Media en Cultuur in DubbelperspectiefDovnload 0.52 Mb.
Pagina2/25
Datum20.08.2016
Grootte0.52 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Inleiding

De multiculturele samenleving en de culturele diversiteit in alle sectoren van de samenleving zijn aanleiding geweest voor dit onderzoek. Ik merkte op, dat cultuur vaak vanuit een negatieve invalshoek bekeken wordt. De media behoren tot de instanties die negatieve beeldvorming over andere culturen dan de Nederlandse cultuur tot stand brengen. Er is naar mijn mening weinig aandacht voor positieve en creatieve mogelijkheden die culturele diversiteit met zich meebrengt.


Anno 2005 spreken we over het mediatijdperk: media zijn een socialiserende instantie geworden die ons dingen leren, maar ons ook in staat stellen zelf media-uitingen te construeren. Sinds de jaren '90 zijn door technologische ontwikkelingen nieuwe mogelijkheden ontstaan om buiten de grenzen van de directe omgeving te communiceren. Het zijn vooral kinderen en jongeren die zich moeiteloos lijken voort te bewegen in de wereld van de media, vaardigheden worden al doende aangeleerd: de hele wereld ligt open! Door media leren wij over andere culturen, maar door media kunnen wij ook van elkaar leren. Doel van mijn onderzoek werd daarom een koppeling te maken tussen cultuur en media.
De grenzeloosheid van de media schept een heleboel mogelijkheden, maar dit heeft ook consequenties. De informatie die wij verkrijgen via de media bepaalt voor een groot deel hoe wij onze leefwereld beoordelen. Eén van de kenmerken van mediaboodschappen is dat het representaties van de werkelijkheid zijn, waarachter een ideologie schuilt. Geen enkel medium is in staat de werkelijkheid te representeren zoals deze is. Wij kunnen de echte werkelijkheid enkel met onze eigen ogen zien. De indirectheid van mediaboodschappen schept een aantal voorwaarden in het omgaan met de media. Het is van groot belang dat kritisch en bewust met media wordt omgegaan. Wanneer dit niet gebeurt kan het gevolg zijn dat wij situaties in het dagelijkse leven verkeerd beoordelen, bijvoorbeeld wanneer we in aanraking komen met leden van een andere cultuur. Bij de Nederlandse overheid staat tolerantie en het begrijpen en handhaven van normen en waarden hoog in het vaandel. Toch komen er nog genoeg situaties voor waarin culturele groepen het tegen elkaar opnemen en de minderheid vaak het onderspit delft. Een oorzaak kan zijn dat de communicatie tussen de verscheidene culturele groepen niet soepel verloopt. Het is van belang dat effectieve communicatie tussen verschillende aanwezige culturen tot stand wordt gebracht, om de kans op vooroordelen, racisme en discriminatie te verkleinen. In dit onderzoek ligt de aandacht op jongeren van verschillende etniciteiten. De technologische ontwikkelingen en de grote culturele diversiteit hebben directe invloed op de persoonlijke ontwikkeling van jongeren. Het is belangrijk dat handvaten worden aangereikt die hen helpen betekenis te geven aan datgene wat zij zien en horen en hoe daar mee om te gaan. Het onderwijs is een instantie waar de ruimte is om jongeren te laten leren over de bovengenoemde onderwerpen: media en cultuur.
De relatie tussen de begrippen cultuur, Media en onderwijs en ook de grilligheid van de begrippen zijn uitgangspunt geweest voor de vraagstelling die ik in deze scriptie zal beantwoorden. Sinds 1996 is media-educatie een bekende term in Nederland geworden. De Raad voor Cultuur stelde een rapport op waarin werd aangegeven dat media-educatie als instrument zou kunnen dienen om leerlingen voor te bereiden op hun deelname aan de samenleving die, in het geval van Nederland, cultureel divers is. Het VMBO is het onderwijstype waar de culturele verscheidenheid het hoogst is. Waar ik in deze scriptie de aandacht op wil leggen is hoe jongeren van 12 tot 14 jaar binnen de onderwijsvorm VMBO in aanraking komen met cultuur, en hoe zij door middel van media-educatie kunnen leren hier verantwoord, respectvol en bewust mee om te gaan. Interculturaliteit gaat in op de communicatie tussen verschillende aanwezige culturen in een land. Anders dan multiculturaliteit, wat duidt op de aanwezigheid van verschillende culturen, is interculturaliteit meer gespitst op de wisselwerking tussen culturen en daarmee op de uitwisseling van culturele normen en waarden, ervaringen en gedragspatronen.
Media-educatie en interculturele communicatie zouden binnen het VMBO een vaste plek moeten krijgen. Het feit dat de media een vast onderdeel zijn in het dagelijkse leven van jongeren, en het feit dat hun sociale omgeving cultureel divers is, brengt mij op de volgende vraag:
Hoe kan media-educatie in de onderbouw van het VMBO, de interculturele communicatie tussen jongeren van verschillende etniciteiten stimuleren?
Om deze vraag te beantwoorden is het noodzakelijk te kijken naar de begrippen cultuur en interculturaliteit en hun betekenis in de Nederlandse samenleving. In hoofdstuk 1 zal ik ingaan op Nederland als multiculturele samenleving en ligt de nadruk op interculturaliteit in het onderwijs. Ook wordt het VMBO als onderwijsvorm besproken om na te kunnen gaan waar ruimte is voor media-educatie.
In hoofdstuk 2 zal het gaan over interculturele communicatie. Wat wordt hiermee bedoeld en wat is er voor nodig om intercultureel communicatief vaardig te worden? In dit onderzoek is interculturele communicatie een doel van media-educatie. Hoe kan media-educatie helpen die vaardigheden aan te leren?
Hoofdstuk 3 gaat over de doelgroep van dit onderzoek: jongeren in de leeftijd 12 tot 14 jaar op het VMBO. Wat houdt hen bezig en hoe draagt dit bij aan hun persoonlijke ontwikkeling? Ik probeer na te gaan welke vorm van media-educatie aansluit bij de belevingswereld van jongeren. Het is belangrijk dat het onderwijs is toegespitst op de dagelijkse ervaringen van jongeren en hen bewust te laten worden van hun eigen kwaliteiten, en van keuzes die ze maken oftewel hun eigen identiteit.
In hoofdstuk 4 komt media-educatie aan bod. De eerste drie hoofdstukken geven informatie over waar ruimte en behoefte is aan media-educatie met interculturele communicatie als doel. In het laatste hoofdstuk wordt media-educatie eerst in het algemeen besproken, waarna verder ingegaan wordt op de situatie in Nederland en criteria waaraan voldaan moet worden wil media-educatie kans van slagen hebben.
In de conclusie worden de belangrijkste bevindingen op een rijtje gezet en zal ik de relatie tussen (jongeren)cultuur, de media en onderwijs aangeven. De aanwezigheid van cultuur in de Nederlandse samenleving, binnen het onderwijs en in de leefomgeving van jongeren vraagt om een specifieke benadering, specifieke doelstellingen en om praktische werkvormen van media-educatie. Door media-educatie aan deze context te verbinden, hoop ik uit te komen op een media-educatief concept, vanuit een interculturele benadering.


: media -> files
files -> Stepping Stones 1 vmbo kgt Stonesvertalingen Vierde editie Noordhoff Uitgevers, Groningen auteurs eindredactie
files -> Stepping Stones 2 vmbo b/lwoo Stonesvertalingen Vierde editie Noordhoff Uitgevers, Groningen auteurs eindredactie
files -> Stepping Stones 4 vmbo k Stonesvertalingen Vierde editie Noordhoff Uitgevers, Groningen Auteurs Eindredactie
files -> AI0121, Gerechtshof 's-Gravenhage, bk-02/01565
files -> Persbericht cirk! 2014 Editie om van te snoepen Op vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 augustus palmen de artiesten van Cirk! opnieuw de binnenstad in. Tijdens deze zesde editie feest Rechteroever voor het eerst mee
files -> Collectieve Arbeidsovereenkomst sca hygiene products hoogezand b. V
files -> Hoe meer kleur hoe beter, maar het moet wel passen
files -> Mba in één dag Het boek Het nieuwe boek van Ben Tiggelaar
files -> Stepping Stones 2 vmbo kgt Stonesvertalingen Vierde editie Noordhoff Uitgevers, Groningen auteurs eindredactie
files -> Stepping Stones 2 vmbo bk Stonesvertalingen Vierde editie Noordhoff Uitgevers, Groningen auteurs eindredactie


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina