Medicatie en zwangerschapDovnload 83.33 Kb.
Datum27.08.2016
Grootte83.33 Kb.
MEDICATIE EN ZWANGERSCHAP

Inleiding

Medicatie en ZS

 • Onrust en ongemak

 • Toch frequent:

  • 86% gedurende ZS

  • 79% gedurende arbeid

 • Veelal voorgeschreven door gynaecoloog


Historie

Thalidomide (1961)

 • Sedativum

 • Anti-emeticum

 ingenomen tss d27-24: bij 33% phocomelie

 n = 5000!!! (onmiddellijk zichtbaar)


Rubella

 • 1941


DES (1941-1970)

 • Hormonale ondersteuning abnormale/normale ZS

 3 tot 6miljoen blootstellingen

 • Clear cell carcinoma van vagina (0,14-1,4%)

 • Afwijkingen thv reproductief systeem

  • Cervix

  • Caviteit

 • Cyclusstoornissen, subfertiliteit, miskramen, EUZ

 • Bij mannen??

 • Gedragsbeïnvloeding?


Afwijkingen: 3-5%

 • Onbekend/multifactorieel: 65-74%

 • Genetisch: 20-25%

 • Infectieus: 4%

 • Medicatie: <1%


Benefits

 Profylaxis • Foliumzuur

 • Aspirine

 • Corticosteroïden

 • Phenobarbital

Therapie • Congenitale bijnierhyperplasie

 • Foetale schildklierpathologie

 • Congenitale syfilis

 • Resusimmunisatie

 • Polyhydramnion

 • Foetale groeivertraging

 • Foetale hartritmestoornissen

 • Intrapartale distress

 • Foetale/neonatale sepsis


Invloed op foetus

Blootstelling

 Q/t = (C1-C2) X A X k X 1 /T • Proteïnebinding

 • Dikte: 20µ naar 2µ

 • k

  • vetoplosbaarheid

  • grootte

  • structuur

  • lading

 • foetale bevloeiing en metabolisme


Effecten

 • rechtstreekse effecten

 • onrechtstreekse effecten

 beperkingen van experimenteel onderzoek
“FDA-categorieën”

A

Geen problemen in gecontroleerde studies bij mens

B

Geen experimenteel risico, maar geen studies bij mens

Experimentele problemen maar niet bevestigd in gecontroleerde studies bij de mensC

Experimentele problemen en geen gecontroleerde studies of gegevens

D

Positieve evidentie van humaan foetaal risico, maar gebruik in bepaalde omstandigheden te verdedigen

X

Risico > potentieel nut

 Ervaring!!
Veel gebruikte geneesmiddelen in de ZS:

Vitamines

 • wateroplosbare

  • ok

 • vetoplosbare  cave superdosissen

  • vitA 5000IE/d

  • vitD 400-600IE/d

  • vitE 15IE/d

  • vitK1 45µg/d

 • foliumzuur


Foliumzuur:

 geassocieerd met minder • foetale afwijkingen

 • placentaloslating

 • ZS HT

 • Miskramen

 • Placenta previa

 • IUGR

 • Preterme geboorte

 aandoeningen van belang • Epidemiologische/inventionele studies

 • Experimenteel dieronderzoek

 • Anticonvulsiva

 • FZ antagonisten

 • Bypass surgery

 Neurale buis defect NBD: British Medical Research Council 1991

N = 1817 vrouwen met problem van NBD


 • FZ 4mg + polyvitamine:  NBD: 10/1000

 • Placebo + polyvitamine:  NBD: 35/1000

resterende vragen • Hoelang voor conceptie starten?

 • Risico’s?

 • 4mg vd 0,4mg?

 • Benefits in alle etnische groepen?

 • Benefits bij laag NBD-risico?

 • Medicatie vd gezonde voeding?

 • FZ en homocysteïnemetabolisme

 • FZ of 5-methyltetrahydrofolaat

 benefit • NBD

 • Gespleten lip/verhemelte

  • Niet conclusief

 • “limb reduction”

  • Niet conclusief


Vitamine A

 teratogenicity of high vitamin A intake

 prevalentieration congenitale afwijkingen (craniale congenitale afwijkingen)


 • Uit voedingsanamnese:

  • Vit A <5000 IU / Vit A > 15000 IU = 1/3,5

 • Uit supplementen:

  • Vit A < 5000 IU / Vit A > 10000 IU = ¼,8

 • Drempel : 10 000 IU/d

 • Teratogeen effect van retinoïden heeft vermoedelijk te maken met hun effect op het homeobox gen Hoxb-1 dat het axiaal patroon in het embryo regelt

Isotretinoïne (X) • 38% van gebruikster 13-19j

 • R/ stop 0,5 tot 1jaar voor conceptie

 • Risico X 25

  • CZS

  • Craniofaciale afwijkingen

  • Cardiovasculaire afwijkingen

  • Ea


Mineralen

 • Ferrum

  • Indicatie: Bij lage reserve

  • Effect:

   • Hoger Hb  minder transfusienood,

   • !compliance

 ijzer 20% heeft zodanige obstipatie dat therapie gestopt w

  • Negatief effect:

   • Meer prematuriteit?

   • IUGR?

 • Calcium

  • Indicatie: Preeclampsie??

  • Effect:

   • Botkapitaal 1000-1200mg/d

  • Negatief effect:

   • Krampen

 • Fluor

  • 2,2mg/bolus????

 • Jodium

  • 125µg?


Antacida

 • Pyrosis: frequent/veel zelfmedicatie

 • Geen argumenten van superioriteit ve stof boven andere, noch van teratogeniciteit bij occasioneel gebruik

 • Magnesiumzouten hebben voordeel wat laxatief te zijn


Anti-emetica

Antihistaminica • Doxylamine (USA 1983!)

 • Cyclizine (Migril) B

 • Meclizine (Postafene, Postadoxine) B

Phenothiazines • Chlorpromazine (Largactil) c

Metoclopramide (Primperan) • 10-60mg (> placebo)

 • Geen support voor associatie met congenitale afwijkingen

  • Prophyrie

  • PRL

  • Cave bij lactatie

 • Gebruikt als stimulator vd borstvoeding. Zelden zijn GI neveneffecten beschreven. Wegens mogelijke centrale effecten maakt men wat voorbehoud tijdens de lactatie

5HT3-antagonisten

 Ondansetron (Zofran)


 • Effectief

 • Onvoldoende humane date beschikbaar


Laxativa

 • Dieet

 • Vocht

 • Vezels

 • Bulking agentia

 • Stoelgangsverzachters


Analgetica

 • Aspirine (C-D)

 • Paracetamol (B)

 • Epidurale


Diuretica

 thiaziden (D)

 Choorthalidon (Hygroton)


 • ! plasmavolume

 • Longoedeem


Geslachtshormonen

 • OP (X)

 • DES (X)

 • Progestagenen

  • Welke?

   • Norethindrone

   • Norethynodrel

   • Hydroxyprogesterone

   • Medroxyprogesterone

  • Masculinisatie in 0,3% vd blootstellingen


Oxytocica en prostaglandines

 • Hyperstimulatie

 • Waterintoxicatie

 • Hyperbiliribinemie
 • GI bijwerkingen

 • Hyperthermie


Vaccinaties

 • Gedode vaccins toegelaten

  • Efficaciteit?


Alcohol

FAS (>28ml alcohol/d, 1/300 tot 1/2000) • Intrauteriene en postnatale groeivertraging, PNM

 • Cardiovasculaire, skelettaire en faciale misvormingen

  • Bij 30 tot 40% vd nakomelingen van alcoholieksters


Tabak

 • IUGR ea


Bestraling

 • Microcephaline en mentale retardatie

  • 5 tot 20rads


Geneesmiddelen voor specifieke pathologieën in de ZS:

Anticoagulantia

coumarinederivaten (D) • Foetale warfarinesyndroom

  • Nasale hypoplasie

  • Gestippelde epifyses

  • IUGR

  • Oogafwijkingen

  • Laryngeale calcificaties

  • Scoliosis

  • Gehoorproblemen

  • Hartafwijkingen

Bij 25% zo blootstelling tss 6-9wkn

Globaal 16-35% aantasting ifv het ogenblik van blootstelling • Miskramen, MIU

 • Bloedingen

  • Microcephalie

  • Mentale retardatie

 • Borstvoeding: obsoluut neen

Heparines © • Gaan niet transplacentair

 • Skeletdemineralisatie

  • 1-25 dihydroxycholecalciferol

 • Thrombopenie

 • Borstvoeding OK


Anticonvulsiva

Epileptica + anticonvulsiva • Congenitale afwijkingen:

  • X 2 tot 3

  • Bij 2,2 tot 26,1%

Phenytoïnes (D) • Craniofaciale afwijkingen

 • Afwijkingen thv ledematen

 • Metale retardatie
 • Hemorrhagische diathese

  • Vit K

  • Thrombopenie

Barbituraten (D) • Mineure congenitale afwijkingen

 • Bloedingsproblemen

 • Abstinentieverschijnselen
 • Ziekteaanval > medicatie

 • Invloed van ziekte op zich!

Natriumvalproaat (Depakine) (D) • NBD-microcephalie in 2%

Carbamazepine (Tegretol) © • ???

Recentere anti-epileptica • Lamotrigine, vigabatrine…????

Effect op:

 Foliumzuur!!


 • Interferentie met GI-absorptie

 • Verhoging van hepatische metabolisatie

 Vit K!
Neuroleptica

 • Chorpromazine ©

  • Largactil

 • Fluphenazine ©

  • Moditen

  • Permitil

  • Sevinol

  • Celestamine

 • Perphenazine ©

  • Trilafon

 • Haloperidol ©

  • Haldol

 • Promazine ©

  • Prazine

 • Thoridazine ©

  • Melleril

 extrapiramidale symptomen bij neonaten
Antidepressiva (D)

 • Amitryptiline

  • Limbritol

  • Redomex

  • Triptizol

 • Nortryptiline

  • Allegron

  • Nortilen

 • Imipraïne

  • Tofranil

 • Serotonine-heropname-inhibitoren

  • Paroxetine

  • Fluvoxamine

  • Citalopram

  • Fluoxetine

 nooit significante associaties met afwijkingen vastgelegd

cave context


Lithium

 • Inname tussen 5-9 ZS week:

  • Afwijkingen bij 11% van nakomelingen (cardiovasculaire)


Tranquillizers

 Diazepam (Valium) (D) • Accumulatie

 • Teratogeen

  • Hart

  • Pyloor

 • Floppy child

 • Ontwenning

 • FHR-BFO (foetal heart rate – big fat positive)

 •  borstvoeding afgeraden


Thyroinhibitoren (D)

Propylthiouracil - methimazol • Gaan transplacentair

 • TSH stijgt (goiter X12)

 • PTU-geassocieerde hypothyroidie heeft geen duidelijk aantoonbare invloed op de verdere fysische en mentale ontwikkeling vd getroffen boorling

 • Block and replace is niet mogelijk

Jodium (X) • Accumuleert vanaf 11tot 12week in de SK en kan aanleiding geven tot hypothyroïdie

 • Cave radioactief jodium


Antidiabetica

insuline • Stricte glycemiecontrole ter bestrijding van

  • Congenitale afwijkingen

  • Macrosomie

  • Neonatale hypoglycemie

  • Neonatale hypocalcemie

  • Neonatale hyperbilirubinemie

Statines • !


Antihypertensiva

alfa-methyldopa © • Ouder en ervaring

 • Geen gekende teratogeniciteit

 • Kleinere schedelomtrek

  • Geen weerslag op latere intellectuele prestaties

beta-blockers (B-C) • Aangrijpingspunt!?

 • Geen gekende teratogeniciteit

 • Coping met stress door neonaar?

hydralazine © • Klassieker

 • Reflextachycardie

 • Beschikbaarheid?


Immuunsupressiva

Corticosteroïden (1-2mg/kg/d) • Moeder

  • ZS DM

  • HT

  • Maagulceraties

  • Slapeloosheid

  • Depressie

  • Osteopenie

  • Bijnierschorsonderdrukking

  • Voorbeschiktheid tot infecties

 • Foetus/neonaat

  • Cheilognatopalatoschizis

  • Masculinisatie zelden

  • IUGR, PPROM, neonatale infecties zelden

  • Cataract zelden

  • Bijnierschorsonderdrukking zelden

  • Inductie van HT op latere lft? (dierexperimenteel: bij mens nog niet bewezen)

 Prednisolone (5-100mg/d) • Geen effect op afwijkingen/IUGR

Hydrocortisone/prednisolione  cortisone, prednisone

Placentair 11-beta-hydroxysteroïd-dehydrogenaseII
 dexamethasone

 betamethasone • Verminderde hartslagvariabiliteit

 • Verminderd biofysisch profiel

 inhaled steroids seem safe for pregnant women with asthma • No evidence so far links inhaled CS to pregnancy induced hypertension and pre-eclampsia in pregnant women with asthma. In a nested case-controle study, Martel and colleagues looked at 3505 women with asthma with a total of 4593 pregnancies between 1990 and 2000.

They found no evidence of the association between using inhaled CS during pregnancy and pregnancy induced HT and pre-eclampsia.
Chloroquine/hydroxychloroquine

 • Accumulatie in melaninebevattende weefsels: retinale problemen

 • Ototoxicteit

 • Deze anti-malariamiddelen hebben een lang halfleven, wat het stoppen in het begin ve ZS minder zinvol maakt

 • Hydroxychloroquine is mogelijk veiliger en het keuzeproduct

Rheumatische context • Chloroquine

  • 250mg/d

 • Hydroxychloroquine

  • 200-400mg/d

  • Geen associatie met verhoogde incidentie congenitale afwijkingen

 Antiflogistica: NSAIDs: COX-1/COX-2 • Maternaal

  • Verlenging ZS en arbeid

  • Per-peripartaal bloedverlies

   • Epidurale?

 • Vooral gegevens over aspirine

  • Positief gebruik bij

   • preterme contracties

   • HT ZS problemen

   • polyhydramnion

 • Foetaal:

  • Geen beschreven teratogeen effect van klassieke niet-selectieve NSAIDs

   • Klassieke: ervaring met 100 000’den ZS’en

  • Effecten door prostaglandine-inhibitie, vooral in trimester 2 & 3

   • Constrictie van ductus arteriosus

   • Aantasting van foetale nierfct

   • Necrotiserende enterocolitis

   • Intracerebrale bloeding

 foetale effecten vooral na 32wkn

  • COX-1/COX-2

   • COX-2 reguleert tonus vd ductus arteriosus bij lammeren en primaten, dus…

Azathioprine (1-2mg/kg/d) • Moeizame foetale transformatie naar de actieve metabolieten

  • In de vroege ZS heeft de foetale lever last met de omzetting van azathioprine naar de actieve metabolieten oiv oa een inosinate pyrophosphorylase naar 6-methylmercaptopurine en 6-thioguanines

 • Geen bewezen teratogeniciteit

 • IUGR

  • Concomitante medicatie/pathologie kan ook deels verantwoordelijk zijn voor de IUGR

 • Beenmergsuppressie

  • Leucopenie

  • thrombocytopenie

 • Geen argumenten voor auto-immuniteit of immunodeficiënties bij wat verdere follow-up tijdens kindertijd/adolescentie, ondanks verhoogde T-celactiviteit in de neonatale periode

 • Aanpassing vd dosis bij maternale leucopenie, voorkomt neonatale problemen

Methotrexate (D) • Foliumzuurantagonist door inhibitie van dihydrofolate reductase

 • !dosissen oncologie/obstetrie versus rheumatologie!

  • Ervaring berust meer op dosissen gebruikt in oncologie/onsuccesvolle ZS afbrekingen, dan op de eerder lage dosissen (5-20mg/week) gebruikt in de rheumatologie

 • Effecten:

  • Neurale buisdefecten

  • Verstoring vd craniale ossificatie

  • Gehemeltespleten

  • Pancytopenie

  • ? progressieve proliferatieve glomerulonephritis

 • Preconceptie:

  • Latentietijd van 2-3mnd wegens langdurige retentie in weefsel

  • Foliumzuur doorheen heel de ZS

Cyclophosphamide (D) • Eerder onvoorstelbaar effect:

  • Faciale afwijkingen

  • Huid afwijkingen

  • Musculoskeletale afwijkingen

  • Viscerale afwijkingen

  • IUGR

 • Humaan teratogeen

 • Latentijtijd van 3mnd

 • In groep van 7 waren er 6problemen

Mofetilmycofenolaat (Cellcept) • = inhibitor vd purinesynthese (ionosinemonofosfaatdehydrogenase)

 • Zeer beperkte ervaring

  • Duidelijk teratogeen in experimentele dierstudies:

   • CV

   • CNS

   • Renale problemen

 • 44-tal zwangerschappen, met beschreven uitkomst in 18

  • Problemen in 5/18

Leflunomide (D) • Foetus:

  • Skelet

  • CNS

  • MIU

  • IUGR

 • ! lang half-leven

 • ARAVA (disease modifying antirheumatic drug): lang half-leven

TNF-alfa antagonisten • Oplosbare TNF-R

  • Dierexperimenteel onderzoek tot heden geruststellend (knockout)

   • Nl evolutie vd ZS in TNF-alfa knockout muis

  • Stoppen van profylactische dosis niet aangeraden

  • Vlot transplacentair

 • Monoclonale AS

  • Dierexperimenteel onderzoek en ervaring in 35-tal zwangerschappen zijn eerder geruststelling


Anti-infectiosa

 • Penicilline B

 • Cephalosporines B

 • Erythromycine B

 • Nitrofuranes B

  • hyperbilirubinurie

 • Trimetroprim C

 • Tetracyclines D

  • Verkleuring van melktanden: vanaf 14wkn tot 9mnd na geboorte

  • Verkleuring van definitieve tanden vanaf 24wkn

  • tetracyclineHCl en demeclocycline hebben meer effect dan doxycycline en oxytetracycline

 • Quinolones?

  • CZS

  • Kraak- en beenvorming

 • Amono-glycosides C-D

  • ZZ gehoorproblemen

 • Lokale antimycotica B

 • Ketoconazol

 • Metronidazol B

  • Carcinogeen en mutageen in dierexperimenten

  • Tegenstrijdige gegevens bij de mens

 • Chloroquinine C

 • Quinine X

  • Abortus bij hoge dosis

 • Acyclovir C

 • Azidothymidine C

macroliden • Erythromycine-estolaat

  • hepatotoxiciteit

 • Clarithromycine (Biclar)

  • Dierexperimenteel

   • Schizis

   • Cardio

   • Cartilago

 • Roxithromycine (Claramid)

  • ?? gegevens

 • Spiramycine

  • Veilig beschouwd

 • Troleandomycine

  • ?? gegevens

Quinolones • Nalidixinezuur

  • CZS?

 • Cinoxacine, oxolinezuur, pipemedinezuur

  • Arthropathieën?

 • Fluoroquinolones

  • Kraak- en beenvorming?

Mefloquine (Lariam) © • Globaal positief advies voor profylactisch en therapeutisch geb ruik tijdens de ZS, maar terughoudendheid tss 12-14wkn

 • Mefloquine is teratogeen bij dieren in hoge dosissen


Conclusie

Voorzichtigheid en afweging

n = > 12 000 000 000 per jaar

 geen duidelijke toename van congenitale afwijkingen


Opm:Progesteron is niet teratogeenDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina