Mei 2005 colofon intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (iok) Antwerpseweg 1, 2440 Geel tel: 014/58 09 91 – fax 014/58 97 22 opdrachtgever: Gemeentebestuur Retie project: Opmaak milieubeleidsplan projectteam: Intercommunale MilieudienstDovnload 1.37 Mb.
Pagina1/17
Datum20.08.2016
Grootte1.37 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17gemeente Retie

Milieubeleidsplan

2005-2009

mei 2005


COLOFON

Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK)

Antwerpseweg 1, 2440 Geel tel:014/58 09 91 – fax 014/58 97 22

opdrachtgever: Gemeentebestuur Retie

project: Opmaak milieubeleidsplan

projectteam: Intercommunale Milieudienst

redactie: Steven Heylen, Wannes De Vleeschauwer, Anne Meeusen

begeleiding: Isabel Chys, Leen Dens

gemeentelijke begeleiding: Ambtelijk overleg

supervisie: Stijn Sneyers

datum: 22 mei 2005

Inhoudsopgave


I Inleiding 1

1 Doel van het milieubeleidsplan 1

2 Situering van het milieubeleidsplan binnen het wettelijke kader 1

3 Opbouw en inhoud van het plan 2

4 Werkwijze en opmaak van het plan 3

4.1 Ontwerpplan 3

4.2 Openbaar onderzoek 4

4.3 Opmaak van het definitieve milieubeleidsplan 4

5 Uitvoering van het plan 6

6 Prioriteiten van de gemeente 6II Instrumentarium 7

1 Inleiding 7

2 Wettelijk kader 7

3 Actuele toestand/knelpunten van de gemeente 7

4 Visie 7

5 Doelstelling 7

6 Beleidsondersteunende instrumenten 8

6.1 Planning 8

6.2 Uitvoering 9

6.3 Databeheer 12

6.4 Evaluatie van het gevoerde beleid 13

6.5 Educatie 14

7 Sociaal – communicatieve instrumenten 15

7.1 Adviesraad voor milieu en natuur 15

7.2 Interne milieuzorg 15

7.3 Gemeentelijke kanalen 16

8 Juridische instrumenten en controlesystemen 17

8.1 Milieu- en natuurvergunning 17

8.2 Subsidiereglementen 17

8.3 Stedenbouwkundige en politieverordeningen 17

8.4 Retributie- en belastingsreglementen 18

8.5 Toezicht 18

9 Link met milieubeleidsplannen van hogere overheden 18

III Cluster Vaste stoffen 21

1 Inleiding 21

2 Wettelijk kader 21

3 Actuele toestand/knelpunten van de gemeente 21

4 Algemene visie 22

5 Doelstellingen 22

6 Milieuverantwoord productgebruik 23

6.1 Actuele toestand/knelpunten van de gemeente 23

6.2 Visie/doelstellingen 23

6.3 Actieplan 23

7 Afvalstoffen 26

7.1 Actuele toestand/knelpunten 26

7.2 Visie/Doelstellingen 26

7.3 Actieplan 27

8 Link met milieubeleidsplannen van hogere overheden 33

8.1 Milieuverantwoord productgebruik 33

8.2 Afvalstoffen 34

IV Cluster Water 35

1 Inleiding 35

2 Wettelijk kader 35

3 Actuele toestand/knelpunten in de gemeente 36

4 Algemene visie 36

5 Doelstellingen 37

6 Overkoepelend actieplan 38

7 Maximale retentie van hemelwater aan de bron 38

7.1 Actuele toestand/knelpunten in de gemeente 38

7.2 Visie/doelstellingen 39

7.3 Actieplan 39

8 Sanering van afvalwaterlozingen 40

8.1 Actuele toestand/knelpunten in de gemeente 40

8.2 Visie 40

8.3 Doelstellingen 40

8.4 Actieplan 41

9 Bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de riolerings- en zuiveringsinfrastructuur 42

9.1 Actuele toestand/knelpunten in de gemeente 42

9.2 Visie/doelstellingen 42

9.3 Actieplan 43

10 Voorkomen en beperken van diffuse verontreiniging 43

10.1 Actuele toestand/knelpunten in de gemeente 43

10.2 Visie/doelstellingen 43

10.3 Actieplan 44

11 Kwantitatief, kwalitatief en ecologisch duurzaam waterlopenbeheer 44

11.1 Actuele toestand/knelpunten in de gemeente 44

11.2 Visie 45

11.3 Doelstellingen 46

11.4 Actieplan 46

12 Duurzaam (drink)watergebruik 48

12.1 Actuele toestand/knelpunten in de gemeente 48

12.2 Visie 49

12.3 Doelstellingen 49

12.4 Actieplan 49

13 Link met milieubeleidsplannen van hogere overheden 49

13.1 Integraal waterbeheer 49

13.2 Oppervlaktewater 51

13.3 Grondwater 52

13.4 Waterbodem 52

13.5 Duurzaam (drink)watergebruik 53V Cluster Natuurlijke entiteiten 54

1 Inleiding 54

2 Wettelijk kader 54

3 Actuele toestand/knelpunten van de gemeente 55

4 Algemene visie 55

5 Doelstellingen 56

6 Overkoepelende acties 56

6.1 Acties in het kader van de samenwerkingsovereenkomst 56

6.2 Andere acties 56

7 Natuur 57

7.1 Actuele toestand/knelpunten van de gemeente 57

7.2 Visie 60

7.3 Doelstellingen 61

7.4 Actieplan 61

8 Bos 64

8.1 Actuele toestand/knelpunten van de gemeente 64

8.2 Visie 65

8.3 Doelstelling 65

8.4 Actieplan 65

9 Groen 66

9.1 Actuele toestand/knelpunten van de gemeente 66

9.2 Visie 66

9.3 Actieplan 66

10 Landschap 67

10.1 Actuele toestand/knelpunten van de gemeente 67

10.2 Visie 67

10.3 Doelstellingen 68

10.4 Actieplan 68

11 Landbouw 69

11.1 Actuele toestand/knelpunten van de gemeente 69

11.2 Visie 70

11.3 Actieplan 70

12 Link met milieubeleidsplannen van hogere overheden 72

VI Cluster Hinder 75

1 Inleiding 75

2 Wettelijk kader 75

3 Actuele toestand/knelpunten in de gemeente 76

4 Algemene visie/doelstellingen 76

5 Overkoepelend actieplan 77

6 Geluidshinder 78

6.1 Actuele toestand/knelpunten in de gemeente 78

6.2 Visie 79

6.3 Doelstellingen 79

6.4 Actieplan 79

7 Geurhinder 80

7.1 Actuele toestand/knelpunten in de gemeente 80

7.2 Visie/doelstellingen 80

7.3 Actieplan 81

8 Lichthinder 81

8.1 Actuele toestand/knelpunten in de gemeente 81

8.2 Visie/doelstellingen 81

8.3 Actieplan 81

9 Bodemaantasting 82

9.1 Actuele toestand/knelpunten in de gemeente 82

9.2 Visie/doelstellingen 83

9.3 Actieplan 83

10 Luchtverontreiniging 84

10.1 Actuele toestand/knelpunten in de gemeente 84

10.2 Visie/doelstellingen 85

10.3 Actieplan 85

11 Link met milieubeleidsplannen van hogere overheden 86

11.1 Geluid 86

11.2 Geur 86

11.3 Licht 87

11.4 Bodem 87

11.5 Afvalhinder 87

VII Cluster Mobiliteit 88

1 Inleiding 88

2 Wettelijk kader 88

3 Actuele toestand/knelpunten van de gemeente 88

4 Algemene visie 89

5 Doelstellingen 89

6 Actieplan 91

6.1 Acties uit het mobiliteitsplan 91

6.2 Acties in het kader van de samenwerkingsovereenkomst 92

6.3 Bijkomende acties 93

7 Link met milieubeleidsplannen van hogere overheden 94

VIII Cluster Energie 95

1 Inleiding 95

2 Wettelijk kader 95

3 Actuele toestand/knelpunten van de gemeente 95

4 Visie/doelstellingen 96

5 Actieplan 96

5.1 Acties in het kader van de samenwerkingsovereenkomst 96

5.2 Andere acties 98

6 Link met milieubeleidsplannen van hogere overheden 102

IX Burgers en Doelgroepen 103

1 Inleiding 103

2 Actuele toestand en knelpunten in de gemeente 103

3 Visie 103

4 Huishoudens (bevolking) 104

5 Onderwijs (scholen) 104

6 Landbouwers 104

7 Bedrijven en handelaars 105

8 Gemeentelijke diensten 105

9 Link met milieubeleidsplannen van hogere overheden 106X Actielijst 107

Instrumentarium 109

1 Vaste stoffen 111

2 Water 116

3 Natuurlijke entiteiten 119

4 Hinder 124

5 Mobiliteit 127

6 Energie 129XI Bijlagen 132

1 Verklarende woordenlijst en afkortingen 132

2 Geraadpleegde informatie 144

2.1 Literatuur 144

2.2 Websites 146

3 Evaluatie van het gemeentelijk milieubeleidsplan 2000-2004 149Overzicht tabellen

Tabel 1: interne milieuzorg in de gemeente per cluster 16

Tabel 2: verloop van enkele afvalfracties over de periode 2000-2003, uitgedrukt in kg per inwoner. 22

Tabel 3: natuurconcentratiegebieden in en rond Retie 58

Tabel 4: belangrijkste verbindingselementen 59

Tabel 5: verandering in het aantal dieren op gemeentelijk grondgebied 83

Tabel 6: sensibilisatieacties naar de huishoudens (bevolking) toe 104

Tabel 7: sensibilisatieacties naar het onderwijs toe 104

Tabel 8: sensibilisatieacties naar de landbouwers toe 105

Tabel 9: sensibilisatieacties naar bedrijven toe 105

Tabel 10: sensibilisatieacties naar de gemeentediensten toe 105

Lijst figuren

Figuur 1: schematische voorstelling van de opmaak van het gemeentelijke milieubeleidsplan 4  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina