Medezeggenschapsraad Martin Luther Kingschool MaartensdijkDovnload 21.84 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte21.84 Kb.


Medezeggenschapsraad

Martin Luther Kingschool

Maartensdijk
Notulen MR Woensdag 13 januari 19.00 – 21.00 u
Afwezig: Elly (we wensen haar sterkte) en Rob


 1. Welkom Jessica

 2. Mededelingen geen.

 3. Notulen van 17 nov.'15 OK. Anton

Jessica heeft flyers in de bieb en in de Vierstee gelegd.

Janette vragen om volgende notulen op de website te zetten. 1. Invallers (Afspraken over het naar huis gaan) Bij kleutergroepen weten invallers niet altijd met wie de kinderen naar huis gaan/ opgehaald worden/ even moeten wachten bij de juf. Graag aandacht hiervoor, zodat er geen kinderen alleen achter blijven op het plein.

 2. Mr, Gmr en Opr (oudergeleding en leerkracht. Communicatie tussen GMR, mr en opr = raad van bestuur Delta). Goede informatie stroom ontbreekt. Komt ook door niet-ingevulde vacatures. Wil Rob dit bij Martin navragen? Graag ook notulen aan elkaar doorsturen/ op de sites actueel houden. Is er een lijst van leden met mail-adressen? Handig als er contact opgenomen moet/kan worden. Ook voor de oudergeleding komt een vacature. Handig als er tijdig iemand komt die nog kan worden ingewerkt.

Opvolging personeelsgeleding MR. In overleg met Rob wachten we nog tot na de voorjaarsvakantie. Dan is er meer duidelijkheid wie van de personeelsleden in aanmerking komt.

 1. Benoemingsadvies commissie: Daphne vertelt hoe e.e.a. in zijn werk ging. Veel reacties op vacature (ook mensen die pro forma solliciteren). Gesprek met, proefles door Manon van Vuuren. Zij viel al in bij Delta-scholen. Ze is geschikt bevonden, jong en enthousiast. Fijn dat we op korte termijn een goede oplossing hebben gevonden. Regeling werkdagen tot voorjaarsvakantie, daarna vast rooster, samen met Els.

 2. Nieuwe methode groep 3

Dit is een lees- spellingmethode, die goed aansluit bij Staal taal en spelling vanaf groep 4. Mogelijke keuze: Lijn Drie, Veilig Leren Lezen, nieuwe versie. Streven om volgend schooljaar hiermee te starten. Voor ouders zou het interessant zijn via Social Schools bijgepraat te worden/blijven. Is ook goed i.v.m. ouderbetrokkenheid.

 1. Speeltoestel. Na enquête: we zijn sportief en willen graag samenspelen. Drie leveranciers maken nu een ontwerp en offerte. We gaan uit van Euro 6000,- De gemeente gaat dit verdubbelen. Nu is onze stand Euro 3.800,- en willen nog diverse acties voeren. (lege flessen inzamelen) Misschien worden we nog gesponsord. Daarvoor gaan twee ouders lobbyen. We willen dit graag in mei 2016 gerealiseerd hebben. Er is al nagedacht over een goede plek.

 2. Zendingsgeld. Team wil ook graag impuls geven. Concreet: moeder van Melle heeft een voorstel voor een goed doel in Afrika. Zij is er geweest en erg betrokken. Als er een leuke presentatie kan komen gaat het leven bij ouders en kinderen. Tastbaar. Levert ongetwijfeld geld op. Team wil geen sponsorloop meer aan het einde van het jaar. Moet geen traditie worden.

 3. Plusklas. Het team heeft een werkgroep gevormd. Arjan Dam zit daar in met Emmy Goudswaard. Zij onderzoeken mogelijkheden. Het is ook een eis van het ministerie om hieraan te werken. Er wordt gekeken bij andere scholen. In de loop van dit schooljaar krijgen we meer informatie. Jessica: kan de ouderbijdrage/eigen bijdrage verhoogd worden om een plusklas te bekostigen? Dit hele verhaal ligt ook bij Delta. We zijn benieuwd hoe hierop gereageerd wordt.

We spreken ook over RT. Wat gebeurt daar mee? Hoe gaat het met kinderen die de extra aandacht nodig hebben? Dat is een probleem dat niet in de groepen opgelost kan worden.

 1. Reglementen mr. Op internet heeft Jessica voorbeelden gevonden. Komt nog aan de orde.

 2. Continu rooster. Stand van zaken. Ligt even stil in het team.

 3. Procedure voor directeur benoeming. Martin is bij het team geweest en bij de oudergeleding. Hij heeft meningen gepeild. En hij denkt daar over na. Wij zijn benieuwd naar de vervolgstappen.

 4. Rondvraag:

Jan: Koningsspelen, hebben we ons aangemeld? Vast wel, het liep de vorige jaren heel goed.

 1. Afscheid Daphne. Wij danken haar voor inzet, enthousiasme en creativiteit in oplossingen. Met een aardigheidje.

Actielijst


#

Agendapunt + Actie

Wie

Afspraak / voortgang

Status

1.

3. notulen op de website

Anton

Vraag aan Janette
2.

4. invallers

Anton

Vraag aan Tanja onderbouw
3.

5. info mr-gmr-opr

Rob

Overleg Martin
4.

7. methode info via soc.schools

Anton

Vraag aan Tanja onderbouw
5.

9. sparen goed doel

Rob

In team vergadering
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina