Media en Cultuur in DubbelperspectiefDovnload 0.52 Mb.
Pagina11/25
Datum20.08.2016
Grootte0.52 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   25

3.2 Jongeren en de media


Zoals eerder aangegeven zijn de media een sociale factor in het dagelijkse leven van jongeren. Als socialiserende instantie hebben zij invloed op de psychologische ontwikkeling. De media dragen bij aan de betekenis die jongeren geven aan hun omgeving. In hoofdstuk 2 over interculturele communicatie is aangegeven dat beeldvorming ontstaat door directe ervaringen, maar ook door indirecte ervaringen. Beelden uit de media zijn een voorbeeld van indirecte ervaringen. Shadid geeft aan hoe de representatie van allochtonen nog wel eens te wensen overlaat. Omdat het hier gaat om communicatie tussen jongeren en wederzijdse beeldvorming, beperk ik mij tot mediagebruik van jongeren. Hoe maken jongeren gebruik van de media? Ik zal niet verder ingaan op representaties van cultuur in de media, het is voldoende voor dit onderzoek te weten dat de media subjectief zijn en dat in de media gebruik wordt gemaakt van negatieve beeldvorming.

3.2.1 Mediagebruik


Jongeren in de leeftijd 12-14 jaar hebben verplichtingen maar ook veel vrije tijd. Hoe houden zij zich bezig met de media? Feitelijke informatie daarover is te vinden op de sites van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en op de site van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Deze informatie is relevant voor dit onderzoek om aan te tonen dat het mediagebruik onder jongeren hoog is.
In de Rapportage Jeugd 2003 van het SCP wordt gesteld dat de media, naast het gezin en het onderwijs, als socialiserende instantie te beschouwen is.
De volgende informatie is afkomstig uit het rapport Jeugd 2003: cijfers en feiten van het CBS.

"De jeugd kijkt veel televisie. De 12 tot 17-jarigen brengen de meeste uren achter de televisie door. Acht van de tien jongens en zeven van de tien meisjes kijken minimaal 10 uur per week". Uit een grootschalig mediaonderzoek uit 2004 wordt wel vermeld dat het televisiepubliek de afgelopen tien jaar aan het vergrijzen is. De jeugd kiest steeds vaker voor de computer en het Internet.96
Ook al is het televisiegebruik afgenomen, er wordt nog steeds redelijk televisie gekeken. Stichting Kijkonderzoek stelt ieder jaar een rapport op waarin wordt aangegeven welke zenders de meeste aandacht van de doelgroepen trekken. In het geval van jongeren wordt de doelgroep 13 tot 19-jarigen aangegeven. In 2004 keken zij het meest naar RTL4 (11,6%) en naar Nederland 2 (11,0%), gevolgd door de commerciële zenders SBS6 (7,9%), Net5 (7,6%) en Yorin(6,9%).97 De muziekzenders staan laag op de lijst terwijl kinderen zelf aangeven dat ze hier veel naar kijken. Op de site van Wereldkids van de Radio Nederland Wereldkids worden kinderen ondervraagd over hun kijkgedrag. Vooral de muziekzenders MTV, TMF zijn populair, evenals Nederlandse en Amerikaanse comedyseries.98
Het computergebruik heeft de overhand genomen in het totale mediagebruik van jongeren. De jongeren van deze generatie worden ook wel 'digikids' genoemd. "Digikids wisselen informatie uit via allerlei media; mailen, zappen, chatten, sms’en, publiceren en scannen tegelijkertijd".99
De statistieken sluiten hierop aan. Onderstaande cijfers gaan over het computergebruik onder jongeren en zijn afkomstig uit het jaarrapport van het CBS.

"De pc is bijna niet meer weg te denken uit de huishoudens in Nederland. Bijna negen van de tien jongeren in de leeftijd 12 tot 17 jaar beschikken thuis over een pc. Ruim driekwart van de jongeren gebruikt een pc ergens anders dan thuis, bijvoorbeeld op school. Gemiddeld brengen de 12 tot 17-jarige computergebruikers twaalf uur per week achter het beeldscherm door".
"Bijna tweederde van de jongeren heeft thuis via de pc toegang tot het Internet. Met 97 procent hebben bijna alle 12 tot 17-jarigen ooit wel eens geïnternet".
"Veel jongeren gebruiken het Internet om te e-mailen en te zoeken naar specifieke informatie. Zomaar wat surfen en downloaden van gratis muziek, spelletjes of andere software zijn ook bezigheden van de jeugdige Internetter. Met ‘chatten’ spannen de 12 tot 17-jarigen de kroon. Vooral voor meisjes is het een favoriete bezigheid: twee van de drie 12 tot 17-jarige meisjes ‘chat’. Van de jongens in deze leeftijd ‘chat’ de helft. Voor veel meisjes leidt het e-mailen en ‘chatten’ tot nieuwe vriendschappen of tot contact met andere mensen met dezelfde interesses. Jongens houden zich meer bezig met het downloaden van informatie".100
Een van de populairste 'chat'-programma's is MSN: "nog zo'n kampioen onder de jeugd: MSN. Met 4,5 miljoen klanten in Nederland op 135 miljoen in de wereld staat dit land aan de top. Dagelijks 25 miljoen berichten en 100 miljoen minuten lijkt veel, maar als kinderen rustig vier tot tien ‘kletsvensters’ tegelijk open hebben staan, is dat cijfer niet opzienbarend".101 Van die 4,5 miljoen is 27 procent jonger dan 17 jaar.
Zoals in hoofdstuk 4 over media-educatie uitgelegd zal worden wordt het accent bij media-educatie vooral op elektronische media gelegd. De cijfers van het CBS gaan vooral over mediagebruik in de vrije tijd, het gebruik van de media op school wordt niet uitgebreid behandeld. Op basis van bovenstaande statistieken kan gezegd worden dat jongeren veel te maken hebben met de media, voor zowel informatief als recreatief gebruik. Het gebruik van computer en Internet op school (ICT-onderwijs) maakt een sterke ontwikkeling door, waardoor jongeren steeds meer te maken zullen krijgen met de media, ook op school. ICT-onderwijs komt in hoofdstuk 4 aan bod.
Hoeveel invloed de nieuwsberichtgeving of representaties van etniciteit in televisieseries op jongeren hebben, is moeilijk te toetsen. Er is door verschillende wetenschappen onderzoek gedaan naar hoe kinderen reageren op de media en wat ze daaruit oppikken. Wat relevant is voor dit onderzoek is welke invloed mediaboodschappen hebben op enerzijds de communicatieve vaardigheden van jongeren (de cognitieve ontwikkeling) en anderzijds op hun identiteit (psychologische ontwikkeling). Ik zal eerst ingaan op hoe de omgang met de media van invloed is op de ontwikkeling van mediavaardigheden. Dit valt onder de cognitieve ontwikkeling, via de media worden vaardigheden aangeleerd die helpen bij het leggen van verbanden en het vergaren van kennis.

3.2.2 Mediavaardigheden


De manier waarop wij vandaag de dag met elkaar en anderen kunnen communiceren heeft grote ontwikkelingen en veranderingen ondergaan. Door de omgang met de massamedia wordt jongeren aangeleerd om meerdere manieren te communiceren. Vink behandelt de verschillende vormen van communicatie waar mediagebruikers mee te maken krijgen. Naast face-to-face communicatie worden bemiddelde interactie en bemiddelde quasi-interactie onderscheiden.102 Bij bemiddelde interactie is een dialoog mogelijk, zoals bij 'chatten' of telefoneren. Bij bemiddelde quasi-interactie is dit niet het geval. Deze vorm van communicatie vinden we in het gebruik van de massamedia. Een mediaboodschap wordt via een communicatiemiddel (televisie, film) uitgesproken, maar de kijker heeft geen mogelijkheid terug te communiceren. Deze vorm van communicatie wordt het meest gevreesd in discussies over negatieve effecten van de media.
Een positieve ontwikkeling die wordt waargenomen is de opkomst van het Internet "met zijn virtuele werkelijkheid". Het belangrijkste aspect wat wordt waargenomen is dat deze nieuwe vorm van elektronische media alle mogelijke vormen van cultuur integreren, waardoor verschil verdwijnt. "Onderscheid tussen audiovisuele en gedrukte media, tussen populaire en elitecultuur, tussen ontspanning en informatie en tussen opvoeding en propaganda verdwijnt".103 Drotner deed 4 jaar lang onderzoek naar mediagebruik in Denemarken en concludeerde dat er nu langduriger gebruik wordt gemaakt van de media, zowel passief als actief (als producenten) dan vroeger. Ook passen de media nu vrijwel naadloos in het dagelijkse leven van jongeren en worden de media ook gemengd.104 Uit dit onderzoek bleek dat jongeren inderdaad goed gebruik weten te maken van de media, maar dat zij nog lang niet altijd mediakritisch zijn.1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   25


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina