Maritiem medewerkerDovnload 475.39 Kb.
Pagina1/14
Datum21.08.2016
Grootte475.39 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Leerplan

Opleiding


MARITIEM MEDEWERKER
TSO3

Secundair volwassenenonderwijs

Modulair

Studiegebied Handel

Goedkeuringscode maart 2009

Voorlopige goedkeuring 08-09/1944/N/V10Meewerkend centrum voor volwassenenonderwijs

 

LBC BorgerhoutTe Boelaerlei 40

2140  Borgerhout
Inhoudstafel

1 Inleiding 5

2 Situering 6

3 Opleiding 7

3.1 Naam van de opleiding 7

3.2 Studieduur 7

3.3 Modules en leertraject 7

3.4 Gelijkstelling eenheden met vakken 8

3.5 Beginsituatie 9

4 Sleutelvaardigheden 10

5 Modules 11

5.1 Module Tekstverwerking 1 11

5.2 Module Rekenblad 1 14

5.3 Module TRANSPORTVERZEKERING 17

5.4 Module FUNCTIONELE TAALVAARDIGHEID 20

5.5 Module BTW en DOUANE EN ACCIJNZEN 21

5.6 Module HAVENKENNIS 26

5.7 Module HAVENPARTNERS EN INCOTERMS 28

5.8 Module INTERMODAAL VERVOER EN LOGISTIEK 31

5.9 Module WEGVERVOER 33

5.10 Module SPOORVERVOER 35

5.11 Module ZEEVERVOER 38

5.12 Module DOCUMENTAIR KREDIET EN DOCUMENTENSTROOM 40

5.13 Module LUCHTVERVOER 42

5.14 Module BINNENVAART 44

5.15 Module EXPEDITEURSVAK IN DE PRAKTIJK 46

6 PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 47

6.1 Werken met een case-study 47

6.2 Seminaries 47

7 EVALUATIE 48

7.1 Evalueren = méér dan beslissen 48

7.2 Functies van evaluatie 48

7.3 Kenmerken van een goede evaluatie 48

7.4 Evaluatievormen op het continuüm ‘Traditionele evaluatie’ – ‘Alternatieve evaluatie’ 48

7.5 Wat en waarom evalueren 49

7.6 Mogelijke evaluatietaken 49

7.7 Voorbeelden van evaluatiemethoden 49

7.8 Ontwikkelen van een beoordelingsinstrument 49

7.9 Verzamelen en beoordelen van evaluatiegegevens 49

7.10 Meten en beoordelen: Leerdoelen als uitgangsbasis 49

7.11 Attitudes/sleutelvaardigheden 49

7.12 Mogelijke beoordelingschaal (cf. voorbeelden hierna): 50

7.13 Feedback 50

7.14 Voorbeeld voor beoordelen clusters module spoorvervoer (BM 08 060) 50

7.15 Voorbeeld voor beoordelen van sleutelvaardigheden­/attitudes 51

8 MINIMALE MATERIELE VEREISTEN 52


1Inleiding

De opleiding Maritiem medewerker werd ontwikkeld in samenwerking met de Dienst Voor Beroepsopleidingen (DBO) aan de hand van een voorstel, ingediend door het Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC Borgerhout. Dit voorstel werd goedgekeurd door de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) op 25 april 2006 (ADVIES Raad Levenslang en Levensbreed Leren, document RLLL/MDR/ADV/009).
    In een eerste deel wordt de opleiding gesitueerd. Deze situering betreft de doelomschrijving van de opleiding, de definitie c.q. omschrijving van de modules, de definitie c.q. omschrijving van de basiscompetenties en de sleutelvaardigheden, het aantal lestijden TV/PV, het leertraject en de concordantie met het secundair onderwijs.

In een tweede deel wordt de opleiding als geheel beschreven. Achtereenvolgens komen aan bod: de plaats van de opleiding in het studiegebied, de studieduur en een voorstelling van de modules en het leertraject.


In deel drie worden de modules beschreven. Per module komen aan bod: de doelstelling, de instapvereisten, de studieduur, een opsomming van basiscompetenties en een opsomming van de sleutelvaardigheden. De leerplandoelstellingen worden pas bereikt wanneer de basiscompetenties en de sleutelvaardigheden verworven zijn.


2Situering

modulaire beroepsopleiding

corpus-opleiding

niveau

aantal

lestijden

Maritiem medewerker

X

TSO 3

760

De opleiding ‘Maritieme Medewerker dient gesitueerd te worden binnen het studiegebied Handel. Deze opleiding komt tegemoet aan de opdracht van het onderwijs voor sociale promotie om de cursist kennis, vaardigheden en attitudes bij te brengen voor het maatschappelijk functioneren, het deelnemen aan verder onderwijs of de uitoefening van een beroep.


De opleiding Maritieme Handel' bestaat uit voor 15 modules en omvat 760 lestijden. De modules zijn: Tekstverwerking 1, Rekenblad 1, Transportverzekeringen, Functionele taalvaardigheid, BTW, douane en accijnzen, Havenkennis, Havenpartners en incoterms, Intermodaal vervoer en Logistiek, Wegvervoer, Spoorvervoer, Zeevervoer, Luchtvervoer, Binnenvaart., Documentair krediet en documentenstroom, Expediteursvak in de praktijk.
Basiscompetenties zijn doelen met betrekking tot de vaardigheden, kennis en attitudes binnen het specifiek gedeelte van een opleiding waarover een cursist beschikt om vervolgonderwijs aan te vatten en/of als beginnend beroepsbeoefenaar te kunnen functioneren. Voor het formuleren van de basiscompetenties werden de volgende criteria gehanteerd.

Een basiscompetentie moet  • concreet,

  • operationeel en

  • controleerbaar zijn.

Alle basiscompetenties werden geformuleerd in termen van vaardigheden (cognitief, psychomotorisch of affectief). Taalkundig werden basiscompetenties als volgt geformuleerd: “De cursist kan / inhoud / context (indien nodig) / één of meer operationele werkwoorden”.


Aan de opleiding zijn een aantal sleutelvaardigheden gelinkt. Dit zijn cognitieve, psychomotorische of affectieve vaardigheden die tot de kern van een beroep behoren en die bovendien ruimer inzetbaar zijn dan in het beroep waartoe wordt opgeleid. Elke sleutelvaardigheid werd contextueel omschreven. Door aandacht te besteden aan de sleutelvaardigheden wordt tegemoet gekomen aan maatschappelijke en persoonsvormende doelstellingen.
Alle modules worden geconcordeerd met de derde graad van het technisch secundair onderwijs. Sommige modules uit dit leerplan kunnen geconcordeerd worden met modules uit het leerplan Toepassingssoftware, te weten: Tekstverwerking 1, Rekenblad 1.

Concordantie


MARITIEM MEDEWERKER

TOEPASSINGSSOFTWARE

Te gebruiken op documenten

Benaming

Staan vermeld op structuurschema’s

Benaming

A1
A2Tekstverwerking 1
Rekenblad 1MHAITU809
MHAITU814


Tekstverwerking 1


Rekenblad 1
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina