Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistikyDovnload 270.84 Kb.
Pagina1/3
Datum07.10.2016
Grootte270.84 Kb.
  1   2   3
Masarykova univerzita

Filozofická fakulta
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky
Nizozemský jazyk a literatura

Anna NutilováLange Frans & Baas B: “Kamervragen”
Houdingen van de Nederlandse hiphoppers tegenover de maatschappij

Bakalářská diplomová práce

Vedoucí práce: Lic. Sofie Rose-Anne W. Royeaerd, M.A.
2008

Prohlašuji, že jsem bakalářskou diplomovou práci vypracovala

samostatně s využitím uvedených pramenů a literatury.

...................................................................

Podpis autora práce

Dankbetuiging

Graag wil ik mijn dank uitspreken aan Lic. Sofie Rose-Anne W. Royeaerd, M.A. Ik wil haar bedanken voor haar intensieve begeleiding, waardevolle adviezen en voor geduld.
Inhoud

1. Inleiding......................................................................................................................7

2. Methodologie..............................................................................................................9

2.1. Werkwijze.......................................................................................................9

2.2. Groepen en teksten.........................................................................................10

2.2.1. Groepen...............................................................................................10

2.2.2. Teksten................................................................................................11

2.3. Termen...........................................................................................................11

3. Hiphop als de cultuur van immigranten en instrument van zelfexpressie..................13

3.1. New York als de geborteplaats van de hiphop straatcultuur..........................13

3.2. Nederlandse hiphop........................................................................................14

4. “Kamervragen”...........................................................................................................16

4.1. Doel, redenen en verwachtingen van “Kamervragen”……………………....16

4.2. Analyse van de tekst........................................................................................18

4.2.1. De tekst..................................................................................................18

4.2.2. Eerste alinea...........................................................................................20

4.2.3. Pim Fortuyn...........................................................................................20

4.2.3.1. Pim Fortuyn in het algemeen.....................................................20

4.2.3.2. De moord op Pim Fortuyn.........................................................21

4.2.3.3. Complothorieën over de moord op Pim Fortuyn......................22

4.2.4. Fred Spijkers..........................................................................................24

4.2.5. Vuurwerkramp in Enschede...................................................................26

4.2.5.1. Complottheorie over de ramp..................................................26

4.2.6. Voedselbank..........................................................................................28

4.2.7. Kritiek op de Amerikanse invloed........................................................28

4.2.8. Kritiek op te weinig openheid van de politici tegenover het volk........29

4.2.9. Corruptie...............................................................................................30

4.2.10. Coffeeshop..........................................................................................31

4.2.11. Buitenaards leven................................................................................32

4.3. Videoclip..........................................................................................................32

4.4. Reacties............................................................................................................33

4.4.1.Positieve reacties....................................................................................35

4.4.2. Reacties van media en van politici.........................................................36

4.4.3. Negatieve reacties..................................................................................38

4.4.4. Wat Lange Frans & Baas B van de reacties vinden...............................39

5. Conclusie.......................................................................................................................41

Literatuurlijst.....................................................................................................................43

1) Inleiding
Hiphop heeft zijn wortels in de Bronx- de achterbuurt in New York waar de immigranten, meestal Latino’s en Afro-Amerikanen, in de jaren zestig naartoe kwamen. Onder hen waren het vooral de jongeren die zich in hun nieuwe land nog altijd als vreemdelingen voelden. Hiphopmuziek is als een van de werktuigen ontstaan die ze gebruikten om hun meningen en gevoelens te uiten en om hun eigen cultuur te maken.
Vandaag wordt hiphop meer commercieel- er zijn hiphoppers die hun muziek maken vooral om geld te verdienen, maar er zijn nog altijd ook rappers die met hiphopmuziek willen zeggen hoe ze zich voelen in de maatschappij waarin ze leven en wat ze daarover denken. Hiphop is kunst. Hij heeft zijn geschiedenis en zijn artiesten.1
Ik zal mijn aandacht richten op de hiphoppers in Nederland. Ik besloot om een casestudy te gebruiken, omdat er veel hiphopgroepen zijn ontstaan sinds de hiphopcultuur is opgekomen in Nederland. Ik ga in mijn scriptie met de song “Kamervragen” van Lange Frans & Baas B werken als voorbeeld van Nederlandse hiphop. In “Kamervragen” uiten Lange Frans & Baas B hun meningen over veel politieke en maatschappelijke zaken. Ik besloot dus alleen deze song voor mijn onderzoek te gebruiken, want het is genoeg om hun houdingen tegenover de maatschappij te laten zien. Andere redenen waarom ik de song “Kamervragen” en de groep Lange Frans & Baas B voor mijn onderzoek heb gekozen, beschrijf ik in het hoofdstuk “Methodologie”. In hetzelfde hoofdstuk laat ik zien welke bronnen ik voor mijn werk zal gebruiken. Ik beschrijf hier ook welke problemen ik met de termen rap, rapper, hiphop, hiphopper had en hoe ik deze problemen heb opgelost.
Daarna beschrijf ik de oorsprong van hiphop en zijn invloed op de jongeren. Ik schrijf hier kort over hiphop in Nederland.

In het volgende hoofdstuk ben ik bezig met “Kamervragen” zelf. Aan het begin stel ik de vraag wat Lange Frans & Baas B met deze song beoogden. Ik zal ook bekijken welke reacties ze verwachtten van deze song. Mijn vraag is ook of “Kamervragen” gericht is aan de politici en of Lange Frans & Baas B verwachtten dat de politici zouden reageren op de song.


Daarna ga ik met de analyse van de tekst zelf door. Lange Frans & Baas B ondersteunen complottheorie. Ze hebben voor “Kamervragen” de namen van sommige mensen en gebeurtenissen gekozen, die met complottheorieën verbonden zijn. Ik leg eerst heel kort uit wie deze mensen waren en wat er zich afspeelde tijdens deze gebeurtenissen. Ik zal ook verklaren waarom Lange Frans & Baas B juist deze mensen en gebeurtenissen hebben gekozen. Daarna zal ik laten zien welke complottheorieën over deze mensen en gebeurtenissen zijn ontstaan en in welke mate Lange Frans & Baas B het met ze eens zijn. Op sommige plaatsen in de tekst verschijnt alleen kritiek op de politiek zonder een complottheorie. Ik zal uitleggen waarop hun kritiek gebaseerd is.
Verderop beschrijf ik de videoclip van “Kamervragen”, want deze speelt een belangrijke rol in de hele indruk van deze singel.
Als afsluiting van dit hoofdstuk houd ik mij bezig met de reacties op de song. Ik vergelijk de reacties die Lange Frans & Baas B van het publiek verwachtten en hoe de mensen in werkelijkheid op de song reageerden. Ik bekijk ook of alleen de luisteraren van hiphop of ook andere mensen hun commentaar op “Kamervragen” leverden. De laatste vraag, waarmee ik bezig ben, is of de reacties meer positief of negatief waren en waarom.
2) Methodologie
2.1. Werkwijze
In het hoofdstuk Hiphop als de cultuur van immigranten en instrument van zelfexpressie ben ik bezig met de oorsprong van hiphop tussen de jongeren in de Verenigde Staten en over zijn aankomst in Nederland. Ik schrijf over de redenen die de jongeren ertoe leidden om met de hiphopcultuur te beginnen en wat ze daarmee in de maatschappij wilden bereiken. In dit hoofdstuk werk ik vooral met het boek VAN BROOKLYN NAAR BREUKELEN- 20 JAAR HIPHOP IN NEDERLAND2 dat over de oorspronkelijke hiphoppers in de Verenigde Staten en over de hiphoppers in Nederland gaat. Ik gebruik dit boek, omdat hierin de ontwikkeling van de hiphop in het algemeen en daarna van de Nederlandse hiphop op een goede manier is beschreven. Andere reder waarom ik dit boek gekozen is dat het enige degelijke naslagwerk in het Nederlands en over Nederlandse hiphop is.

Daarna komt het hoofdstuk “Kamervragen”. Dit is verdeeld in vier delen. Het begint met “Doel van Kamervragen” waarin ik met de interviews met Lange Frans & Baas B werk, die beschikbaar zijn op de volgende webpagina’s: nl.youtube.com, www.inspirerendeverhalen.nl, www.nu.nl. Dankzij deze interviews kan ik over de redenen, doelen en verwachtingen schrijven, die Lange Frans & Baas B bij de song “Kamervragen” hadden.


Het tweede deel is aan de analyse van de tekst besteed. Eerst zeg ik kort iets over de mensen en de gebeurtenissen die in deze song verschijnen om duidelijk te maken waar het over gaat. Ik richt me hier vooral op de verbinding tussen deze mensen en gebeurtenissen en de maatschappij. De informatie zoek ik meestal via www.google.nl en in de Nederlandse kranten- vooral NRC Handelsblad en de Volkskrant want deze kranten volgens mij van goede kwaliteit zijn. Daarna laat ik de complottheorieën zien

die over de mensen en gebeurtenissen, die in “Kamervragen” voorkomen, zijn ontstaan en hoe Lange Frans & Baas B deze theorieën ondersteunen.


Het volgende deel heet “Videoclip”. De videoclip van “Kamervragen” speelt een belangrijke rol in de hele indruk van deze song. Daarom besloot ik om te beschrijven wat zich in deze videoclip afspeelt.
In het laatste deel “Reacties” onderzoek ik de reacties op dit nummer. Hier werk ik met de discussiefora zoals op de muziek webpagina’s als op de andere webpagina’s waar mensen op “Kamervragen” reageren. Ik bekijk ook of alleen mensen die naar hiphop luisteren daarop reageerden, dan wel of er ook reacties van andere mensen verschenen. En of er verschil tussen de reacties op de muziek webpagina’s en gewone webpagina’s, die met allerlei thema’s bezig zijn, is. Ik onderzoek hoe positief of negatief de reacties waren en de redenen daarvoor.

Tenslotte vergelijk ik de verwachtingen van Lange Frans & Baas B van dit nummer en de werkelijke reacties van de mensen daarop. Ik laat hier ook zien of lange Frans & Baas B hun doelen met “Kamervragen” hebben behaalden.


2.2. Groepen en teksten
2.2.1. Groepen
Om te bepalen met welke groepen ik zal werken had ik twee criteria opgesteld. Ten eerste wilde ik met een hiphopgroep werken, die ik heel vaak op de webpagina’s vond, waar over Nederlandse hiphop en muziek geschreven wordt: www.hiphop.nl, www.myspace.com, www.ethesis.net/hiphop/hiphop.htm, nl.wikipedia.org/wiki/Hiphop en www.popinstituut.nl en die dus bekend bij de mensen is. Ten tweede wilde ik mijn onderzoek doen met een hiphopgroep die vaak in haar teksten kritiek en commentaar op de maatschappij geeft en waarover de mensen op de al genoemde fora vaak discussiëren.

Volgens deze twee criteria heb ik de groep Lange Frans & Baas B gekozen. Lange Frans & Baas B zijn een wel bekend Nederlandse hiphopduo. Ze zijn in hun songs met maatschappelijke thema’s bezig en de songs lokken vaak veel reacties bij het publiek uit.


2.2.2. Tekst
Een van deze songs is “Kamervragen” waarmee ik werk. De tekst van “Kamervragen” haal ik van de eigen webpagina van Lange Frans & Baas B3. Ik gebruik ook deze webpagina om meer informatie over Lange Frans & Baas B zelf te verkrijgen en dus om hun tekst beter te begrijpen.
Ik heb de tekst van “Kamervragen” gekozen want in deze tekst verschijnen maatschappelijke thema’s en Lange Frans & Baas B laten daarin hun commentaar over deze thema’s zien en dus ook hun houding tegenover de maatschappij.
2.3. Termen
In de titel van mijn scriptie gebruik ik het woord hiphoppers. Met hiphoppers bedoel ik iedereen die hiphopmuziek of rapmuziek maakt.
Volgens een aantal bronnen4 was hiphop oorspronkelijk een term voor de hele straatcultuur van allochtone jongeren die meestal in de achterbuurten van de grote steden leefden. De term hiphop werd gebruikt als de naam voor break-dance, graffiti en muziek. Het was een eigen stijl van de jongeren. Daartegen betekende rap altijd alleen een soort van muziek van deze hiphopcultuur. Maar tegenwoordig zijn termen zoals break-dance en graffiti meer specifiek en worden als namen voor een soort dansen en

straatkunst gebruikt. Men kan nog altijd met hiphop een complete cultuur bedoelen, maar deze term wordt ook alleen voor de muziek gebruikt. Tegenwoordig wordt er nog een onderscheid tussen de termen rap en hiphop gemaakt: “Rap is alleen ritme,

zingzeggen. Hiphop is discomuziek met een rap eroverheen.”5
Het verschil daartussen is dus niet zo groot en daarom vind ik heel vaak op de webpagina’s, die over een groep zowel over een hiphopgroep als over een rapgroep schrijven. Bijvoorbeeld: Ali B, de Nederlandse hiphopper verschijnt op www.musicform.nl onder de categorie Hiphop/Rap.6
Daarom besloot ik om in mijn scriptie met beide termen te werken. Mijn scriptie is gericht op de muziekgroepen en zijn muziekteksten, dus met de woorden rap, rapper, hiphop en hiphopper bedoel ik hier alleen een soort van muziek en de mensen die met deze muziek bezig zijn. Ik gebruik deze termen als synoniemen.

3) Hiphop als de cultuur van immigranten en instrument van zelfexpressie
3.1 New York als de geboorteplaats van de hiphop straatcultuur

Zoals ik in inleiding heb gezegd, is de geboorteplaats van hiphop de Bronx, waar in de jaren 1950 en 1960 vooral Afro-Amerikanen en Latino’s door nieuwe fabrieken en dus ook door nieuwe werkplaatsen werden aangetrokken. Het was moeilijk voor hen aan het leven in het nieuwe land te wennen en ook dat ze door Amerikanen nog steeds voor vreemdelingen werden gehouden. De zwarte mannen hadden bijvoorbeeld een statistisch hogere kans om verdacht te worden van een misdrijf en in de gevangenis terecht te komen.7 De immigranten waren ontevreden met hun situatie en dat leidde tot het ontstaan van de problemen met criminaliteit, werkloosheid en drugsverslaving. De Bronx is een van de gevaarlijkste wijken in New York geworden. 8


De jongeren beseften dat en ze wilden daar iets aan doen. Ze wilden op een andere manier dan met geweld tegen het racisme en de onderdrukking door de Amerikaanse maatschappij vechten. Ze wilden dat ook andere mensen wisten wat er eigenlijk aan de hand was in de getto’s van de immigranten. In hun songs schetsten ze een portret van het harde straatleven in de Amerikaanse achterbuurten. Ze zongen ook over de politie, die in hun wijken regelmatig gewelddadig en racistisch optrad.9 Ze wilden ook de maatschappij laten zien dat zij ook iets anders konden doen dan alleen stelen, schreeuwen en de drugs nemen. Saul Van Stapele, de auteur van het boek VAN BROOKLYN NAAR BREUKELEN- 20 JAAR HIPHOP IN NEDERLAND en die veel rappers heeft geïnterviewd, zegt over hun redenen om hiphop te maken:

Hiphop is hun bewijs dat ze op eigen kracht iets kunnen bereiken, in een

samenleving waarin ze als kansloos worden beschouwd. In de tientallen

interviews met prominente rappers die ik als journalist gehouden heb, was een steeds terugkerende vraag, hoe hun leven er zonder hiphop zou hebben uitgezien. Het meest voorkomende antwoord: "Dan had ik in de gevangenis gezeten. Of was ik dood.10


Hiphop begon meer en meer populair te worden en de hiphoppers begonnen met hun muziek geld te verdienen. Niettemin “[is hiphop]onder haar commerciële oppervlak [...] nog steeds een vergaarbrak van afwijkende meningen, grimmige verhalen en felle aanklachten,” aldus Van Stapele.11 Bijvoorbeeld de Nederlandse rapper Shyrock zei dat hij meer over de problemen in de Amerikaanse achterbuurten wist dankzij de Amerikaanse rappers, die het in hun songs duidelijker beschrijven dan de teksten in boeken.12 Dat is een van de belangrijkste doelen die de Amerikaanse hiphoppers wilden bereiken- dat de andere mensen zich zouden beginnen te interesseren voor hoe het er in werkelijkheid aan toegaat in de Amerikaanse achterbuurten.
3.2 Nederlandse hiphop
Hiphop werd ook in andere landen het middel voor zelfexpressie voor jongeren, die zich in de nieuwe maatschappij verloren voelden en er geen kans zagen om iets te bereiken. In Nederland is hiphop halverwege de jaren 80 aangekomen. Het eerste hiphopfeestje vond plaats in Amsterdam. In het publiek waren vooral zwarte jongens aanwezig, meestal immigranten. Ook deze immigranten in Nederland kregen het gevoel dat in dit land geen plaats voor hen was. De sociale situatie was weliswaar anders in Nederland dan in de Verenigde Staten, maar deze jongens wisten dat het voor hen moeilijk was om de regels van hun nieuwe land te snappen en op te volgen. Hiphop speelde hier een vergelijkbare rol als in de Verenigde Staten, want ook in Nederland wilden de hiphoppers met hiphop laten zien dat ze iets konden bereiken.13 Dat blijkt bijvoorbeeld uit een citaat van The Anonymous Mis, een rapper die tussen de jongeren die weinig geld en kansen hadden leefde:
In de topposities in de bedrijven en bij de overheid zijn allochtonen zwaar ondervertegenwoordigd. Het is voor veel allochtonen moeilijk om het hoofd boven water te krijgen in dit land van papiertjes en systemen. Hiphop is een

manier om onze eigen banen te creëren, het is een tool om aan mensen te laten

zien dat je op je eigen voorwaarden je plek in deze samenleving kan veroveren.

En dat is voor allochtone jongeren in Nederland, die steeds tegen dezelfde muren

oplopen, net zo relevant als voor jongeren in VS.14
Er zijn nog steeds veel rappers die een andere afkomst dan de Nederlandse hebben en die populair zijn. Een voorbeeld is de Marokkaanse rapper Ali B.15
Niettemin wordt Nederlandse hiphop tegenwoordig ook door autochtone rappers gemaakt. Bijvoorbeeld: Lange Frans & Baas B, Opgezwolle of Osdorp Posse.16

4) “Kamervragen”- Lange Frans & Baas B
4.1. Doel, redenen en verwachtingen van “Kamervragen”
Frans Frederiks en Bart Zeilstra zijn samen in Diemen opgegroeid. Ze richtten de hiphopgroep D-men op. Vanaf 2003 begonnen zij alleen als duo zingen en werden als Lange Frans & Baas B bekend. Ze debuteerden met het album Supervisie. 17 Over hun muziek zeggen ze:
We denken meer na over de onderwerpen en over wat we daadwerkelijk willen

zeggen. In het begin maak je nummers voor jezelf, maar nu zijn we bewust dat

onze muziek het hele land doorkomt en veel luisteraars bereikt.18
In februari 2008 kwamen Lange Frans & Baas B met het nummer “Kamervragen”. Lange Frans & Baas B wilden daarmee op de Nederlandse en de wereldpolitiek reageren. In deze song stellen ze vragen over de bekende affaires die in hun land zijn gebeurd. Ze willen dat alle mensen begrijpen waarover de tekst gaat. Daarom hebben ze de nog steeds actuele thema`s als moord op Pim Fortuyn of de zaak-Spijkers gekozen.19 Ze zijn niet tevreden met het politieke bedrog en ze zeggen zelf dat ze overal complotten zien. Het boek The Biggest Secret van David Icke, is een van de aspecten die Lange Frans & Baas B tot de complottheorie leidde.20
Alle gebeurtenissen waarover zij zingen zijn volgens hen met de politiek verbonden. Daarom noemden zij het nummer “Kamervragen”, want alleen de kamerleden en andere politici kunnen hen de antwoorden op hun vragen geven. Lange Frans wil zelf graag meer weten over de gebeurtenissen die voor hem niet duidelijk zijn:
Wat mij dus verbaast: waarom wordt daar niet over geouwehoerd?

Waarom wordt daar niks over gezegd? Waarom zien we daar niks van op

het journaal? Hoe zit dat dan? Misschien denken mensen wel… Nou ik

vraag het allemaal. Dus ik zeg niet dat ik het allemaal weet. Ik vraag gewoon

dingen van: hoe zit dat?21

Zij verwachten de niet dat de politici hun vragen zullen beantwoorden maar ze willen dat de politici weten dat er mensen zijn die over de politiek willen discussiëren. Met hun song willen zij niet alleen de politici maar vooral de andere mensen aanspreken. Zij wensen dat over de thema’s die in hun song verschijnen weer gediscussieerd wordt.22 Ze hebben hun complottheorieën, maar ze willen niet de mensen daarvan overtuigen. Zoals ze zeggen, willen ze de mensen alleen prikkelen om meer aandacht aan de politiek te geven.23Volgens Lange Frans weten mensen te weinig over de politiek en de dingen die er zijn gebeurd en zouden ze meer daarover willen weten.244.2. Analyse van de tekst
4.2.1. De tekstKamervragen (F. Frederiks, B. Zeilstra)
Jaren lang liep ik mee met de massa

Onwetend en blind ik was een met de massa

Shit ik heb geen zin meer om m’n bek te houden

Want we worden met z'n allen voor de gek gehouden


Ik heb kamervragen

Kamervragen

Ik heb kamervragen
Mediapark 6 mei 2002

Volkert van de G. opgebekt door de ME

Niet alleen maar schizofreen en gehersenspoeld

Z'n bloed is koel, geen gevoel en hij kent zijn doel

Prap pap pap pap pap pap de minuut was kil

Vraag het Filemon, vraag het Ruud de Wild

Tweede derde vierde schutters om te helpen

Kennedy en Lee Harvey Oswald was hetzelfde


Sluipschutters op het dak, klaar voor die sniper

Had dat we te maken met die Joint strikefighter

Hoe kwam Mat Herben aan de macht? Hij was niet hoog gelijst

Omdat een vliegtuigspotter niet naar vogels kijkt

En hij de laatste was het plan tegen te houden

Om een mede Nederlands gevechtsvliegtuig te bouwen

En ik maak het niet te bont ik wil geen mens of dier kwetsen

Maar de moord op Pim Fortuyn had niets te maken met die nertsen!


Ik las Een man tegen de staat van Fred Spijkers

Uw overheid gaat over lijken

AP 23 malafide landmijnen

Niet in de media ik laat je via Frans kijken

Open je ogen en volg de sporen met me mee

naar de zogenaamde vuurwerkramp in Enschede

Een woonwijk weg en de lippen blijven op elkaar

Minister van defensie lagen uw mijnen daar?


Wie is er ooit gestraft voor de bouwfraude?

Zoals ik het zie is alles terug bij het oude

Waarom rappen we voor voedsel in de HMH?

Omdat de rijen van de voedselbank de hoek om gaan

En als er iemand in de kamer fucking ballen had gehad

zaten Erik en Peter nu niet vast in Irak

Bush wordt gebaft, tong in z'n billen

Ik ben klaar voor een coup, dit is niet wat we willen


Mensen wordt wakker en open je ogen

Niet alles wat ze vertellen mag je geloven

Check de feiten en blijf niet dromen

Zodat het volk aan de waarheid kan komen


Ik heb kamervragen

Kamervragen

Ik heb kamervragen

Kamervragen

Ik heb kamervragen

Kamervragen

Ik heb kamervragen

Kamervragen

Ik heb kamervragen

Kamervragen

Ik heb kamervragen

Kamervragen

Ik heb kamervragen
En B dit komt niet meer goed want ik eet geen truffels

Je kunt veel van me verwachten maar geen vriendelijke knuffels

Ik zei nee tegen de oorlog, nee tegen de grondwet, nee tegen de euro en toch komt het

Het volk schreeuwt naar een dove en corrupte top

Els Borst waar is m'n biertje in de coffeeshop

Wat weet minister Remkes af van buitenaards leven

Het is tijd dat de kamer antwoorden gaat geven
Ik heb kamervragen  1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina