Mei 2005 colofon intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (iok) Antwerpseweg 1, 2440 Geel tel: 014/58 09 91 – fax 014/58 97 22 opdrachtgever: Gemeentebestuur Retie project: Opmaak milieubeleidsplan projectteam: Intercommunale MilieudienstDovnload 1.37 Mb.
Pagina12/17
Datum20.08.2016
Grootte1.37 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

1Vaste stoffen


Actie

Initiatiefnemer

Betrokken actoren

Raming

Doelgroep

Grondgebied

Actie VS.1: Implementeren van het milieuverantwoord productgebruik in de werking van de eigen gemeentelijke diensten.

MD

Alle gemeentelijke diensten

Reguliere werking (verderzetting van inspanningen)

Gemeentelijke diensten
Actie VS.2: De voorbeeldfunctie van de gemeente toepassen op de geplande (ver)nieuwbouw.

MD

TD

Raming: een meerkost van 4 % per gebouw (die wordt teruggewonnen in een periode van 5 jaar)

Bevolking, gemeentepersoneel
Actie VS.3: Opnemen van milieuvriendelijke/gerecycleerde producten in de bestekken van de gemeentediensten en dit duidelijk kenbaar maken bij de architecten, studiebureaus, aannemers, …

MD

Aankoopdienst, gemeentebestuur, Technische dienst

Reguliere werking

Architecten, studiebureaus, aannemers
Actie VS.4: Aankoop van milieuvriendelijke/gerecycleerde producten en producten uit de eerlijke handel.

MD

Aankoopdienst

Reguliere werking

Gemeentepersoneel, bevolking, bezoekers van de gemeente
Actie VS.5: Rapporteren over het aankoopgedrag van de gemeente inzake milieuverantwoorde producten.

MD
Reguliere werking

Gemeentepersoneel, bevolking
Actie VS.6: Reductie van pesticidengebruik.

MD

Groendienst

Jaarlijks € 25.000 extra kost door toepassen nulgebruik pesticiden

Groendienst, bevolking
Actie VS.7: Gericht sensibiliseren rond de monitoring van de stopzetting van het gebruik en de afvoer van halonen.

Vlaamse Gewest, provincie Antwerpen

MD

Reguliere werking

Alle doelgroepen
Actie VS.8: Huishoudelijke VOS-emissies reduceren.

Vlaams Gewest

MD

Reguliere werking

Bevolking
Actie VS.9: Sensibilisatie en voorlichting om een verminderd gebruik van bestrijdingsmiddelen te stimuleren bij industrie, landbouw, particulieren en openbare dienst.

MD
Reguliere werking

Industrie, landbouw, particulieren, openbare diensten
Actie VS.10: Jaarlijks een actieve sensibilisering voeren rond milieuverantwoord productgebruik.

MD
Reguliere werking

Gemeentelijke diensten, scholen, bevolking
Actie VS.11: Een passieve sensibilisering voeren voor minstens drie producten.

MD
Reguliere werking

Alle doelgroepen
Actie VS.12: Stimuleren van duurzame producten naar buiten uit.

MD
Reguliere werking

Alle doelgroepen
Actie VS.13: Informeren over duurzaam bouwen en verbouwen.

Dienst Grondgebiedszaken
Reguliere werking

Bevolking
Actie VS.14: Voortzetten van de activiteiten binnen het provinciaal overlegplatform.

IOK

MD

Reguliere werking (zie IN.6)Actie VS.15: Preventie van GFT -en groenafval binnen de eigen werking (voorbeeldfunctie).

Groendienst/Afvaldienst

MD, IOK

Reguliere werking (vaste kostprijs wordt verdergezet)

Groendienst, bevolking
Actie VS.16: Verderzetten van de preventieacties voor GFT- en groenafval naar buiten uit.

MD

Groendienst, compostmeesters, tuincentra, aannemers, bevolking, tuinarchitecten, boomkwekerijen

Reguliere werking: Compostmeesterwerking: € 2.000 (jaarlijks)

Aankoop compostvaten: € 1.000 (jaarlijks)Bevolking, groendienst
Actie VS.17: Papier- en kartonafval: voorkomen van reclamedrukwerk.

MD

Uitgevers van reclamedrukwerk en gratis regionale pers

Reguliere werking

Bevolking, uitgevers van reclamedrukwerk en gratis regionale pers
Actie VS.18: Educatieve werking inzake milieu en afval via scholen.

MD

Scholen/MOS

€ 2.500 jaarlijks

Scholen
Actie VS.19: Promoten afvalpreventie op evenementen.

MD

Jeugdraad, burgemeester, schepenen, politie, IOK

Reguliere werking

Bevolking, verenigingen
Actie VS.20: Ondersteunen initiatieven rond afvalarm winkelen.

MD

KMO’s

Herbruikbare winkeltassen: € 1/tas

Bevolking, KMO’s
Actie VS.21: Ondersteunen kringloopcentrum WEB.

MD

WEB

Zie IN.6: tonnagevergoeding van € 0,15/ton

Bevolking
Actie VS.22: Aankoop van gesubsidieerde voorzieningen voor preventie.

MD

Aankoopdienst, IOK

€ 12.500 (totaal bedrag voor planperiode)

Gemeentediensten, bevolking
Actie VS.23: Bekendmaken/promoten van herbruikbare luiers.

MD
Budget afstemmen op 5 à 10 % van geboorten

Bevolking
Actie VS.24: De gemeente zal de behaalde resultaten in 2003 van selectieve afvalinzameling minstens behouden en streven om deze nog te verbeteren.

MD

Containerparkwachters, IOK

Reguliere werkingActie VS.25: Verder uitvoering geven aan de selectieve inzameling van fracties uit het huishoudelijk afval.

MD

IOK, containerparkwachters

Reguliere werking: € 150.000 jaarlijksActie VS.26: Organiseren van de selectieve inzameling van de eigen bedrijfsafvalstoffen binnen haar diensten in overeenstemming met de bepalingen opgenomen in de vigerende wetgeving.

MD

Gemeentelijke diensten

€ 2.000 jaarlijks (voor registratie, containers, …)

Gemeentepersoneel
Actie VS.27: Kwalitatieve verbetering van de selectieve inzameling.

MD

IOK

Reguliere werkingActie VS.28: De werking van containerparken optimaliseren.

MD
€ 50.000 (eenmalige kost gedurende planperiode)Actie VS.29: Opleiding van containerparkwachters tot afvalbemiddelaars.

MD
Reguliere werking

Containerparkwachters
Actie VS.30: Beperken hoeveelheid aangeboden huisvuil.

MD

IOK

Reguliere werkingActie VS.31: Inzamelen afzonderlijke afvalfracties.

MD

Containerparkwachters

Reguliere werkingActie VS.32: Uitbouwen en optimaliseren inzameling dierlijk afval en textiel.

MD

Containerparkwachters

Reguliere werkingActie VS.33: Opstellen beheersplan en optimaliseren inzameling afval van thuiszorg.

MD
Reguliere werkingActie VS.34: Optimaliseren aanpak zwerfvuil/sluikstorten.

MD

IPZ

Reguliere werking

Bevolking
Actie VS.35: Stopzetten verbranden door particulieren.

MD

IPZ

Reguliere werking

Bevolking
Actie VS.36: Optimaliseren aanpak uitwerpselen van huisdieren.

MD
Reguliere werking

Bevolking

Dorpskernen

Actie VS.37: Zoeken naar een oplossing van het afvalprobleem veroorzaakt door verblijfsrecreatie.

MD
Reguliere werking

Toeristen
Actie VS.38: Optimaliseren producentenverantwoordelijkheid via aanvaardingsplichten en milieubeleidsovereenkomsten.

Hogere overheden

MD

Reguliere werkingActie VS.39: Stort- en verbrandingsverboden voor selectief ingezameld afval naleven.

IOK
Reguliere werkingActie VS.40: Verder invullen van het principe "de vervuiler betaalt".

MD
Reguliere werking

bevolking
Actie VS.41: Optimaliseren van registratie afvalaanbod.

MD

OVAM

Reguliere werkingActie VS.42: Inventariseren hoeveelheid bedrijfsafval in huishoudelijk afval.

MD

OVAM, KMO’s

€ 1.000 (eenmalige kost, gedurende planperiode)

KMO’s
Actie VS.43: Uitvoeren van massabalans-, enquêteonderzoek en/of sorteeranalyse.

MD

IOK, Afvalophaalfirma’s

€ 2.000 (eenmalige kost, gedurende planperiode)Actie VS.44: Aanbieden van een centraal meldpunt voor vragen en klachten rond afval.

MD

IOK

Reguliere werking

Bevolking
Actie VS.45: Voeren van algemene sensibiliserings- en informatiecampagnes inzake afval naar de bevolking.

MD
Reguliere werking

Alle doelgroepen
Actie VS.46: Voeren van onderwerpgebonden actieve sensibilisering inzake afval naar de bevolking.

MD
€ 500 jaarlijks

Alle doelgroepen
Actie VS.47: Jaarlijks minstens een passieve sensibilisering voeren rond illegaal ontwijkgedrag of rond de inzamelkanalen voor KMO’s en zelfstandige ondernemers.

MD
Reguliere werking

Bevolking, KMO’s, landbouw
Actie VS.48: Aanpakken specifieke doelgroepen inzake de afvalproblematiek.

MD
Reguliere werking

Scholen, inwoners van appartementen, allochtonen, alleenstaanden, compostmeesters, handelaars
Actie VS.49: Ondersteunen van toekomstige informatiecampagnes naar kleinere bronnen van dioxines en particulieren.

Hogere overheden

MD

Reguliere werking

Bevolking
Actie VS.50: KMO’s informeren inzake de afvalproblematiek en haar oplossingen.

MD
Reguliere werking

KMO’s
Actie VS.51: Duurzaam verhuispakket.

MD
€ 10 per pakket

Bevolking
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina