Managing Human ResourcesDovnload 164.72 Kb.
Pagina1/12
Datum25.07.2016
Grootte164.72 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Managing Human Resources

Auteur Ir. J.H.T. Meijer

Studie MBA-IM03 (Newport Business Academy - www.newportacademy.nl)

Vak HRM management

Docent Yves Goossens

Versie 1.1

Datum 17-08-2003

Voorwoord/verantwoording


In voorliggend werkstuk wordt aan de hand van de gestelde eisen (performance requirements, zie bijlage A) het human resources management van een organisatie uiteengezet. Per hoofdstuk wordt, waar mogelijk en van toepassing, ingegaan op de situatie bij de werkgever van de auteur, het ministerie van Defensie.
Overigens is de inhoud van dit werkstuk niet vooraf voorgelegd aan genoemd ministerie van Defensie. Het werkstuk is geschreven op persoonlijke titiel en geeft dan ook niet noodzakelijkerwijs het formele standpunt van het ministerie van Defensie weer.
Conform aanwijzingen van de docent is de inhoud voornamelijk gebaseerd op praktijkervaringen. Aan één kant is dat plezierig, aan de andere kant heb ik toch ook wel moeite ondervonden met het invullen van de requirements met eigen praktijkervaringen.
Weliswaar ben ik nu ca. dertig jaar werkzaam bij het ministerie van Defensie, maar een speficieke functie in het HRM-domein heb ik nimmer vervuld. Wél heb ik ervaring als dienstchef van personeel van de technische dienst aan boord van onderzeeboten en fregatten, alsook bij verschillende afdelingen in ondersteunende organisaties te Den Helder en Den Haag.
Het zijn met name laatstgenoemde ervaringen en daarop gebaseerde zienswijzen die leidend zijn geweest bij het invullen van de gestelde eisen.
Den Haag, juli 2003.
Ir. J.H.T. Meijer.

Wijzigingen


Naar aanleiding van commentaar van de docent (ref e-mail ygo@skynet.be, dd 4 augustus 2003 ten 14.47) zijn enige aanpassingen verricht. Versie 1.1 kent dan ook navolgende wijzingen t.o.v. versie 1.0:

  • PR 3 is geworden tot PR 3 (1).

  • PR 3 (2) is toegevoegd.

  • PR 4 (1) en PR 4 (2) zijn toegevoegd.

  • PR 9 is toegevoegd.

  • PR 4, 9 en 10 is geworden tot PR 10 (0); de paragraaf ‘De grote defensieverandering: SAMSON’ is verplaatst vanuit dit hoofdstuk naar PR 4 (2).

  • PR 10 (1) en PR 10 (2) zijn toegevoegd.

  • PR 11 is geworden tot PR 11 (1).

  • PR 11 (2) is toegevoegd.

  • Bijlage B is toegevoegd.

Tenslotte zijn enkele kleine redactionele verbeteringen aangebracht (bv herstel van taalfouten).
Inhoud


Voorwoord/verantwoording 3

Wijzigingen 4

Inhoud 5

PR 1: Invloed van wet(swijziging) op HRM 8

Inleiding 8

Rechtvaardigheid als uitgangspunt 8

Nederlandse wet- en regelving 8

Regelgeving bij Defensie 8

PR 2: Beoordelingen en HRM 9

Inleiding 9

Eigen ervaringen bij Defensie 9

Onafhankelijke beoordelaars 9

Geobjectiveerde beoordelaar 9

360-graden beoordeling 10

Opmerking over het delen van kennis en ervaring 10

PR 3 (1): Personeelsplanning bij Defensie 11

Inleiding 11

VBTB en ILS/LSA 11

Logistic Support Analysis: een uitleg 11

Extrapolatie: van ‘materieel’ naar ‘bedrijf’ 12

Nabeschouwing 12

PR 3 (2): Personeelsplanning bij Defensie 13

Inleiding 13

BOT versus BBT 13

Ontwikkeling in 2002 13

Ontwikkeling in 2003 14

PR 4 (1): Doelstelling Defensie: vredesmissies in de wereld 15

Inleiding 15

Maatschappelijke aspecten 15

Ethische aspecten 15

Gezondheidszorg 15

Ontspanning 16

Tot slot 16

PR 4 (2): Doelstelling Defensie: Grootscheepse afslanking 17

De grote defensieverandering: SAMSON 17

Beschouwing 17

HRM-betrokkenheid... 17

PR 5: Werving en selectie bij Defensie 19

Introductie van TRIP 19

Mijn ervaringen bij Defensie 19

Nabeschouwing met kritische kanttekening 19

TRIP: een toelichting 20

Het doel van TRIP 20

Wie zijn ervoor in aanmerking gekomen? 20

Een wereld vol mogelijkheden en kansen 20

Training en opleiding 20

Procedure bij TRIP 21

Selectieproces 21

PR 6: Arbeidsvoorwaardenbeleid 22

Inleiding 22

Documentatie van arbeidsvoorwaarden bij Defensie 22

Financiële compensatie: salaris + pensioen 23

Overige compensatie, w.o. incidentele gratificaties 23

Opmerking ‘in de marge’: topsalarissen voor bestuurders 24

PR 7: Technologie en personele competenties 25

Inleiding 25

‘Information-‘push’ versus information-‘pull’ 25

Intranet: kennis en ervaring delen in de organisatie 25

Standaardisatie van processen 25

PR 8: Vakbonden en HRM 27

Algemeen 27

“Vakbond” bij Defensie 27

Medezeggenschap bij Defensie 27

PR 9: Invloed van demografische ontwikkelingen op Defensie 29

Inleiding 29

Aspecten van demografie 29

Vergrijzing 29

Stijging opleidingsniveau 29

Toenemende arbeidsmobiliteit 29

Wijzigende arbeidsverhoudingen 29

Vrouwen en allochtonen op de arbeidsmarkt 29

Verschuivend rollenpatroon man/vrouw 29

Privé-leven tov werk 30

PR 10 (0): Problemen van multinationale/multiculturele aard 31

Inleiding 31

Defensie als ‘multinational’? In elk geval als ‘multicultural’! 31

Defensie in het buitenland 31

De defensieonderdelen onderling... 31

En binnen een afzonderljke defensieonderdeel... 32

PR 10 (1): Problemen van multinationale/multiculturele aard 33

Inleiding 33

Een lange tijd terug... 33

...en terug naar het heden! 33

Persoonlijke appreciatie 33

PR 10 (2): Problemen van multinationale/multiculturele aard 35

Inleiding 35

Koninklijke marine in de West 35

Politieke ontwikkelingen op Curacao en Defensie 35

HRM-anticipatie op deze ontwikkeling: een mogelijkheid... 35

Slotopmerking 35

PR 11 (1): HRM en effectieve werkrelaties 36

Inleiding 36

Curaçao en omgeving, 1991 36

Directie Materieel Koninklijke Marine, 1992 en later 36

En nu... 36

PR 11 (2): HRM en effectieve werkrelaties 38

Inleiding 38

Koninklijke marine en Vereniging Zeekadetkorps Nederland 38

Integraal Defensieplan (IDP) 38

Literatuur 39

Bijlage A: Performance requirements 40

Bijlage B: Defensienota 2000 (deel Personeel) 41

Belangrijkste veranderdoelstellingen op personeelsgebied 41

Personeelsbeleid, cf samenvatting in Defensienota 2000 42


********


Opmerking: PR x = Performance Requirement nr x (zie bijlage A).  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina