Medische keuringenDovnload 9.7 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte9.7 Kb.


Medische keuringen

Doel


Deze procedure heeft tot doel te borgen dat de effecten op de gezondheid, die in verband staan met de arbeid die wordt verricht of zal worden verricht, in een zo vroeg mogelijk stadium worden onderkend teneinde mogelijke schade te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.

Definities


Geef hier de definities aan van begrippen die in deze procedure gebruikt worden en die om verduidelijking vragen.

Werkwijze


Maak bij het opstellen van deze procedure onderscheid tussen de verschillende soorten keuringen die mogelijk zijn.
Aanstellingskeuring

Houdt bij het beschrijven van de werkwijze rekening met de volgende aspecten:

 • De wijze waarop wordt vastgesteld of er binnen de organisatie functies zijn waarvoor een aanstellingskeuring is toegelaten.

 • Het aanwijzen van de functies waarvoor een aanstellingskeuring noodzakelijk is en wat de inhoud van die keuring moet zijn.

 • Het laten uitvoeren van de aanstellingskeuring door de arbodienst.

 • De mogelijkheid van een second-opinion beschrijven.
Periodiek gezondheidskundig onderzoek onderzoek (PGO)

Houd hierbij rekening met de volgende aspecten:

 • De wijze van benoemen van de situaties waarin een PGO geïndiceerd is.

 • Het benoemen van de inhoud en de frequentie van de PGO’s.

 • Het benadrukken van het vrijwillige karakter van het PGO.

 • De wijze waarop gerapporteerd wordt over het PGO, zowel aan het bedrijf, als aan de individuele medewerker.

 • De rol van het overlegorgaan bij het vaststellen van de PGO’s.
Verplichte gezondheidskundige onderzoeken

Houdt hierbij rekening met de volgende aspecten:

 • Het benoemen van de onderzoeken die verplicht zijn voor het uitvoeren van een functie.

 • Het conform de PGO-werkwijze beschrijven van de procedure.

Formulieren


Geef hier de eventuele formulieren aan die bij deze procedure een rol spelen. In het kader van deze procedure kan daarbij gedacht worden aan:

Registraties


Geef hier aan welke registraties in het kader van deze procedure van belang zijn. In dit kader kan gedacht worden aan:

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina