Maertge, dochter van Leendert Jansz en Trijn Jansdr, get. Pieter Huyghen, Maertge Jans, Jonge Claes Starren wijff, Trijn Jansdr 02. 11 LeentgeDovnload 1.01 Mb.
Pagina1/14
Datum26.08.2016
Grootte1.01 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Dopen

Gereformeerde gemeente te Leidschendam en Wilsveen

1586 t/m 1694

Loek van Asperen juni 2000

1586


04.10 Maertge, dochter van Leendert Jansz en Trijn Jansdr, get. Pieter Huyghen, Maertge Jans, Jonge Claes Starren wijff, Trijn Jansdr

02.11 Leentge, dochter van Jonghe Jan Leendertsz en Gheertge Lambrechts, get. Jan Leendertsz , Trijntge Leenderts

16.11 Gherrit, zoon van Cornelis Gerritsz en Machtelt Jans, get. Cornelis Baertouten, Leendert Jansz, Maertge Gherrits zijn suster

28.12 Ghijsbrecht, zoon van Rootgier Ghijsbrechtsoon Hoornaert van Halewijn in Vlaenderen en Jorijn Danijs, get. Adriaen Lourisz van Nierop, Claes Jan Beuyen, Maertge Jans, alle van Wilsveen


1587

25.01 Drie kinderen, het outste Aeltge het jonghste Belijtge, het middelste Jan, van Leendert Aergen Amen en Baertgen Huyghen, get. Leendert Cornelis Huiberden, Lijsbet Cornelis, Trijntge Claes

22.03 Matheus, zoon van Pieter Brouwer of Bitebier en Betge, Vlaminghen, get. Matheus, Tanneken de huisvrouwe van Pieter de V…

05.03 Aelbrecht, zoon van Aelbrecht Aelbrechtsz en Lijsbet Jacobsdr Schout, get. Lou Cornelisz, Adriaen Jansz van Nierop, Maertge Claes Colens

03.05 Aechtge, dochter van Harper Pietersz en Crijntge Willemsdr, get. Jan Woutersz zijn broeder

17.05 Willem, zoon van Claes Willemsz en Anna Boonen aen de Leitsendam, get. Jan Willemsz , Maertge Jansdochter, Adriaen Willemsz

31.05 Ghijsbrecht, zoon van Cornelis Louwerisz van Nierop en Neeltge Jansdr, get. Jan Thiel, Adriaen Claesz, Anna Ghijsen

28.06 Een kindt van de molenaer aen de Dam

12.07 Een kindt van Joris Cornelisz

23.08 Jaepge, dochter van Otto Anthonisz Cruickvercoper tot Delft, en Tanneken Corsen, get. Willem Pietersz, Hillegont R… zijn huisvrouwe

23.08 twee kinderen gedoopt

00.08 Mathijs, zoon van Crijn Gerritsz en Grietge Thonis, get. Cornelis Dircksz, tot Delft, Willem Thonisz te Wilsveen, Aeffgen Garrebrants van Wensveen

00.08 Jacob, zoon van Pieter Gherritsz en Maertge Goverts get. Jan Ghijs, Leendert Gherritsz, Grietge Pieters

00.08 Jacob, zoon van Thomas Jacobsz en Gheertge Maertens, get. Cornelis Adriaensz, Frans de Vlaming, Lijsbet Fransen

29.11 Annitge, dochter van Cornelis Pietersz Sloothaeck en Maertge Claes, get. Dirck Pietersz, joffrou Lijsbet de huisvrou van Bartholomees van Diemen, Annitge Claes

29.01 Belij, Leendert Cornelis Huiberden en Maertgen Aergens, get.Maerten Adriaensz, Sijburch Leendertsz, ende Martijntge Aergens


1588

31.01 Cornelis, zoon van Joris Gherrit Louwen en Neeltge Thonis, get.Jacob Aertsz Jan Leendertsz Maertgen Gherrits

07.02 Pieter, zoon van Balthen Heindrickz en Zijburchge Pieters, get. Pieter Pietersz Snijder, Pieter Cornelisz van Bleiswijck, Crijntge Dammas aen de Groenewegh

06.03 Leendert, zoon van Cornelis Leendertsz en Neeltge Jans, get. Pieter Gherritz, Cornelis Lourisz van Leyderdorp Lijsbetge Jans

20.03 Barber, dochter van Claes Leenertsz van Bruissel en Maertge Jans van Rijswijck, get. Jan Huyghensz van der Dussen, … van Schravesande, Jannitge Leenderts van Bruissel, Leentgen Heyndricx van Antwerpen

20.03 Aeriaen, zoon van Louris Ghijsen en Maertge Gerrits, get. Pieter Huyghen, Adriaen Claesz Neeltge Pietersdochter

17.04 Dignaer, zoon van Jan Blanck Dignaer en Ploentge Jacobs, get. Cornelis Dircksz Brouwer, Arrys Arrysz, Maertge Jacobs

17.04 Leonardt, zoon van Jan Leonartsz en Maertge Thonisdr, get. Clement Leendertsz, Jan Leendertsz, Catharina Leendertsdr.

In de somer Pieter, zoon van Adam Adriaensz van Soetermeer en Maertge Jansdr, get.Trijntge Claes, Cornelis Pietersz

06.06 Elizabeth, dochter van Cornelis Gherritsz en Neeltge Bouwens, get. Ewout Ghijssen, Mees Cornelisz Leenken Hubrechts

03.07 Bonifaes, zoon van Gherbrant Boonen en Maertge Jansdr, get. Michiel Jansz, Jan Cornelisz , Maertge Boonen.

03.07 Neelken, dochter van Jan Arien en Maertge Pieters, get. Maerten Tijnssen, Ghijsbrecht Floris, Neelken Jans

14.08 Pieter, zoon van Thonis Aelbrechtsz en Aefgen Aergens, get. Adriaen Jansz en Maertge Jans
1589

05.02 Jan, zoon van Leendert Jansz en Trijn Jans, get. Willem Haddeman, doch daer quam een ander in zijn plaets Govert Jacobz, Elizabeth Pieters

19.03 Pieter, zoon van Cornelis Pietersz Sloothaeck en Maertge Claes, get. Adriaen Dircxz Visscher, Ploen Jansz, Maertgen Adriaens

05.04 Adriaen, zoon van Lou Ghijsen en Maertge Gherrits, get. Jan Thielen, Gherrit Willemsz, Maertge Dircx

03.09 Grietge, dochter van Tonis Aelbrechtsz en Aefgen Aergens, get. Adriaen Dircksz, Baertge Aergens, Lijsbet Jansdochter

10.09 Cornelis, zoon van Leendert Ghijsen en Gheertge Cornelis, get. Joost Cornelisz, ...ewit Ghijsen, Ariaentge Cornelisdochter

25.07 Annitge, dochter van Harper Pietersz en Crijntge Willems, get. Maertge Pieters, Ploentge Jans

29.10 Grietge, dochter van Baertout Cornelisz en Leentge Cornelis, get. Leendert Ghijsbrechtsz, Ariaentge Cornelisdr, Maertge Cornelis

12.11 Jan, zoon van Cornelis Gherritsz en Machtelt Jansdr, get. Gerrit Pietersz, Lou Ghijsen
1590

04.02 Commertge, dochter van Willem Thonisz en Crijntge Leenderts, get. Joris Gherritsz, Maritgen Leenderts, Ariaentge Dircx

28.02 Leendert, zoon van Jan Othiersz en Lidewij Jansdr, get. Symon Claesz (Smet), Jacob Lievens, Reintgen Adriaensdr

23.04 Leendert, zoon van Mathijs Pietersz en Leentge Leenderts, get. Leendert Jansz, Jacob Leendertsz, Jannitghen Jans

29.04 Adriaen, zoon van Jan Jansz en Maritgen Cornelis, get. Cors Pietersz, Jan de Vries, Machteltge

06.05 Neeltgen, dochter van Jan Dignaersz en Pluentgen Jacobs, get. Jan Claesz, Ariaentgen Jans, Neeltgen Jacobsdr

01.07 Maertgen, dochter van Joris Dirrixz en Maertgen Jans, get. Cornelis Dierixsen , Maerten Jansdr, Maertgen Willemsdr

16.09 Annetge, dochter van Pieter Geeritsen en Maertgen Govertsdr woonen tot Stomwijck, get. Jan Govertsz, Lijsbet Jansdr

04.11 Jan, zoon van Rogier Gisselaer en Terijne, get. Mr Pieters Wils, Willem Jacobs, Catelijne Gerrits

25.11 Aeltgen, dochter van Jan Ariensz Visscher en Maertge Pietersdochter, get. Jan Janssen, Maertgen Feijsen jonghe dochter

25.11 Ariaengen, dochter van Lauweris Gisbrechs tot Wilsveen en Maertgen Gerritsdochter, get. Jan Thielen tot Wilsveen, Maertgen Maertensdr, Pluengen Maertensdr

09.12 Pieter, zoon van Lenaert Cornelisz en Maertgen Ariens, get. Lauweris Ariensz, Arent Cornelisz , Appoleunia Cornelisdr

23.12 Roelant, zoon van Fictoor Pietersz en Maertgen Lenaers, get. Dieloff Ariensz, Arie Lauwerensz, Arnodina Jorisdr

25.11 Aeltgen, dochter van Jan Arenssen Visscher en Maertgen Pieters, get. Maertgen Feijsen, Jan Janssen

09.12 Pieter, zoon van Lenaert Cornelisz in Wilsveen en Maertgen Ariensdr, get. Lauweres Arentssen, Arent Cornelisz, Applonia Cornelisdr

23.12 Maertgen, dochter van Cornelis Dirrixsz en Maertgen Jacobsdr, get. Maerten Claesz, Jannetgen Maertensdr, Maertgen Jansdr

26.12 Ariaengen, dochter van Lauweris Ghisbrechsz en Maertgen Gerritsdr, get. Jan Thielmansz , Maertgen Maertsen jongedochter, Pluentghen Maertens jonghe dr

30.12 Roelant, zoon van Fictoor Pietersz en Maertgen Leendersdr, get. Dieloff Arienz, Arie Lauwersz , Arrondijne Jorisdr


1591

13.01 Annetgen, dochter van Harper Pietersz en Quirintgen Willemsdr, get. Jan Pietersz, Vollitgen Ariensdr, Neeltgen Moymans

24.02 Jan, zoon van Vranck Jansz en Geertgen Claes, get. Cornelis Aertsz, Jacob Claesz, Maertghen Jansdr

24.03 Jan, zoon van Lenaert Jansz en Trintgen Jans, get. Jacob Jansz, Aryen Hendricxz, Machtel Jansdr

05.05 Leentgen, dochter van Aryen Claesz en Leentgen Franssen, get. Pieter Huybrechsz, Aegtgen Jansdr, Aeltgen Willemsdr

23.05 Janneken, dochter van Maertgen Thuenisdr, weduwe en Clement Lenaersz, get. Ghertgen Lammen, Trijntgen, Jan Arentsen

02.06 Maertgen, dochter van Cornelis Jansz Schouts soone en Aeltgen Claes, get.Jacob Jacobss, Machtelt Jans, Geertgen Evertsdr

30.06 Trintgen, dochter van Leendert Leendersz en Lintgen Jansdr, get. Cornelis Gerritsz, Maertgen Ariaens, Maertgen Huygendr

19.07 Annetgen en Maerten, dochter en zoon van Quirijn Gerritssen en Grietgen Thuenis, get. Herper Pietersz, Leentgen Arents, Annetgen Jacobs, Jan Arents, Maertgen Gerrits, Maertgen Claesdr

24.11 Leendert, zoon van Lauwers Arentsz en Sijburch, get. Dierlof Arentsz, Leendert Cornelisz, Maritgen Arentsdr

11.11 Appolunye, dochter van Thomaes Jacobsz en Geertgen, get. Cornelis van Noort, Elysabet Pietersdr

1592


09.02 (sporckel) Arye, zoon van Gerrit Wullemsz en Pluentgen, get. Pieter Pietersz , Aeltgen Joosdr

26.04 Claesgen, dochter van Jan Dignaersz en Pluentgen Jacobs, get. Arie Jacobsz den Boer, Maertgen Jacobs, Pieternelle Dignaers

18.05 Beatrijs, dochter van Herper Pietersz en Kerijntge, get. Jan Wautersz, Aritgen Leendertsdr, Pluentgen Joorisdr

24.05 France, Arije Claesz Bueyen en Leentgen, get. Cornelis Diericxz uuten Haghe, Corssiaene van Soetermeer, Maritgen Heyndericxdr

28.06 Thuenis, zoon van Wullem Thuenisz en Kerijntgen, get. Arent Thuensz, Arye Arentsz, Leentgen Leendertsdr

23.08 Jacob, zoon van Cornelis Gerritsz en Machtel, get. Kors Jansz van Kadtwijc op den Rijn, Griettgen Pietersdr

05.09 Joos, Abel Moerman Maeiken

09.11 Arije, zoon van Arije Arentsz en Arijane, get. Cornelis Gerritsz, Neelken Alewijns

15.11 Neelken, dochter van Leendert Cornelisz en Maritgen, get. Jacob Lauwersz van Berchenshouck, Lijdewijn Arentsdr, Sijburch Leendertz van Soetermeer

28.11 Cornelis, zoon van Arent Cornelisz en Barbele, get. Daniel Arentsz, Pieter Claisz Sterre, Claertgen wonende in Stompwijc


1593

22.03 Lijdia, dochter van Cornelis Jans Schout en Aeltgen, get. Jan Sieren, Terrijntgen Daendele

22.03 Pieter, zoon van Cornelis Pietersz, get. Sijmon de Visser, Pluene Smets

27.06 Beertgen, dochter van Lauwerens Arents, get. Sijbrecht, Huijghe Jansz , Terrijntgen Wullemsdr, Maritgen Arentsdr

05.09 Diewertgen, dochter van Anthuenis Aelbrechtz en Eftgen, get. Pauwels Arentsz, Neelken Jacobsdr, Maritgen Maertensdr

03.10 Maritgen, dochter van Arije Claisz en Leentgen, get. Phlips Cornelisz van Loosduynen, Eghtgens Jansdr, Maritgen Gerritdr

03.10 Leendert, zoon van Berthaudt Cornelisz en Pluentgen, get. Cornelis Gerritsz, Jan van Alffen, maer hij en wasser niet present

31.10 Jan, zoon van Cornelis Arentsz en Maritgen, get. Phlips ende Weijntgen Dielofsdr

14.11 Grietgen, dochter van Dammes Heijndericxz en Beertgen, get. Jooris Arentsz , Pieterken Heindericxdr, Heijndericxken Diericxdr

14.11 Clais, zoon van Frans Jansz en Geertgen, get. Leenaert Claisz, Terrijn Jansdr, Sent Jansz


1594

23.01 Ariaentgen, dochter van Cornelis Claisz en Neelken, get. Adriaen Jansz Schoudt van Stompwijc, Maritgen Jansdr

30.05 Abraham, zoon van Thooren op Stompwijck en Maritgen, Heynderic Heyndericxz, Meeus Arentsz, Maritgen Cornelisdr
1593

26.06 Grietgen, dochter van Jooris Schenck en Maritgen, get. Maritgen Wullemsdr, Arijane Diericxdr, Joos Pz

26.06 Jacob, zoon van Leendert Cornelis Huybrechtsz en Maritgen, get. Abraham Davidtsz, Pieter Heindericxz, Sijbrech
1594

21.08 Maeiken, dochter van Wullem Thuenisz en Terrijntge, get. Pieter Cornelisz Snier, Maritgen Tuenisdr

16.10 Meeus, zoon van Cornelis Jansz secr tot Stompwijc en Aeltgen, get. Jan Jansz sijn broer
1595

08.01 Ariane, dochter van Cornelis Diericxz , Merten, get. Pieter Claisz, Eghte Clais Sterrensdr

08.01 Maritgen, dochter van Jan de Visser en Maritgen, get. Kees Arentsz, Weyntgen Dielofsdr, Ariaene Sijmonsdr

08.01 Pluentgen, dochter van Arije Claisz en Leentgen, get. Jewert Gijsenz, Machel Jansdr

22.01 Neelken, dochter van Arent Arentsz, en Ariaene, get. Dieric Sijmonsz

19.02 Elijsabeth, dochter van Abel Moerman, en Maeiken, get. Calleken Coolsaet

19.02 Terrijntgen, dochter van Berthoudt Cornelisz en Maritgen, get. Pieter Gerritsz, Geertgen Cornelisdr, Eght Sterrendr

27.03 Janneken, dochter van Cornelis Jansz en Nijsken, get. Pieter Gerritsz, Brechtgen Jansdr, Leentgen Cornelisdr

27.03 Maritgen, dochter van Cornelis Gerritsz en Machel, get. Jan de Schipwercker tot Voorburch, Terrijn Jansdr

02.04 Pieter, zoon van Anthuenis van den Nessef en Janneken

30.04 Grietgen, dochter van Jooris Schenck en Maritgen, get. Joos Pz

11.06 Cornelis, zoon van Pieter Gerritsz en Maritgen, get. Cornelis Gerritsz

25.06 Jan, zoon van Arije Jansz en Barbele, get. Arije Jansz, Tijs Corssen, Terijn Leendertsdr,

29.10 Arije, zoon van Jan Gerritsz en Ariane, get. Jan Diericxz Clein, Arije Leendertsz

27.12 Jacob, zoon van Leendert Jonghe Jansz en Terrijntgen, get. Abraham Jansz secr. tot Soetermeer, Elijsabeth Jacobsdr in de Haech, Leendert Pauwelsz van Rijsick
1596

16.06 Gijs, zoon van Maritgen Cornelisdr, get. Cornelis Gijsen, Leendert Cornelis, Aeltgen Cornelisdr.

16.06 Neelken, dochter van Cornelis Gerritsz en Neelken, get. Pieter Gerritsz

24.03 Terrijntgen, dochter van Arije Claisz en Leentgen, get. Lautgen …, Maritgen Cornelisdr

24.03 Pieter, zoon van P van ontrent Luycke en Truijken, get. Clais Leendertz Colen, Abel Moerman.

28.07 Leendert, zoon van Jacob Leendertz en Pluentgen, get. Wullem Adriaensz Decker, wonende in Nieucop, Janneken Leendertsdr, wonende int Suyteynde van Delff, Leendert Cornelisz Schipper tot Schiedam woonende

04.08 Maritgen, dochter van Meeus Claissen en Maritgen, get. Cornelis Pietersz

11.08 Leendert, zoon van Cornelis Jansz Cock en Geertgen, get. Gijs Jansz, zijn broer, Bastiaen Leendertsz, Ingnetgen Aldersdr

20.10 Neesijen, dochter van Geerloff die Snijder, tot Wilsveen, get. Cornelis Michielsz, van Soetermeer, Aeltyen Claesdr, Trijn Jansdr.

24.11 Neesijen, dochter van Balthen Heijnricksz en Sijburch Pietersdr, get.Pieter Lourisz, Neeltijen Boudewijnsdr

08.12 Leenaert, zoon van Hillebrant Adriaenss en Maritije Cornelisdr, get. Krijn Sijmenss, Cornelis Arentss, Maritije Cornelisdr
1597

12.01 Marten, zoon van Gerret Willemss en Pluentien Arentsdr, get. Lieven Martenss, Jacob Willemss, Weintijen Dieloffsdr

12.01 Aeffijen, dochter van Jan Blanck, get. Ariaen Jacobss den Buyr op Hoogeveen, Lijsbet Dignaersdr

23.02 Pieter, zoon van Dammes Heinricss en Beertyen Arentsdr, get. Pauwels Heinrickss, Arent Corneliss, Immetyen Hendricksdr

23.03 Pieter, zoon van Cornelis Pieterss Sloothaeck en Marityen Claesdr, Leydtschendam, get. Trijn Ariaensdr

18.05 Trijntyen, dochter van Aeriaen Janss en Barbara Lenaert, Lenaert Janss broeder van de vader, Jannetye Jansdr, Neesye Jacobsdr

25.05 Aeriaen, zoon van Willem Thoniss en Kerijntye Leendertsdr, get. Jan Leenderss, Jobken Thonis tot Delff

25.05 Wouter, zoon van Cornelis Ary Woutersz en Maritye Cornelisdr, get. Cornelis Gerrits, mercktschipper tot Wilsveen, Jouffrouwe Waegewijns

15.06 Lijsbeth, dochter van Cornelis Gerritss en Machtelt Jansdr, get. Cornelis Claess, Aechtyen Claesdr, Maritye Gerritsdr.

15.06 Cornelia, dochter van Quyrijn Sijmonss en Trijntye Cornelisdr, get. Aeriaen Corneliss, Maritye Cornelisdr, Pluentye Cornelisdr.

29.06 Gijsbert, zoon van Jacob Aeriaenss en Annetye Cornelisdr, get. Cornelis Gijsen, Leendert Corneliss, Maritye Aeriaensdr

29.06 Jan, zoon van Gerrit Jansz en Pluentye Martensdr aen de Leydtschendam, get. Dirck Jansz, Jan Jansz, Geerburch Jansdr

13.07 Pieter, zoon van Jan Visscher en Maritye Pietersdr, get. Harman Jansz, Cornelis Pieterss tot Rijswijc, Grietye Jansdr

13.07 Anneken, dochter van Jan Wouterss en Jannetye Lenaertsdr, get. Joost Gerritss Timmerman, Maritye Gerritsdr, Janneken Kerijnen.

10.08 Leendert, zoon van Leendert Pauwelss en Maritye Jansdr, get. Pauwels Aeriaens, Jacob Janss, Grietye Louwerisdr

16.11 Simon, zoon van Cornelis Timmerman op Wilsveen en Geertye Claesdr, get. Claes Martenss, Maritye Herpersdr,

28.12 Jan, zoon van Leendert Corneliss en Maritye Aeriaensdr, get. Louweris Aeriaenss, Huybert Corneliss, Maritye Aeriaensdr
1598

18.01 Jannetye, dochter van Lenaert Gijsen en Geertye Cornelisdr, get. Barent Dirckss, Leentyen Cornelisdr, Maritye Joostendr.

18.01 Cornelis, zoon van Ewout Gijsen en Claesye Quyrinen, get. Cornelis Gijsen, Jan Quyrijnss, Neeltye Gijsendr

01.03 Jaepijen, dochter van Cornelis Aeriaens, get. Claes Daemenss, Leentye Dircxdr, Jaepije Aeriaensdr.

10.05 Maritije, dochter van Aeriaen Aerts, get. Adriaen Jansdr, Rugen Leendert aen den Dam, Annetijen Alewijns, Maritijen Martensdr

17.05 Jacob, zoon van Cornelis Janss secr en Aeltijen Claesdr in Stompwijck , get. Leendert Janss d’oude secretaris, Willem Janss tot Delft, Brechte Claesdr tot Hillegom

14.06 Martijnten, dochter van Jacob Janss en Aechte Claesdr, aen de Ommedijck, get. Jan Corneliss Jonckman, Trijn Cornelisdr, Janneken Jacobsdr tot Voorburch

09.08 Neeltyen, dochter van Thomas Jacobss en Geertyen, aen den Dam, get. Job van Delff, Beertgen Aeriaensdr, Maritye Dircksdr beyde aen den Dam

23.08 Cornelis, zoon van Jan Pieters alias Wouterss en Aeriaentye Leendersdr, get. Herper Pieterss, Huybrecht Corneliss, Marityen Pietersdr

18.10 Maritye, dochter van Leendert Leenders alias Pouwels en Maritye Jansdr in Stompwijc, get. Jan Jacobss, Maritye Jansdr, Ide Jansdr

13.12 Cornelis, zoon van Hillebrant Arentss en Maritye Cornelisdr, in Stompwijck, get. Huych Arents, Evert Janss, Pleuntyen Cornelisdr

1599


28.02 Aeriaen, zoon van Jacob Adriaenz en Anna Cornelisdr, get. Huych Adriaensz, Leendert Cornelisz, Neeltgen Douwendr

28.03 Neeltgen, dochter van Cornelis Gerritsz en Neeltyen Bouwensdr, get. Leendert Jansz Jonge Jan, Aeriaentge Cornelisdr, Trijn Claes Sterrensdr.

31.05 Aeriaen, zoon van Ewout Gijsbrechtsz en Claesgen Quirijnen, get. Joost Cornelisz, Cornelis Leendertsz, Neeltgen Gijsen van Soetermeer

27.06 Janneken, dochter van Gerrit Willemsz en Pluentgen Arentsdr, get. Aeriaen Jacobsz tot Voorburch, Lijsbeth Arensdr van Delff, Machtelt Dieloffsdr

08.08 een jonckman

03.10 Cornelis, zoon van Cornelis Aeriaensz, van Stompick en Maritgen Cornelisdr, get. Arent Cornelisz, Egbert Cornelisz, Maritgen van Nieucoop

05.12 Jan, zoon van Frans Jansz en Neeltgen Jorisdr, get. Heinrich Jansz, Cornelis Jansz, Jannetyen

12.12 Claesyen, dochter van Jan Gerritsz en Adriana Dircksdr, get. Hubert Cornelisz, Maritgen Dircksdr, Weintgen Dieloffsdr.

26.12 Engeltyen, dochter van Cornelis Aeriaensz en Lijsbeth Jacobsdr van Notorp, get. Jan …brechtz, Leentge Meesen, Sijbrechtyen Lenertsdr
1600

23.01 Symon, zoon van Quyrijn Symonsz en Trijntghen Cornelisdr, get. Jan Symonsz, Egbert Jansz, Grietge Symonsdr

20.02 Dirck, zoon van Jan Jansz en Leentghen Cornelisdr, get. Leendert Jansz oudt secretaris, Floris Arentsz, Maritghen Dircksdr

05.03 Maritghen, dochter van Jan Woutersz en Aeriantghen Lenaertsdr, get. Adam Leenaertsz

05.03 Cornelis, zoon van Franck Jansz en Geertghen Claesdr, get. den froue van Jan Visscher, Aeriaen Aertsz, Lijsghen Jansdr

25.06 Jannetghen, dochter van Aeriaen Aertz en Aeriaentge Jandr, get. Aeriaen Cornelisz, Immetghen Leendersdr, Maritghen Tijsdr.

16.07 Jacob, zoon van Johan Aelbrechtz en Apolonia, get. Jan Maras, Pieter Termentiers, Tanneken Maillaerts tot Delff alte samen woonachtich tot Delff

12.11 Dirck, Jans van der Burch en Jan Lourisz gebroeders van Delff

10.12 Maritghen, dochter van Mattheus Jansz en Aeltghen Lenertsdr, get. Aeriaen Lenertsz Jonckman, Goeltgen Lenertsdr, Margrieta Jansdr

31.12 Korstiaen, zoon van Hillebrant Arentz en Maritghen Cornelisdr tot Stompwijck, get. Aeriaen Cornelis Corsz, Evert Jansz en sijn suster van Voorburch


1601

28.01 Pleuntghen en Ewoutghen, dochters van Quirijn Lenaertz en Jannetghen Eldersdr, get. Gijsbrecht Michielsz, Trijn Leendertdr, Jaen Leendertsdr, Aeriaen Leenderts, Jan Pietersz, Maritghen Aeriaen Ewoutsdr

28.01 Grietgen, dochter van Ewout Gijsen en Claesghen Krijnen, get. Neeltghen Gijsen, Lou Gijsen, Trijntghen Theeusdr

11.03 Adam en Eva, zoon en dochter van Henrich Quyrynsen, schoenlapper aen de Dam en Maritge Jansdr, get. Aeriaen Jansz Schout, Jacob Barentsz, Willem Michielsz aen den Dam, Geertghen Claesdr, h.v. van de secr tot Voorburch, Gerritghen Gerritsdr, Maritghen Jansdr in ‘t Peert. Aen den Dam

01.04 Claes, zoon van Pieter Jansz en Truytghen Claesdr, get. Jan Woutersz, Pieter Claesz, Apolonia h.v. van Jan die Vlaminck

23.04 Cornelis, zoon van Maurijn Woutersz en Annetghen, get. Aeriaen Gerritsz tot Wilsveen, Jan Louwen, Maritghen .e.oens aen den Dam

13.05 Krijntghen, dochter van Jan Willemsz en Pleuntghen Leendertsdr, get. Harper Pietersz, Aechtghen Herperts, Baertghen Willems

13.05 Willem, zoon van Gerrit Willemsz en Pleuntghen Arentsdr, get. Claes Jacobsz aen den Dam, Aeriaen Wijbertz, Janneken Willemsdr

10.06 Trijntghen, dochter van Jan Woutersz en Aeriaentghen Leendertsdr, get. Harper Pietersz, Marijtghen Pietersdr, Aeffken Claesdr van Delff

01.07 Leendert, zoon van Cornelis Gerritsz, mercktschipper van Wilsveen en Neeltgen Bouwensdr, get. Cors Sijren, Leendert Jonge Jan, Anneken Cornelisdr.

29.07 Neeltgen, dochter van Ariaen Cornelisz en Maritgen Jacobsdr, get. Jacob Cornelisz, Neeltgen Cornelisdr,

09.12 Aeriaentge, dochter van Quirijn Simensz en Trijntge Cornelisdr, get. Jonge Claes Baertsz, Jannetge Cornelisdr, Neeltgen Jansdr

23.12 Trijntgen, dochter van Aeriaen Leendertsz en Grietgen Jansdr, get. Cornelis Gerritz alias Schout, Neeltgen Leendertsdr, Goeltge Leendertsdr.
1602

10.03 Baertgen, dochter van Cornelis Dircxz en Martijntgen Claesdr, get. Jan Aeriaensz secretaris, Lijsbeth Schouts wijff, Aechtgen Claesdr

21.04 Jan, zoon van Aeriaen Gerritsz en Pluentgen Martensdr, get. Arent Pietersz, Jan Gerritz, Magdalena Jansdr

21.04 Willem, zoon van Jan Willemsz en Pleuntgen Leendertsdr, get. Leendert Willemsz, Jan Leendertsz, Grietge Willemsdr

30.06 Jacob, zoon van Cornelis Gerritz en Machtelt Jansdr, get. Ghijs Jeroensz, Leendert Pauwelsz, Aechtgen Claesdr

10.07 Pieter, zoon van Adriaentje Jansdr, get. Herman Duijsent, Jan Claesz Cuijper, Grietgen Jansdr

03.07 Maritgen, dochter van Cornelis Arents en Neeltgen Lourisdr, op Stompwijck, get. Huijch Arensz, Trijntgen Arentsdr, Wijntgen Pietersdr

15.09 Jan, zoon van Marttheus Jansz en Aeltgen Leendertsdr aen de Dam, get. Dijrick Leendertz, Louris Jansz, Jannetgen Jansdr

15.09  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina