Media en Cultuur in DubbelperspectiefDovnload 0.52 Mb.
Pagina21/25
Datum20.08.2016
Grootte0.52 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

Projecten


Het is onmogelijk álle initiatieven in Nederland te bespreken. Het overzicht is niet voorhanden en het betreffen niet alleen landelijke, maar vooral regionale of lokale projecten. Bij de keuze voor de bespreking van projecten heb ik geselecteerd op doelstelling, werkvorm en resultaten. Niet alle projecten zijn gedaan op het VMBO, maar bieden wellicht perspectief.


 1. Digital Playground

 2. Reality@school

 3. Jeugd Persbureau Nederland (JPN)

 4. Kennisnet: Davindi, Websitemaker, Thinkquest

 5. CHICAM


1. Digital Playground158

 • Doelstelling

Digital Playground (DP) is een project rondom educatief mediagebruik en computervormgeving voor (CKV-) leerlingen vanaf 14 jaar van het VMBO en HAVO/VWO. Het is ontwikkeld door kunstcentrum Hal 4 in Rotterdam. Het doel is meer begrip te creëren voor de invloed en de totstandkoming van beelden en het ontwikkelen van de visuele geletterdheid van jongeren. • Werkvorm

In multimedia workshops maken de deelnemers, onder begeleiding van jonge kunstenaars en webdesigners, digitale producten als korte films, websites, digitale flyers en geluidscollages. Ze worden daarbij gemotiveerd om zelf te spelen met betekenissen en met artistieke basisprincipes als vorm, kleur, compositie en ritme.

Jongeren leren kennis te maken met de creatieve kanten van de computer en de hedendaagse beeldcultuur, door ze op een creatieve manier kritisch te leren kijken naar de beelden in hun omgeving; van kunst in de openbare ruimte, schilderijen in een museum tot reclameposters in de stad en videoclips op MTV. Het programma bestaat altijd uit twee onderdelen: het maken van beeld- en geluidsopnamen met een digitale camera of memorecorder, en een computerworkshop waarin het opgenomen materiaal wordt verwerkt tot een digitaal werkstuk met (bewegend) beeld en geluid. Het maken van eigen opnamen leert de jongeren keuzes te maken, kritisch te zijn en op een andere manier te kijken naar beelden.
 • Resultaten

Uit een evaluatie van DP in Zeeland van februari 2004 blijkt dat jongeren het leuk vinden om op creatieve wijze met multimedia aan de slag te mogen. Het slagen van DP is afhankelijk van de voorbereiding van scholen die zich inschrijven voor DP en van de technische faciliteiten op school.159 Resultaten met betrekking tot het bereiken van de doelstellingen zijn niet op de site aanwezig. Wel zijn alle mediaprojecten te downloaden via de site. 1. Reality@school160

 • Doelstelling

Replay4me is onderdeel van miramedia en heeft het interculturele media-educatieproject Reality@school opgezet. Het project helpt leerlingen bewust te worden van de beïnvloeding en beeldvorming door de media. De doelstelling van reality@school is het bevorderen van media-educatie en mediagebruik in de klas, in samenwerking met multidisciplinaire docententeams.


 • Werkvorm

Het project speelt zich af in de onderwijspraktijk van 22 scholen voor het voortgezet onderwijs in de basisvorming. Op basis van interactief lesmateriaal, biedt reality@school docenten zo de mogelijkheid om eenvoudig uiteenlopende standpunten en ideeën klassikaal onder de aandacht te brengen. Het project start met een door Mira Media verzorgde eendaagse docententraining, vanuit het lessenpakket (Beeld)Vorming & Werkelijkheid. Tijdens de training doen docenten kennis en vaardigheden op om met en over media te kunnen doceren. Aanvullend op het project nemen de leerlingen deel aan een regionale Dag van de Media, waarbij scholieren de mogelijkheid hebben om in direct contact te komen met tv- en radiomakers. Verder kunnen zij mediaworkshops volgen, in discussie gaan over gemaakte (programma)keuzes en nader kennismaken met de wereld van de media. Reality@school gaat uit van de bestaande situatie op school door middel van een nulmeting. Samen met de school bespreekt Mira Media vervolgens de gewenste resultaten. Naar aanleiding hiervan wordt een activiteitenplan opgesteld.


 • Resultaten

Om het project te laten slagen is het noodzakelijk dat deelnemende scholen gemotiveerd zijn om interculturele media-educatie een plaats te geven op school. Er wordt benadrukt dat gebruik wordt gemaakt van een persoonlijke aanpak wat het bereiken van de doelstellingen ten goede komt. In de nieuwsbrief wordt de stand van zaken aangegeven. Inmiddels zijn er 18 scholen in het Voortgezet Onderwijs in Nederland aan de slag met het project en dit aantal groeit. Er zijn meer scholen die vakoverstijgende projecten hebben ontwikkeld. Deze worden op de website gepubliceerd. 1. Jeugd Persbureau Nederland (JPN)161

 • Doelstelling

JOM / Jeugd Persbureau Nederland (JPN) is de landelijke motor achter de lokale Kinder- en Jongeren Persbureaus. Stichting JPN pleit voor een intensievere deelname van de jeugd aan de media. Bovendien stimuleert zij de ontwikkeling van een kritisch bewustzijn naar bestaande media.


 • Werkvorm

Door het hele land worden Kinderpersbureau's (KPB's) en Jeugdpersbureau's (JPB's) opgezet. Binnen een PersBureau (PB) maken kinderen of jongeren, variërend in leeftijd van 8 tot 18 jaar, onder professionele begeleiding televisie, een krant, radio of website, gebaseerd op nieuws uit hun eigen buurt en omgeving. Binnen tien tot twaalf weken maken de jonge redacteurs kennis met uiteenlopende journalistieke technieken en leren zij hun bevindingen om te zetten in interessante mediaproducties.


 • Resultaten

De resultaten en voortgang van de diverse projecten worden gepubliceerd in de nieuwsbrief Fast Forward. Wat met het project bereikt is, is dat honderden kinderen vertrouwd zijn geraakt met media, dat de dialoog tussen ouders en kinderen gestimuleerd is en kinderen leren ideeën en plannen in concrete plannen om te zetten.162 1. Kennisnet: Davindi, Websitemaker, Thinkquest163

 • Doelstelling

Het stimuleren van het gebruik van ICT en Internet in het onderwijs. Kennisnet laat via deze projecten zien hoeveel er mogelijk is met Internet. Mediavaardigheden worden aangeleerd.


 • Werkvorm

Davindi is een zoekmachine die aangewend kan worden om snel antwoord te krijgen op onderwijsgerichte vragen en er kan materiaal en informatie voor bijvoorbeeld spreekbeurten of werkstukken gevonden worden. De websitemaker is een dienst waarbij gebruikers hun eigen website kunnen maken via een webinterface. Er kan een keuze gemaakt worden uit verschillende templates en kleurthema’s. Na het afronden van de site kan het resultaat door de gebruiker vrijgegeven worden zodat andere gebruikers naar de website kunnen kijken. Thinkquest is een wedstrijd waar scholieren strijden om de titel 'beste website'. Alle vaardigheden die nodig zijn om een website te kunnen maken of om te zoeken op Internet, worden al doende aangeleerd.


 • Resultaten

Kennisnet heeft in Nederland al meer dan 1 miljoen bezoeken gehad. De trend die nu aan te wijzen is, is dat de leerlingensites intensiever gebruikt worden en dat de toepassingen voor de lespraktijk intensiever gebruikt worden. Er zijn inmiddels 40.000 websites gemaakt en te bekijken via de site van kennisnet.164


 1. CHICAM165

 • Doelstelling

Het project Children in Communication about Migration (CHICAM) laat migrantenkinderen en kinderen van vluchtelingen die nog niet zo lang in Nederland zijn leren communiceren met elkaar en met migrantenkinderen in andere landen, door het zelf maken van mediaproducten. De mogelijkheden voor kinderen om over grenzen heen te communiceren wordt onderzocht, net als de aanwending van media om de dialoog tussen migrantenkinderen en leeftijdsgenootjes in het gastland in stand te brengen en kloven te overbruggen. Het onderzoek vindt plaats onder kinderen van 10 tot 14 jaar.


 • Werkvorm

In 6 europese landen zijn werkgroepen opgesteld.166 De groepen komen een jaar lang iedere week één middag samen. Mediaproductie wordt als primaire werkvorm aangewend. De kinderen maken in groepsverband videofilmpjes en versturen die via Internet naar de andere werkgroepen. Via Internet wordt er ook gecommuniceerd over de filmpjes. De kinderen stellen elkaar vragen over de inhoud en de vorm.


 • Resultaten

De kinderen leren dat de totstandkoming van mediaproducten niet zo vanzelfsprekend is als zij dachten. Mediaproductie genereert een besef voor het proces van betekenisgeving en (zelf-)representatie. Ook hebben de kinderen, die nog nooit een videocamera hadden vastgehouden, mediavaardigheden en conventies die aan media verbonden zijn. Door bezig te zijn met het filmen van hun eigen sociale omgeving leren zij over hun eigen vaardigheden en interesses. De kinderen leren samenwerken en naar elkaar te luisteren. Een belangrijke conclusie is dat het project de kinderen een bepaalde vrije ruimte geeft, waarbinnen zij hun eigen behoeftes kunnen etaleren. Ze zoeken naar bevestiging, vriendschap of een plek waar ze hun creativiteit kwijt kunnen. CHICAM biedt die ruimte. Positieve gevolgen zijn dat de kinderen zich meer bewust worden van hun eigen kwaliteiten, en weten deze in te zetten voor positieve doeleinden zoals het creëren van vriendschap.
De 5 besproken projecten is maar een kleine greep uit het aantal projecten dat in Nederland bestaat. De conclusies die getrokken kunnen worden is dat bij alle projecten de nadruk ligt op de interesses van leerlingen, het aanleren van mediavaardigheden en de uitwisseling van totstandgekomen mediaproducten via Internet. De aanwezige vormen van media-educatie worden alledrie aangewend in het proces van communicatie en betekenisgeving. De genoemde doelstellingen vallen onder de sociale en communicatieve benadering. Reality@school en CHICAM zijn projecten waar een interculturele benadering van media-educatie wordt nagestreefd. Voorwaarden voor het slagen van de projecten zijn het aanwezig zijn van goede technologische voorzieningen en het mediavaardig zijn van docenten.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina