Master Thesis Media & JournalismDovnload 1.19 Mb.
Pagina18/23
Datum22.07.2016
Grootte1.19 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

March 14, 2009
In de bodem zit meer koolstof dan in het woud
BYLINE: Ben van Raaij

SECTION: KENNIS; Blz. 1

LENGTH: 699 woorden
SAMENVATTING:

Meer koolstof dan in een regenwoud kun je opslaan in zwarte aarde. Een indiaanse uitvinding als klimaatpanacee.

Door Ben van Raaij
VOLLEDIGE TEKST:

De tropische regenwouden van het Amazonebekken zijn niet alleen van zichzelf een enorme carbon sink. Ze verbergen er ook een: in de bodem. Overal langs de rivieren zijn oeroude toplagen van terra preta do índio te vinden, vruchtbare zwarte aarde bomvol organische koolstof.

Terra preta is een erfenis van precolumbiaanse volkeren, tonen visgraten en potscherven aan. Vóór de komst van de Europeanen was de Amazone dichter bevolkt dan nu. Duizenden jaren lang verrijkten de indianen hun nu door het regenwoud overwoekerde akkers met tot houtskool versmeuld organisch afval: een oeroude vorm van intensief bodembeheer.

Vijfhonderd jaar na het verdwijnen van de makers is de terra preta nog steeds heel vruchtbaar. 'Ze levert driemaal zoveel op als andere grond', zegt onderzoeker bodemkwaliteit Ellis Hoffland van Wageningen Universiteit. De rulle zwarte aarde bevat 9 procent koolstof, twintig keer meer dan omringende grond, en drie keer zoveel zouten. Eén hectare kan meer koolstof bevatten dan al het regenwoud erop. 'Terra preta wordt in Brazilië dan ook als tuinaarde verkocht.'

Het was de in 2003 overleden Wageningse hoogleraar Wim Sombroek die terra preta in de jaren zestig herontdekte. Hij verbaasde zich erover hoe traag de koolstof erin wordt afgebroken - opmerkelijk voor een tropisch klimaat, waar organische stof snel vergaat. Ook kwam hij als eerste op het idee om nieuwe terra preta te maken - aanvankelijk met het doel de landbouwproductie te verhogen, later ook voor koolstofopslag, als oplossing voor het klimaatprobleem.

Het idee van kunstmatige terra preta, biochar gedoopt, heeft de afgelopen jaren tot een soort internationale campagne geleid, gesteund door mensen als James Lovelock, de geestelijk vader van de Gaia-theorie, en klimaatonderzoeker James Hansen. Zij zien biochar als een panacee die tegelijk zowel de voedselcrisis als de brandstofcrisis en de klimaatcrisis aanpakt.

De redenering is: je zet biomassa door pyrolyse (verhitting zonder zuurstof) om in olie, gas en koolstof, voor in de bodem. Resultaat: je kunt meer voedsel produceren zonder extra regenwoud te kappen, je verkrijgt biobrandstof om auto's op te laten rijden, en je bergt koolstof op. Niet weinig ook: volgens de Amerikaanse onderzoeker Johannes Lehmann, in 2006 geciteerd in Nature, kan zo wereldwijd 9,5 miljard ton koolstof per jaar worden weggezet, meer dan nu in de vorm van CO2 de lucht in gaat. Het proces is meer dan koolstofneutraal; het is 'koolstofnegatief'.

Biochar is geen hobby van milieufreaks, zegt bodemkundige Hoffland. 'Wij denken dat het kan werken, we weten het alleen nog niet zeker.' Hoffland staat dan ook te 'popelen' om een onderzoeksproject te doen in de Amazone, om te zien hoe nieuwe terra preta kleine boeren in de tropen kan helpen hun productie te verhogen.

Ook in westerse landen als Nederland kan biochar nuttig zijn, denkt Hoffland, zowel voor het opslaan van koolstof als tegen het weglekken van meststoffen. 'Een van onze studenten deed een potproef met biochar in zandgrond uit de Achterhoek. Wat bleek: de bodem spoelt minder uit en houdt meer vocht vast. Zo blijven de mest beter behouden voor het gewas.'

Om biochar te produceren zijn slimme pyrolysetechnieken vereist. Iemand die daaraan werkt, is Gerrit Brem van TNO, hoogleraar thermische werktuigbouwkunde aan de Universiteit Twente. Brem richt zich op flash pyrolyse. Daarbij wordt de biomassa bij een 'milde' temperatuur van 400 graden binnen enkele seconden omgezet in biobrandstof (olie en gas) en biochar. 'We maken 70 procent olie en 15 procent biochar. Je kunt het proces ook zo aanpassen, dat je minder olie en meer biochar krijgt.'

Brem heeft in Enschede nu een proefopstelling met een capaciteit van 20 kilo biomassa per uur. 'Dat is weinig, natuurlijk. Om commercieel interessant te zijn moet je een factor 100 opschalen, tot 2 ton per uur. De vraag is wel hoe duur een installatie dan wordt.' Brem wil het liefst een demonstratiefabriek bouwen. 'Dat kost 5 tot 10 miljoen euro. We zoeken een investeerder die het risico durft te nemen

33 of 50 DOCUMENTSde Volkskrant


March 14, 2009

Natuurkundeles voor leiders;

De keuze
BYLINE: Martijn van Calmthout

SECTION: KENNIS; Blz. 7

LENGTH: 376 woorden

Moet een president, bijvoorbeeld van de Verenigde Staten, verstand hebben van natuurkunde? Natuurlijk niet, daar heeft hij zijn mensen voor. Toch kan het geen kwaad, schrijft Richard A. Muller in Physics for Future Presidents, ook als machthebber te weten hoe erg het is als er een terrorist met een kleine atoombom in Central Park staat, dat Iran uranium verrijkt, hoe interessant het is om naar Mars te gaan, welke energiebronnen wel en welke niet duurzaam zijn, en of de aarde inderdaad ten dode is opgeschreven door de klimaatverandering.

Muller is hoogleraar aan de universiteit van Californië en geeft beroemd geworden colleges over natuurwetenschappen voor niet-bèta's. Uitgangspunt daarbij is niet wat de natuurwetenschappen zelf fundamenteel vinden - deeltjes, krachten, elementen. Het idee is veel meer dat de fysica in de praktijk tastbaar is, en het dus zinnig is juist op zo'n terrein te weten hoe de werkelijkheid eruitziet. Niet alleen voor toekomstige presidenten, maar ook voor hun kiezers.

Vandaar dat Physics for Future Presidents begint met een verhandeling, vanuit het perspectief van de fysicus, over de gebeurtenissen van 11 september 2001 die leidden tot het instorten van de Twin Towers.

Twee dingen vallen op: het was een aanval die eigenlijk zonder wapens verliep, en het is niet uitgesloten dat de aanval veel effectiever was dan de terroristen ooit hadden durven dromen. Dat komt, aldus Muller, doordat kerosine krankzinnig veel verbrandingsenergie bevat. Veel meer dan bijvoorbeeld een vergelijkbare massa van het explosief TNT.

Op zichzelf is dat geen nieuw inzicht. Maar Mullers behoefte om mythes te scheiden van de fysische realiteit is wel verfrissend. Roep het woord nucleair en de meeste burgers verstarren. Toch, rekent Muller voor, kun je in Central Park, New York, een kernbom van 1 kiloton laten ontploffen zonder dat daarbij slachtoffers vallen door de kernexplosie zelf. Hooguit worden mensen in de omtrek gedood door vallend glas. Ons idee van een atoombom is vertekend door immense paddestoelwolken uit de koude oorlog.

Op een vergelijkbare manier zet Muller voeten aan de grond in het klimaatdebat, over kernafval, elektrisch outo's en Marsreizen. Je mag hopen dat iedere leider daar iets van weet. Martijn van Calmthout
34 of 50 DOCUMENTS

de Volkskrant


March 14, 2009

zaterdag
Elektrische auto met wisselaccu


BYLINE: Michael Persson; Bard van de Weijer

SECTION: VOORPAGINA; Blz. 1

LENGTH: 315 woorden

DATELINE: AMSTERDAM
SAMENVATTING:

Een goede stimulans voor de elektrische auto: wisselstations voor lege accu's.


VOLLEDIGE TEKST:

AMSTERDAM Nederland moet grootscheeps investeren in infrastructuur voor elektrische auto's. Dat vinden verschillende bedrijven die deze week bij het ministerie van Economische Zaken voorstellen hebben gedaan voor het aanleggen van oplaadpunten en wisselstations voor accu's. Zo'n project zou volgens hen deel kunnen uitmaken van de Green New Deal, die de economische crisis en de klimaatcrisis moet verzachten.

Elektrische auto's zijn schoner dan die op benzine en diesel. Ze verbruiken ongeveer de helft minder energie en stoten geen fijn stof uit. Dat maakt ze tot de gedroomde voertuigen van de toekomst. 'Het gebruik van elektrische auto's zal op de stedelijke leefomgeving een vergaand positieve invloed hebben', aldus een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving van twee weken geleden.

Grootste horde is de accu. Die maakt een elektrische auto zeker tweemaal zo duur en beperkt de actieradius tot zo'n 150kilometer. Dat kan worden opgelost als de accu niet wordt gekocht, maar wordt afgerekend per kilometer. Lege accu's kunnen bij speciale wisselstations worden ingeruild voor een volle - ongeveer volgens het Butagaz-principe. In een soort wasstraat wordt de lege accu in enkele minuten gewisseld voor een volle.

Het plan van het bedrijf Better Place is al in een aantal landen omhelsd. In Denemarken investeert het energiebedrijf Dong 100miljoen euro in de infrastructuur. De overheid is daar geen financier, maar maakt de plaatsing van oplaad- en wisselpunten wel mogelijk.

Het Nederlandse bedrijf Epyon, een nieuwkomer die slimme oplaadtechnologie ontwikkelt, heeft zich deze week met enkele partners in Den Haag gemeld met een alternatief voorstel. Hun opladers kunnen binnen soms slechts minuten een accu bijvullen. Epyon pleit voor een net van 'ultrasnellaadstations'.


35 of 50 DOCUMENTS

de Volkskrant


March 17, 2009

dinsdag
Shell eindigt onderaan met CO -verslaglegging 2;

Accent Koolstofuitstoot
BYLINE: Michael Persson

SECTION: ECONOMIE; Blz. 6

LENGTH: 345 woorden

DATELINE: AMSTERDAM
AMSTERDAM Helemaal bovenaan op de website van oliemaatschappij Shell staat een item over 'verantwoorde energie'. Het is, qua plek, het belangrijkste onderwerp op de pagina. Het gaat over de opwarming van de aarde, en hoe die tegen te gaan. Je kunt erover bloggen met een speciale Shell-klimaatadviseur.

Leuk en aardig, maar Shell eindigt van de zes grote oliemaatschappijen wel helemaal onderaan op een ranglijst klimaattransparantie. Analisten van het Amerikaanse bedrijf PFC Energy zochten in jaarverslagen naar harde cijfers over de CO2-uitstoot, en vond bij Shell de minste. 'Shells verslaglegging van koolstofuitstoot haalt het niet bij de gangbare praktijken', aldus de auteurs van het rapport.

PFC vertaalde zijn bevindingen in een Quality of Carbon Disclosure Index. Shell scoort een magere 1,05 op een schaal van 0 tot 5. De vijf concurrenten zitten daar ver boven: zelfs het lange tijd klimaatsceptische ExxonMobil krijgt van de onderzoekers een mooie 2,6 en belandt daarmee op de tweede plaats. Onbetwist op één staat BP, met 3,65 punten.

De scores hebben een meer dan symbolische betekenis, vindt analiste Souna Kang van PFC. 'De koolstofboekhouding heeft effect op de resultaten, omdat bedrijven voor de emissies moeten betalen. Aandeelhouders willen daarom weten hoeveel broeikasgassen worden uitgestoten. Gebrek aan openheid vormt de basis voor een nieuw boekhoudschandaal.'

Vreemd genoeg eindigde Shell in een andere koolstofranglijst, die van het Carbon Disclosure Project (CDP), van de zes oliemaatschappijen op de tweede plaats. 'Het CDP beschouwt ons als leider op dit gebied', zegt een woordvoerder van Shell. Hij kan nog niet reageren op het nieuwe rapport, omdat hij dat nog niet kent.

Volgens onderzoekster Kang is het verschil tussen de ranglijsten goed te verklaren. Het CDP kijkt namelijk ook naar kwalitatieve zaken, zoals de communicatie over het broeikasprobleem. En die is bij Shell best in orde, zegt ze. 'Shell is erg bezig met het creëren van een groen imago. Daarin staan ze bij een ander onderzoek van ons op de eerste plaats.'

Michael Persson
36 of 50 DOCUMENTS

de Volkskrant


March 20, 2009

vrijdag
Oceaan bij Tonga spuwt rook en as


SECTION: VOORPAGINA; Blz. 1

LENGTH: 218 woorden

DATELINE: AMSTERDAM
SAMENVATTING:

Geen schade of gewonden.


VOLLEDIGE TEKST:

AMSTERDAM Een zware aardbeving, een onderzeese vulkaanuitbarsting en een tsunami: het is een heftige week voor Tonga, een 170 eilanden en 100duizend inwoners tellende archipel in de Stille Oceaan.

De Tonganen zijn wel gewend aan enig natuurgeweld, wonend middenin de 'Ring van Vuur', een boogvormig gebied rond de Stille Oceaan waarin driekwart van 'swerelds vulkanen liggen. Maar het huidige schouwspel is zelfs voor Tonga sensationeel.

Het begon drie weken geleden met aardschokken, om donderdag om 18.15 uur (Nederlandse tijd) te culmineren in een aardbeving met een kracht van 7,9 op de schaal van Richter, en een tsunami.

Maandag barstte een onderzeese vulkaan uit, op amper 10 kilometer van hoofdeiland Tongatapu. Daar rees donderdag een kolossale wolk op uit de oceaan, vol gloeiende as, stof en puimsteen uit het binnenste van de aarde. De massa spoot tot 7 kilometer hoogte, alle luchtverkeer ontregelend. Zeevogels werden levend verbrand, aldus ooggetuigen.

Het natuurgeweld veroorzaakte geen schade of gewonden. De tsunami bereikte de kust niet, een passaatwind blies de stofwolk weg van de eilanden. Wetenschappers en andere Tonganen gingen donderdag zelfs van dichtbij een kijkje nemen om te zien of er misschien een nieuw eilandje gaat ontstaan.

37 of 50 DOCUMENTS

de Volkskrant


March 21, 2009

zaterdag
Keeperscrisis door opwarming


SECTION: SPORT; Blz. 23

LENGTH: 290 woorden
Het keepersprobleem wordt mede veroorzaak door de klimaatverandering. Dat staat in het onderzoeksrapport Op kiep van drs. Broer 'Pipo' Jol. De weigering van Edwin van der Sar terug te keren in Oranje, bracht het keepersprobleem deze week in het brandpunt van de belangstelling.

Drs. Jol: 'Vroeger stonden we bekend om onze goede keepers. Nederlandse keepers waren de enige keepers ter wereld die onhoudbare schoten wisten te keren. Nu zijn er geen echte keepers meer.'

De klimaatverandering is daaraan mede debet. 'Sneeuwballen gooien en vangen is er niet meer bij, met die slappe winters. Je ziet het aan de manier waarop ze een bal oppakken. Alsof het een handgranaat is met de pin eruit.'

Ook de weke aanpak in het onderwijs ziet Jol als een oorzaak. 'Vroeger gooide de meester van alles naar je kop als je klierde. De bordborstel, rolletjes plakband, prullebakken, krijtjes, de asbak. Je moest voortdurend scherp zijn en die cactus klemvast tegen de borst drukken. Zo is bijvoorbeeld Van Breukelen een hele grote geworden. Maar kinderen iets naar de kop gooien mag dus helaas niet meer.'

De gerichtheid op gemak en luxe is ook fataal. 'Vroeger was het pakken wat je pakken kon en houden wat je hebt. De juiste voedingsbodem voor een bloeiende keeperscultuur en gretigheid bij de hoge voorzet. Nu komt het ze aanwaaien. Dat kweekt pingeldozen en luie spitsen, maar géén heersers in het strafschopgebied.'

Doordat het heldenimago van de keeper is vervangen door een watjesimago, willen jongetjes geen keeper meer zijn. Jol: 'Ze worden ermee gepest. Ze worden eerder balletdanser of dameskapper dan keeper.' Drs. Jol ziet voorlopig geen oplossing voor het keepersprobleem. 'Of de economische crisis moet flink doorpakken. Dan gloort er weer hoop.'


38 of 50 DOCUMENTS

de Volkskrant


March 3, 2009

dinsdag
Auteur Kop;

Pieter Hilhorst Rijk zonder euro's
BYLINE: Pieter Hilhorst

SECTION: FORUM; Blz. 11

LENGTH: 755 woorden

In de Rotterdamse haven zag ik vorige week de crisis staan. De abstracte cijfers over economische krimp werden tastbaar. Op een terrein zo groot als meerdere voetbalvelden stonden honderden, misschien wel duizenden auto's geparkeerd die tevergeefs wachten op een koper. Het tekent dat de recessie veel meer een probleem is van overvloed dan van tekort. Bedrijven kunnen veel meer maken dan ze kunnen verkopen. Economen spreken dan van een tekortschietende vraag.

Voor keynesiaanse economen is de oplossing het stimuleren van de vraag. Vroeger werd deze oplossing geassocieerd met linkse potverteerders, maar vandaag de dag is bijvoorbeeld de Bovag er een groot pleitbezorger van. De autobranche wil dat de overheid 1.000 tot 1.500 euro subsidie geeft voor elke auto die wordt ingeleverd om zo de vraag naar nieuwe auto's te stimuleren. Het plan kost 100 tot 150miljoen euro. Volgens critici van de keynesianen heeft het stimuleren van de vraag geen zin omdat het geld weglekt naar het buitenland. Bovendien is het de vraag of een subsidie voor de autobranche wel zo gepast is met het oog op de files en de opwarming van de aarde.

Afgelopen week maakte ik kennis met een alternatief voor zowel het keynesiaanse idee om ons dan maar op krediet uit de crisis te kopen als voor een koude sanering. Bedrijven die hun overschotten niet op de reguliere markt kunnen verkopen, zouden ze moeten aanbieden tegen betaling in Qoin. Dat is een betaalmiddel dat ondernemers onderling gebruiken om zonder euro's bij elkaar te kopen. Een Qoin is evenveel waard als een euro, maar in plaats van geld krijgt de verkoper Qoin waarmee hij goederen of diensten kan aanschaffen.

Om te bezuinigen zou de Volkskrant mij voor deze column kunnen betalen in Qoin. Met die verdiende Qoin kan ik misschien weer iemand naar mijn computer laten kijken en die kan van zijn Qoin dan weer een abonnement op de Volkskrant kopen dat hij zich eigenlijk niet kan veroorloven. De omzet van de Volkskrant, van mijn computerhulpdienst en van mijzelf daalt, maar ons welzijn stijgt. We zijn rijk zonder euro's.

Voorwaarde is wel dat er voldoende bedrijven meedoen. Anders kun je je Qoin niet kwijt. De deelnemers moeten ook professioneel zijn. Qoin is een opvolger van Noppes. Ook dat was een ruilhandelnetwerk. Ik heb in de jaren negentig nog wel eens voor Noppes in een kraakhotel geslapen. Ik was er de eerste en enige gast. Om me niet teleur te stellen, werd in allerijl ergens een slaapzak uit een kast getrokken. Zulke ervaringen moedigen de burger niet aan om vaker gebruik te maken van via Noppes aangeboden diensten. Qoin wil daarentegen met professionele bedrijven werken. Met Qoin moet je dezelfde diensten kunnen kopen die je ook met euro's kunt aanschaffen.

Nu lijkt het lood om oud ijzer. Wat je aan de voordeur bespaart door te betalen in Qoin, ben je aan de achterdeur kwijt omdat je wordt betaald in Qoin. Toch doen bedrijven mee omdat ze op die manier extra koopkracht mobiliseren. De effecten daarvan kunnen revolutionair zijn. Geld heeft verschillende functies. Het is een graadmeter (wat is een dienst of een product waard), een ruilmiddel en een oppotmiddel. De eerste twee functies vervult Qoin wel, de derde niet. Als je Qoin oppot moet je een bescheiden rente betalen (0,25procent per maand), evenveel als het je kost om een schuld in Qoin te hebben.

De huidige kredietcrisis kan worden geïnterpreteerd als een crisis waarbij de derde functie van geld (het oppotten) de andere twee functies ernstig heeft beschadigd. Van veel dingen weten we de waarde niet meer, zoals van de vergiftigde sub-prime hypotheken. Ook de ruilfunctie is door de oppotfunctie in het gedrang gekomen. De banken zijn nu zo terughoudend met het geven van krediet aan elkaar en aan klanten, dat het economisch verkeer hapert. Qoin kent deze problemen niet. Doordat lenen goedkoop is en sparen duur, wordt bevorderd dat de Qoin blijven rollen. Zo wordt er een vraag gecreëerd naar producten en diensten die er eerst niet was. In economische termen zou je kunnen zeggen dat Qoin een manier is om geld te scheppen zonder gevaar voor inflatie. De overschotten aan tijd, diensten en goederen worden productief gemaakt.

Als Qoin ingeburgerd raakt, zouden werknemers een loonmatiging accepteren als die wordt gecompenseerd in Qoin. In de ideale dagdroom kunnen ze met die Qoin een nieuwe auto kopen die nu staat weg te roesten in de haven van Rotterdam. Als de Bovag lef heeft, gaan ze niet bedelen om subsidie, maar spreken ze af dat autobedrijven voortaan ook betalingen in Qoin accepteren.

39 of 50 DOCUMENTSde Volkskrant


March 27, 2009

vrijdag
'Innovatie en duurzaamheid zijn hetzelfde'BYLINE: Evert Nieuwenhuis

SECTION: ECONOMIE; Blz. 7

LENGTH: 599 woorden

DATELINE: AMSTERDAM
SAMENVATTING:

Harry Hendriks

Nederland dreigt achterop te raken met innovatie, en dus met duurzaamheid, zegt de baas van Philips Benelux.
VOLLEDIGE TEKST:

AMSTERDAM 'Op de zon na geeft niemand meer licht dan Philips', zegt Harry Hendriks (58), directievoorzitter van Philips Benelux. De zoektocht naar duurzame producten zit het bedrijf 'in de genen', zegt Hendriks. 'We hebben jaren gelobbyd voor afschaffing van de 100-wattgloeilamp.'

Hoe belangrijk is duurzaamheid voor Philips?

'Heel belangrijk. Innovatie is de belangrijkste bestaansreden van ons bedrijf. Duurzaamheid en innovatie zijn een en hetzelfde: onze producten moeten tot meer welzijn van onze klanten leiden. Dan ontkom je er niet aan om zuinig te zijn op grondstoffen, milieu en het klimaat. Het streven naar duurzaamheid maakt je ook concurrerend: minder energieverbruik bij productie, minder verpakkingsmateriaal en componenten zonder giftige stoffen leiden tot meer effectiviteit. Bovendien zal de klant duurzaamheid in toenemende mate meewegen bij zijn aankopen. Wij willen marktleider zijn op het gebied van duurzaamheid.'

Greenpeace zette u op een ranglijst van achttien elektronicaproducenten op de vijftiende plaats.

'Zij hebben ons zwaar beoordeeld op het inzamelen van gebruikte elektronica. Europa heeft een collectief inzamelingssysteem. Landen als Brazilië en India kennen dat niet. We beginnen nu met proefprojecten voor het innemen van elektronisch afval in dergelijke landen. Ik verwacht dat wij nu hoger zullen scoren. In de Dow-Jonesindex van duurzaamheid presteren we al jaren heel goed.'

Als premier Balkenende u zou vragen hoe we van Nederland een duurzame economie kunnen maken, wat zou u hem adviseren?

'De focus ligt nu op de korte termijn: het aanjagen van de Nederlandse economie. Zie de maatregelen die het kabinet deze week bekend heeft gemaakt. Prima, is heel belangrijk.

'Maar vergeet de lange termijn niet. Nederland moet het hebben van kennis en innovatie. En, zoals gezegd, zonder innovatie geen duurzaamheid. Maar we dreigen achterop te raken. Het publieke geld dat aan research en development (r&d) wordt besteed, is gedaald van 0,8 procent van het nationaal inkomen naar 0,7. Dat lijkt weinig, maar is een afname van meer dan 10 procent. Andere landen halen ons in, en dat is zorgwekkend. Het onderwijs behoeft aandacht, het midden- en kleinbedrijf innoveert te weinig.'

Is het denkbaar dat Philips Nederland verlaat als het klimaat voor innovatie niet verbetert?

'Mag ik u een zorgwekkend plaatje schetsen? Bijna de helft van alle Nederlandse r&d wordt hier in Eindhoven uitgegeven. De helft daarvan is afkomstig van Philips of oude Philipsbedrijven. Dat is te eenzijdig; je hebt een dynamische, interactieve omgeving nodig om te innoveren. Grote bedrijven als Philips kunnen niet zonder kleinere, intelligente en creatieve bedrijven om flexibel en vernieuwend te zijn.'

Ik hoor u voorzichtig 'ja' zeggen.

'Dat hoort u goed. Maar het is niet te laat. Als het kabinet duurzaamheid wil bevorderen, moet het kennis en innovatie tot speerpunt maken.'

Hoe kan de overheid duurzaamheid bevorderen?

'Dat varieert van aandacht voor duurzaamheid in het onderwijs tot de rol van de overheid als launching customer. Met andere woorden: door toepassing van energiezuinige technologie stimuleert de overheid het gebruik ervan. De overheid kan ook een probleem centraal stellen en bedrijven vragen er een oplossing voor te ontwikkelen, waarbij ze garandeert de beste af te nemen. Bijvoorbeeld in de zorg. Denk aan het ontwikkelen van 'slimme patiëntenomgevingen' met veel techniek. Dit kan effectiever zijn dan een subsidie.'

40 of 50 DOCUMENTSde Volkskrant1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina