhr. S. van Schaik.


Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen,
Wij willen de telefoonnummers van de leerlingen controleren, zodat wij weten hoe en waar wij ouders kunnen bereiken in geval van problemen en/of calamiteiten.
Wilt u het strookje met de juiste gegevens uiterlijk 13 september a.s. inleveren bij juf Marja Gerards. Alvast bedankt voor uw medewerking.
Naam:
Ouder van:
Telefoonnummer thuis:
O6 nummer vader:
06 nummer moeder:
telefoonnummer op werk vader:
telefoonnummer op werk moeder:
oppasadres met telefoonnummer:
B.S.O.:
adres:
telefoonnummer:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Een aantal ouders heeft gevraagd of ze een telefoonnummerlijst kunnen krijgen van de klasgenoten van hun kinderen. Het is altijd makkelijk zo’n lijst te hebben als kinderen ergens gaan spelen.

Als u er bezwaar tegen heeft, dat uw nummer op zo’n lijst wordt vermeld, verzoeken wij u dit uiterlijk 13 september a.s. schriftelijk aan de directie mede te delen.


Naam:
Ouder van
Wil niet dat zijn / haar telefoonnummer op een telefoonlijst staat vermeld, die verspreid wordt onder de leerlingen.
handtekening:

naam: ……………………………………………………………………………………………..

ouder van ……………………………………………………………………………………..

kan op de volgende dagen: …………………………………………………………………………..……………….

helpen bij het leesonderwijs. (meerdere dagen mag ook!)

Ik wil helpen in groep: ………………………………………………..


meer informatie ontvangt u t.z.t. van de leerkracht van de groep waarvoor u zich heeft opgegeven.Groep 3/4 :
maandag- en vrijdagmorgen van 8.30 tot 9.00 uur.

handtekening:


Vragen over de schoolgids schooljaar 2013 - 2014
Wilt u na het lezen van de schoolgids de volgende vragen beantwoorden en de ingevulde vragenlijst bij de directie inleveren?
1. Wat is uw eerste reactie op deze schoolgids?
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Krijgt u door deze schoolgids voldoende informatie over de school?

ja / nee
evt. opmerkingen ………………………………………….……………………………………………………………..


3. Is de tekst van de schoolgids voor u helder en duidelijk?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Klopt het opgeroepen beeld in de schoolgids met uw eigen beeld van de school?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Wat vindt u van het uiterlijk van de schoolgids?
…………………………………………………………………………………………………….………………………………
6. Heeft u nog tips/aanvullingen/ verbeterpunten voor de volgende schoolgids?
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
7. waarvoor gebruikt u de gids; welk onderwerp zocht u? Gaf de informatie in de gids voldoende info?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Welke informatie mist u in de schoolgids?
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Hartelijk dank voor uw reactie.


Wilt u het vragenformulier voor 1 januari 2014 inleveren bij de school­leiding?

Naam: ……………………………………………………………………….

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina