Media en Cultuur in DubbelperspectiefDovnload 0.52 Mb.
Pagina22/25
Datum20.08.2016
Grootte0.52 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

8 Bibliografie
Literatuur

Alvarado, M., Gutch, R. en Wollen, T., Learning the media: an introduction to media-education, London: MacMillian Education 1987


Baumann, G., Culture: having, making or both, in: Baumann, G., The multicultural riddle, rethinking national, ethnic and religious identities, Londen: Routledge 1999
Bazalgette, C., E. Bevort and J. Savino, New directions: media education worldwide, London: British Film Institute, 1992
Bos, K.I. en Schuinder, A.J., Interculturele communicatie: enkele theorieën nader belicht, Amsterdam: Universiteit van Amsterdam 1996
Caws, P., Identity: cultural, transcutural, and multicultural, in: Multiculturalism, a critical reader, Oxford: Blackwell 1994
Conferentie reader naar aanleiding van A Must or A-muse, kunst en educatie binnen het curriculum, Conferentie over het internationale beleid van media-educatie, Rotterdam 2001
Fase, W., Etnic Diversions in Western European Education, New York: Waxmann 1994
Feilitzen, C. von en Carlsson, U., Children and the media: image, education, participation, Zweden: UNESCO Nordicom, 1999
Gruppelaar, J., en Wils, J.P., Multiculturalisme, Damon, Best 1998
Hofstede, G.H. Allemaal andersdenkenden, omgaan met cultuurverschillen, Amsterdam: Olympus 1991
Huntemann, N en Morgan, M., Mass Media and Identity development, in: Singer, D.G. en Singer, J.L., Handbook of children and the media, Thousand Oaks: Sage Publications 2001
Lavender, T., Tufte, B. en Lemish, D., Global trends in media education: policies and practices, IAMCR, New Jersey: Hampton Press inc., 2003
Leeuw, S. de, Children in communication about migration, Universiteit Utrecht, Onderzoeksinstituut voor geschiedenis en cultuur, Utrecht 2004
Lusted, D. en Drummond, P (ed.), TV and Schooling, London: BFI, 1985
Masterman, L., Teaching about television, London: The MacMillian Press Ltd., 1980
Masterman, L., Teaching the media, London: Comedia Publishing Group, 1985
Ministerie OC&W, Cultuur en school, Den Haag 1996
Olthof, A., en Laarveld, K., Kleurrijke scholen voor voortgezet onderwijs, in: Mesofocus, over schoolorganisatie en onderwijsmanagement, no.52, Alphen aan den Rijn: Kluwer 2003
Pinto, D., Interculturele communicatie: drie-stappenmethode voor het doeltreffend overbruggen en managen van cultuurverschillen, Houten: Bohn Stafleu Van Loghum 1990
Projectgroep ICO, intercultureel onderwijs, impuls voor school en omgeving, Den Bosch 1995
Raad voor Cultuur, Advies Media-educatie, Den Haag 1996
Scoop, Evaluatie Digital Playground in Zeeland, februari 2004, 6
Seifert, K.L. en Hoffnung, R.J., Child and adolescent development, New York: Hofton Mifflin Company 2000
Shadid, W.A. interculturele communicatieve competentie in: Psychologie en Maatschappij, jrg. 24, no.1, 2000, p.5-14
Shadid, W.A., Beeldvorming: de verborgen dimensie bij interculturele communicatie, Rede uitgesproken op 19 december 1994, Tilburg: University Press, 1994
Shadid, W.A., Interculturele Communicatie in: Pennix, R. e.a. Etnische minderheden en de multiculturele samenleving, Groningen: Wolters-Noordhoff, 1998
Shadid, W.A., Media en minderheden in: Toegepaste taalwetenschap, thema's en trends in de sociolinguïstiek, no.2, jrg.1997
Sleurink, H. en Berg, A. v.d., Media-educatie: een kennisinventarisatie, Assen: van Gorcum, 2000
Stuurgroep Media-educatie, Advies Media-educatie 2003, Den Haag, 2003
Thijn, E. van, Ons kostelijkste cultuurbezit, Rijksuniversiteit Leiden, 26 november 1997
Valkenburg, P., Beeldschermkinderen: theorieën over kind en media, Amsterdam: Boom, 2002
Verkuyten, M. en Thijs, J., Leren (en) waarderen: discriminatie, zelfbeeld, relaties en leerprestaties in 'witte' en 'zwarte' basisscholen, Amsterdam: Thela-Thesis, 2000
Verkuyten, M., Etnische identiteit, theoretische en empirische benaderingen, Amsterdam: het Spinhuis 1999
Verkuyten, M., Zelfbeleving van jeugdige allochtonen: een sociopsychologische benadering, Amsterdam: Harcourt Assessment BV, 1992
Vink, N., Grenzeloos communiceren, een nieuwe benadering van interculturele communicatie, Amsterdam: KIT Publishers,2001
Wollen, T., Television, Media Studies and Schooling, in: Lusted, D. en Drummond, P (ed.), TV and Schooling, London: BFI, 1985


Internetbronnen

Noot: Alle bronnen zijn geraadpleegd in maart 2005


Ark, R. van, Alleen op de wereld: chinese ama's in: China nu, 2003
Centraal Bureau voor de Statistiek, Jeugd 2003, Cijfers en Feiten, <http://www.cbs.nl/nl/publicaties/publicaties/maatschappij/leefsituatie/jeugd-2003.pdf>
Dethermometer.nl, debatserie, De identiteit en etniciteit van jongeren, juni 2003
Hofstad Lyceum, Uitnodiging voor een expertmeeting: Digikids en media, Den Haag
Ledoux, G. en Leeman, Y., Komt de multiculturele samenleving er vanzelf? Intercultureel Leren in het onderwijs Uit: Vernieuwing, tijdschrift voor onderwijs en opvoeding, Jaargang 60, nummer 2, februari 2001,
Loo, N. van, straatonderzoek naar televisiekijkgedrag onder jongeren van 13 tot 15 jaar van het Barlaeus Lyceum in Amsterdam, 2004
Mermans, E., Full colour versus zwart-wit, Paletstreken, oktober 2002,

1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina