Made by: Roy Wijte en Tom Blankendaal InhoudsopgaveDovnload 42.86 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte42.86 Kb.
Atlantis

Waar heeft het gelegen???

Made by: Roy Wijte en Tom BlankendaalInhoudsopgave
Titelpagina 1

Inhoudsopgave 2


Inleiding 3
De visie van Kircher 4
De visie van Plato 6
Hoe zag Atlantis eruit? 7
Een eigen onderzoekje….. 11
Atlantis in Egypte? 12
Wat had Hapgood met Atlantis te maken? 15
Atlantis in Engeland? 17
Bronvermelding 18

Inleiding

Al meer dan 2000 jaar is men in de Westerse wereld gefascineerd door het verhaal over Atlantis, een raadselachtig welvarend eilandenrijk uit de oertijd, dat door een of andere ramp plotseling onder het zeeoppervlak verdween. Sinds het einde van de vorige eeuw zijn er niet minder dan 2000 boeken verschenen en tal van films, liederen en computergames gemaakt over dit mysterieuze paradijs op aarde, dat werd verzwolgen door de woeste golven van de zee. Waar komt dit verhaal vandaan? Is het fantasie of liggen er ware historische gebeurtenissen aan ten grondslag? We hebben een heel onderzoek gedaan over de mogelijke plaatsen waar het heeft kunnen liggen, er zijn tal van theorieën over de plaats maar wij weten zelf niet of het echt bestaan heeft. We gaan het nu hebben over de mogelijke plaatsen en van wie deze theorie dat is. We behandelen onder andere de theorie van Plato (die waarschijnlijk het eerste over Atlantis schreef) en de theorie van Kircher.
Over de hele wereld zijn er naar schatting 500 mythische verhalen over een paradijs dat ten onder ging door een zondvloed, vuur of aardbevingen. Het zou best wel eens zo kunnen zijn dat er een van die verhalen echt waar is en dat er zo’n gebeurtenis heeft plaatsgevonden. (in het plaatje hieronder zijn enkele plaatsen aangegeven waar Atlantis zou kunnen liggen volgens de schrijvers en onderzoekers over Atlantis).


Waar lag Atlantis volgens de visie van Kircher?
Volgens Kircher was Atlantis net zo groot als Noord-Afrika en het Midden-Oosten bij elkaar (toen nog onder de naam van Libië en Azië). Kircher dacht ook dat Atlantis tussen Spanje, Afrika en Amerika lag wat helemaal niet zo was want het was eigenlijk het tegenwoordige Antarctica wat toen nog niet onder het ijs lag doordat de poolzones in de loop der tijd pas over Antarctica zijn geschoven (aldus tegenhangers van Kircher). Hij heeft deze kaart in 1665 getoond terwijl pas in 1881 Antarctica is gevonden (en toen lag er dus al ijs).

Hier is goed te vergelij-ken hoe groot At-lantis eigenlijk was. Het gele stuk was Libië (Noord- Afrika) en het groene stuk was Azië (Midden-Oosten). Doe je deze twee bij elkaar, dan krijg je de geschatte oppervlakte van Atlantis. Het rode stuk is Antarctica wat waarschijnlijk Atlantis dus is geweest, terwijl Kircher in 1665 waarschijnlijk verkeerd georiënteerd heeft en dacht dat het veel dichterbij lag. Ook is op dit kaartje goed te zien dat de aarde maar een oceaan heeft en de Middellandse Zee (lichtblauw ingekleurd) eigenlijk maar een “zijslootje” is van deze oceaan. (Hier is de aarde trouwens van onderaf gezien.)

Hier is nog een vergelijking van Kirchers theorie in 1665 en een nieuwe kaart van tegenwoordig.


In de kaart van tegenwoordig zie je Antartica zonder ijs bedekking, de vorm ervan lijkt heel erg op het Atlantis van Kircher, dit zou dus ook een mogelijke theorie kunnen zijn. Het zou dus kunnen zijn dat het een warm klimaat was in die tijd en dat er dus helemaal geen ijs lag op Antarctica waardoor er mens zijn gaan wonen en dat later de zeespiegel is gestegen en dat er weer een kouder klimaat is gekomen en dat Antarctica gewoon onder het ijs is komen te liggen. Kircher’s Egyptische map van Atlantis klopte precies met die van Antarctica van nu. Dus wat zou er nu gebeurd kunnen zijn?


Waar lag Atlantis volgens de visie van Plato?


De Griekse filosoof Plato (427-347 voor

Christus) was waarschijnlijk de eerste die

iets over Atlantis heeft geschreven. In zijn

verhalen (“Kritias”en “Timaeos”) vertelt

hij over een rijk dat groter moet zijn geweest

dan Noord-Afrika en Klein-Azië bij elkaar

dat ongeveer 11.000 jaar geleden heeft moe-

ten bestaan. Het “land” had bij de uitgang

van de Straat van Gibraltar moeten liggen,

zoals hij vertelde in zijn verhalen.

De naam Atlantis is afgeleid van het Griekse

woord, in het Grieks betekend Atlantis “het

eiland in Atlas” net als dat de Atlantische

Oceaan de oceaan van Atlas zou zijn. Atlantis

zou een welvarend land zijn geweest met voed- Plato (427-347 vChr.)

sel in overvloed en waar iedereen gelukkig leefde.

Totdat de staatshoofden te arrogant en meer van de we-

reld wilden veroveren. Het gevolg was dat God kwaad werd en Atlantis heeft laten zinken in een dag en een nacht.

Plato had dit alles gehoord van zijn overgrootvader die dit gehoord had van staatsman Solon die dit op zijn beurt weer gehoord had van een priester. Deze priester vertelde Solon over een overwinning van de Grieken op een leger dat buiten de Pilaren van Hercules (nu de Straat van Gibraltar) kwam en Europa wilde veroveren.Hoe zag de hoofdstad van Atlantis eruit?

Volgens Plato was de hoofdstad van Atlantis een op een geometrische manier gebouwde stad dat telkens bestond uit cirkels die waren omringd door muren en kanalen dat een totale doorsnede van 22,5 km telde. Er waren sportterreinen, een paleis en een tempel (die toegewijd waren aan de zeegod Poseidon, de bescher-meling van de stad). Ook liep er een kanaal direct naar zee om zo een goede haven te vormen voor de vloot van Atlantis. (zie tekeningen en beschrijving hieronder)


(getekend door Walter Heiland)

(plattegrond van Metropolis)

Op het zuidpunt van het eiland was deze stad gebouwd, genaamd Metropolis. Dit
zou later hun hoofdstad worden. Deze stad was enorm rijk, er stonden veel villa's en tempels. Maar het hoogtepunt was toch wel de Tempel die voor Poseidon en zijn vrouw Cleito was. Hij schijnt van zilver te zijn geweest. Er stond een gouden beeld voor van Poseidon op een strijdwagen met onder zich honderd dolfijnen en de tempel werd omringd door een muur van puur goud.
Zoals je kunt zien was Metropolis dus een bijna onneembare vesting (terwijl er ei-genlijk nooit iemand van buiten Atlantis kwam doordat men dacht dat de wereld op zou houden achter de Straat van Gibraltar)
Metropolis was een echte handelsstad. Het had vele havens en een heel ingewik-keld kanalensysteem dat door het hele eiland liep. Die hadden ze gegraven zodat overal gelost kon worden en als verdediging tegen indringers. Op het midden van het eiland lag een groot stuk grond dat zo vruchtbaar was dat je er twee keer per jaar van kon oogsten. Atlantis bleef maar rijker worden.

Ook had Atlantis een oorlogsvloot die bestond uit 1200 schepen en bemanning. Hiermee probeerden ze andere gebieden te veroveren (buiten Atlantis). In het ver-haal dat de priester tegen Solon vertelde sprak de priester over een overwinning van de Grieken op een reusachtig leger dat probeerde het tegenwoordige Europa binnen te vallen.

Plato vertelt ook dat er op Atlantis delfstoffen voorkwamen, dat er bossen waren, veel dieren (waaronder zeer grote kuddes olifanten) en dat het heel vruchtbaar was. Er lagen bruggen over gordels van zeewater die rondom de oude hoofdstad lagen. De muren om de nieuwe stad waren bedekt met koper en tin. Er waren bronnen en aquaducten brachten het water in de stad. Het koninklijke paleis stond op een eiland dat een kilometer in doorsnede was. Er was een kanaal, 90 meter breed en 30 meter diep, dat toegang gaf tot een haven waarin grote schepen konden afmeren en waar scheepswerven lagen. De kanalen werden gebruikt voor het transport van hun producten, zowel door het land als voor de handel met de ander continenten en ze werden gebruikt voor agrarische doeleinden. De kanalen doorkruisten het hele eiland en liepen er omheen. Het kanalennetwerk bevatte ook sluizen om de watertoevoer te kunnen regelen. De aanwezigheid en de opbouw van dit zeer complete netwerk wijst opnieuw op een hoge technologische ontwikkeling.
Maar waar kwam de rijkdom bij de Atlantiërs dan vandaan? De Rijkdom kwam door aanwezigheid van veel metalen Plato spreekt van de aanwezigheid van een enorme hoeveelheid metalen, waardoor de Atlantiërs rijkdom verwierven. Een van die metalen was orichalcum, van grotere waarde dan goud of zilver, wat blonk als vuur en waar een rode gloed vanaf kwam. Dit kan ook rode koper geweest zijn. Hiermee, en met koper, waren de paleizen bedekt
De grootte van de bevolking zegt ook iets over de grootte van het eiland. Plato vertelt over de hoeveelheid soldaten. In totaal heeft hij het over 1 160 000 soldaten. Als er al zoveel soldaten nodig zijn, moet de bevolking wel heel erg groot zijn willen de soldaten echt nodig zijn. Stel dat de helft van de bevolking man is, en de helft van de mannen zijn kinderen. Dan zit je al aan een bevolking van 4 640 000 personen. Het lijkt me logisch dat niet alle mannen in het leger zaten. Dus als ik gok dat ongeveer ¼ deel van de volwassen mannen in het leger zat dan heb je al snel een enorme bevolking.
Plato had dit alles gehoord van zijn overgrootvader die dit gehoord had van staatsman Solon die dit op zijn beurt weer gehoord had van een priester. Deze priester vertelde Solon over een overwinning van de Grieken op een leger dat buiten de Pilaren van Hercules (nu de Straat van Gibraltar) kwam en Europa wilde veroveren.
De oppervlakt van het hele continent Atlantis was volgens Plato 3000 bij 2000 stadiën, dit is oppervlakte van 442 km 368 km, dit is dus 162.656 km²

Op dit plaatje is nog een manier getekend hoe Atlantis zou hebben kunnen gelegen. Je ziet dat er een soort armen bestaande uit eilandjes naar continenten zoals Amerika en Europa voerden. Dit zou ook een mogelijke manier kunnen zijn hoe de legers in Europa en daarbuiten kwamen.
Een eigen onderzoekje………
Nu hebben we zelf ook onderzocht of de theorie van Plato zou kunnen kloppen en hebben in de Atlas de Atlantische Oceaan opgezocht en zien inderdaad bij de uitgang van de Straat van Gi-braltar dat de oceaan daar (de plaats waar volgens Plato Atlantis zou hebben gelegen) dat de oceaan daar zeer ondiep is. Dat zou best de oversteek van Atlantis naar het vaste land kunnen zijn geweest waar de legers van Atlantis gebruik van maakten.

(nu moet hier een plaatje komen te staan uit de Bosatlas blz 134 51e editie wat helaas nog niet is gelukt met scannen, onze excuses hiervoor)


In het rood omcirkelde gedeelte is goed te zien dat de oceaan ondiep is en dat Madeira-archipel een overblijfsel van Atlantis zou kunnen zijn als de theorie van Plato echt zou kloppen.Atlantis in Egypte???
Er is ook een raadsel dat Atlantis in Egypte heeft gelegen. Er is namelijk een Sfinx die ongeveer rond 10500 voor Christus is gebouwd. De Sfinx is uitgehouwen in kalksteen en bevat verticale en horizontale erosie. Tegenwoordig is het gebied rond de Sfinx een woestijn (vlakte van Gizeh). Dat verklaard de horizontale erosie (winderosie en schurend zand dat langs de Sfinx gaat) maar hoe komen die verticale gaten er dan in? Dat is wat de meeste onderzoekers vandaag de dag bezighoud. Volgens de Amerikaanse archeoloog John West is deze verticale erosie ontstaan door neervallende regen (stortregens enzovoorts). Dat is in deze tijd niet meer mogelijk omdat het in deze tijd een droge woestijn was. De verticale erosie moet dus heel vroeger ontstaan zijn. Zelfs voor de komst van de farao’s omdat het toen al een woestijn was. En als de farao’s dit beeld niet gemaakt hebben wie heeft het beeld dan wel gemaakt????

er rond (op dit plaatje is de Sfinx in de huidige situatie te zien)


Wanneer zal de Sfinx dan gemaakt zijn? Het kan niet in de tijd van de farao’s zijn, volgens John West zou dat aan het eind van de ijstijd kunnen zijn geweest toen het in Egypte een groen savanne klimaat was, in die tijd kwam er geregeld hevige regen voor in dat gebied. Zal de Sfinx dan in die tijd zijn gebouwd door de bewoners van Atlantis?

Er is nog een ander raadsel, de kop van de Sfinx is niet waarschijnlijk niet de oorspronkelijke kop van het dier. In vergelijking met de lengte van het lichaam, komt de schaal van de kop niet overeen.

De kop van de Sfinx is waarschijnlijk uit het originele hoofd van een leeuw uitgehakt, en door de farao’s omgetoverd tot een hoofd van een farao. Dit is een met de computer uitgewerkte kop van een leeuw, de archeologen denken dat het er ongeveer zo uit heeft gezien. Deze zou ook beter op schaal zijn geweest ten opzichte van het lichaam.

Het verhaal waar Plato mee begonnen is vertelt ook dat de inwoners van Atlantis zeer hoog begaafd waren en dat zij kennis hadden over dingen waar wij tegenwoordig weinig tot niets vanaf weten. Dit zou ook een verklaring kunnen zijn waarom zij zo’n grote leeuw konden bouwen.


Op niet al te verre afstand zijn ook nog een aantal piramides die niet uitgehouwen zijn uit de bestaande grond, kalksteen dus, maar uit blokken die op onverklaarbare wijze omhoog zijn gebracht, maar men weet ook niet hoe deze blokken zijn gemaakt. Met onze huidige technische middelen kunnen we niet eens van die zwaren blokken tillen en we zijn er ook nog steeds niet uit hoe we zo’n perfecte punt op een piramide krijgen van die omvang. Dat is dus ook weer een bewijs dat ze onze tijd ver vooruit waren
Nog een ander bewijs is dat deze piramides precies op 30º Noorderbreedte staan, dat is precies 1/3 van de afstand tussen de evenaar en de noordpool. De 3 piramides vlak bij de Sfinx staan ook precies op dezelfde wijze als de sterren van Orion in 10.450 voor Christus. Dit is opnieuw een wonder, en dat wijst er weer op dat ze grote kennis hadden.Wat had Hapgood met Atlantis te maken?
Stel dat er mensen waren die het hadden overleefd, is het dan niet mogelijk dat ze producten uit hun verzonken wereld hadden meegebracht? Zulke fragmenten zouden in handen kunnen zijn gekomen van Piri Reis, een Turks admiraal uit 1513, omdat hij oude kaarten gebruikte om zijn eigen kaart mee samen te stellen. Pas toen deze kaart in 1956 op het bureau van Hapgood terecht kwam, werd het belang ervan duidelijk.

Hapgood vroeg zich af hoe de Reiskaart de oostelijke kustlijn van Zuid-Amerika kon laten zien omdat die pas in 1513 volledig in kaart werd gebracht. En Antarctica, waarvan een gedeelte op de kaart stond, werd pas in 1820 ontdekt. Hij zond de kaart naar deskundigen uit de Amerikaanse Luchtmacht (USAF), die net zo verbijsterd waren. Terwijl ze de Reiskaart vergeleken met een geologisch overzicht van Antarctica uit 1949 dat het continent toont voordat er ijs overheen gegaan was, ontdekten de USAF-deskundigen dat die twee bijna identiek waren.

De conclusie van het USAF-rapport was: "Dit geeft aan dat de kustlijn al in kaart is gebracht voordat het door ijs werd bedekt. De ijskap in dit gebied is nu zo'n 1,5 kilometer dik. We snappen niet hoe de gegevens op deze kaart overeen kunnen komen met de geografische kennis uit 1513."

Toen haalde Hapgood nog een "onmogelijke kaart" tevoorschijn: die van Oronteus Finaeus, gemaakt in 1531. Deze toont heel Antarctica met opmerkelijk nauwkeurige details en de plaatsen waar de vlakten, bergen en rivieren zich bevonden. Deze zaken waren ook aanwezig in Antarctica volgens het overzicht van 1949 en in de beschrijving van Plato 2000 jaar daarvoor.

Deze kaarten zijn echt. De originele kaarten waarop ze zijn gebaseerd moeten zijn getekend door een volk dat een heel hoog niveau van technologische kennis had waarvan men eerder dacht dat dit alleen door de mens in deze eeuw geheel was bereikt. Om zich te kunnen ontwikkelen, moet dit volk zich bevonden hebben op een continent met een gematigd klimaat, dat een groeiende bevolking kon voorzien van voedsel. Als je Antarctica 3200 km ten noorden van de Antarctische cirkel opschuift, dan zou er gemakkelijk een zeevarende beschaving gewoond kunnen hebben.

Deze kaart is afkomstig uit het door Hapgood gepubliceerde boek Maps of the Ancient Sea Kings. De kaart is gemaakt in 1513 en was eigendom van de Turkse admiraal Piri re´is. Het land wat erop staat afgebeeld heeft precies dezelfde vormen als Antarctica zonder ijs. Er staan zelfs lengte- en breedtegraden op die onze beschaving pas in de 18e eeuw pas invoerde. Dit zet wetenschappers weer voor een groot raadsel omdat Antarctica pas in 1881 ontdekt is en toen lag er zelfs al ijs.


In 1949 is er een onderzoek op Antarctica geweest over de nauwkeurigheid van de kaart en deze blijkt zeer precies te zijn. Er moet dus een beschaving zijn geweest die deze kaart heeft kunnen maken (in de vroegste oudheid) en waarna deze kaart vele malen is gekopieerd totdat Hapgood ermee aan de dag kwam.
Atlantis in Engeland?
Er bestaat ook een theorie dat Atlantis in Engeland zou hebben kunnen gelegen. De meest populaire is misschien de theorie dat  Atlantis het vulkaaneilandje Thera of Santorini was, dat in een grote ramp ten onder ging. Het zwakke punt van de the-orie is dat Thera niet buiten de Zuilen van Hercules (de Straat van Gibraltar) lag. Volgens de aanhangers van deze theorie verging Atlantis niet 9000 maar 900 jaar geleden, gerekend vanaf de tijd van Solon (600 v.Chr.). Het is heel waarschijnlijk dat alle getallen in het Atlantis-verhaal van Plato tienmaal te groot zijn.
Volgens Plato lag de hoofdstad op de zuidkust en had het een haven. Ook was het gebied heel hoog en een steile kust, terwijl om de stad een vlakte was. De steile kust kan slaan op de witte krijtrotsen van Dover die aan de zuidkust van Engeland liggen, de vlakte zal slaan op de zuid-Engelse laagvlakte.

Atlantis lag in een vruchtbare vlakte, omringd door bergen. Dat klopt ook. De vlakte zou 370 bij 550 km groot zijn, veel te groot dus. Maar een tiende daarvan, 37 bij 55 km, komt ongeveer overeen met een rechthoek tussen Salisbury en Chichester.(zie het plaatje hieronder)

Bronvermelding

We hebben voor ons werkstuk verschillende bronnen gebruikt zoals:


Internetsites:
-http://home.wanadoo.nl/cold/atlan.htm

-http://www.atlan.org/

-http://www.flem-ath.com/aa5.htm

-http://users.pandora.be/wouter.wylin/atlantisring/atlantisite.htm

-http://www.omroep.nl/nps/radio/supplement/96/960722/mestdagh.html

-http://home.planet.nl/~zeven230/geo.1.atlantis.htm

-http://home.wanadoo.nl/timmers/antlantis.html

-http://home-3.tiscali.nl/meester7/atlantis.html


Boeken:
-Atlantis Wereld onder ijs door Rose en Rand Flem-Ath
Overig:
-Knipselkrant onderwerp AtlantisDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina