Marktsituatie : dinsdag 21 oktober 2014 ActueelDovnload 76.36 Kb.
Datum19.08.2016
Grootte76.36 Kb.

- p/


Marktsituatie : dinsdag 21 oktober 2014


Actueel :  Wanneer de herstelperiode voorbij is (aardappelen die meer dan 10 dagen geleden binnen zijn gebracht) kunt u beginnen met het dalen van de temperatuur zodra het frisser wordt. Voor de aardappelen die nog binnen komen: zorg voor een goede luchtstroom en ventileer intern en laat alles open overdag. Als de partijen veel rotting hebben, gebruik dan een warmtekanon om te drogen.
Pommak : om alle mogelijkheden van de markt weer te geven : de afgelopen 2 weken heeft Pommak 18 transacties weergegeven die de marktontwikkeling perfect heeft vertaald. In periode van crisis, zoals momenteel het geval is, vinden transacties plaats voor bijvoorbeeld de grootte of gebruik (veevoer, export). Pommak kan al deze transacties die van de huidige markt deel uitmaken, weergeven. Ga naar www.pommak.be, log in (leden Fiwap) en bekijk de lijst met transacties die uw collega’s hebben aangedragen en voeg ook uw inkopen/verkopen toe. Pommak is toegankelijk voor zowel producenten (verkopers) als inkopers met als enig doel de aardappelmarkten transparant te maken.
België (week 43): marktbericht Fiwap / PCA :

Rustige markt met weinig transacties. Er is een beperkte vraag van de verwerking en erg weinig export (vrijwel alleen via Nederland). Het aanbod beperkt zich tot partijen afkomstig van het land en uit de losse opslag.
Bintje : 1,50 €/qt.

Andere fritesrassen : Fontane en Challenger : 1,50 à 2,00 €/qt. Droge en betrouwbare partijen worden verhandeld voor export tot 3,00 €/qt, met name voor Bintje en Challenger.
Bintje pootgoed: afkomstig uit Nederland, klasse A, maart 2015, per 5 ton, in balen, excl. BTW : prijzen onveranderd – geen handel :

  • grootte 28-35 mm: 54,00 à 55,00 €/100 kg  • grootte 35-45 mm: 33,00 à 34,00 €/100 kg
Europese fysieke markt: recapitulatie prijzen (bron: NEPG):/ton

Week 41

Week 42

Week 43

Stemming

België Bintje

10,00 – 15,00

15,00

15,00Nederland frites

10,00 – 30,00

15,00 – 30,00

-Frankrijk Bintje 35mm+ frites

10,00 – 20,00

10,00 – 15,00

-Duitsland div rassen verwerking

25,00

25,00

-Groot-Brittannië, gemiddelde dagelijkse prijzen vrije markt

114,17 € (89,99 £)

112,37 € (89,39 £)

-België (Fiwap/PCA)

Ongesorteerd, 35 mm +, fritesgeschikt, los, afname, min 360 g/5 kg OWG, min 60 % 50 mm +, op vrachtwagen geladen, excl. BTW.

Nederland (VTA )

Bestemming verwerking frites : ongesorteerd, los, fritesgeschikt, afname, 40 mm +, min 60 % 50 mm+, min 360 g/5 kg OWG, excl. BTW. Export: ongesorteerd, los, afname, 40 mm +, min 60 % 50 mm+, excl. BTW.

Frankrijk (RNM )

Regio Nord, ongewassen 360g/5 kg OWG, ongesorteerd, 35mm +, fritesgeschikt, excl. BTW

Duitsland (Reka-Rijnland)

Bestemming verwerking frites : ongesorteerd, onverpakt, fritesgeschikt, afname, 40 mm +, min 60 % 50 mm+, min 360g/5 kg OWG, excl. BTW. Export: ongesorteerd, los, afname, 40 mm +, min 60 % 50 mm+, excl. BTW.

Groot-Brittannië (AHDB / Potato Council)

Gemiddelde vrije marktprijs: alle variëteiten, afname van boerderij (in zakken of los), zijn niet onderdeel van een verkoopcontract voor 1 juli. Iedere transactie van de gemiddelde vrije marktprijs valt samen met de week van levering.


Termijnmarkt: Eurex Frankfort (€/qt) Bintje, Agria en verwante rassen voor verwerking, 40 mm+, min 60 % 50 mm +:
14/10

15/10

16/10

17/10

20/10 Volumes/ beschikbare posities

November 2014

3,20

3,00

3,20

3,00

3,00

0

27

April 2015

5,90

5,50

5,20

5,20

5,60

40

4548

Juni 2015

6,50

6,60

6,40

6,50

6,40

0

167

April 2016

13,40

13,40

13,00

13,00

12,90

1

102


Nederland : Het aanbod voor directe levering blijft drukkend, met name voor de laatste nog te rooien percelen. Hier en daar levert de opslag problemen op, wat nog extra druk oplevert. Onveranderde prijzen voor de verwerking, tussen 1,50 en 3,00 €/qt voor directe levering, en tussen 4,00 en 6,00 €/qt voor levering tussen januari en mei. De export verloopt correct, met inkoopsprijzen schommelend tussen 3,50 en 9,00 €/qt naar gelang grootte en ras.


Notering VTA

W 42

Marktstemming

Frites 40 mm+, min 60 % 50 mm+, min 360 OWG

Export 40 mm+, min 60 % 50 mm+

0/40 mm, min 360 OWG


Niet genoteerd

4,00 – 6,00

Niet genoteerd

-

-

-
Regionale veilingen

W 41

W 42

Marktstemming

Goes Frites 40 mm+

Export 40 mm+1,50 – 3,00

Niet genoteerd1,50 – 2,50

Niet genoteerd-Frankrijk : Er is een groter aanbod afkomstig vanuit losse opslag, op een vaste markt met bijna geen vraag afkomstig van de verwerking. De officiële prijzen blijven 1,50 €/qt voor Bintje en 2,00 €/qt voor specifieke rassen als Shepody of Innovator. Maar er zijn ook transacties voor 5,00 €/qt voor de 55 mm+ big-bag van Ramos, Agria of Jelly, en voor 4,00 €/qt voor Markies voor verse frites, of voor 3,00 €/qt (Fontane) voor Nederland. De export lijkt zich te ontwikkelen naar verzendingen met prijzen tussen 4,00 en 7,50 €/qt (pallox of big-bag) naar gelang ras (Agata, Caesar, Marabel, Milva, Melody,…), grootte en bestemming (voormalig Oostbloklanden, Griekenland, Spanje).
Verwerking: ongewassen, los, afname, excl. BTW, Nord Seine, €/100 kg, min – max (gem) (SNM) :

Verwerking, Nord Seine, ongewassen

10/10/14 (W 41)

17/10/14 (W 42)

Bintje, Nord, 35mm+, 360 OWG, fritesgeschikt

1,00 – 2,00 (1,50)

1,00 – 1,50 (1,50)

Normale, div rassen. 360 OWG, 35 mm +, frites

1,00 – 2,00 (1,50)

1,00 – 3,00 (1,50)


Duitsland: De grote productie en de lage prijzen op de vrijmarkt hebben invloed op de verwerkte producten. Goedkope supermarkten als Aldi hebben hun prijzen voor frites en andere aardappel producten met 16% doen afnemen. De ketens Norma en Netto hebben hetzelfde gedaan. De verwerkingsfabrieken draaien op volle toeren en de grote inkopers (restaurants, scholen, etc) hebben gerekend: de aardappel is weer op grote schaal terug op menu’s.

Nu de oogst –bijna- ten einde is, ziet men steeds meer in hoe groot de oogst dit jaar is, zowel voor de consumptieaardappel als voor de aardappelen voor verwerking. Sommige specialisten wijzen er echter ook op dat er kwaliteitsproblemen zijn (vaak een laag OWG (rassen voor verwerking), rotting,…) en het deel afval iso ok groter dan normaal. Er gaan overigens grote hoeveelheden naar veevoer…Versmarkt : licht afnemende prijzen voor de vastkokende. Markt verwerking : alle rassen : stabiele prijzen rond 2,50 €/qt. Erg weinig activiteit op de vrije markt.

Bio : op basis van steekproeven genomen op 2000ha biologische aardappelen is geconcludeerd dat de normaal is. Er wordt veel schade gesignaleerd, met name door kevers, maar ook door rotting. De prijzen zijn vast en kunnen zo blijven omdat de vraag goed is en de handel actief.

In Oostenrijk, met name in het zuiden, zijn de opbrengsten goed tot erg goed, en het ontbreekt in sommige gevallen aan opslagmogelijkheid. Producentprijzen 20,00 €/qt.
Prijs REKA Rijnland : producentenprijzen, excl. BTW

10/10/14 (W 41)

17/10/14 (W 42)

Vastkokend (los, Rijnland) :

8,50

8,50

Met name vastkokend, (los, Rijnland) :

8,50

8,50

Verwerking : diverse rassen 40mm +

2,50

2,50

In oogstperioden moet men 1,00 €/qt van de prijs aftrekken vanwege sorteringkosten!!


Prijs AMI GmbH

W 41

W 42

Producentprijs, €/qt op :

10/10

17/10

Versmarkt Vastkokend

7,08

6,92

Met name vastkokend en kruimig

6,63

6,63

Verwerking frites 40 mm+ Innovator Noord-Rijnland-Westphalen

2,50

2,50

Frites div. rassen West-Nedersaksen

1,00 – 2,50

1,00 – 2,50

Chips 35 mm+ West-Nedersaksen

3,00 – 3,50

3,00 – 3,50
Bio : Bio, alle rassen, retail,€/kg (kist 12,5kg)

Vastkokend, retail, €/kg (kist 12,5kg)

Alle rassen, groothandel, €/kg (kist 12,5kg)

Ch Vastkokend, groothandel, €/kg (kist 12,5kg)


1,01

1,01

0,83

0,85

Groot-Brittannië: Gemiddelde producentenprijs (W42) : 11,24 €/qt (-8,9 %).

Het aanbod is overvloedig ondanks de natte weersomstandigheden tijdens de oogst, en de prijzen blijven afnemen, zowel op de versmarkt (enkele vrije transacties van Maris Piper en witte rassen van groot kaliber) als op de markt van de verwerking (tussen 5,00 en 7,50 €/qt voor de belangrijkste rassen). De export betreft enkele verzendingen van Maris Piper naar België op basis van 6,30 €/qt… .Op 18 oktober is 100.000 ha geoogst, dit is 4.000 ha meer dan in 2013 en 15.000 ha meer dan in 2012 op dezelfde datum.
VS en EU: De productie en export van verwerkte producten zal nog verder toenemen in België, Nederland, Duitsland, Frankrijk en Polen. De USDA (United States Department of Agriculture) schat de productie van deze 5 landen op 25,1 miljoen ton, dit is een toename van 2,6 miljoen ton ten opzichte van 2013. De export van eindproducten is in 5 jaar verdubbeld en bedraagt inmiddels meer dan een miljoen ton. Deze export is gunstig door een zwakke euro ten opzichte van de dollar, een toenemende vraag maar ook de lage prijzen de afgelopen maanden. De Europese producties voor de VS zijn in concurrentie met andere landen zoals Chili, Australië, Saoedi-Arabië en Maleisië. Ze nemen ook toe naar Azerbeidzjan, Oekraïne, Moldavië en diverse Afrikaanse landen. (Bron : USFA via AMI Gmbh).
Noord-Afrika: Volgens AMI GmbH bedraagt de Algerijnse aardappelproductie 2014 4,4 miljoen ton, dit is 10,2% minder dan in 2013. Deze hoeveelheid zou voldoende moeten zijn voor de vraag. De prijzen voor producenten en consumenten nemen toe, evenals in Tunesië het geval is als ook in Egypte, waar veel export de laatste 10 maanden (met name naar Rusland) de voorraad heeft doen afnemen. De prijzen op de grootmarkt in Egypte schommelen tussen 27 en 44 €/qt.
Volgend bericht dinsdag 28 oktober 2014.

Auteurs: Pierre Lebrun – Daniel Ryckmans. Voor vragen: pierre.lebrun@fiwap.be of daniel.ryckmans@fiwap.be of (+32) 81- 61.06.56. Het overzicht van de Belgische aardappelmarkt is tot stand gekomen door de samenwerking tussen Fiwap en PCA en kan niet worden overgenomen dan onder vermelding van «Marktbericht Fiwap/PCA» of «Marktbericht PCA/Fiwap». Bronnen : Algemeen: NEPG. België : telefonisch contact met producenten, handelaren, fabrikanten uit een lijst van 80 correspondenties. Frankrijk = SNM (Service des Nouvelles des Marchés) te Lille. Nederland = Officiële notering Rotterdam + NAO (Nederlandse Aardappel Organisatie), G.E. Tjepkema – Dronten ; Agro-Trade bv – Buurmalsen ; VTA (Verenigde Telers Akkerbouw) ; BAI (Bureau Aardappelmarkt Informatie) ; Boerderij ; Aardappelinfo / HPA. Duitsland = REKA-Rijnland; Eurex (Frankfort); AMI (Agrarmarkt Informations-GmbH).Groot-Brittannië = PCL (Potato Council Ltd), Potato Call


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Filière Wallonne de la Pomme de terre asbl: Rue du Bordia, 4 B-5030 Gembloux Tél: 00 32 (0)81/61 06 56 Fax: 00 32 (0)81/61 23 89 www.fiwap.be - info@fiwap.beAvec le soutien du Service Public de Wallonie (SPW) – Direction Générale opérationnelle Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement (DGARNE)

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina