Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistikyDovnload 356.46 Kb.
Pagina5/12
Datum18.08.2016
Grootte356.46 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

3.4 De pilotsingle “Watskeburt”

Omdat de meeste elementen voor mijn analyse beschikbaar waren in deze liedtekst en omdat deze single een pilot voor de groep was, wil ik die uitvoerig als voorbeeld beschrijven.


Toen het nummer Watskeburt?! in het jaar 2005 in de Nederlandse Top 40 verscheen werden er discussies onder taalkundigen uitgelokt over “een nieuw soort Nederlands”(Kees 't Hart 2010:116).  Want hoewel het lied onder de Nederlandstalige muziek valt, kwamen er veel woorden in voor die niemand kon begrijpen. In de Blog van Genootschap Omen est Nomen1 (2005) discussieerden mensen over het type Nederlands dat ze in Watskeburt?! hoorden.

Op het forum van dit genootschap kwam Ene Ashkim met het idee: “Over 10 jaar praten we dus allemaal zo, dit is de taal van de toekomst. Het is alleen nu nog onverstaanbaar (Gen. Omen est Nomen 2005). De reactie daarop van Erwin van Dijke uit Rotterdam lijkt mij realistischer: “'Watskeburt' is straattaal, zoals Bargoens dat eens was" (ibidem). Deze stelling deed een felle discussie oplaaien.

De tekst van Watskeburt?! is een veelbetekenende tekst, die zich van rap-idioom bedient. Ironie speelt een belangrijke rol. Dat kunnen we opmerken bijvoorbeeld in de regels: “Ik ben tuig, van de eerste klasse en je wast je handen al tijdens het plassen.” Ze wijzen ermee op de absurditeit van het bestaan van “de eerste klasse” en des te groter absurditeit om het tuig van de eerste klasse te zijn. Want er is geen plaats voor het slechte volk in de eerste sociale klasse.
      De tekst van dit lied wordt vaak aangeduid als geestig en nieuwsgierigheid opwekkend. Deze Amsterdamse artiesten zijn in hun omgaan met de taal en teksten absolute pioniers in de Nederlandse muziekscène. Door hun eigenzinnige woordkunsten onderscheiden ze  zich van andere vergelijkbare hiphopbanden. Sommige beschouwen als ´taalbeeldenstormers van grote vernieuwende klasse´ (van Muiswinkel 2011:19) Het wordt zelfs door hen een deel in de nieuwe Prisma woordenboeken geschreven onder de naam 'lustig over woorden, hun betekenis en gebruikswaarde' (Uitgeverij Unieboek Het Spectrum 2012)

4. Analyse van de liedteksten

4.1 Methodologie

In de volgende hoofdstukken zal ik tonen welke straattaalelementen in de gekozen songteksten van De Jeugd van Tegenwoordig voorkomen. Daarna zal ik kijken of ze overeenkomen met de kenmerken en elementen geschetst in de paragrafen 2.1-2.9 van het theoretisch gedeelte. In dit onderzoek komt straattaal dus aan de orde als onderwerp van taalkundige beschrijving op bijna alle niveaus (lexicon, morfologie en syntaxis). Fonetisch niveau wordt buitengelaten door de vrijbeperkte omvang van deze scriptie.

De analyse van de songteksten van De Jeugd van Tegenwoordig werd uitgevoerd op basis van de geautoriseerde tekstbundel Handboek der Jeugd (2011). De geanalyseerde liedteksten zijn afkomstig van de nummers die ten eerste in de Nederlandse Top 40 vanaf het jaar 2005 tot (2011) stonden, en ten tweede zijn ze in de geautoriseerde tekstbundel Handboek der Jeugd (2011) gepubliceerd. De teksten in dit boekje zijn als uitgangspunt genomen bij de analyse. Dat zorgt ervoor dat ik de precieze versie van de songteksten krijg. Dit zal een datacollectie vormen van 9 songteksten. Omdat de omvang van deze scriptie beperkt is kon ik niet al hun oevre grondig analyseren. De teksten van de liederen zijn opgenomen als bijlage.

De thematiek van de gekozen liederen heb ik al in het vorige subhoofdstuk besproken. Voor de duidelijkheid ga ik nog één keer zeggen over welke liederen het gaat, wanneer ze zijn verschenen en eventueel hoe lang ze in de Nederlandse Top 40 stonden. Omdat ik ook ga onderzoeken in welke teksten zich de bepaalde straattaalelementen herhalen, ga ik de nummers nummeren volgens chronologische volgorde. Verder ga ik zeggen in welk lied het bepaalde woord, de uitdrukking of de zin voorkomt, en daarom zal ik ze volgens de nummers behandelen. Aan het begin ga ik de hitnotering van de liederen in de Nederlandse Top 40 behandelen. Eerst toon ik aan wanneer het nummer ( lied ) is uitgekomen en hoe lang het in zijn hoogste positie stond.


1. Watskeburt?! (2005) kwam op 15 mei 2005 uit, stond drie weken op nummer 1 in de Single Top 100

2. Voorjekijkendoorlopen (2005) - kwam op 27 augustus 2005 uit, op nummer 40 in de Single Top 100

3. Ho ho ho (2005) - kwam op 24 december uit, stond twee weken op nummer 25 in de Single Top 100

4. Shenkie (2007) - kwam in 2007 uit, op nummer 43 in de Single Top 100

5. Hollereer (2008) - kwam op 5 april 2008 uit, op nummer 11 in de Single Top 100

6. Buma in me zak (2009) - kwam op 14 februari 2009 uit

7. Sterrenstof (2010) - kwam op 13 november 2010 uit, stond tien weken op nummer 7 in de Single Top 100

8. Elektrotechniek (2011) - kwam op 12 februari 2011uit

9. Get Spanish (2011) - kwam op 21 mei uit, stond tien weken op nummer 18 in de Single Top 100
Ik zal mij beperken tot de woorden, uitdrukkingen of zinnen die tenminste aan één van deze vier voorwaarden voldoen: ze moeten ten eerste het Nederlands als basis hebben, ten tweede moeten ze in het online straattaal woordenboek bij voorkeur in Woordenboek Straattaal- ABN te vinden zijn en ten derde moeten ze of letterlijke leenwoorden uit de talen die ik in het subhoofdstuk Wat is straattaal? heb behandeld; of ze moeten een veranderd morfeem aan een Nederlands lexeem hebben.

De eerste voorwaarde is de keuze voor zulke woorden, uitdrukkingen of zinnen die niet geheel in een andere taal zijn geschreven, terwijl de hele zin bestaat uit woordenschat uit straattaal. Zo zal ik met de passages die geheel in het Spaans zijn of de voorwoorden of epilogen die meestal in het Engels staan van het nummer geen rekening houden.

De tweede voorwaarde is dat de woorden op de webpaginas :www.fok.nl (waartoe het Woordenboek Straattaal- ABN behoort),www.straattaalwoordenboek.nl, jongeren.blog.nl of mijnwoordenboek.nl voorkomen. In deze woordenboeken is een uitgebreide lijst straattaalwoorden te vinden die regelmatig door bezoekers wordt aangevuld. Er bestaan ook wel gedrukte straattaalwoordenboeken maar zolang de straattaal bijna elke dag verandert is het moeilijk om het te codificeren. Het past zich heel snel aan. Daarom zal ik ook de vier bekendste online woordenboeken raadplegen omdat de nieuwe straattaalwoorden er sneller worden opgenomen en uitgelegd. Ik gebruik maar het meest de verklaringen van de studie van Kees´t Hart die zelf met De Jeugd van Tegenwoordig heeft samengewerkt en de uitleg van woorden die hij opgenomen heeft, komen van de leden zelf. Dat zorgt ervoor dat ik de juiste uitleg krijg.

Op basis van de bovenstaande criteria heb ik telkens woorden gegroepeerd in categorieën. Ik heb eerst uit elke liedtekst de straattaalelementen verzameld in de volgende volgorde: Allereerst heb ik de letterlijke leenwoorden in de regels van de liederen opgezocht en zo kon ik de categorieën als letterlijke leenwoorden uit het Engels, uit het Surinaams, uit het Spaans uit het Frans en uit het Duits vormen.

De tweede focus lag op de woorden die eenleenwoord als basis hebben maar die aan het Nederlands gepast zijn met een behulp van het Nederlandse affix.

Bij elk woord dat ik uit de liedtekst heb gehaald zal ik de betekenis en indien mogelijk ook herkomst uitleggen. Uiteindelijk zal er een woordenlijst worden samengesteld die straattaalelementen van het hiphoptrio zal bevatten. Tevens zal ik de teksten analyseren vanuit het perspectief door welke talen hebben het meest de teksten beïnvloeden. Deze laatste twee punten zullen mijn eigen bijdrage aan dit onderzoek zijn. Wat zijn de invloeden van andere talen? Gebruikt de Jeugd van Tegenwoordig als bijna autochtone hiphopgroep tijdens het componeren ook een onjuiste syntaxis zoals de typische straattaalgebruikers? Wat zijn de concrete voorbeelden van de straattaal in hun teksten? Dat zijn de vragen die ik in dit onderdeel beantwoord.

Ten eerste wordt gekeken naar de letterlijke betekenis van de woorden, die door straattaalsprekers worden gebruikt. Ten tweede wordt gekeken naar de impliciete betekenis,

oftewel de bijzondere betekenis van de woorden in de teksten van De Jeugd van Tegenwoordig.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina