Mededelingen enDovnload 51.93 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte51.93 Kb...


MEDEDELINGEN EN

INFORMATIEBLAD VAN DE PCOB Afdeling: EPE (EMST EN OENE)
28e JAARGANG NR. 03 (April 2013)

Verschijnt: 29-03-2013


Beste PCOB- Leden.
Maart roert zijn staart en april …..??????.
Vorige week ben ik op bezoek geweest bij één van onze leden om eens te praten over een eventueel bestuurslidmaatschap. We zijn als bestuur namelijk nog steeds op zoek naar aanvulling; op de achterkant van de Nieuwsbrief staat welke plaatsen nog vacant zijn. Wat de uitslag van dat bezoek is, moeten we nog even afwachten. Toen ik door de Allendelaan naar huis fietste deed ik mijn jas open en mijn sjaal in mijn fietstas. Het was de eerste prachtige lentedag. Langs de weg zag ik velden met krokussen volop staan te bloeien. Ik kreeg op deze dag helemaal een lentegevoel. Wat heeft de gemeente Epe toch overal deze prachtige, kleurige boodschappers van de lente aangeplant.
Een week later. Weer fiets ik naar huis; nu na afloop van een bestuursvergadering, waarin weer allerlei zaken aan de orde zijn gekomen. Een snijdende Oostenwind zorgt er voor, dat ik nauwelijks vooruit kom en als ik langs de wei met schapen en lammetjes van mijn buurman kom, zie ik de arme dieren kouwelijk in de hoek bij de stal staan te kleumen. Op de oprit van mijn buurman, die ook imker is, hebben de botanische krokussen, en bluebells hun bloemblaadjes weer allemaal gesloten.

Voor de bijen is er nu niks te halen. Ik koop even aan de weg een pot voorjaarshoning voor ons medebestuurslid, die deze middag door ziekte een keer verstek moet laten gaan. De winter is weer helemaal terug; hopelijk van korte duur.


Tijdens de feestelijke middag in ‘de Lorelei’ aan de Heerderweg hebben we als bestuur samen met 48 vrijwilligers en hun partners een bijzonder geslaagde bijeenkomst gehad. Wat is er fanatiek gesjoeld en welke geanimeerde gesprekken zijn er gevoerd. Het was goed om de vrijwilligers eens in het zonnetje te zetten. Nu u samen met de Nieuwsbrief ook het Jaarverslag 2012 heeft ontvangen, wil ik toch nog even benadrukken het vele werk dat Henk Moes en zijn vrouw Jannie verzet hebben. In korte tijd hebben zij ervoor gezorgd, dat er 100 liturgieën voor de paasviering, 250 Jaarverslagen van 24 pagina’s per exemplaar gevouwen en geniet zijn en ook nog de Nieuwsbrieven. Al dit schriftelijke materiaal is door hen ook eerst gedrukt; dat alles in hun huis in Oene.
De maandelijkse ledenmiddag stond deze keer deels in het teken van de 40 dagen tijd en van de viering van Pasen. Ik vond het mooi in de liturgie een aantal afbeeldingen van linosneden te gebruiken van Elly Kuipers, kunstenares uit Nijmegen. Zij was indertijd docent schilderen/ tekenen in het instituut, waar ik als directeur aan verbonden was. Bij mijn afscheid, een en twintig jaar geleden, gaf ze mij een map met 33 linosneden over het leven van Jezus. Een waardevol geschenk, waarin door de kunstenaar haar geloof in Jezus Christus zichtbaar gemaakt is. Op haar website staat te lezen: ‘De verhalen uit de Bijbel hebben mij altijd aangetrokken, want mijn vader las iedere avond voor uit de Anne de Vries bijbel.’ Wij ouderen mogen blij zijn, dat het voorlezen aan kinderen uit de bijbel een leven lang kan doorwerken.
Hartelijk gegroet.
Henk Ederveen, voorzitter.

** Verslag van de Ledenmiddag van: 19-03-2013
Op dinsdag 19-03-2013 hebben wij de gebeurtenissen van Pasen herdacht.

70-75 Leden waren aanwezig in de grote zaal van de Boskamp.

Het is goed, om samen stil te staan bij de belangrijke gebeurtenissen van Pasen. Wij vierden en herdachten dit weliswaar nog in de lijdenstijd, maar dat is uiteindelijk slechts een kerkelijke en menselijke planning. Wanneer wij deze periode vanuit het hart meemaken, is de volgorde niet van zo'n groot belang.

De voorzitter, de hr. H. Ederveen leidde de middag, ondanks dat hij een beste verkoudheid cq griep te pakken had.

De liturgie, opgesteld door hem en mw. J. van Meulen, gaf een goede weerklank van de heilsfeiten. Vooral de tekst: "Als een graankorrel niet in de aarde valt, zal hij geen vrucht dragen", uit Joh. 12 blijft altijd weer van belang. Jaap Bosch liet pianomuziek horen, o.a. van Clara Schumann.

Met het gezamenlijk zingen en de gedichten, o.a. van Gerrrit van der Beek en een meditatie van ds. D. van Meulen,was het een goed samenzijn.

Door deze samenkomsten mogen wij toch blijvend de C in de naam van onze bond trouw blijven. Laten wij dit in de praktijk vertalen en tonen uit onze daden.
** Uitnodiging voor de Ledenmiddag van: 17-04-2013
Het bestuur nodigt u hartelijk uit, voor alweer de laatste ledenmiddag van het seizoen 2012/2013. Dit zal tevens de jaarvergadering zijn.

Deze dag zal u verslag gedaan worden, van de activiteiten van het dan achter ons liggend seizoen. Ook zal verantwoording afgelegd worden van het financieel beleid en het reilen en zeilen in die periode.

In 2012 was de hr. A. v.d. Kamer nog penningmeester. Aan hem kunt u dus nog eventuele vragen stellen. Het jaarverslag wordt u uitgereikt, tezamen met de Nieuwsbrief van eind maart. Dat is degene, die u nu in uw handen houdt. Vanaf 01-01-2013 is de hr. P. de Bruin penningmeester. Hij is mede verantwoordelijk voor de begroting van 2013. Deze is echter nog wel eind 2012 goedgekeurd, door het bestuur, waar hij dus nog niet geheel in functie was. In deze vergadering doet ook de kascommissie verslag. De hr. B. van Deelen is aftredend, de hr. M. van de Esschert gaat DV nog een jaartje door. Wilt u alvast nadenken, om ook eens in de kascommissie plaats te nemen.

Kost weinig tijd, is niet moeilijk en u ziet ook eens wat het bestuur allemaal doet.** Verslag van de Vrijwilligersmiddag van: 08-03-2013
Niet iedereen was er van op de hoogte, want de uitnodigingen waren alleen aan actieve vrijwilligers gezonden, maar op vrijdag 08-03-2013 kwamen onze vrijwilligers bij elkaar, om een bedankje in ontvangst te nemen, maar vooral, voor een gezellig samenzijn in een ontspannen sfeer.

In de loop van de middag kwamen zo'n 50 vrijwilligers bij elkaar in de "Loreley" aan de Heerderweg. De perspectiefbezorgers, de VOA en de belastinginvullers, de commissie Omzien naar Elkaar, de organisten, het bestuur, kortom alle vrijwilligers, die de Afdeling Epe tot een actieve afdeling maken.

Na een inleidend dankwoord van de voorzitter en koffie met gebak, werd het inderdaad een ongedwongen samenzijn. Het bestuur had voor 8 sjoelbakken gezorgd en er werd fanatiek met de schijven geschoven.

Tussen door waren er hapjes en een drankje, prima verzorgd, door de mensen van de "Loreley".

De hoogste sjoeler per bak won een fles wijn en de hoogste van de hoogsten kreeg er nog een extra.

Er werden scores gemeld van over de 100 en dat betekent wel iets, voor het sjoelniveau in deze streken.

Na afloop werd het bestuur aangeraden, dit soort middagen maar wat vaker te organiseren, want het was sterk voor herhaling vatbaar.

Ook vanaf deze plaats alle vrijwilligers nog een keer hartelijk bedankt, voor hun inzet.

Bent u geen actieve vrijwilliger, maar spreekt het u wel aan, ook iets voor een ander te betekenen, bel dan even met een bestuurder.

Misschien vindt u het wel een leuke bezigheid, dergelijke activiteiten te organiseren, of iets anders te doen.

Telefoonnummers staan op de achterzijde van deze nieuwsbrief.

** Jaaroverzicht ledenmiddagen, seizoen 2012/2013/2014
Over de invulling van de middagen van het nieuwe seizoen 2013/2014, ingaande de tweede dinsdag van september, wordt inmiddels steeds meer in detail nagedacht.

Een aantal leuke onderwerpen zijn reeds de revue gepasseerd.

Wanneer u vindt, dat het bestuur eens aandacht zou moeten besteden aan een bepaald onderwerp, of manier waarop een middag wordt ingevuld, laat dat dan eens weten aan de secretaris. Dat kan nog tot half mei.
** Mutaties Ledenbestand
Nieuwe Leden
Mw. W. van der Beek-Kamphuis, Torenweg 17 8161 AT Epe

Dhr. J. van Garderen, Nieuweland 11, 8162 HL Epe

Mw. H. v.d. Wal-Rohaan, Nieuweland 11, 8162 HL Epe
Wij heten deze nieuwe leden hartelijk welkom.
** Reisje 22-05-2013


Er zijn al heel wat aanmeldingen, voor de busreis, welke wij organiseren, samen met het Ouderencontact van de GHK en de Regenboogkerk. Het doel is een gezellige dagtocht met leden van de PCOB en van de verschillende kerken.

Waar gaan wij heen? Naar de "Passiefloraboerderij" in Harskamp.

Hier is ook een vlindertuin en gaan wij een mooie diapresentatie bekijken. Op deze plek zullen wij ook kunnen genieten van een lekker kopje koffie met gebak.


De reis hoopt zich via een mooie rit te voltrekken, tot het kapelletje in Staverden. Hier willen wij samen enkele liederen zingen.

Opstappen en vertrek: 13:00 uur, bij de "Goede Herder Kerk". Kosten € 37,50 p.p.

Alles is rolstoel- en rollatorvriendelijk.

Om +/ 20:00 uur hopen wij terug weer terug te zijn.


Zoals gewoonte, eten wij na afloop gezellig iets.

Dat hopen wij deze keer te doen, bij de "Stroopstok" In Nunspeet.

Lekker pannenkoekendiner, soep vooraf en ijs of koffie toe.

Heeft u zich nog niet aangemeld, belt u dan zsm (vol=vol) met:

Mw. J. van Meulen, tel.: 0578-627225

** PCOB Nieuwe Stijl


Al enkele jaren wordt er na-gedacht, over venieuwing van de structuur van onze PCOB. Ook is aanpassing aan de moderne tijd en vereisten noodzakelijk geworden.

De PCOB bestaat alweer ruim 50 jaar en er is in die periode veel veranderd. En meer dan alleen de kleur van ons logo.
Wij waren gewend aan een gewestelijke organisatie. De afdeling Epe lag in het Gewest Gelderland.

In de tussentijd zijn er Regio's ontstaan, ook binnen de SBOG, de Samenwerkende Bonden van Ouderen in Gelderland.

In het jaarverslag leest u daar iets meer over.

De moderne mens is mondiger, de lijnen directer. Daarom is in een bijzondere Algemene Leden Vergadering in februari definitief besloten, de nieuwe organisatiestructuur toe te passen.

In ons blad "Perspectief" is hierover ook uitgebreid geschreven.

Een van de principiële veranderingen, binnen de nieuwe statuten, is het instellen van een Ledenraad. Deze krijgt een wezenlijke stem in het kapittel en u kunt indien nodig, rechtstreeks met hen communiceren, om zaken aan de orde te stellen.


Ook de kiescommissie Gelderland is op zoek naar kandidaten.

Tot vreugde van het bestuur Epe kunnen wij melden, dat ons lid, de hr. L. Eland zich heeft aangemeld, voor de kieslijst.


Eind april ontvangen alle PCOB leden een oproepbrief, om te stemmen op een van de leden van de kieslijst.
Stemming vindt plaats, medio mei.
Als bestuur geven wij geen expliciet stemadvies, u bent immers vrij om te stemmen, op wie u denkt, dat de beste kandidaat is.

Wij willen er wel sterk de nadruk op leggen, dat het hebben van een lokale vertegenwoordiger in de Ledenraad van belang is.


Kijkt u daarom goed op de lijst en ziet u geen betere kandidaat, stem dan op de hr. L. Eland. u allen bekend, uit zijn periode als burgemeester van Epe.
Houdt u de stemprocedure in het oog. Wilt u wel stemmen, en u weet niet precies hoe, dan belt u gewoon iemand van het bestuur. Eventueel halen wij de stembiljetten bij u op.
** Bestuur
Het bestuur van de afdeling Epe functioneert tot tevredenheid en met enthousiasme. Maar het zou niet normaal zijn, wanneer wij niet naar de toekomst zouden kijken, om te zien, of dit zo zal kunnen blijven.

Wij worden allemaal ouder, wij doen allemaal steeds langer mee en afgezien van de reglementen en statuten, wij moeten allemaal een keer een punt zetten achter ons bestuurlijk werk.

Voor een (aaneensluitende) zittingsperiode, van langer dan 8 jaar, dient zelfs een schriftelijk verzoek aan het hoofdbestuur te worden gericht.

Normaal is een zittingsperiode van 3 jaar, welke 1 of 2 maal kan worden verlengd.

Op dit moment begint de situatie zich voor te doen, dat er weer nieuwe bestuursleden nodig zijn. Het is ook mogelijk, taken te verdelen.

Belangrijk is het vinden van een ledenwerver, want onder nieuwe leden bevinden zich vaak jongere en opnieuw enthousiaste leden.

Kijkt u eens om u heen.

Besturen is geen full time baan, zeker niet, wanneer het om een deelfunctie gaat.

Onze leden zijn enthousiast, belangenbehartiging is noodzakelijk.

Neemt u eens contact op met het bestuur, wanneer u in uw omgeving mogelijke kandidaten ziet.

Intussen zijn wij heel blij met onze nieuwe penningmeester en onze kandidaat in de Landelijke Ledenraad.


De RABO is huisbankier van de PCOB landelijk en lokaal.

** Belangenbehartiging: Het WMO Loket (Zorgloket).
De PCOB heeft als belangrijke taak: "Belangenbehartiging" voor de leden. Ook niet-leden profiteren daarvan. Moest men eigenlijk meer aan denken!

In feite ontstaat het evenwicht in de maatschappij door inzet van alle partijen.

In EPE werken de Ouderen-bonden PCOB en ANBO, samen in de SOSO, de Stichting Overleg Samenwerkende Ouderenbonden.
Zorgloket in de Publiekswinkel van de Gemeente EPE
Een belangrijk aandachtspunt is de zorg voor hulpbehoevende ouderen.

Vroeger waren daar allerlei regels en voorzieningen voor en waren Bijstand, AWBZ, Thuishulp en dergelijke, bekende regelingen.

Overal was wel een potje voor. Veel kwam vanuit de Centrale Overheid en het leek, of de potjes niet leeg konden. Tijdens een Regiovergadering van de SBOG enkele jaren geleden, heb ik een keer iemand (serieus) horen zeggen: Wanneer de Gemeenten niet meer hebben, bellen ze met Den Haag en krijgen ze weer. Daar hebben zij zat en het is immers ons recht. Hij meende het nog ook.

Helaas waren wij toen een beetje dom en een beetje naïef wellicht.

In ieder geval hebben wij een beetje potverteerd (zeker, niet alleen de ouderen!) en worden de potjes op dit moment heel wat kritischer beheerd en dat is helaas nodig ook. Dit geldt voor veel gebieden, maar ook voor onze hulpbehoevende ouderen. Daarom zijn wij, als bonden steeds bij belangrijke inspraakmomenten aanwezig!

Voor bijna alle voorzieningen worden nu door het Rijk gelden aan de Gemeenten verstrekt en werken de Gemeenten vanuit de alweer een hele tijd bestaande "Wet Maatschappelijke Ondersteuning", de WMO. Helaas zijn de bedragen niet meer toereikend, om gewoon àlles te kunnen doen.

Toch heeft een hulpbehoevende nog recht op zorg. Echter de WMO is gekanteld van Zorgverstrekker, naar Hulp bij zelfverzorging.

M.a.w. eerst kijken, wat u zelf kunt, dan zien wat uw directe omgeving (familie, kennissen, vrijwilligersorganisaties, etc.) kunnen doen en wanneer u helemaal geen hulp heeft, dan pas gaat de Gemeente zien, waar zij u kunnen ondersteunen, om u zelf te redden. In principe is er altijd een vangnet. Echter, dat stond vroeger standaard opgesteld. Nu niet meer.Hoe is nu de praktijk?

Heeft u een zorgvraag, in welke vorm dan ook, dan dient u zich te vervoegen bij de Gemeente. In Epe doet u dat door u te melden bij het zorgloket van de Gemeente.

Dit loket vindt u in het Gemeentehuis.

Het is geopend: Dagelijks: 08.00 - 12.00 uur (wo.: 08.00 - 20.00 uur)..

U kunt eventueel kijken op: www.epe.nl en daar zoeken op: WMO.

Bellen kan ook: 0578-678787

In feite is het inmiddels een onderdeel van de Publiekswinkel, waar u ook voor geboorteaangiften, paspoort e.d. terecht kunt.

Er is dus eigenlijk niets bijzonders meer aan dat "WMO-Loket".


Wat wel bijzonder is, is het vervolg. Eerder vroeg u iets aan, werd geïndiceerd en ontving het gevraagde. Niet meer en niet minder.

Op dit moment echter komt er eerst een zogenaamd "Keukentafel" gesprek.

Dat betekent: Samen met iemand van de Gemeente aan tafel (of de telefoon) en eens zien, hoe wij u kunnen helpen. Prima idee eigenlijk, maar let op en dat is de kern van de zaak: Lang niet iedere hulpbehoevende kent zijn problemen echt goed, wil dit vaak ook niet helemaal naar voren brengen, of kan dat niet goed verwoorden.

Dit gesprek is echter wel van groot belang. De vertegenwoordiger van de Gemeente moet wel een duidelijk beeld krijgen van uw situatie. Soms vraagt u (extreem voorbeeld) een traplift voor uw huis en staat er even verderop een woning, die veel beter voor u geschikt is. Dan dus geen traplift, maar wel een verhuizing en waarom ook niet eigenlijk? Moet natuurlijk wel bij uw situatie passen en daar is nu juist dit gesprek voor.

Er zijn ook veel simpeler voorbeelden.

Ons advies:

- Denk eerst goed na, over uw situatie. Schrijf zo nodig punten op.

- Laat altijd iemand van uw familie, kennissen, een belangenbehartiger of VOA, die uw situatie goed kent bij deze gesprekken aanwezig zijn.

- Maak zo nodig een afspraak voor een vervolggesprek.

- Schrijf de naam van de contactpersoon van de Gemeente op en vraag, waar u hem of haar kunt bereiken, voor vervolgvragen.

- Geef geen simpele antwoorden, zoals: Ach ja, dat kan ik denk ik nog wel.

- Wees niet bang voor de uitdrukking WMO of Zorgloket. Zij zijn er voor U

Laten wij in goed overleg zien, wat wij nodig hebben en de kosten binnen de perken houden. Dan blijft er ook nog ruimte voor anderen of voor uw eigen latere behoeften.

Voor snel en goed werk: van Herk!


** Verschijningsdata Perspectief en Nieuwsbrief 2012 / 2013

Perspectief Nieuwsbrief

Nr. Editie Versch. datum Copy datum Nr.

04 April 29-03-2013 14-03-2013 03

05 Mei 26-04-2013 12-04-2013 04

06 Juni 31-05-2013 16-05-2013 05/06

07/08 Juli/Aug. 28-06-2013 Geen nieuwsbrief

26-07-2013 Geen Perspectief en geen nieuwsbrief

09 September 30-08-2013 16-08-2013 07

10 Oktober 27-09-2013 15-09-2013 08

11 November 25-10-2013 14-10-2013 09

12/01 Dec./Jan. 29-11-2013 15-11-2013 10


Copy, voor Nieuwsbrief 4 van mei 2013, s.v.p. inleveren vóór: 12-04--2013


Bestuur PCOB Afd. Epe
- Voorzitter

H.M. Ederveen

Dijkhuizerweg 27

8161 NT Epe 0578-628895

Mail: ederveen@solcon.nl
- Secretaris (Ledenadm., Belasting)

A.F.M. van de Kamer

Hoofdstraat 39 K

8162 AB Epe 0578-621121

Mail: afm.vdkamer@planet.nl
- 2e Secretaris (Notulen, PR)

E.A. Kieskamp

Officiersweg 25

8162 EA Epe 0578-615781

Mail: fam.kieskamp@gmail.com
- Penningmeester

P. de Bruin

Bongerdplein 28

8162 AZ Epe 0578-627179

Mail: pietdebruin28@gmail.com

Rek.no.: 139 1561 78Nog een weerspreuk:

- Commissie Omzien naar Elkaar "Maart roert zijn staart,

Mw. J.J. van Meulen-Bouwman onze poedel niet, (te koud)"

Beekweide 63

8162 XN Epe 0578-627225

Mail: vanmeulen@hetnet.nl
- Alg. Bestuurslid - Ouderen Adviseur

Vacant. H. Moes

Het Duivenslag 25

8167 NM OENE 0578-641563

- Activiteitencommissie Bezorging PerpectiefVacant. P.H. van Schoonhoven

Klaverkamp 140

8162 HW Epe 0578-620117
Vervoer naar de bijeenkomsten:

Bellen met de chauffeur, die u eerder ophaalde, of met: 0578-627225
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina