MarkteffectentoetsDovnload 5.26 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte5.26 Kb.
Markteffectentoets

De Markteffectentoets maakt onderdeel uit van de Bedrijfseffectentoets. De Markteffectentoets is verplicht bij een voorgenomen aanpassing van regelgeving die ingrijpt op de werking van de markt. Gedacht kan onder meer worden aan het invoeren van maximumtarieven, het beperken van het aantal aanbieders of privatiseringen. Met onderstaande vragen worden de verwachte gevolgen van de ontwerpregeling in kaart gebracht voor de kwaliteit, toegankelijkheid, doelmatigheid en de sociaal-economische effecten.

Vroegtijdige aandacht in het beleidsproces van deze thema’s komt de beleidskwaliteit ten goede. Schroom niet om hierover contact op te nemen met de contactpersonen.

Vragen

1. Wat zijn de gevolgen van de ontwerpregelgeving voor de werking van de markt?  1. Waarom wordt gekozen voor beleid dat aangrijpt bij de werking van de markt? Welk probleem ten aanzien van de werking van de markt wordt met het beleid opgelost?

  2. Beschrijf de huidige marktstructuur (vraagzijde én aanbodzijde van de markt). Hoe zal deze mogelijk veranderen na beleidswijziging? Is flankerend beleid benodigd (bijv. markttoezicht)?

  3. Beschrijf het huidige gedrag van marktpartijen (vraagzijde én aanbodzijde). Hoe zal dit mogelijk veranderen na beleidswijziging? Is flankerend beleid benodigd (bijv. consumentenbeleid)?

  4. Hoe draagt de veranderde marktstructuur en/of gedragingen van marktpartijen bij aan de:

2. Wat zijn de sociaal-economische effecten van ontwerpregelgeving; met name de verwachte ontwikkelingen op werkgelegenheid en arbeidsvoorwaardenontwikkeling?


Contactpersonen
Robert Barker (r.n.barker@minez.nl)
Niels van der Poel (n.a.vanderpoel@minez.nl)De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina