Mechanica constructie- en planningstechnieken derde graad tso derde leerjaarDovnload 242.3 Kb.
Pagina1/5
Datum24.08.2016
Grootte242.3 Kb.
  1   2   3   4   5mechanica constructie- en
planningstechnieken


derde graad tso
derde leerjaar

LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS

September 2008

VVKSO - BRUSSEL D/2008/7841/020

Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs

Guimardstraat 1, 1040 Brussel


mechanica constructie- en
planningstechnieken


derde GRAAD tso
derde leerjaar

LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS

VVKSO – BRUSSEL D/2008/7841/020

September 2008

(vervangt leerplan D/1995/0279/077 met ingang 1 september 2008)
Inhoud

Plaats van dit leerplan in de lessentabel 5

1 Studierichtingsprofiel en samenhang 7

1.1 Studierichtingsprofiel 7

1.1 Studierichtingsprofiel 7

1.2 Situering van Mechanica constructie- en planningstechnieken in het logisch tso-curriculum van de studiegebieden Auto en Mechanica-elektriciteit 8

1.2 Situering van Mechanica constructie- en planningstechnieken in het logisch tso-curriculum van de studiegebieden Auto en Mechanica-elektriciteit 8

1.3 Instroom en beginsituatie 9

1.3 Instroom en beginsituatie 9

1.4 Factoren die de keuze voor deze studierichting kunnen beïnvloeden 9

1.4 Factoren die de keuze voor deze studierichting kunnen beïnvloeden 9

1.5 Persoonlijkheidsvereisten 9

1.5 Persoonlijkheidsvereisten 9

1.6 Sancties van de studies en uitstroom 9

1.6 Sancties van de studies en uitstroom 9

1.7 Profilering van de studierichting Mechanica constructie- en planningstechnieken tso t.o.v. aanverwante studierichtingen in het 3de leerjaar van de 3de graad bso van het studiegebied Mechanica - elektriciteit 10

1.7 Profilering van de studierichting Mechanica constructie- en planningstechnieken tso t.o.v. aanverwante studierichtingen in het 3de leerjaar van de 3de graad bso van het studiegebied Mechanica - elektriciteit 10

2 Competenties en doelstellingen Mechanica constructie- en planningstechnieken 11

2.1 Doelstelling 11

2.1 Doelstelling 11

2.2 Algemene vormingscompetenties 11

2.2 Algemene vormingscompetenties 11

2.3 Specifieke competenties Mechanica constructie- en planningstechnieken 14

2.3 Specifieke competenties Mechanica constructie- en planningstechnieken 14

2.4 Complementaire competenties Mechanica constructie- en planningstechnieken 16

2.4 Complementaire competenties Mechanica constructie- en planningstechnieken 16

2.5 Attitudes Mechanica constructie- en planningstechnieken 16

2.5 Attitudes Mechanica constructie- en planningstechnieken 16

3 Algemene didactische wenken 17

3.1 Stage 17

3.1 Stage 17

3.2 Projectmatig werken 17

3.2 Projectmatig werken 17

3.3 Het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ict) 20

3.3 Het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ict) 20

4 De geïntegreerde proef 20

4.1 Opvatting van de geïntegreerde proef 20

4.1 Opvatting van de geïntegreerde proef 20

4.2 Opdracht 20

4.2 Opdracht 20

4.3 Inhoud 20

4.3 Inhoud 20

4.4 Evaluatie van de geïntegreerde proef 21

4.4 Evaluatie van de geïntegreerde proef 21

5 Evaluatie 21

5.1 Procesevaluatie 22

5.1 Procesevaluatie 22

5.2 Productevaluatie 22

5.2 Productevaluatie 22

6 Leerplandoelstellingen, leerinhouden, didactische wenken Realisatie Mechanische constructie- en planningstechnieken 25

6.1 Veiligheid, gezondheid, hygiëne en milieu (geïntegreerd te realiseren) 25

6.1 Veiligheid, gezondheid, hygiëne en milieu (geïntegreerd te realiseren) 25

6.2 Uitgevoerde werkzaamheden evalueren (geïntegreerd te realiseren) 27

6.2 Uitgevoerde werkzaamheden evalueren (geïntegreerd te realiseren) 27

6.3 Realisatie mechanica constructie- en planningstechnieken 27

6.3 Realisatie mechanica constructie- en planningstechnieken 27

6.4 Realisatie kwaliteitsbeheersing en planningstechnieken (geïntegreerd te realiseren) 41

6.4 Realisatie kwaliteitsbeheersing en planningstechnieken (geïntegreerd te realiseren) 41

6.5 Stages 46

6.5 Stages 46

7 Minimale materiële vereisten 47

8 Nuttige adressen 48

9 BIBLIOGRAFIE 51

9.1 Naslagwerken 51

9.1 Naslagwerken 51

9.2 Tijdschriften 52

9.2 Tijdschriften 52

  Plaats van dit leerplan in de lessentabel
Studierichting

Mechanica constructie- en planningstechnieken

Graad en onderwijsvorm

Derde leerjaar derde graad tso

Pedagogische vakbenamingen

Realisaties mechanica constructie- en planningstechnieken

Administratieve vakbenaming

TV Elektromechanica/Mechanica

Specifiek gedeelte

Minimum 22 uur waarvan minimum 2 uur stage.

Complementaire gedeelte

Maximum 6 uur 1. Studierichtingsprofiel en samenhang

  1. Studierichtingsprofiel

De specialisatieopleiding Mechanica constructie- en planningstechnieken in het derde leerjaar van de derde graad tso is een vervolgopleiding aansluitend op de studierichting Mechanische vormgevingstechnieken tso en richt zich vooral naar jongeren met een ruime belangstelling voor het realiseren van een gespecialiseerde constructie- en/of planningsopdracht.

Dit houdt in dat hij/zij

  verantwoordelijkheid kan opnemen voor het eigen werk en de startkwalificatie verwerft om het beroep:

 • technisch tekenaar

 • leidinggevende functie in een productieteam

 • productieplanner

 • kwaliteitsbewaker

in een mechanisch constructiebedrijf te kunnen uitoefenen.

Een basisvoorwaarde om later in het beroepsleven te slagen, is de capaciteit om technologisch en praktisch inzicht te verwerven in de technologie van toepassing bij de verschillende gespecialiseerde voorbereidingstechnieken. Alle doelstellingen en inhouden worden derhalve op een zeer toegepaste maar technologisch onderbouwde manier aangebracht. • Voldoende competenties verwerft om zich te kunnen vervolmaken via vervolgopleidingen in het volwassenenonderwijs en talrijke bedrijfsopleidingen waarbij heel wat certificaten kunnen worden behaald.

  1. Situering van Mechanica constructie- en planningstechnieken in het logisch tso-curriculum van de studiegebieden Auto en Mechanica-elektriciteit

Eerste graad

2de leerjaar
Tweede graad

1ste en 2de leerjaar
Derde graad

1ste en 2de leerjaar
Derde graad

3de leerjaarMechanica-elektriciteit

Mechanische

techniekenAutotechnieken

Toegepaste

autotechnieken

Mechanische technieken

Computergestuurde mechanische productietechnieken
Mechanica constructie- en planningstechniekenKoel- en warmtetechnieken

Industriële koeltechnieken
Industriële warmtetechniekenKunststoftechnieken

Kunststof

vormgevingstechnieken

Orthopedietechnieken

Orthopedische instrumentenVliegtuigtechnieken

Elektrotechnieken

Elektrotechnieken

Stuur- en bewakingstechniekenTelecommunicatie

Audio-, video-, en teletechniekenIndustriële ICT

Industriële computertechnieken

Industriële wetenschappen

Industriële wetenschappen

Industriële wetenschappen

Elektromechanica

Elektromechanica

Industriële onderhoudstechnieken


Elektriciteit-elektronica

Elektriciteit-elektronica

Regeltechnieken

Uit het schema blijkt dat de studierichting Mechanica constructie- en planningstechnieken tso naadloos aansluit op de studierichting Mechanische vormgevingstechnieken tso in de 3de graad;

  1. Instroom en beginsituatie

Zoals hierboven reeds vermeld, is de logische vooropleiding de studierichting Mechanische vormgevingstechnieken tso.

Het merendeel van de leerlingen kwam dus al in min of meerdere mate in contact met theoretische en praktische kennis en vaardigheden die nodig zijn bij het vervaardigen van mechanische constructies.


De studierichting bouwt vooral verder op de inzichten, vaardigheden en attitudes verworven in de derde graad tso Mechanische vormgevingstechnieken.

Instromende leerlingen dienen in het bezit te zijn van een diploma secundair onderwijs, ze hebben derhalve de facto de eindtermen voor het secundair onderwijs behaald. Dit gegeven werpt een ander licht op de benadering van de na te streven competenties.  1. Factoren die de keuze voor deze studierichting kunnen beïnvloeden

Bepaalde lichamelijke en fysische gebreken kunnen een belemmerende factor zijn voor het uitoefenen van één of meerdere beroepen waarop deze studierichting voorbereidt. Een gepaste oriëntering en begeleiding is dan ook ten zeerste aangewezen, enerzijds omdat ze invloed hebben op de slaagkansen van de leerlingen en anderzijds omdat ze de uitoefening van heel wat beroepen bemoeilijken. In heel wat beroepen – waarop deze studierichting voorbereidt – gelden bepaalde beroepsdrempels:

 • lichamelijke letsels en aandoeningen die de normale fysieke inspanning – eigen aan de diverse beroepen – beletten of bemoeilijken;

 • handicaps die het normaal motorisch functioneren – eigen aan het uitoefenen van het beroep – bemoeilijken.

  1. Persoonlijkheidsvereisten

Vele beroepen stellen ook heel wat eisen op persoonlijkheidsvlak. Leerlingen van de studierichting Mechanische vormgevingstechnieken tso bezitten deze reeds in bepaalde mate of geven in ieder geval blijk dat ze deze willen ontwikkelen:

 • interesse voor één of meerdere aansluitende beroepen;

 • blijk geven van voldoende verantwoordelijkheidszin;

 • voldoende flexibel zijn en bereid zijn in diverse omstandigheden te functioneren;

 • aandacht hebben voor aspecten die het welzijn op het werk bevorderen;

 • uitvoeringsgericht kunnen communiceren;

 • bereid zijn zich aan te passen aan de arbeidsomstandigheden.

  1. Sancties van de studies en uitstroom

Het profiel van de studierichting focust op een gespecialiseerde vorming voor tekenaar, productieplanner leidinggevende functie en kwaliteitscontroleur in een mechanisch constructiebedrijf. Door het volgen van de studierichting kan de afgestudeerde heel wat functies uitoefenen binnen een mechanisch constructiebedrijf .

De mogelijkheid om bijkomende certificaten te behalen ligt ook in het verlengde van deze opleiding.  1. Profilering van de studierichting Mechanica constructie- en planningstechnieken tso t.o.v. aanverwante studierichtingen in het 3de leerjaar van de 3de graad bso van het studiegebied Mechanica - elektriciteit

De eigenheid van elke studierichting wordt verduidelijkt, enerzijds door een omschrijving te geven van het te bestuderen ‘studieobject’ en anderzijds door een schematische voorstelling dat het aandeel weergeeft van de theoretische en de praktische vormingscomponenten in het geheel van de opleiding.

Studierichting

Eigenheid

Studieobject

Schematische voorstelling vormingscomponenten

Mechanica

constructie- en

planningstechnieken

3de leerjaar

3de graad tso

De studie van

een uit te voeren project

Communiceren om het concept van mechanische constructietekeningen en/of productieplanning te begrijpen en de uitvoering voor te bereiden.

Gevraagde kwaliteitscriteria bereiken en de noodzakelijke uitvoeringsrichtlijnen formuleren.

De uitvoering voorbereiden, opvolgen en bijsturen.

3de leerjaar

3de graad bso

Het uitvoeren van

een project

Communiceren om gespecialiseerde werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

De conceptuele kenmerken van het concept begrijpen en voorzieningen treffen om de uitvoering ervan mogelijk te maken.

Onder leiding de gespecialiseerde werkzaamheden uitvoeren volgens opgelegde kwaliteitscriteria.

 1. Competenties en doelstellingen Mechanica constructie- en planningstechnieken

  1. Doelstelling

De studierichting heeft een tweevoudige doelstelling.

  De leerling dient

 • De startkwalificatie te verwerven om het beroep van mechanische constructietekenaar, werkvoorbereider, productieplanner, leidinggevende functie te kunnen uitoefenen. Dit houdt in dat hij/zij verantwoordelijkheid kan opnemen voor het eigen werk en, na een korte in servicetraining in een constructiebedrijf of aanverwante, teken- en planningswerkzaamheden kan uitvoeren.

 • Voldoende competenties te verwerven om zich te kunnen vervolmaken via vervolgopleidingen in het volwassenenonderwijs en talrijke bedrijfsopleidingen waarbij heel wat certificaten kunnen worden behaald.

  1. Algemene vormingscompetenties

In de algemene vakken van de studierichting 3de leerjaar 3de graad tso Mechanica constructie- en planningstechnieken wordt de totale persoonlijkheid gevormd.

In het specifiek deel van de studierichting wordt er vanuit het te realiseren profiel ook aan algemene vormingscompetenties gewerkt.      1. Communiceren in het Nederlands, het Frans en het Engels

De leerlingen van het 3de leerjaar 3de derde graad tso Mechanica constructie- en planningstechnieken hebben een specifiek technisch communicatiemiddel zoals schetsen, technische tekeningen en schema’s.

Naast het maatschappelijk functioneren (de weg vragen, een gids raadplegen, …) wordt in de opleiding ook aandacht besteed aan andere vormen van communicatie (literair, beschouwend, …). • Het functioneel in de Nederlandse taal vlot communiceren in het kader van een beroepsopdracht (een verslag maken en presenteren, rapporteren, een artikel lezen, …)

 • In de tweede taal een eenvoudige technische conversatie kan voeren en technische handleidingen begrijpend kan lezen.

 • In een derde taal enkele technische handleidingen begrijpend lezen en interpreteren;

Rond bovenstaande competenties wordt voornamelijk gewerkt in het kader van opdrachten die verband houden met de meer technische vorming van de leerlingen, zoals in het kader van een experiment, een technisch-wetenschappelijk project, een praktische realisatie, een werkvergadering, een maatschappelijk debat.

      1. Een eigen mening vormen en verwoorden op basis van argumenten, luisteren naar de mening van anderen en eventueel de eigen mening herzien

  De leerling leert om zich een eigen en op argumenten gesteunde mening te vormen. Dit is belangrijk voor zijn algemeen maatschappelijk en zijn werkgericht functioneren.

In het specifiek gedeelte van het 3de leerjaar van de 3de graad tso Mechanica constructie- en planningstechnieken overlegt hij in team om tot een gemeenschappelijke visie te komen, past hij deze gemeenschappelijke visie toe in zijn concrete werksituatie en staat hij voortdurend open voor de mening van anderen.

 • De gemotiveerde verantwoording van een productiemethode, herstellingswerkzaamheden, ...

 • Het in team uitwerken van theoretische en praktische projecten en realisaties.

 • De uitwerking al of niet in teamverband van de geïntegreerde proef.      1. Op een verantwoorde manier keuzes maken.

In de opleiding tso Mechanica constructie- en planningstechnieken maakt de leerling In het specifieke deel tal van verantwoorde keuzes, zoals:

 • de keuze van een geschikte werkwijze in het kader van een wetenschappelijke, technische onderzoeksvraag;

 • een keuze uit de verschillende constructiemogelijkheden bij het ontwerpen en tekenen van een constructietekening;

 • de keuze en benadering van een onderwerp voor de geïntegreerde proef;

 • een verantwoorde technische bewerking- , productieproces kiezen bij de voorbereiding (tekenen, graad, nauwkeurigheid van afwerking) en de realisatie van de praktische uitvoering.      1. Op een veilige en milieubewuste manier handelen

Men hecht hierbij zowel belang aan het veilig en milieubewust werken thuis als tijdens het praktisch uitvoeren van een opdracht. Hierbij wordt ook het belang van het milieu voor onszelf als voor volgende generaties niet uit het oog verloren.

     Veiligheid

  De veiligheidsattitude is een constante zowel tijdens de opleiding als in het dagdagelijks gebeuren. Bij het veilig werken heeft men zowel oog voor de eigen veiligheid als voor de veiligheid van anderen.

 • In een ontwerpfase rekening houden met de vigerende veiligheidswetgeving.

 • Binnen een afgesproken opdracht de geldende veiligheidmaatregelen opzoeken dit om zijn eigen veiligheid, deze van zijn teamgenoten, gebruikers en de omstaande te garanderen.

 • Op voorhand de gevaren kunnen inschatten bij een bepaalde werksituatie en collega’s, medestudenten, omstaande attent maken op de mogelijke onveilige situaties

 • Bij het uitvoeren van de opdracht, de collectieve veiligheidsvoorzieningen treffen, persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken en de voorschriften op het vlak van gezondheid, hygiëne en ergonomie naleven dit om zijn eigen veiligheid en welzijn, deze van zijn teamgenoten te garanderen

 • Actief meewerken aan het veiligheidsbeleid van het bedrijf/school door onveilige situaties te rapporteren en mogelijke oplossingen te suggereren.  1   2   3   4   5


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina