Meerkeuze: 1D, 2D, 3A, 4C, 5A, 6B, 7d opgave 1 Andromeda nevel 3p 1Dovnload 25.88 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte25.88 Kb.

Correctievoorschrift

SE Moderne Natuurkunde 2008 versie 2 @@@Meerkeuze: 1D, 2D, 3A, 4C, 5A, 6B, 7D

Opgave 1 Andromeda nevel

3p 1

uitkomst: 1,4·1021 (m)
voorbeeld van berekening:

2,9·106 lj = 2,74·1022 m
omrekenen lichtjaar naar m

gebruik tan α

completeren berekening
Opmerking:

Als alternatief kan ook de hoek in radialen worden uitgedrukt en dan met s=α·r de diameter berekenen.

Indien in plaats van de tangens de sinus wordt genomen zonder op te merken dat die voor kleine hoeken vrijwel gelijk zijn dan maximaal 2 punten.


[1]

[1]

[1]


3p 2

voorbeeld van een antwoord:

Om een elektron in een hogere energietoestand te brengen waardoor het loskomt en verzameld kan worden is een foton nodig. Het aantal losgemaakte elektronen is dus evenredig met het aantal binnengekomen fotonen. Het aantal fotonen is bij een gegeven belichtingssterkte evenredig met de opnametijd van de camera. De verzamelde lading is dus evenredig met het product van het aantal fotonen en de opnametijd’


inzicht dat er een foton nodig is om een elektron aan te slaan

inzicht dat het aantal fotonen evenredig is met de opnametijd

conclusie
[1]

[1]

[1]

3p 3

voorbeeld van een antwoord:

Om een elektron aan te slaan is een bepaalde minimale energie nodig. Bij een grotere golflengte hoort een kleinere frequentie en hebben de bijbehorende fotonen een lagere energie. Hiermee kunnen de elektronen niet meer naar de hogere toestand gebracht worden.

inzicht dat er een minimale energie nodig is om een elektron aan te slaan

inzicht dat bij grotere golflengte de bijbehorende fotonenergie kleiner is

conclusie[1]

[1]

[1]

3p 4

uitkomst: 3,1 eV
voorbeeld van een berekening:

Ef = hc / λ = 6,63·10-34·3,0·108 / 397·10-9 = 5,0·10 –19  J = 3,1 eV
gebruik van E = hf = hc / λ

omrekenen van J naar eV

completeren berekening·[1]

[1]

[1]


2p 5voorbeeld van een uitleg:

De absorptielijnen van calcium zijn verschoven naar een kleinere golflengte (blauwverschuiving). Dit betekent dat Andromeda zich naar ons toe beweegt.


inzicht dat absorptielijnen verschoven zijn naar kleinere golflengte

inzicht dat blauwverschuiving hoort bij een naderende beweging
[1]

[1]
3p 6uitkomst: v = 3·105 m/s
voorbeeld van een bepaling:

Δλ = 0,4 ± 0,1 nm

Δλ / λr = 0,4 / 393

dus v = (Δλ / λ) · c = 3·105 m/s


bepaling Δλ

gebruik formule Δλ / λr = v/ c

completeren berekening[1]

[1]

[1] 1. Opgave 2 Antiwaterstof

3p 7

Antwoord:

methode 1:

Ladingomkeer - symmetrie (C)

methode 2:

Tijdsymmetrie (T ) en kruisen van alle deeltjes (X (e,p,H,γ))


 • Reactievergelijking

 • Toepassen van een symmetrie of symmetrieën

[2]

[1]

2p 8


Voorbeeld van een antwoord: In een magneetveld buigen protonen en antiprotonen verschillende kanten op.

Andere mogelijkheid: Scheiding m.b.v. een elektrisch veld.[1]

[1]

5p 9


Antwoord: 1,1·105 m/s
Voorbeeld van een berekening:

Uit de grafiek blijkt dat ΔEp = 63 eV. Een antiproton met meer dan 63 eV = 1,00·10-17 J aan kinetische energie ontsnapt dus. Bij deze energie hoort een snelheid v = =1,1·105 m/s
 • Aflezen van ΔEp = 63 ±5 V

 • Omrekenen naar J

 • Gebruik van Ek = ½ mv2 = ΔEp

 • Opzoeken mp

 • Completeren van de berekening


[1]

[1]

[1]

[1]

[1]


2p 10Voorbeeld van een antwoord: Annihilatie zou leiden tot verlies van baryongetal, leptongetal en lading. Voor alledrie deze grootheden gelden behoudswetten.


[1]

[1]

5p 11Antwoord: λ = 2,42631·10 –12 m
Voorbeeld van een berekening: De energie van de 2 fotonen samen is 2me /c2; voor 1 foton geldt dus

dus = 2,42631·10 –12 m


 • Inzicht dat de energie per foton overeenkomt met één elektronmassa

 • Gebruik van hf = me /c2

 • Gebruik van λ = hc/f

 • Opzoeken h, c en me

 • Completeren van de berekening

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina